Select Page
L-użu tal-maskra se jibqa’ obbligatorju biss fl-isptarijiet u d-djar tal-anzjani

L-użu tal-maskra se jibqa’ obbligatorju biss fl-isptarijiet u d-djar tal-anzjani

F’konferenza tal-aħbarijiet li matulha tħabbar li se jitneħħew il-kumplament tar-restrizzjonijiet tal-Covid-19 ħlief għal xi eċċezzjonijiet, id-deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne ħabbar li mit-2 ta’ Mejju, l-użu tal-maskra se jibqa’ obbligatorju biss fl-isptarijiet, kliniċi mediċi u djar tal-anzjani.

Dan ifisser li l-ħlief għal dawn il-postijiet imsemmija, l-użu tal-maskra fuq ġewwa mhux se jibqa’ obbligatorju. Madanakollu huwa rrakkomanda li tibqa’ tintlibes il-maskra fuq mezzi ta’ trasport.

Dr Fearne spjega wkoll li għalkemm mit-Tnejn l-użu tal-maskra fl-iskejjel mhux se jibqa’ obbligatorju, madanakollu dan ma jfissirx li hija pprojbita u għalhekk tista’ tibqa’ tintlibes sakemm ma jkunx hemm regoli oħra mill-amministrazzjoni tal-iskola.

Self testing kits se jkunu legali f’Malta u se jiġi offrut b’mod volontarju t-tieni booster

Self testing kits se jkunu legali f’Malta u se jiġi offrut b’mod volontarju t-tieni booster

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne ħabbar li s-self testing kits se jkunu legali f’Malta wkoll. Huwa qal li ladarba qed jonqsu l-miżuri jfisser li l-individwu għandu aktar responsabilità. Filwaqt li l-ittestjar b’xejn se jibqa’ jiġi offrut, wieħed se jkun jista’ jixtri self testing kit, li jkunu approvati mill-Awtorita tal-Mediċina. Kull min jirriżulta pożittiv għall-Covid-19 huwa mitlub li jċempel fuq 111 biex jinforma lill-awtoritajiet, u jkun meħtieġ li joqgħod kwarantina.

Ħabbar ukoll li se jiġi offrut b’mod volontarju t-tieni booster għal persuni vulnerabbli u residenti fid-djar tal-anzjani. Min jagħżel li ma jiħdux mhux se jiġi affettwat iċ-ċertifikat tat-tilqim.

Fakkar li minn nhar il-Ħadd 10 t’April jistgħu jsiru attivitajiet b’persuni bilwieqfa fuq barra mingħajr restrizzjonijiet. Attivitajiet b’persuni bilqiegħda fuq ġewwa ma jeħtiġux ċertifikat. Iċ-ċertifikat se jkun mitlub biss għall-attivitajiet b’persuni bilwieqfa fuq ġewwa.

Dan ifisser li minn nhar il-Ħadd jistgħu jibdew isiru l-festi u ċelebrazzjonijiet liturġiċi. Għaldaqstant kemm il-purċissjonijiet kif ukoll il-festi tal-bliet u l-irħula jistgħu jsiru wkoll.

Il-Ministru qal ukoll li l-miżura li ma jistax ikun hemm aktar minn 6 persuni f’daqqa se titneħħa wkoll.

Minn wara l-vaganzi tal-Għid, l-użu tal-maskra fl-iskejjel mhux se jibqa’ obbligatorju.

Dwar l-ivvjaġġar, il-Ministru Fearne qal li minn nhar it-Tnejn il-11 t’April, dawk li ma jkunux imlaqqma kompletament xorta waħda jistgħu jiġu Malta. Dawk li jkunu fiequ mill-virus u jkollhom ċertifikat ta’ rkupru ta’ mhux aktar minn 180 ġurnata jew minn pajjiżi miż-żona l-ħamra u jkollhom test negattiv ta’ mhux aktar minn 72 siegħa qabel, se jkunu jistgħu jiġu Malta mingħajr ħtieġa li joqgħod kwarantina.

Il-kwarantina għal min jirriżulta pożittiv se tibqa’ mandatorja għal sebat ijiem u wara jagħmel test flimkien ma’ dawk li jgħixu miegħu.

Possibilità li wara l-vaganzi tal-Għid ma jibqax obbligatorju l-ilbies tal-maskra fl-iskejjel

Possibilità li wara l-vaganzi tal-Għid ma jibqax obbligatorju l-ilbies tal-maskra fl-iskejjel

F’konferenza tal-aħbarijiet, id-deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne ħabbar li mit-Tnejn 7 ta’ Marzu dawk li huma secondary contacts u mhumiex imlaqqma mhumiex se jkunu obbligati li joqogħdu kwarantina.

Dawk li huma primary contacts u mhumiex imlaqqma, mis-7 ta’ Marzu l-perjodu ta’ kwarantina se jonqos minn 14-il ġurnata għal 5 ijiem mit-test.

Huwa fakkar li mit-Tnejn 7 ta’ Marzu se titneħħa kompletament il-kwarantina għall-primary contacts li huma kompletament imlaqqma se titneħħa għal kollox.

Mis-7 ta’ Marzu wkoll, dawk il-persuni li jkunu mlaqqma u jkunu ġejjin minn pajjiżi kkunsidrati dark red, il-perjodu ta’ kwarantina se jonqos minn għaxart ijiem għal sebat ijiem.

Il-Gvern Malti se jkun ukoll qed jagħraf ukoll ċertifikati tat-tilqim approvati mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa u mhux biss dawk approvati mill-Unjoni Ewropea.

Mis-7 ta’ Marzu se titneħħa wkoll ir-restrizzjoni li l-istabbilimenti jiftħu matul il-lejl jiftħu sas-1 ta’ filgħodu u allura dawk li l-liċenzja tagħhom tippermettilhom li jdumu aktar se jkunu jistgħu joperaw sa ħinijiet aktar tard.

Dwar il-maskri, minbarra li diġà tħabbar, mill-14 ta’ Marzu mhux se jibqgħu obbligatorji f’postijiet pubbliċi fuq barra sakemm ma jkunx hemm attivitajiet tal-massa.

Il-Ministru Fearne qal li bħalissa qed tiġi analizzata s-sitwazzjoni fl-iskejjel u jekk sa wara l-vaganzi tal-Għid is-sitwazzjoni tkun kif qed tiġi antiċipata li tkun, hemm il-possibbiltà li t-tfal ma jkunux obbligati jilbsu l-maskra fil-klassijiet.

Attivitajiet organizzati bilwieqfa fuq barra se jkunu jistgħu jsiru b’mod normali mingħajr restrizzjonijiet mit-Tnejn il-11 t’April filwaqt li fuq ġewwa dan se jkunu limitati għal persuni mlaqqma biss. Dan se jkun japplika wkoll għat-tiġijiet.

Il-ħidma ta’ salvataġġ għal tifel ta’ 5 snin li waqa’ fil-bir fil-Marokk waslet fl-aħħar stadji tagħha

Il-ħidma ta’ salvataġġ għal tifel ta’ 5 snin li waqa’ fil-bir fil-Marokk waslet fl-aħħar stadji tagħha

Bħalissa, għaddejja ħidma intensiva ta’ salvataġġ għal tifel ta’ 5 snin li ilu dawn l-aħħar erbat iljieli maqbud ġo bir.

Il-ħaddiema tas-salvataġġ fit-Tramuntana tal-Marokk ilhom iħaffru biex jippruvaw jilħqu lit-tifel li nqabad fil-qiegħ ta’ bir b’fond ta’ 32 metru wara li waqa’ għal isfel it-Tlieta billejl.

Fl-aħħar sigħat ġie rrappurtat li l-ħidma ta’ salvataġġ waslet fl-aħħar stadji tagħha u resqin aktar lejn il-possibilità li t-tifel, bl-isem ta’ Rayan, jiġi salvat. Fil-fatt, il-midja lokali llum irrappurtat li l-ħaddiema ta’ salvataġġ issa jinsabu 1.8m ‘il bogħod mit-tifel.

L-operazzjoni ta’ salvataġġ ilha għaddejja jiem sħaħ, u eluf inġabru fuq il-post.

Missier Rayan kien qed isewwi xi ħsarat fil-bir fil-ħin tal-inċident, u qal li hu u omm Rayan jinsabu inkwetati ħafna. Huwa qal li dik is-sekonda li neħħa għajnejh minn fuqu, it-tifel waqa’ fil-bir, u stqarr li għadu ma raqadx sekonda.

Waqt li tkellmet mal-midja, bid-dmugħ f’għajnejha omm Rayan qalet li l-familja kollha ħarġet tfittex lit-tifel sakemm imbagħad indunaw li kien waqa’ fil-bir. Hija qalet li għadha tittama li t-tifel joħroġ mill-bir ħaj

Filmati minn kamera mniżżla fil-bir, nhar il-Ħamis urew li t-tifel kien ħaj u f’sensih, għalkemm jidher li qed isofri minn xi ġrieħi ħfief f’rasu.

Il-ħaddiema tas-salvataġġ niżżlu maskra tal-ossiġnu, ikel u ilma fil-bir u tim mediku jinsab ukoll fuq il-post, lest biex jikkura lit-tifel.

Enable Notifications OK No thanks