Evidenza (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Evidenza (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

“Għidilna fejn ħbejt l-affarijiet, Trevor,” kienu komplew jinsistu l-pulizija hekk kif kont qiegħed f’dik il-kmajra fejn kienu interrogaw lili, lil ħija u sħabi kollha.
“X’affarijiet huma? Jiena lanqas biss m’għandi idea fuq dak li qegħdin tkellmuni fuqu!” kont stagħġibt b’leħen mitbuq.
“U ejja Trevor. Wara li ħriġtu u wassluk id-dar, erġajt ħriġt bil-mazza u ġakketta safra. Mort għandu, ħabbattlu l-bieb u bdejt tagħtih id-daqqiet bl-addoċċ sa’ xħin rajtu stendut mal-art f’għadira demm!” kien poġġieli l-kliem il-pulizija.
“Għandkom żball! Għandkom żball!” kont smajt leħni stess għadu jidwi f’widnejja u issa donnu kien għadu jdur f’dawk il-kurituri, madwar il-ħabs imdaqqas fejn kont qattajt żmieni, nistenna u nitherra waħdi.
Imbagħad, donnu ħassejt ġismi jinħasad kollu f’salt wieħed.
Issa suppost kont ser nitlaq.
Imma fil-verità kont qed nibża’.
Mhux għax kont drajt hawn ġew. Xejn minn dan. Kif tista’ tidra hawn ġew? Kif tista’ tidra tgħix mingħajr il-libertà mċaħħad mid-dinjità unika tiegħek li tagħmlek individwu?
Imma kont qed nibża’ minn dak li kont ser insib quddiemi.
Ħajti.
X’sens kien fadlilha issa?
Forsi kieku tawni ċans nagħżel jekk ridtx nibqa’ hawn ġew jew noħroġx lura hemm barra kont nagħżel dik l-ewwel waħda.
Li nkompli nitherra f’kamarti. F’dik iċ-ċella minuskola fejn kont tant drajt il-ħajja.
Iżda dawwart ħarsti ‘l quddiem, għafast idejja ponnijiet u bil-basket żgħir li kelli mdendel ma’ kusi, għamilt pass ieħor lejn il-bieb, ninduna li l-ħarsa tal-gwardjan biswiti, kienet qiegħda fuqi.
Blajt ir-rieq li kien tela’ fi griżmejja u b’kuraġġ ta’ sur għamilt pass ieħor.
Kont qed nara l-bieb minfejn kienu joħorġu barra.
Minjaf kemm kont ilni noħlom din il-ġurnata!
U ejja Trevor, ftit kuraġġ oħra u tasal hemm barra!

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Il-Valz ta’ Mia (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Il-Valz ta’ Mia (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Imbagħad ilwejt sieqi u nżilt b’tisbita mal-art. Għal ftit ma tajjartx geddumi!
Imbagħad ħarist lejn idejja u nnutajt li idi kienet għadha mimlija demm.
Minn dakinhar…………..dakinhar tal-attakk……………..
Kien propju dak il-ħin li smajtu.
Il-bieb.
Il-bieb ta’ barra.
Smajt il-ħoss tal-muftieħ dieħel fis-serratura.
Waqaft.
Iċċassajt.
Qalbi għamlet tikk!
Qomt minn mal-art, irranġajt ftit in-nuċċali li kien kważi niżel minn fuq imnieħri bid-daqqa, għaddejt idi minn ġol-qoffa nokkli ħalli ma tantx ikun imħabbel u tlaqt niġri lejn il-bieb ta’ kamarti, li dejjem kien ikun magħluq.
Smajt is-serratura tal-bieb ta’ barra tinfetaħ.
Ħoss ta’ xi ħadd dieħel!
Żgur hu!
Żgur missieri!
Kien għadu ħaj!
Ma kien ġralu xejn!
“Papà!” bdejt ngħajjat, hekk kif poġġejt idi fuq il-pum ta’ kamarti.
Bdejt nipprova ndawwar il-pum. Iżda donnu kien imwaħħal u ma setax jinfetaħ!
“Mamà!” bdejt ngħajjat.
Kif ma stajtx niftaħ?
Ommi ma bdietx tweġibni. Bdejt inħabbat fuq il-bieb iżda ma riedx jinfetaħ!
Imbagħad smajt il-passi deħlin aktar ‘il ġewwa.
Smajt leħen missieri. Leħen ommi.
“Mia?” staqsieha missieri.
Waqaft nitħabat mal-bieb.
Ridt ngħajjatlu iżda leħni ma sibtux.
Stennejt ftit. Issa kienet se tgħidlu li kont qiegħda hawn ġew u kienu se jiġu jiftħuli żgur!
Imbagħad smajt lil ommi tibki. Lanqas weġbitu.
Rajt il-pum tal-bieb ta’ kamarti jdur bilmod.
“Ridt niżfen il-valz magħha……..” beda jgħid missieri hekk kif tfaċċaw it-tnejn li huma fil-bieb.
Rajthom hemm quddiemi.
Hemm barra kienet għadha x-xita. Kienet ilha nieżla ġimgħa sħiħa. Kienet naddfet kollox. Naddfet il-kruha li kienet ħalliet warajha l-gwerra.
U fl-aħħar attakk kienu mietu ħafna nies. Ħafna ismijiet li llum ħadd minnhom m’għadu jissemma. U waħda minnhom kont jiena………….
Jiena Mia. Vittma tal-gwerra.
“Irrid niżfen il-valz magħha,” qal missierha, hekk kif daħal f’kamritha, ġera lejn is-sodda tagħha u beda jgħannaq l-imħadda u jibki.
“Il-passi għadni niftakarhom………” weġbitu. “Bqajt nipprattikahom……..papà!”
Iżda ħadd minnhom ma semagħha. Leħinha ntilef mar-riħ, mal-isħab. Mad-dawl.

M’għadnix nagħrafhom.. – Poeżija riflessiva minn Joe Debono

M’għadnix nagħrafhom.. – Poeżija riflessiva minn Joe Debono

Fuq il-profil ta’ Facebook tiegħu, Joe Debono, magħruf aktar bħala James Bondin qasam poeżija emozzjonali u riflessiva miktuba minnu stess dwar l-effetti li qed tikkawża fuqu u fuq ħajtu l-marda tal-ALS.

M’għadnix narafhom
M’għadnix narafhom dawn dirgħajja….
Li tant għannqu ħbieb tul is-snin
U taptpu kuraġġ fuq l-ispallejn
Li kaħħlu, u żebgħu u sammru f’injam
U sewwew fejn kien hemm għalfejn.
L-idejn li lagħbu tennis, subbuteo u darts
U għoddew tant flus u għamlu kontijiet
Li kitbu il-lottu bil-karta saħħara
U harbxu tant stejjer u ħsiebijiet
… Illum mejtin
M’għadnix narafhom dawn riġlejja….
Li ġrew wara l-ballun bil-ħeġġa,
U telgħu u niżlu slielem tul is-snin
Li qadfu b’saħħa biex gawdejt il-baħar
Li żifnu mal-kollegi f’xi festin
Li mxew fil-Vatikan u ħdejn l-Akropoli,
Li żżerżqu fuq silġ iebes tal-Islanda
U telgħu fuq l-Etna u l-Vesuvju
U daru mal-imtieħen tal-Olanda
…. Illum bla saħħa.
M’għadnix nagħrfu dan leħni…
Li tant tkellem ma nies bil-kelma t-tajba
U spjega tant prinċipji, ħfief u tqal,
Li qara, rrexta u drabi ukoll kanta
U daħħaq ħafna nies, il-kbar u t-tfal.
Li irrakkonta fatti mill-Istorja,
Imħallta ma xi leġġenda Maltija
B’ilsna barranin biex min iżurna,
igawdi ta’ pajjiżna is-sbuħija
…. Illum imkarkar.
Qed nagħraf biss dan moħħi…
Li għadu joħloq u jtini l-idejat,
Li kif jitwieldu ituni l-enerġija.
U li b’għajnejja jħaddem il-kompjuter
biex bih nesprimi li għaddej ġo fija.
Dal-moħħ li jġedded il-memorji
U jġib tifkiriet sbieħ quddiem għajnejja,
li jgħini nifhem din il-kundizzjoni,
U li ħajti inbidlet iżda għada għaddejja
…. U jwennisni.
Joseph Debono
21.04.21

M

Enable Notifications OK No thanks