Select Page
Il-familja ta’ Nicholas Camilleri ssostni li huwa vittma tas-sistema tas-saħħa mentali li miegħu falliet aktar minn darba

Il-familja ta’ Nicholas Camilleri ssostni li huwa vittma tas-sistema tas-saħħa mentali li miegħu falliet aktar minn darba

Il-familja ta’ Nicholas Camilleri, li nstab mejjet nhar it-Tlieta f’Għajn Tuffieħa wara li kien ġie rrappurtat nieqes mill-Ġimgħa, qalu li huwa vittma ta’ sistema ta’ saħħa mentali li falliet, aktar minn darba.

Martu u uliedu jsostnu li ħadd ma kien infurmahom li Nicholas kien nieqes u li saru jafu dan minn Facebook.

Huma esprimew ukoll id-diżappunt tagħhom dwar il-ħidma tal-pulizija fit-tfittxija, għaliex minbarra li huma jsostnu li ma ngħataw l-ebda dettalji dwar x’kien qed jiġri, kien proprju t-tifel tiegħu Daniel li sab lil Nicholas mejjet wara li hu u ħuh marru jippruvaw isibu lil missierhom fil-viċinanzi ta’ fejn instab.

F’intervisti li għamlet il-familja tiegħu ma’ The Times of Malta u lil The Malta Independent qalet li 18-il sena ilu Nicholas Camilleri ġie dijanjostikat bi skiżofrenija. Huma rrakkuntataw kif għal tliet snin, għaddew minn żminijiet diffiċli minħabba li Nicholas beda jesperjenza episodji ta’ paranojja u kien ibati wkoll minn alluċinazzjonijiet.

Il-mara ta’ Nicholas, Rita, u wieħed mit-tfal tiegħu, Daniel, qalu li f’dawn l-episodji huwa kien jakkuża lil martu li għandha relazzjonijiet ma’ rġiel oħra u li qed tipprova teħles minnu. Huwa kien ukoll beda proċeduri ta’ separazzjoni matul dawk is-snin u sar aggressiv.

Wara li ddaħħal għat-tieni darba l-isptar Monte Karmeli, psikjatra poġġieh fuq medikazzjoni antipsikotika. Dik il-medikazzjoni kienet tikkonsisti li kull xahar kien imur biex jieħu injezzjoni.

Minkejja li skont il-familja tiegħu, Nicholas qatt m’aċċetta li kellu diffikultajiet ta’ saħħa mentali u ħafna drabi kien jirrifjuta li jmur għat-terapija, għall-injezzjoni kien imur kull xahar u qatt ma tilef waħda.

Huma spjegaw li hekk kif Nicholas irrisponda tajjeb ħafna għall din il-medikazzjoni kif ukoll medikazzjoni oħra li kien qed jieħu kuljum, is-sitwazzjoni, anke għalihom bħala familja, marret għall-aħjar.

Kien proprju s-sena l-oħra li bdew josservaw tibdiliet fl-imġiba tiegħu sakemm is-sitwazzjoni reġgħet marret għall-agħar. Il-mara ta’ Nicholas qalet li fil-11 ta’ Jannar irċeviet telefonata miċ-ċentru tas-saħħa ta’ Bormla fejn infurmawna li kien mar hemm u beda jgħidilhom li kienet qed tħawwadlu fil-pirmli.

Huma jsostnu li kien proprju dakinhar li saru jafu li l-psikjatra fiċ-ċentru tas-saħħa kien waqqaflu l-medikazzjoni xi xhur qabel.

Ma’ The Times of Malta huma rrakkuntaw ukoll kif fl-istess ġimgħa, Nicholas sakkar lil martu fil-garaxx hekk kif waslet lura mix-xogħol fejn attakkaha. Għalkemm iż-żewġ uliedhom irnexxielhom jidħlu u jwaqqfuh, l-attakk ikkawżalha ġrieħi tant li spiċċat l-isptar.

Kawża ta’ dan, Nicholas tressaq il-Qorti fuq akkuża ta’ attentat ta’ qtil, li għaliha huwa wieġeb li mhux ħati.

Wara li għamel xi żmien fis-sala forensika ta’ Monte Karmeli huwa ġie trasferit fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin u eventwalment ingħata l-libertà proviżorja, bil-kundizzjoni li ma jgħix ma’ martu.

Hawn huma sostnew li mhux biss qatt ma kellu jintbagħat il-ħabs, u minflok jingħata l-għajnuna li kellu bżonn, imma kellu wkoll jiġi osservat wara li joħroġ, għaliex skont huma, ma kienx qed jiġi segwit u lanqas kien qed jgħix f’ambjent tajjeb.

Martu Rita esprimiet ukoll id-dispjaċir tagħha għall-kummenti li qed jingħaddu fuq il-midja soċjali dwarha minħabba l-aħħar post li Nicholas kiteb fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu fejn fost oħrajn qal li huwa vittma ta’ vjolenza domestika.

Il-mara qalet li l-kuxjenza tagħha hija safja u li għamlet minn kollox biex tgħin lil żewġha. Żiedet tgħid li hi lanqas tgħid li ħafritlu għaliex ma tħossx li għandha x’taħfirlu minħabba li l-imġiba tiegħu ma kinitx tar-raġel li kienet taf u tħobb hi, iżda kkawżata mid-diffikultajiet li kien għaddej minnhom.

Nisa jressqu protest ġudizzjarju biex Malta tillegalizza u tiddekriminalizza l-abort

Nisa jressqu protest ġudizzjarju biex Malta tillegalizza u tiddekriminalizza l-abort

Il-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa flimkien ma’ attivisti oħrajn ressqu protest ġudizzjarju f’isem 188 persuna kontra l-Ministru tas-Saħħa, is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi u l-Avukat tal-Istat biex jiġi legalizzat u dekriminalizzat l-abort f’Malta.

Huma qegħdin jargumentaw li mhux biss il-projbizzjoni tal-abort ma tbiddilx il-fatt li l-abort huwa servizz tas-saħħa bżonnjuż iżda qed jinkisru d-drittijiet umani tan-nisa.

Il-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa qalet li dan qed qed jaffetwa s-saħħa fiżika, mentali u soċjali tan-nisa hekk kif in-nisa jkomplu jgħixu fil-biża’, l-istigma u l-mistħija fis-soċjetà.

Hija qalet li l-protest ġudizzjarju huwa biss l-ewwel pass, għaliex ladarba t-talbiet jibqgħu jiġu injorati, lesti li jressqu it-talbiet tagħhom quddiem il-qorti, kemm lokali kif ukoll Ewropew.

L-AĊĊESS GĦALL-ABORT HU DRITT UMAN

Stqarrija għall-istampa mill-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa
L-Erbgħa, 15 ta’…

Posted by Women’s Rights Foundation on Wednesday, June 15, 2022

L-ansjetà hija diffikultà ta’ kulħadd? – Lynn Aquilina

L-ansjetà hija diffikultà ta’ kulħadd? – Lynn Aquilina

Kelma li ilna nisimgħuha issa, u mill-Covid ‘l hawn donnha splodiet. X’inhu jiġri, il-ħajja saret tqila wisq biex ngħixuha jew aħna bħala bnedmin tlifna l-abbiltà kif niffaċċjaw u nikkumbattu l-istress?

Il-pandemija tal-Covid kixfet realtà li b’xi mod konna qed naħbuha tajjeb bl-aljenazzjoni tal-ħajja mgħaġla. Meta, imbagħad faqqgħet il-pandemija u kollox waqaf, sibna daharna mal-ħajt u kellna bilfors irridu u ma rridux, ngħixu ma’ dal-monstru tas-saħħa mentali.

Dan il-mostru, li jekk ma nagħtux kasu jattakkana bla ħniena u jiblagħna f’kemm ilni ngħidlek! La jħallina nirraġunaw b’mod razzjonali, moħħna jimtela’ b’ruxxmata ta’ ħsibijiet negattivi, li lanqas biss nibdew naqbdu art minn fejn ikunu ġejjin.

Fuq il-midja soċjali sirt naqra kummenti bħal, “illum aħjar tibqa’ b’wild wieħed għax biex tlaħħaq mal-piżijiet tal-ħajja.” Min jasal ikollu wild wieħed, għax donnha qed tidħol il-kultura li nagħżlu li jkollna kelb jew qattus għall-kumpanija u daqshekk.

Xi dnub u ħasra kbira ngħid jien, li l-ansjetà żejda, qed tisirqilna dak li hu sabiħ u jagħtina l-ferħ fil-ħajja! Qisu l-bniedem tant dera jgħix fl-istress u l-ansjetà li sar jikkuntenta ruħu billi baxxa l-istandards u l-aspettattivi ta’ ħajtu.

Meta ħa nqumu mir-raqda li ninsabu fiha, u kemm fuq livell personali u kemm fuq livell globali nindirizzaw din il-problema tas-saħħa mentali bis-serjetà?

Inħoss li l-ansjetà hi pandemija ikbar mill-Covid, li qed tinxtered aktar malajr u qed tħalli riperkussjonijiet li għalissa mhux jidhru, imma ‘l quddiem ħa naraw effetti gravi fuq il-ġenerazzjonijiet futuri.

Għalhekk hemm bżonn li naqbdu l-barri minn qrunu u nisimgħu lil ġisimna jkelllimna u jgħajjat permezz tal-ansjetà li tixref f’kull parti ta’ ġisimna biex jindikalna li għandu bżonn il-mistrieħ.

Aħwa Ġermaniżi li jsostnu li saru jinħabbu u kellhom erbat itfal jinsistu li l-inċest għandu jkun legali

Aħwa Ġermaniżi li jsostnu li saru jinħabbu u kellhom erbat itfal jinsistu li l-inċest għandu jkun legali

Aħwa Ġermaniżi li jsostnu li wara li mietet ommhom saru jinħabbu b’mod ferm differenti minn dik ta’ aħwa, u kellhom erbat itfal ilhom snin jappellaw biex jinbidlu l-liġijiet li jipprojbixxu relazzjoni bħal tagħhom.

Patrick Stuebing ta’ 44 sena minn Leipzig ġie adottat meta kien tifel u ma ltaqax ma’ oħtu ż-żgħira, Susan Karolewski ta’ 37 sena, sakemm irnexxielu jsib lill-familja bioloġika tiegħu meta kellu fuq l-għoxrin sena.

Sitt xhur wara li mietet l-omm bioloġika tagħhom, il-koppja, li dak iż-żmien kellhom 16 u 23 sena, iddeskrivew kif ir-relazzjoni tagħhom inbidlet f’waħda sesswali.

Il-koppja kellha erbat itfal, li tnejn minnhom huma b’diżabilità severa, b’Patrick jiskonta żewġ sentenzi ta’ ħabs wara li nstab ħati ta’ inċest.

Din il-koppja qajmet kontroversja fil-midja meta r-relazzjoni tagħhom ħarġet fil-pubbliku fl-2001. Minn hemm bdiet il-ġlieda tagħhom biex jikkontestaw il-liġijiet tal-inċest tal-Ġermanja li jagħmlu s-sess bejn l-aħwa illegali.

Fl-2012 Patrick appella lill-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem biex jissiġilla l-unjoni tagħhom billi sostna li hu u Susan kellhom dritt għall-ħajja tal-familja.

F’dak iż-żmien Patrick qal li ma jħossuhomx ħatja ta’ dak li ġara bejniethom u li jridu li titneħħa l-liġi li tagħmel l-inċest reat.

Patrick twieled f’familja li ma kinitx f’qagħda tajba, fl-1977 f’Leipzig u kien wieħed minn tmint itfal.

Ta’ tliet snin, ġie ffosterjat wara li kien attakkat b’sikkina minn missieru li kien alkoħoliku.

Huwa ġie adottat ta’ 7 snin kważi 100 mil bogħod fil-belt ta’ Portsdam.

Oħtu, Susan, twieldet fl-1984, dakinhar li ġie ffinalizzat id-divorzju tal-ġenituri tagħhom.

Susan, li għandha diżabbiltà mentali, trabbiet fl-istess dar abbużiva u ma tantx kellha edukazzjoni, bilkemm kienet kapaċi taqra u tikteb.

Uħud mis-sitt aħwa mietu wara li twieldu b’diżabilità, filwaqt li ieħor miet b’inċident ta’ 7 snin.

Sa Ottubru tal-2001, Susan ħarġet tqila bl-ewwel wild tagħhom u welldet tifel li rriżulta li kellu diżabilità severa.

Infermiera li ssuspettat fin-natura tar-relazzjoni tagħhom, ikkuntattjat lill-pulizija Ġermaniża qabel Patrick weħel sena ħabs sospiża għall-inċest u Susan, ta’ 17-il sena, li kienet għadha meqjusa bħala minorenni, tpoġġiet f’istituzzjoni għall-kura.

Il-koppja komplew jiltaqgħu bil-moħbi u kellhom tlett itfal oħra, waħda minnhom twieldet b’diżabilità wkoll.

Patrick weħel ħabs għal għaxar xhur għat-tieni kundanna tiegħu ta’ inċest u mbagħad għal sentejn u nofs oħra wara li nstab ħati għat-tielet darba.

Il-koppja ċaħdet li wliedhom twieldu b’diżabilità minħabba n-natura tar-relazzjoni tagħhom.

Meta tkellem fl-2007, Patrick qal li l-fatt li tnejn minn uliedhom huma b’diżabilità, mhux bilfors għandu x’jaqsam mal-fatt li huma aħwa. Huwa rrimarka li hemm persuni b’diżabilità fil-familja tagħhom u li kellhom sitt aħwa li f’xi każijiet ma baqgħux ħajjin minħabba li kienu b’diżabilità.

Waqt li Patrick kien il-ħabs, Susan kienet qalet lill-ġurnalisti li ma setgħetx tgħix mingħajru, minkejja li sadanittant kellha l-ħames wild ma’ raġel ieħor.

Madanakollu, l-omm ta’ ħamest itfal ċediet id-drittijiet tagħha tat-tifel u mar jgħix ma’ missieru.

Patrick għadda minn vasectomy fl-2004 u pprova jibdel il-liġi Ġermaniża li għamlet l-inċest illegali fi sforz biex ma jerġax jintbagħat il-ħabs.

Iżda fl-2008 Il-Qorti Kostituzzjonali Federali tal-Ġermanja kkonfermat il-liġi u ċaħdet l-appell tiegħu.

Fl-2012 Patrick appella wkoll quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, fejn qal li l-koppja kellha dritt għall-ħajja tal-familja u għall-privatezza.

Għal darb’oħra l-appell ġie miċħud wara li l-qorti emmnet li l-koppja kienet ġiet ittrattata b’mod ġust mill-awtoritajiet Ġermaniżi.

Huma baqgħu jsostnu li mhumiex se jħallu xejn iżommhom ‘il bogħod minn xulxin.

Huwa maħsub li l-koppja għadhom jgħixu flimkien fil-Lvant tal-Ġermanja, fejn il-liġi għadha li l-inċest bejn l-aħwa huwa illegali.

Huwa wkoll illegali fir-Renju Unit u wieħed jista’ jeħel għomor il-ħabs.

Il-plejer ta’ Manchester United Paul Pogba jiżvela dwar l-esperjenzi tiegħu ta’ dipressjoni

Il-plejer ta’ Manchester United Paul Pogba jiżvela dwar l-esperjenzi tiegħu ta’ dipressjoni

Il-midfielder ta’ Manchester United, Paul Pogba tkellem dwar l-esperjenzi ta’ dipressjoni li għadda minnhom diversi drabi matul il-karriera tiegħu.

Huwa żvela dan meta ġie mistoqsi jekk esperjenzax id-dipressjoni f’intervista mal-gazzetta Franċiża Le Figaro.

Pogba jemmen li huwa diffiċli għall-futbolers li jitkellmu fil-miftuħ dwar problemi ta’ saħħa mentali, filwaqt li saħaq li l-fatt li jirċievu salarju għoli ma jagħmilx lill-plejers immuni għaliex huma wkoll jgħaddu minn mumenti bħal dawn

Żied jgħid, li xi drabi lanqas biss tkun taf li għandek dipressjoni, tkun trid biss li tiżola ruħek, toqgħod waħdek.

Huwa qal li dan kollu beda meta José Mourinho kien il-maniġer ta’ Manchester United.

Pogba qal li jekk iħoss li ma jistax jasal waħdu fi żminijiet diffiċli, ħafna drabi jitkellem mal-mara tiegħu u ibnu, plejers li għaddew jew għaddejjin minnha, kif ukoll il-psikjatra tiegħu.

Sostna li ma jridx li dawn il-mumenti negattivi jġegħluh jinsa l-kisbiet kollha tiegħu.

Saħaq ukoll li jeħtieġ li jkun hemm aktar diskussjoni dwar is-saħħa mentali tal-futbolers.

Enable Notifications OK No thanks