Select Page
Għada Angie tiftaħ l-ewwel staġun ta’ UEJJA! – Se tarah?

Għada Angie tiftaħ l-ewwel staġun ta’ UEJJA! – Se tarah?

Nitkellmu ma’ Angie Laus

Angie, wara 13-il sena, Ħadd Għalik ġie fi tmiemu. Kienet faċli għalik biex tagħlaq dan il-kapitlu wara dawn is-snin kollha?

Iva ta, kienet faċli…kont deċiża li kellu jieqaf u allura kif kelli l-opportunità li nibdel il-programm ħadtha mill-ewwel. Kuntenta li spiċċa meta kien għadu popolari ħafna…dik tagħtini sodisfazzjon.

Ingħalaq kapitlu, u nfetaħ ieħor bl-isem ta’ UEJJA. UEJJA se jibda jixxandar kull nhar ta’ Ħadd, fil-12:15 fuq TVM. Minn fejn ġie l-isem u kif ġiet l-idea għal dan il-programm?

Ridna game show differenti u allura għażilna logħob li b’xi mod jew ieħor in-nies jafu u ovvjament adattajnihom għalina. Huma kollha logħob li jekk tkun id-dar mal-familja tista’ toqgħod tilgħabhom ukoll. Dan il-kunċett ħloqnih jien u Mick, it-tifel tiegħi, allura aktar għal qalbi. L-isem ma ħriġtx bih jien! Konna t-tim kollu u Mandy, waħda mill-produtturi, tefgħet l-idea tal-isem Uejja u għoġob lil kulħadd!

X’se jagħmel dan il-programm differenti minn Ħadd Għalik?

Dan ftit aktar serju, m’għandu xejn x’jaqsam ma’ Ħadd Għalik ħlief li żammejna l-music machine.

X’impenn u preparamenti jirrikjedi programm bħal dan?

Ma tistax timmaġina. Ilna 3 xhur naħdmu fuq produzzjoni, sett, marketing, filmati, sorpriżi, kontestanti, mistoqsijiet…prattikament kieku mhux għax għandna tim tajjeb naħseb kieku jkun impossibbli.

X’inhi l-aktar ħaġa li int l-aktar ħerqana għaliha f’dan il-programm?

Dan baby ġdid! Eċitament kbir biex jibda u naraw kif jintlaqa’.

Hemm xi ħaġa partikolari li se nkunu qed naraw?

Nahseb li l-art tas-sett hija impressjonanti! Tixgħel kollha, battikata kbira imma worth it! Imnalla kien it-tim tekniku …ma nafx kif ma għollewniex!

Fil-karriera tiegħek ma’ ħafna personaġġi differenti, semmilna tnejn minn l-aktar li ħallew impatt fuqek personali, u għaliex?

Diffiċli din! Wieħed minnhom żgur li hu Peppi għaliex minnu nitgħallem il-ħin kollu. Ma naqblux f’ħafna affarijiet imma xorta għandi rispett kbir lejh għax dak li jemmen jaħdem għalih u ma jaqta’ qalbu qatt anke jekk ikollu id-dinja kontrih. Ma’ Peppi għandi x-xorti li nitkellem kuljum għaliex naħdmu flimkien…ilni 20 sena issa! Ovvja sirna ħbieb kbar.

Imbagħad naħseb se nsemmi żewġ persuni li mhumiex fix-xena tal-entertainment. Fr Martin mid-Dar tal-Providenza, ħabib kbir li għandi rispett lejn dak kollu li jagħmel b’mod inkredibbli. Kieku fid-dinja hawn aktar bħalu kieku tgħidx kemm ngħixu f’dinja aħjar! U Robert li jaħdem mal-Missio. Kien hu li għażilni biex immur l-ewwel darba missjoni…din bidliltli ħajti…inħoss li jien ħafna aħjar bħala persuna bis-saħħa tal-missjoni. Ma’ Robert illum għandi ħbiberija kbira, raġel ta’ rispett kbir u li jaħdem ħafna għall-missjoni.

X’inhu l-akbar sodisfazzjon li jagħtik xogħlok?

Bla dubju l-ikbar sodisfazzjon ikun meta nirċievi ittri jew emails mingħand nies li għalihom il-programmi jagħmlu differenza. Għadek ma tafx kemm hawn nies li jghixu fis-solitudni u li l-unika kumpanija għalihom huwa t-TV. Tad-dwejjaq anke taħsibha imma sfortunatament din hi realtà li teżisti.

Hija faċli l-ħajja pubblika?

Ma nħallihiex taffettwani ħafna, wara kollox dan huwa xogħol…ovvjament dejjem ħa jkollok min itellagħlek il-moral b’dak li jgħidlek u oħrajn li veru jippruvaw ikissruk, imma dik tistenniha.

Liema kien l-aktar mument li veru stħajt f’ħajtek?

Kelli naqra ta! Però ftit ilu kelli appuntament l-isptar u ridt immur bil-karozza tal-linja u kont ftit tard. Kif wasalt kważi fejn il-bus stop nara tal-linja ġejja u għidt aħjar niġri biex ma nkunx tard…tlaqt niġri u bqajt dieħla f’arblu! Kissirt in-nuċċali tax xemx u rajt lil kulħadd iħares lejja imma kont determinata li nitla’ tal-linja. Xħin tlajt aktar bdew iħarsu lejja u ma stajtx nifhem għaliex! Wasalt l-isptar u qabel ma mort għand it-tabib dhalt fit-toilet ħa niċċekkja x’għandi fil-mera, indunajt li qsamt fuq għajnejja u kont kollni demm! Mhux ta’ xejn bdew iħarsu lejja! Spiċċajt mort għand it-tabib u minflok għamilli t-testijiet qagħad jagħmilli l-butterfly stitches! Minn dakinhar tgħidx kemm qed noqgħod attenta għall-arbli!

Uħud jikkummentaw fuq il-midja soċjali, li skonthom, fuq it-televiżjoni jaraw dejjem l-istess uċuħ. X’inhi r-reazzjoni tiegħek dwar dan?

Dan huwa xogħol, mhux passatemp. Wieħed irid jifhem li jekk jien nieqaf nispiċċa bla xogħol! Din hija l-karriera tiegħi. Nifhem li forsi ilni ħafna nidher imma immaġina tmur fuq għalliema u wara 10 snin tgħidilha issa għadda żmienek! Ma tagħmilhiex hux? Jew fuq avukat, bennej, kittieb, ikun xi jkun…mela ddum tistudja għal dan ix-xogħol imma mbagħad trid tagħmlu għal ftit snin biss? Ma tagħmilx sens! Aħna mhux bħall-barranin ta, dawk f’ħames snin tant jagħmlu flus li jistgħu jirtiraw! U xorta ma jagħmluhiex, insemmilek ftit Gerry Scotty, Maria De Filippi, Ant and Dec, Oprah! Dawn baqgħu għadejjin!

X’inhu l-messaġġ tiegħek lil dawk is-segwaċi li dejjem isegwu u japprezzaw ix-xogħol tagħkom?

Ma nistax nuri biżżejjed apprezzament u gratitudni għan-nies li jibqgħu jsegwuna! Grazzi minn qalbi!

“Jeħtieġ li ma niġġudikawx nies u nippruvaw inkunu aktar sensittivi qabel ngħidu xi ħaġa.” – Tamara Webb

“Jeħtieġ li ma niġġudikawx nies u nippruvaw inkunu aktar sensittivi qabel ngħidu xi ħaġa.” – Tamara Webb

Nitkellmu ma’ Tamara Webb

F’sena daqstant diffiċli għal kulħadd, Tamara u r-raġel tagħha Ken, u l-familji tagħhom irċevew l-isbaħ rigal ta’ ħajjithom, it-twelid ta’ Pixie Rose. Minkejja li bħalissa d-dinja kollha għaddejja minn sitwazzjoni diffiċli, hi u Ken jinsabu l-aktar żewġ persuni kuntenti fid-dinja.

Ritratt meħud minn M&J Photo Studio Malta

Nistaqsuha kif inbidlet ħajjithom issa li saru ġenituri. “Il-ħajja tinbidel mill-mument li ssir taf li se jkollok tarbija u mhux wara li titwieled biss, però ma nistax ngħid li qed inħoss in-nuqqas tal-ħajja tagħna kif kienet qabel għax qed ngħixu dak li dejjem xtaqna u allura napprezza kull mument. Ovvjament ikollok ħafna inqas ħin għalik u għalkemm jien dejjem nisħaq li l-bilanċ hu importanti imma peress li t-tifla għadha żgħira ħafna ma tantx nista’ ngħid li sibtu l-bilanċ s’issa. Nagħmel dak li nista’ nagħmel. Ma tistax tippjana li ħa tagħmel ċerti affarijiet bil-fors għax meta jkollok tarbija, speċjalment ta’ età daqshekk żgħira trid timxi ma’ dak li jkunu jridu u jkollhom bżonn huma. Ħaġa li nemmen li hi importanti ħafna li għalkemm it-tfal dejjem ħa jiġu l-ewwel però xorta rridu nieħdu ħsieb tagħna nfusna u nsibu ħin għal dak li jagħmilna kuntenti.”

Tamara tgħidilna li l-ġenituri tagħha dejjem issapportjawha f’kull ma iddeċidiet li tagħmel f’ħajjitha anki f’affarijiet li kienu jinvolvu riskji kbar. Qabel kull pass li għamlet dejjem staqsewha jekk taħsibx li l-pass li tkun se tagħmel se jagħmilha kuntenta. “Il-ġenituri tiegħi dejjem jgħiduli li jekk ma tiħux ir-riskju ma tkunx taf żbaljajtx jew le u mill-iżbalji titgħallem. Dik xi ħaġa li nista’ ngħaddi lil Pixie biex tkun persuna b’saħħitha la tikber.” tgħidilna Tamara.

“Nixtieq li nrabbi lil Pixie b’karattru b’saħħtu biex meta tasal biex tiffaċja l-problemi li toffri l-ħajja tkun b’saħħitha biżżejjed biex tegħlibhom, imma jekk ma tkunx, dejjem ħa ssibni hemm għaliha biex ngħinha tegħleb kull ostaklu li jiġi quddiemha.” tkompli Tamara.

Is-sena l-oħra Tamara nediet is-sit elettroniku tagħha The Balance Queen kif ukoll l-ewwel prodott tagħha The Balance Queen Journal. Ir-rispons fuq dawn iż-żewġ proġetti kien wieħed sodisfaċenti. Tistqarr li ż-żewġ proġetti ifissru ħafna għaliha u għenuha mentalment fi żminijiet mhux daqstant faċli.

Bħalissa qed taħdem fuq proġetti ġodda, li wieħed minnhom ħadmet l-aktar fuqu meta kienet tqila b’Pixie u meta feġġet il-pandemija fejn kienet għamlet tliet xhur litteralment ġewwa. Dak kien iż-żmien fejn bħal dejjem, iddeċidiet li tieħu l-pożittiv minn sitwazzjoni negattiva u taħdem fuq dak li tixtieq twettaq.

Tamara mistennija tniedi żewġ journals oħra, wieħed din is-sena u l-ieħor fil-bidu tas-sena d-dieħla. Qed taħdem ukoll fuq ditta ġdida. “Jien inħobb naħdem fuq affarijiet li jagħmluni kuntenta, u nispera li l-affarijiet li noħloq jagħmlu lil xi ħaddieħor kuntent ukoll.” tgħid Tamara.

Dwar l-impatt negattiv u pożittiv li tħalli l-midja soċjali Tamara tgħidilna li hi ħaġa normali li kull min jikteb u jaqsam xi ħaġa fuq il-midja soċjali dejjem se jkollu min jaqbel miegħu u min jikkritikah. Li jdejqu lil Tamara huma dawk li jużaw dak li jkun intqal u jdawwruh b’mod li jiġi kontrik jew li jista’ jiġi interpretat totalment differenti minn dak li fil-verità ridt tfisser.

“Fil-midja soċjali hawn ħafna bullies li din il-ħaġa tinkoraġġihom aktar biex jiktbu dak li jiġi f’moħħhom u jweġġgħu lil ħaddieħor. Din il-ħaġa l-aktar li ddejjaqni mhux għalija għax issa jien drajt u fl-aħħar mill-aħħar xorta nibqa’ dak li jien, il-mara tar-raġel tiegħi, it-tifla ta’ ommi u missieri imma li ċerti nies jaħsbu li jistgħu jaqbdu u jgħidu li jridu anki bl-iskuża li għax tkun persuna pubblika għandek taċċetta kull ma jintqal hija xi ħaġa negattiva ħafna. Din ħafna drabi taffettwa aktar lin-nies ta’ madwar il-persuna u tista’ tweġġa ħafna.” tgħid Tamara.

Min-naħa l-oħra, l-aktar ħaġa li tagħtiha ferħ u sodisfazzjon lil Tamara hi meta tkun taf li b’dak li taqsam fuq il-midja soċjali tkun qed tgħin lil ħaddieħor. Il-messaġġ li tirċievi minn nies li tkun għamlitilhom differenza bl-esperjenzi li tkun qasmet magħna, partikolarment dawk li tgħinhom jagħmlu kuraġġ biex ma jaqtgħux qalbhom li jkollhom it-tfal.

“Ħafna jafu li ma kinitx faċli biex ikolli lil Pixie, aktar kemm xtaqt, u naħseb li din hi xi ħaġa li taffettwa lil ħafna nisa u koppji. Minħabba din is-sitwazzjoni għamilt żmien ma nħobbx lili nnifsi u naħseb li ġismi ma jaħdimx. Kienet dik ir-raġuni li ddeċidejt li naqsam l-esperjenza tiegħi, tagħna, u nemmen li permezz t’hekk irnexxili ngħin lil ħafna nies.” tgħidilna Tamara.

Ritratt meħud minn M&J Photo Studio Malta

“Il-messaġġ li nixtieq ngħaddi, mhux fuq dan is-suġġett biss, hu li qatt m’għandkom tikkumparaw ħajjitkom ma’ ħaddieħor. Kulħadd għandu l-istorja tiegħu ħafna drabi jidher is-sabiħ biss, imma ħadd ma jkun jaf x’hemm għaddej wara dak il-bieb. Anki jekk ħaddieħor irnexxielu jikseb xi ħaġa mill-ewwel, ma jfissirx li int l-istess u lanqas ifisser li din hi xi ħaġa ħażina, ifisser li ma taqta’ qalbek qatt u tibqa’ taħdem għal dak li tixtieq. Din tapplika għal kollox. Min-naħa l-oħra jeħtieġ li ma niġġudikawx nies u nippruvaw inkunu aktar sensittivi qabel ngħidu xi ħaġa. Meta kont għadni qed nipprova għal Pixie weġġgħuni ħafna nies bi kliemhom, u wara wkoll. M’hijiex faċli imma importanti wkoll li fil-ħajja dejjem tipprova tfittex u taħdem għal li dejjem xtaqt u jagħmlek kuntenta.” tikkonkludi Tamara.

Enable Notifications OK No thanks