Il-Jum Dinji tal-Paraliżi Ċerebrali – Kundizzjoni u mhux marda!

Il-Jum Dinji tal-Paraliżi Ċerebrali – Kundizzjoni u mhux marda!

Il-Paraliżi Ċerebrali hija kundizzjoni li taffettwa l-moviment tal-ġisem u l-koordinazzjoni tal-muskoli. Din il-kundizzjoni mhix ereditarja u hija waħda li trid tibqa’ tgħix biha. Hija waħda mill-aktar kundizzjoni ta’ diżabilità fiżika komuni fit-tfal.

Is-6 t’Ottubru ta’ kull sena jimmarka l-Jum Dinji tal-Paraliżi Ċerebrali. L-għan ta’ dan il-jum huwa li jqajjem kuxjenza dwar din il-kundizzjoni.

L-aktar ħaġa importanti li wieħed għandu jkun jaf hija l-Paraliżi Ċerebrali mhijiex marda. Fil-fatt, hija meqjusa bħala diżordni. L-effetti tagħha jinbidlu minn persuna għal oħra. Uħud mill-effetti jinkludu dgħufija f’idejn waħda jew fiż-żewġ idejn, epilessija, diżabilità intellettwali u diffikultà biex tikkontrolla ċerti movimenti bħall-mixi.

Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Jum Dinji tal-Paraliżi Ċerebrali huwa li jippromwovi soċjetajiet aktar inklussivi għal persuni li jgħixu b’din il-kundizzjoni. Mod wieħed biex dan iseħħ huwa li teduka lid-dinja dwar l-idea li l-Paraliżi Ċerebrali mhix xi marda jew diżordni stramba. F’ħafna soċjetajiet, in-nies li jgħixu b’din il-kundizzjoni jiġu trattati bħala “msieken” jew jiġu protetti żżejjed. Il-Jum Dinji tal-Paraliżi Ċerebrali huwa opportunità biex tipproduċi azzjonijiet li jwasslu għal imħuħ u soċjetajiet aktar miftuħa.

Il-Paraliżi Ċerebrali hija diżordni dinjija li taffettwa miljuni ta’ nies, primarjament tfal. Organizzazzjonijiet globali qed jikkollaboraw biex jaħdmu fuq il-kwistjonijiet ewlenin li jiffaċċjaw dawk li jgħixu bil-kundizzjoni. Skont l-organizzaturi tal-Jum Dinji tal-Paraliżi Ċerebrali, hemm grupp attiv ta’ familji u organizzazzjonijiet f’madwar 65 pajjiż li jaħdmu fuq dijanjosi u trattament tal-Paraliżi Ċerebrali imtejjeb, kwalità ta’ ħajja aħjar, opportunitajiet edukattivi, u kontribuzzjonijiet ta’ fondi biex jiffinanzjaw riċerka kontinwa.

Il-Jum Internazzjonali tat-Tfal Innoċenti li huma Vittmi ta’ Aggressjoni

Il-Jum Internazzjonali tat-Tfal Innoċenti li huma Vittmi ta’ Aggressjoni

Il-Jum Internazzjonali tat-Tfal Innoċenti li huma Vittmi ta’ Aggressjoni huwa jum ta’ osservanza annwali tan-Nazzjonijiet Uniti fl-4 ta’ Ġunju ta’ kull sena.

Il-ġurnata ġiet deċiża f’Awwissu tal-1982 f’assemblea speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti (NU), meta membri tal-istat għarfu s-sinjifikat tal-impatt tal-kunflitt fuq it-tfal u l-ħtieġa li tittieħed azzjoni u titqajjem kuxjenza. L-assamblea adottat ir-Riżoluzzjoni 51/77 dwar id-drittijiet tat-tfal, li nħolqot minn sforzi diġà kienu għaddejjin biex tipproteġi d-drittijiet tat-tfal f’kunflitt. L-impatt tal-gwerra fil-Libanu kienet l-ispirazzjoni għal din il-ġurnata.

Sfortunatament, it-tfal huma fost l-aktar vittmi innoċenti ta’ uġigħ u tbatija. Madwar id-dinja, ħafna tfal jgħixu f’żoni fejn il-gwerra u l-kunflitt huma parti mill-ħajja tagħhom u dan qiegħed dejjem jiżdied.

Skont statistiċi, aktar minn 536 miljun tifel u tifla jgħixu f’pajjiżi affettwati minn kunflitt jew diżastri. Aktar minn 50 miljun tifel u tifla ġew maħruġa minn darhom. Meta jiġri dan, iżid il-vulnerabilità tagħhom għall-vjolenza u l-isfruttament. Dan huwa dovut l-aktar għall-fatt li dawn it-tfal isiru orfni jew huma separati mill-familji tagħhom.

L-abbuż emozzjonali, fiżiku, sesswali u mentali huwa wkoll realtà għal miljuni ta’ tfal madwar id-dinja, li ħafna drabi jikkawża anki mewt, inklużi vjolenza sesswali, ħtif, ċaħda ta’ aċċess umanitarju, u attakki fuq skejjel u sptarijiet.

Huwa stmat li 200 miljun tifel u tifla jkunu vittmi ta’ vjolenza sesswali kull sena.

Il-pajjiżi fejn it-tfal huma l-inqas siguri jinkludu: Il-Pakistan, l-Eġittu, il-Możambik, il-Vjetnam, iċ-Ċina, l-Arġentina, ir-Russja, in-Niġerja u l-Indoneżja.

In-NU tirrikonoxxi li hemm bżonn li jsir aktar biex jiġu protetti d-drittijiet ta’ dawn it-tfal u tiġi enfasizzata t-tbatija tagħhom.

Dan il-jum jafferma l-impenn tan-NU għall-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal, u l-għan huwa li tenfasizza t-tbatija ta’ tfal li huma vittmi ta’ abbużi bħala riżultat ta’ kunflitt. Hija opportunità għall-pubbliku globali biex jitgħallem dwar it-tbatija tat-tfal f’żoni ta’ kunflitt.

Filmati: Bjorn għandu bżonn l-għajnuna tiegħek biex jiftaħ it-tieni dar

Filmati: Bjorn għandu bżonn l-għajnuna tiegħek biex jiftaħ it-tieni dar

Messaġġ minn Bjorn għas-segwaċi ta’ skoperta.net

Wasalna għat-tieni dar iddedikata għall-persuni b’ALS u mard newroloġiku ieħor f’6 snin. Tul dawn is-snin Bjorn, Maria u tim ta’ voluntiera dejjem raw kif jistgħu biex jorganizzaw attivitajiet biex jinġabru l-flus. Il-proġett ta’ DAR Bjorn il-ġdida li tinsab f’Ħaż-Żebbuġ miexi ġmielu u jonqos l-aħħar ftit sforz biex jinġabru l-fondi ħalli nkunu nistgħu nimlew id-dar b’għamara, tgħammir elettroniku u kull tip ta’ furnishings li għandna bżonn.

Id-dar se tkun mgħammra bl-aqwa teknoloġija sabiex pazjent b’ALS ikun jista’ jgħix b’mod indipendenti kemm jista’. Din id-dar se jkollha faċilitajiet ta’ indoor pool sabiex jintuża bhala terapija kif ukoll se jkun hemm kappella biex ikun hemm funzjonijiet reliġjużi u gym biex iservi ta’ eżerċizzju għar-residenti. Din id-dar se tiffaċilita l-ħajja ta’ ħafna pazjenti b’ALS.

L-aħħar maratona ta’ ġbir ta’ fondi għal din id-dar se tkun nhar il-Ħadd, 26 ta’ Settembru bl-isem ‘926 to finish’. Fejn 9 jirrapreżenta x-xahar tal-avveniment, u 26 hija d-data. L-isem jirrapreżenta s-somma ta’ kemm fadal jinġabru flus sabiex DAR Bjorn il-ġdida tkun possibbli.

Il-lista ta’ persuni li qed jistennew b’ħerqa kbira li din id-dar se tinfetaħ ma tispiċċa qatt. Il-pazjenti kollha li qed jitolbu l-għajnuna minn ALS Malta qedgħin jiġu provduti tgħammir elettroniku u servizzi ta’ kura u terapiji b’xejn. Bħalissa ALS Malta qed tgħin ‘il fuq minn 200 pazjent madwar Malta u Għawdex.

Il-proġett ta’ DAR Bjorn se jkun qed jiswa €5.5 miljuni li minnhom 85% diġa ġew miġbura, grazzi għall-maratoni li għamilna tul is-snin, attivitajiet żgħar u bejgħ ta’ prodotti minn www.maltaoutlet.com

Kull qatra tgħodd biex tinfetaħ din il-binja li se tkun id-dar ta’ pazjenti li ħaqqhom jgħixu ħajja aħjar.

Tista’ minn issa tgħin lil ALS Malta tkompli tgħin lil aktar pazjenti billi;

Iċċempel fuq
5170 2016 – Euro 15
5100 2017 – Euro 20
5180 2018 – Euro 25

Tibgħat SMS
5061 9271 – Euro 11.65
5061 8936 – Euro 6.99

Jew tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile pay fuq in-numru 79096249

Enable Notifications OK No thanks