Tiegħek Għal Dejjem (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Tiegħek Għal Dejjem (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Iżda llum bilkemm flaħt niċċaqlaq.
Ftaħt għajnejja u ħarist lejn Kurt. U hu ħares lejja.
Ma kienx hemm bżonn kliem. Jien u Kurt konna niftehmu b’ħarsa biss.
Jien u Kurt.
Kurt kien l-iżjed persuna li jiena kont inħobb.
U jiena kont ngħix għalih.
F’mument wieħed smajt il-bieb jinfetaħ u jingħalaq u daħlet Patty.
Patty kienet ħabiba ta’ Kurt, u jiena tgħidx kemm kont inħobbha!
Mhux daqs Kurt tafx! Ejja nagħmluha ċara din!
Imma kienet waħda mill-iżjed bnedmin favoriti tiegħi.
Patty ġiet ħdejja u ħassejt denbi jiċċaqlaq bil-ferħ. Ma kienx ikolli kontroll fuqu. Kien jiċċaqlaq waħdu.
Ippruvajt inqum ftit minn taħt il-kutra u donnu beda jirnexxili. Ridtha tarani sabiħ. Ridtha tifraħ bija.
U refagħtni.
Kemm ħadt gost!
Bejnietna, għalkemm lil Kurt kont inħobbu aktar, Patty aktar kellha idejha delikati u ma kinitx goffa bħalu.
Imma eżatt malli refagħtni u bdiet tħares lejha, b’dawk l-għajnejn ċari tagħha, rajt demgħa nieżla minn ma’ wiċċha u bdiet tagħfasni magħha iżjed milli suppost.
“Iva,” qalet lil Kurt.
Iżda jiena ma kont qed nifhem xejn.
Reġgħu poġġewni fis-sodda tiegħi u bdew iċemplu lil iżjed persuna li kont nibża minnu!
Nisma’ ismu biss, ukoll jibdew jirtogħdu saqajja!
Dottor Mugliett!
It-tabib tal-annimali.
Kont nibża’ minnu. Kull darba li ltqajt miegħu, dejjem kien iweġġagħni. Kurt kien iwennisni wara, xħin immorru d-dar, iżda dan ir-raġel kattiv kellu bagalja sewda u minnha kienu joħorġu ħafna affarijiet ileqqu. U kienu jniggżu wkoll! U meta konna mmorru d-dar tiegħu, li Kurt kien isejħilha ‘Il-Klinika’, kien ikun hemm iżjed annimali, li kollha kemm huma kienu jkunu mwerwrin bħali. U dik ir-riħa, dik ir-riħa qawwija ta’ mediċinali kienet iddejjaqni, biex ma nsemmix il-bjuda li kien hemm kullimkien; mal-art, mal-ħajt u fuq l-imwejjed……………..
Ajma, ara, lanqas niftakar ma rrid!

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Għaliex għandu jkollok pjanta tal-Lavender fid-dar tiegħek?

Għaliex għandu jkollok pjanta tal-Lavender fid-dar tiegħek?

Għalkemm il-pjanti kollha tal-lavender huma nattivi għall-Mediterran, hemm ħafna varjetajiet li joffru għażla vasta ta’ żminijiet ta’ fjorituri, kuluri, forom ta’ fjuri u daqsijiet.

Iż-żmien tal-fjoritura jista’ jvarja drastikament bejn postijiet differenti, fejn lavender waħda tiffjorixxi fil-bidu ta’ Ġunju, 20 mil biss ‘il bogħod tista’ tkun ferm differenti.

Kuntrarju għall-isem, mhux il-lavender kollha huma vjola. Hemm minnhom li jkunu f’kuluri sbieħ oħra bħal vjola fil-blu, rose, roża ċar, bojod, u saħansitra sofor. Il-weraq jista’ jvarja wkoll fil-forma u fil-kulur.

Il-lavender hija pjanta li ddum għal diversi snin taħt kundizzjonijiet tajba. Minħabba l-oriġini Mediterranja tagħha, il-lavender tħobb ix-xemx u l-ħamrija niexfa. Jekk il-lavender tiegħek ma tkunx qed tikber sew, x’aktarx minħabba ilma żejjed, wisq dell u livelli għoljin ta’ umdità.

Minbarra li jeħtieġu x-xemx, bħal ħafna pjanti mkabbra għaż-żjut essenzjali tagħhom, importanti li żżomm kontroll ta’ kemm tuża fertilizzant. Il-lavender tippreferi ħamrija niexfa allura jekk tuża potting mix tradizzjonali, kun żgur li ż-żifna ftit ramel għad-drenaġġ.

Saqqi l-pjanta tal-lavender tiegħek regolarment matul l-ewwel staġun tat-tkabbir tagħhom.

Iżbor il-pjanta kull sena immedjatament wara l-fjur.

Il-pjanta tal-lavender fiha ammont żgħir ta’ kompost imsejjaħ linalool, li huwa tossiku kemm għall-klieb kif ukoll għall-qtates. Il-linalool jinstab f’konċentrazzjonijiet żgħar, u rarament jikkawża problemi. Il-problemi jinqalgħu biss jekk l-annimal domestiku jibla’ kwantità kbira ħafna ta’ lavender.

Illum, il-lavender hija meqjusa iktar minn sempliċiment pjanta fragranti. Kif jirriżulta, dan il-ħwawar jintuża wkoll komunement għal benefiċċji mediċinali u terapewtiċi.

Dawn huma uħud mill-benefiċċji għas-saħħa li tista’ tikseb bl-użu tal-lavender:

  • Tista’ tgħin biex torqod aħjar
  • Tista’ tgħin biex titratta tbajja fil-ġilda
  • Tista’ toffri rimedju naturali għall-uġigħ
  • Tista’ tbaxxi l-livell tal-pressjoni fid-demm
  • Tista’ ttaffi s-sintomi tal-ażma
  • Tista’ tnaqqas il-fwawar tal-menopawsa
  • Tgħin kontra t-tkabbir tal-fungu
  • Tgħin fit-tkabbir tax-xagħar
  • Riċerka turi li r-riħa tagħha tħalli effett pożittiv anki psikoloġikament għaliex tgħin biex tirrilassa u tnaqqas l-ansjetà, dipressjoni u n-nervi

Enable Notifications OK No thanks