Select Page
L-Arċisqof joffri li jagħmilha ta’ medjatur bejn Mario Mallia u Patri Aaron Zahra

L-Arċisqof joffri li jagħmilha ta’ medjatur bejn Mario Mallia u Patri Aaron Zahra

L-Arċisqof Charles Scicluna offra li jagħmilha ta’ medjatur bejn Mario Mallia u r-Rettur tal-Kulleġġ ta’ San Albert il-Kbir, Patri Aaron Zahra jekk jaċċettaw u jkunu lesti jiddiskutu.

Dan tħabbar minn kelliema għall-Knisja f’Malta wara li lbieraħ, l-MUT ħabbret tilwima industrijali mal-Ordni tad-Dumnikani u mas-Segrerarjat tal-Edukazzjoni Kattolika b’reazzjoni għat-tkeċċija ta’ Mario Mallia minn kap tal-kulleġġ.

Waqt protesta li fiha pparteċipaw għadd ta’ studenti, edukaturi u ġenituri quddiem il-Kulleġġ ta’ San Albert il-Kbir, il-Belt Valletta, l-MUT ikkundannat id-deċiżjoni tal-bord tal-kulleġġ u tar-Rettur Patri Aaron Zahra għat-tkeċċija ta’ Mario Mallia kif ukoll talbet ir-riżenja jew it-tneħħija tagħhom mill-kariga.

L-MUT allegat li minbarra t-tkeċċija ta’ Mario Mallia, Patri Aaron Zahra bagħat tliet ittri legali lill-membri tal-istaff biex iwaqqfu l-protesta li kienet se ssir.

Fl-istqarrija, l-MUT qalet li l-Kulleġġ ta’ San Albert il-Kbir huwa istituzzjoni edukattiva ewlenija li jistħoqqilha tmexxija bi sfond ta’ tmexxija edukattiva b’saħħitha u viżjoni li tħares ‘il quddiem u tqis li l-bord u r-Rettur mhumiex kapaċi jmexxu istituzzjoni edukattiva permezz tal-azzjonijiet tagħhom.

Kemm l-MUT kif ukoll persuni oħrajn, inkluż Mario Mallia nnifsu sostnew li t-tkeċċija tiegħu ġiet minħabba inizjattivi relatati mal-inklużjoni. Madankollu, il-bord tal-kulleġġ u r-Rettur ċaħdu kategorikament u qalu li t-terminazzjoni tal-impjieg hija riżultat ta’ diversi kwistjonijiet maniġerjali li ma ġewx solvuti.

Il-Bord tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir u r-Rettur jiċħdu li Mario Mallia tkeċċa minħabba inizjattivi ta’ inklużjoni

Il-Bord tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir u r-Rettur jiċħdu li Mario Mallia tkeċċa minħabba inizjattivi ta’ inklużjoni

Fi stqarrija, il-Bord tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir u r-Rettur ċaħdu kategorikament l-allegazzjonijiet, skont huma, infondati, li bħalissa qed jiċċirkolaw pubblikament u li dehru fuq mezzi tax-xandir.

Huma ċaħdu kategorikament li Mario Mallia tkeċċa minħabba kwistjonijiet dwar inizjattivi relatati mal-inklużjoni.

Huma qalu li t-terminazzjoni tal-impjieg hija riżultat ta’ diversi kwistjonijiet maniġerjali u proċeduri li ilhom jinġemgħu, u li b’dispjaċir baqgħu ma ġewx solvuti.

Fl-istqarrija, qalu li għal bosta snin l-istess Provinċja Dumnikana Maltija sostniet finanzjarjament u b’diversi modi oħra l-operat tal-Kulleġġ, u dan anke fiż-żmien meta Mallia kien surmast.

Żiedu jgħidu li sa mit-twaqqif tiegħu, 74 sena ilu, il-Kulleġġ kien diġà joffri edukazzjoni lil studenti minn kull oqsma tal-ħajja u tħal żmien twil il-Provinċja rat li tassisti familji u studenti li ma kellhomx mezzi biex iwettqu l-edukazzjoni ta’ wliedhom.

Enfasizzaw ukoll li l-Bord tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir dejjem kellu għal qalbu kull sistema li ttejjeb il-ħajja tal-istudenti, tal-familji u tal-edukaturi kollha, inklużi miżuri ta’ inklussività li dejjem ħaddnet u li se timbotta ’l quddiem fis-snin li ġejjin bl-istess viżjoni u perseveranza.

Il-bord saħaq li jħossu marbut bi dmir li jibqa’ kommess għall-għan ewlieni tiegħu, li jiżgura l-edukazzjoni u l-benesseri olistiku ta’ kull persuna afdata lilu.

Fid-dawl ta’ dan, il-Bord tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir qal li jħoss li mhuwiex opportun li jiddiskuti fil-pubbliku din il-kwistjoni iżda qal li lest li jagħmel dan meta jkun il-waqt.

Pfizer u BioNTech jibdew jittestjaw vaċċin speċifiku għall-Omicron fuq in-nies

Pfizer u BioNTech jibdew jittestjaw vaċċin speċifiku għall-Omicron fuq in-nies

Pfizer u BioNTech bdew it-testijiet kliniċi għall-vaċċin speċifiku għall-Omicron.

L-istudju se jevalwa l-vaċċin għas-sigurtà, it-tollerabilità u l-livell ta’ rispons immuni, kemm bħala doża primarja kif ukoll bħala doża tal-booster f’madwar 1,420 adult f’saħħtu ta’ bejn it-18 u l-55 sena.

Il-possibilità li l-Omicron jikkawża infezzjoni anke f’nies imlaqqma hija akbar minn dik ta’ varjanti oħra, iżda għadu mhux ċar jekk hux se tibda tingħata tilqima speċifika għalih.

Fost il-kwistjonijiet li r-regolaturi qed jevalwaw huma li wħud mill-ewwel postijiet li ffaċċjaw żieda qawwija fil-każijiet tal-Omicron diġà qed jaraw il-mutant jonqos, u m’hemm l-ebda mod biex tkun taf jekk il-varjant li jista’ jkun hemm wara l-Omicron hux se jixbah l-Omicron jew ikun totalment differenti.

Sessjonijiet ta’ sapport għall-aħwa ta’ persuni b’diżabilità minn Aġenzija Sapport

Sessjonijiet ta’ sapport għall-aħwa ta’ persuni b’diżabilità minn Aġenzija Sapport

Is-sapport lill-familji ta’ persuni b’diżabilità huwa importanti ħafna. Dan minħabba li l-persuni b’diżabilità jiggwadanjaw ferm meta jkunu qed jgħixu fil-komunità, u jibqgħu jgħixu d-dar mal-familja. Madanakollu, il-familji jgħaddu minn diversi ċirkostanzi li jekk ma jsibux għajnuna, id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom sabiex ikomplu jieħdu ħsieb lill-individwu b’diżabilità, jistgħu jikbru.


Fin-nukleu tal-familja hemm ukoll l-ulied l-oħra, l-aħwa li minn ċkunithom ikunu draw li hi responsabilità ta’ kull membru li jindokra lill-membru b’diżabilità. L-esperjenzi ta’ dawn l-aħwa huma varji – min jieħu r-rwol ta’ kuratur maż-żmien, min iħoss li ma jkunx forsi ingħata biżżejjed attenzjoni daqs ħuthom b’diżabilità minħabba ċ-ċirkostanzi, min kien involut fit-trobbija ta’ ħuthom b’diżabilità u min le.

Fattur komuni bejn l-aħwa kollha jibqa’ li kollha għandhom għal qalbhom il-benesseri ta’ ħuthom u li jagħmlu minn kollox sabiex ikunu jistgħu jibqgħu jgħinu lil ħuthom b’diżabilità tul ħajjithom u jagħtu l-kontribut tagħhom waqt li jirrikonoxxu l-fatt li l-ħajja tagħhom evolviet u li f’ċerti sitwazzjonijiet jista’ jkun li jkollhom bżonn is-sostenn huma wkoll.

Dawn huma biss ftit mill-fatturi li Aġenzija Sapport tindirizza waqt sessjonijiet li professjonisti fi ħdanha, inkluż ħaddiema soċjali, imexxu bħala gruppi ta’ sostenn għal aħwa adulti ta’ persuni b’diżabilità.

Dawn is-sessjonijiet joffru spazju fejn dawn l-aħwa jiltaqgħu flimkien u jaqsmu flimkien esperjenzi, diffikultajiet, ħsibijiet u sfidi ma’ oħrajn li jkunu fl-istess sitwazzjoni tagħhom, waqt li jkunu jistgħu wkoll jevalwaw kwistjonijiet u possibilitajiet għall-futur.

Parteċipanti minn gruppi simili fil-passat stqarrew li dawn il-gruppi u laqgħat servew sabiex iħossuhom li mhumiex weħedhom u li wkoll ingħataw stampa ċara anke dwar x’servizzi huma u l-familjari tagħhom jistgħu jaċċessaw.


Uħud mis-suġġetti li huma koperti waqt dawn is-sessjonijiet huma:

  • Relazzjonijiet familjari: X’impatt ikollhom il-ġenituri fuq l-ulied li għandhom diżabilità
  • Kif tħares il-komunità lejn persuni b’diżabilità u kif iħossuhom l-aħwa dwar dan
  • Kif jieħdu ħsieb tagħhom infushom
  • Servizzi disponibbli
  • L-impatt fuq deċiżjonijiet tal-ħajja tagħhom

Bħalissa Aġenzija Sapport qed tilqa’ applikazzjonijiet għal gruppi ġodda li se jibdew fil-ġimgħat li ġejjin. Is-sessjonijiet se jsiru darba fix-xahar. Se jkun hemm 12-il sessjoni b’kollox, u kull sessjoni ddum sagħtejn. Sabiex ikun assigurat li nimxu mal-miżuri maħruġa mill-Awtorità tas-Saħħa kull workshop se jkollu massimu ta’ 10 parteċipanti, bi preżentazzjoni ta’ ċertifikat validu tal-vaċċin. Grupp żgħir hu ideali sabiex kull parteċipant ikollu ħin biżżejjed biex jiddiskuti l-ħsibijiet tiegħu jew tagħha. Grupp żgħir jgħin ukoll biex il-persuna tħossha komda li tista’ titkellem.

Dawn il-gruppi huma miftuħa għal aħwa li jkunu għalqu t-18-il sena. L-attendenza hija mingħajr ħlas iżda wieħed jeħtieġ li jibbukkja.

Dan jista’ jsir permezz ta’ formola ta’ applikazzjoni li tista’ titniżżel jew tintbagħat mis-sit elettroniku www.sapport.gov.mt jew billi wieħed jagħmel kuntatt ma’ Aġenzija Sapport (Helpline – Freephone 153 u jagħfas in-numru 5 / iċempel fuq 2256 8000 / jibgħat email fuq sapport@gov.mt). Wieħed jista’ jagħżel li jattendi sessjonijiet filgħodu jew filgħaxija.

Celine Dion tikkanċella 16-il kunċert minħabba l-kundizzjoni ta’ saħħitha

Celine Dion tikkanċella 16-il kunċert minħabba l-kundizzjoni ta’ saħħitha

Celine Dion ħabbret il-kanċellazzjoni ta’ 16-il kunċert li kienu parti mill-Courage World Tour, minħabba kwistjonijiet ta’ saħħa li għadha għaddejja minnhom.

Il-kantanta Kanadiża qalet li qed tirkupra minn spażmi severi u persistenti fil-muskoli, li kienu qed ifixkluha milli tkompli bix-xogħol tagħha.

Dion kienet ipposponiet ukoll il-pjanijiet li kellha f’Ottubru minħabba l-kundizzjoni ta’ saħħitha.

Il-kunċerti li ġew ikkanċellati kienu ġew irranġati mill-ġdid biex isiru mid-9 ta’ Marzu sat-12 t’April ta’ din is-sena. Madankollu, minn dak iż-żmien ‘l hawn ġew ikkanċellat waqt li t-tim mediku tagħha jevalwa u jittratta l-kundizzjoni tagħha.

Il-kantanta qalet li kienet verament qed tittama li s’issa kienet se tkun tajba.

Żiedet tgħid li minħabba li l-kunċerti jinvolvu ħafna organizzazzjoni u preparazzjoni, kellhom jittieħdu deċiżjonijiet minn issa li se jaffettwaw ix-xhur li ġejjin.

Qalet ukoll li tkun kuntenta ħafna ladarba terġa’ tikseb saħħitha kompletament lura, kif ukoll li ngħaddu minn din il-pandemija, u tinsab ħerqana biex terġa’ tirritorna fuq il-palk.

Enable Notifications    OK No thanks