Tiegħek Għal Dejjem (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Tiegħek Għal Dejjem (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Iżda llum bilkemm flaħt niċċaqlaq.
Ftaħt għajnejja u ħarist lejn Kurt. U hu ħares lejja.
Ma kienx hemm bżonn kliem. Jien u Kurt konna niftehmu b’ħarsa biss.
Jien u Kurt.
Kurt kien l-iżjed persuna li jiena kont inħobb.
U jiena kont ngħix għalih.
F’mument wieħed smajt il-bieb jinfetaħ u jingħalaq u daħlet Patty.
Patty kienet ħabiba ta’ Kurt, u jiena tgħidx kemm kont inħobbha!
Mhux daqs Kurt tafx! Ejja nagħmluha ċara din!
Imma kienet waħda mill-iżjed bnedmin favoriti tiegħi.
Patty ġiet ħdejja u ħassejt denbi jiċċaqlaq bil-ferħ. Ma kienx ikolli kontroll fuqu. Kien jiċċaqlaq waħdu.
Ippruvajt inqum ftit minn taħt il-kutra u donnu beda jirnexxili. Ridtha tarani sabiħ. Ridtha tifraħ bija.
U refagħtni.
Kemm ħadt gost!
Bejnietna, għalkemm lil Kurt kont inħobbu aktar, Patty aktar kellha idejha delikati u ma kinitx goffa bħalu.
Imma eżatt malli refagħtni u bdiet tħares lejha, b’dawk l-għajnejn ċari tagħha, rajt demgħa nieżla minn ma’ wiċċha u bdiet tagħfasni magħha iżjed milli suppost.
“Iva,” qalet lil Kurt.
Iżda jiena ma kont qed nifhem xejn.
Reġgħu poġġewni fis-sodda tiegħi u bdew iċemplu lil iżjed persuna li kont nibża minnu!
Nisma’ ismu biss, ukoll jibdew jirtogħdu saqajja!
Dottor Mugliett!
It-tabib tal-annimali.
Kont nibża’ minnu. Kull darba li ltqajt miegħu, dejjem kien iweġġagħni. Kurt kien iwennisni wara, xħin immorru d-dar, iżda dan ir-raġel kattiv kellu bagalja sewda u minnha kienu joħorġu ħafna affarijiet ileqqu. U kienu jniggżu wkoll! U meta konna mmorru d-dar tiegħu, li Kurt kien isejħilha ‘Il-Klinika’, kien ikun hemm iżjed annimali, li kollha kemm huma kienu jkunu mwerwrin bħali. U dik ir-riħa, dik ir-riħa qawwija ta’ mediċinali kienet iddejjaqni, biex ma nsemmix il-bjuda li kien hemm kullimkien; mal-art, mal-ħajt u fuq l-imwejjed……………..
Ajma, ara, lanqas niftakar ma rrid!

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Tiegħek Għal Dejjem (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Tiegħek Għal Dejjem (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Imma jiena ma’ stajtx nifhem għalfejn.
Is-soltu kien iħallini niġri ftit fil-ġnien, iżda llum reġa’ poġġieni fis-sodda tiegħi. Rajt wiċċu nkwetat, hekk kif mar fil-kċina u ġab dak il-bott li kellu kelb fuqu. Il-bott favorit tiegħi, li malli jiftħu tgħidx kemm kienet toħroġ riħa tfuħ!
Iżda le, ma ħarġitx riħa tfuħ minnu. Anzi bejnietna, donnu narah biss kien qed idejjaqni.
Għalkemm Kurt poġġieh fi plattina nadifa, maġenb buqar ilma frisk qrib is-sodda tiegħi, ħarist in-naħa l-oħra għax ridtu jinduna li ma kellix ġuħ.
U kien dak il-ħin, dak il-ħin, li bdejt inħoss il-bard.
“Trid kutra?” staqsieni, għajnejh ileqqu bid-dmugħ.
Tgħid għalfejn kien beda jibki? Tgħidx kemm ħassejtni ħażin! Verament kienet tinqasam qalbi, kull darba li kont narah imdejjaq.
Iżda dak il-ħin…………………
Dak il-ħin kien imdejjaq iżjed mis-soltu!
Rajtu sejjer iġibli kutra żgħira, b’rasu baxxuta lejn l-art, ħsejjes ta’ qsim il-qalb ħerġin minn fommu.
U malli ħassejt il-kutra fuq dahri, ħassejt il-wens………….ħassejt wens kbir, speċjalment xħin Kurt beda jħokkli wara widnejja! Bla ma rrid, eżatt malli jogħrokli dik il-parti fina, kienet tiċċaqlaq saqajja mingħajr ma ninduna! Kont nagħlaq għajnejja u nieħu gost!
Iżda llum, sieqi donnha ċċaqalqet bilmod aktar mis-soltu. Donnha kienet xi ftit għajjiena bħall-kumplament ta’ ġismi kollu.
Għalaqt għajnejja u erġajt irqadt.
Sadanittant kont naf li Kurt kien qed iċempel lil xi ħadd bil-mobajl. Smajt leħnu fil-viċin, imbagħad fid-distanza. Ħassejtni trankwill. Rilassat. U għajjien ħafna. Ħallejt in-ngħas jieħu kontroll ta’ ġismi kollu.
Imbagħad stenbaħt għax smajt taħbita ħafifa mal-bieb ta’ barra.
Is-soltu kont inqum ninbaħ, nifraħ u nħossni mħasseb għal min seta kien hemm hemm barra, kollox fl-istess ħin.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Enable Notifications OK No thanks