Filmat: “Ma rridx biss li s-soċjetà taċċetta lil Diego kif inhu imma rrid li hu jaċċetta lilu nnifsu” – Sefora

Filmat: “Ma rridx biss li s-soċjetà taċċetta lil Diego kif inhu imma rrid li hu jaċċetta lilu nnifsu” – Sefora

Żgur li kemm Sefora kif ukoll Diego huma uċuħ familjari magħkom is-segwaċi, għaliex minbarra li Sefora hija influencer, hija wkoll attivista favur id-drittijiet ta’ persuni li jgħixu bl-awtiżmu.

Fil-filmat, bi tbissima ta’ sodisfazzjon titkellem dwar il-fatt li Diego, li huwa awtistiku, illum il-ġurnata kapaċi jintroduċi lilu nnifsu bħala persuna li għandu l-awtiżmu. Filwaqt li enfasizzat li l-awtiżmu mhuwiex Diego, iżda huwa parti minnu.

Hi stqarret li trid tgħixha biex tkun taf kemm hi diffiċli, kemm għall-persuna nnifisha kif ukoll għal ta’ madwarha, speċjalment għall-ġenituri.

Sefora tgħid li Diego jfisser id-dinja għaliha u ma timmaġinaw ħajjitha mingħajru. Minkejja li jkun hemm mumenti li tgħeja, Diego jagħtiha lura mħabba kbira.

Hija qalet li l-fatt li tarah jikber u jimxi ‘l quddiem bil-pass tiegħu huwa sodisfazzjon, u kull pass li jagħmel, għalihom ifisser id-dinja.

Omm Diego stqarret li l-iktar ħaġa li tbeżżagħha hi meta tiġi nieqsa hi. Spjegat li bħalissa hi tipprova tipproteġih minn kollox u tmexxih fit-triq it-tajba, u l-biża’ tagħha hi li meta tiġi nieqsa hi, Diego jsib ruħu f’soċjetà li ma taċċettahx kif inhu u li meta jikber isibha diffiċli biex ikollu l-ħbieb.

Sefora qalet li hawn ħafna ġenituri li ma joħorġux lit-tfal tagħhom li jkunu bl-awtiżmu għax jibżgħu minn dak li se jgħidu n-nies, jibżgħu li se jħarsulhom bl-ikrah u li forsi t-tfal tagħhom mhux se jġibu ruħhom sew u allura se jdejqu lin-nies li jkun hemm. Hija saħqet li dan huwa żball kbir għaliex fl-opinjoni tagħha, aktar ma t-tfal ikollhom diffikultà jġibu ruħhom kif suppost fis-soċjetà, aktar trid toħroġhom.

“Jien ma rridx biss li s-soċjetà taċċetta lil Diego kif inhu, jien, l-iktar importanti, irrid lilu li jaċċetta lilu nnifsu kif inhu għax jekk int ma tħossokx tajjeb miegħek innifsek, mhux se tħossok tajjeb fis-soċjetà.”

Sefora – Omm Diego

Sefora semmiet li ħafna drabi, tfal li jkollhom l-awtiżmu ma jkunu jistgħu jesprimu xi jkunu qed iħossu u xi jridu. Sostniet li l-Malta Trust Foundation qed tagħmel xogħol inkredibbli għaliex l-apparat li jgħin lit-tfal jikkomunikaw u jesprimu ruħhom jiswa ħafna flus.

Il-fatt li jkollok dan l-apparat li permezz tiegħu t-tfal ikunu jistgħu jikkomunikaw u jesprimu l-bżonnijiet basiċi tagħhom tnaqqas ħafna frustrazzjoni li jgħixu kuljum ħafna tfal u l-ġenituri tagħhom u jagħti serħan il-moħħ.

Sefora u Diego jirrappreżentaw ħafna tfal u ġenituri oħrajn li jgħixu din il-ħajja kuljum.

Int tista’ tagħmel il-ħajja tagħhom inqas diffiċli!

Maratona ġbir ta’ fondi b’risq il-Malta Trust Foundation, illum, sa nofsillejl fuq l-istazzjonijiet lokali kollha.

Agħti d-donazzjoni tiegħek permezz ta’ dawn in-numri:

51802019 – €25
51902071 – €50
BOV Mobile App – 79520040

“Ejjew naħdmu flimkien biex kulħadd jikseb id-dinjità li jixraqlu” – Marie Louise Coleiro Preca

“Ejjew naħdmu flimkien biex kulħadd jikseb id-dinjità li jixraqlu” – Marie Louise Coleiro Preca

Nitkellmu mal-Eċċellenza Marie Louise Coleiro Preca dwar l-għan tal-Malta Trust Foundation u d-differenza li tagħmel permezz tal-proġetti li twettaq, kif ukoll dwar x’nistgħu nagħmlu aħna biex nagħtu s-sehem tagħna.

Eċċellenza Marie Louise Coleiro, meta u għaliex ġiet imwaqqfa l-Malta Trust Foundation?

Il-Malta Trust Foundation ġiet imwaqqfa fl-2015. Ġiet imwaqqfa biex tindirizza spazji fis-sistemi li ċerti komunitajiet ta’ tfal u żgħażagħ jaqgħu barra s-sistemi, bi programmi u proġetti ta’ empowerment, edukazzjoni u parteċipazzjoni, biex joħorġu miċ-ċirki ta’ żvantaġġ u vulnerabilità.

Xi jfisser għalik li tmexxi fondazzjoni bħal din?

Huwa sodisfazzjon kbir li nara alleanzi u sħubija permezz ta’ network kbir ta’ professjonisti, prattikanti, akkademiċi, membri tal-komunità tan-negozju, fondazzjonijiet u organizazzjonijiet, soċjetà ċivili, voluntiera, tfal u żgħażagħ.

Kemm hu importanti li jkollna soċjetà inklussiva?

Jekk ma nħaddnux soċjetà inklussiva u li rridu naħdmu kuljum biex nassigurawha, qatt ma nistgħu niksbu l-iżvilupp soċjo-ekonomiku meħtieġ. Inkunu wkoll qed ninjoraw ir-responsabilità bħala poplu, awtorità u stat, id-drittijiet umani fundamentali.

X’sehem għandha l-Malta Trust Foundation fil-ħidma għal soċjetà aktar inklussiva?

Il-Fondazzjoni tenfasizza x-xogħol tagħha fuq it-tfal u ż-żgħażagħ. Nemmnu ħafna li hemm bżonn nemmnu fit-tfal kollha, kollha, kollha. Nemmnu ħafna li kull tifel u tifla għandhom potenzjal iżda kollha kollha għandhom bzonn l-aċċess għar-riżorsi meħtieġa. Il-fondazzjoni għandha 15-il proġett li huma kollha marbutin ma’ empowerment, edukazzjoni, inklużjoni u drittijiet umani, għaliex l-inkluzjoni hija intrinsikament marbuta mad-drittijiet umani.

Kif inhu l-proċess biex il-fondazzjoni twettaq il-proġetti?

Il-proġetti tagħna jitilqu minn ‘an evidence based approach’, biex nassiguraw li dak li nkunu qed inħarsu lejh huwa bżonnjuż. Nassiguraw li m’hemm l-ebda għaqda jew awtorità oħra li qed tagħmel l-istess xogħol, biex inkunu żguri li mhux nirreplikaw. M’aħniex interessati li nagħmlu dak li diġà jeżisti. Dak ikun ħela ta’ flus u enerġija. Malli proġett ikun approvat, nagħtu bidu għal kampanja ta’ fundraising minn funding streams differenti, fosthom CSR mill-Komunità tan-Negozju, Fondazzjonijiet u Organizazzjonijiet barranin, fondi Ewropej u oħrajn.

X’riċerka ssir qabel tibdew?

Qabel ma nibdew, infittxu li nkunu sostenibbli finanzjarjament, sabiex nassiguraw li l-proġett ikollu ħajja fit-tul. It-tim amministrattiv tal-fondazzjoni huwa mill-anqas. Il-volontarjat huwa kruċjali u dan sabiex il-fondi li niġbru jmorru jekk jista’ jkun fuq il-core business u d-delivery tas-servizz. Il-proġetti jibqgħu jiġu monitored u evalwati u ħafna drabi wara ċertu żmien nitolbu esperti anke mill-Università ta’ Malta sabiex nagħmlu l-evalwazzjoni tal-proġett u nkejlu r-riżultati. B’hekk nassiguraw li nkunu qed ninvestu tassew fil-bidliet li hemm bzonn.

Liem hu l-aktar proġett għal qalbek s’issa?

Kull proġett huwa għal qalbi għaliex kull proġett huwa maħsub li jindirizza l-iżvantaġġ, l-inugwaljanza u l-vulnerabilità. Kull proġett huwa marbut ma’ bini ta’ socjetà inklussiva u sostenibbli. Il-pedament li hija mibnija fuqha l-fondazzjoni u l-proġetti hemm ħarsien tad-drittijiet umani u l-bini ta’ kultura ta’ paċi u pożittiva.

X’inhu l-ikbar sodisfazzjon li tagħtik din il-fondazzjoni?

Li naraw il-ħajja ta’ tfal u ż-żgħażagħ żvantaġġjati tinbidel għal ħajja ta’ dinjità u sodisfazzjon.

Semmilna żewġ stejjer ta’ persuni li l-Malta Trust Foundation għamlet differenza f’ħajjithom.

Tifel ta’ 10 snin li qatt ma kien qal kelma qabel f’ħajtu u li qatt ma kkommunika ma’ ħadd, lanqas mal-ġenituri tiegħu, jasal biex jikteb ktieb, anzi issa tnejn, għaliex permezz ta’ apparat specjalizzat issa jista’ jikkomunika u jgħid u jikteb dak li jixtieq.

Tliet żgħażagħ Maltin li ġejjin minn background finanzjarju żvantaġġjat u li kkwalifikaw għal Scholarship barra minn Malta u li ingħatalhom mill-fondazzjoni, illum huma professjonisti bravi fis-settur li studjaw għalih.

Hemm ħafna aktar eżempji ta’ tfal u żgħażagħ li jferħuna u jagħtuna sodisfazzjon biex inkomplu naħdmu biex nagħmlu d-differenza.

X’għandu jagħmel kull min jiġi bżonn l-għajnuna tal-fondazzjoni?

Ma jiddejjaq xejn u jikkuntattjana fuq email: info@maltatrustfoundation.org jew jiġi l-uffiċċju tagħna, il-Furjana.

X’se jkun qed isir bil-fondi li jinġabru mill-maratona li se ssir għada s-Sibt, is-7 ta’ Mejju? Xi proġetti hemm ippjanati?

Se nkomplu nipprovdu apparat teknoloġiku specjalizzat biex tfal li ma jarawx u tfal fuq l-ispettru tal-awtiżmu u li ma jitkellmux ikunu jistgħu jkomplu bl-istudji tagħhom, jaċċessaw għall-informazzjoni u jikkommunikaw. Diġà investejna bis-saħħa tal-ġenerożità tal-poplu ta’ dawn il-gżejjer nofs miljun Ewro. Dan l-apparat jiswa ħafna flus, u jrid jibqa’ jiġi aġġornat skont il-livell edukattiv tat-tfal, iżda aħna konvinti li bl-għajnuna ta’ kulħadd se nkunu nistgħu nassiguraw li l-ebda tifel u tifla f’dan il-pajjiż ma jkunu f’qagħda li ma jistgħux jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ tagħhom.

X’messaġġ tgħaddi lil min qed jaqra din l-intervista?

Kull tifel u tifla, għandhom il-potenzjal li jimxu ‘l quddiem f’ħajjithom sakemm kull wieħed u waħda minna jkollna r-riżorsi u l-faċilitajiet ta’ appoġġ li l-individwi kollha għandhom bżonn. Aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar nemmen li Alla ħalaq lil kulħadd b’ħiliet u abbilitajiet, u li kulħadd għandu l-potenzjal li jimxi ‘l quddiem, jekk is-soċjetà tagħna jibqa’ jimpurtaha mill-għajrha.

Dan m’iniex ngħidu mill-kotba u r-riċerka biss, iżda fuq kollox mill-evidenza li l-Malta Trust Foundation, tmiss b’idejha kuljum, mill-esperjenzi ta’ mijiet ta’ tfal u żgħażagħ. Ejjew bħala poplu ta’ dawn il-gżejjer naħdmu flimkien ħalli kulħadd jikseb id-dinjità li jixraqlu u nassiguraw li ħadd u ħadd ma jaqa’ lura. B’hekk mhux biss l-individwi jmorru ‘l quddiem iżda s-soċjetà kollha tagħna.

Għada s-Sibt, is-7 ta’ Mejju, maratona ġbir ta’ fondi, fuq l-istazzjonijiet lokali kollha, minn nofsinhar sa nofsillejl. Għat-tfal kollha, kollha, kollha.

Enable Notifications OK No thanks