Select Page
“Grazzi għażiż Mons. Victor Grech tal-ispirazzjoni li kont f’ħajti”

“Grazzi għażiż Mons. Victor Grech tal-ispirazzjoni li kont f’ħajti”

Illum, il-Monsinjur tant maħbub, Victor Grech jagħlaq 93 sena.

L-Eċċellenza Tagħha Marie-Louise Coleiro Preca qasmet kelmtejn dwar il-Monsinjur f’jum għeluq sninu.

Hija rringrazzjat lill-Minsinjur Victor Grech talli kien ta’ ispirazzjoni f’ħajjitha, u tal-ġid kbir li għamel u għadu jagħmel ma’ min għandu bżonn.

Grazzi Mulej li ħabbejtna tant li tajtna lil Dun Victor. Ad Multos Annos.

Dun Victor Grech huwa magħruf b’mod speċjali għall-ħidma bla heda tiegħu ma’ persuni li jkunu qed jikkumbattu mal-problemi tad-droga.

F’isem it-tim ta’ Skoperta, nawguraw lill-Monsinjur Victor Grech l-isbaħ xewqat f’dan il-jum speċjali u nirringrazzjawh tax-xogħol kollu li jagħmel ma’ ħafna nies.

Monsinjur Victor Grech jirbaħ il-Premju Anzjanità Attiva

Monsinjur Victor Grech jirbaħ il-Premju Anzjanità Attiva

Ġurnata qabel il-maratona tal-Caritas bit-tema “Bil-qalb kollha“, il-Monsinjur Victor Grech rebaħ il-Premju Anzjanità Attiva.

Il-Monsinjur Victor Grech għandu 92 sena, u huwa s-saċerdot li waqqaf il-Caritas, li tgħin ħafna nies bil-problemi tad-droga u l-familji tagħhom.

Fis-serata tal-premjazzjoni huwa ġie deskritt bħala persuna li b’ħidmietu kuljum jiġġieled il-faqar, jippromwovi l-iżvilupp uman u l-ġustizzja soċjali, hu ta’ spalla għal persuni b’vizzji u dawk li qed isegwu programmi ta’ rijabilitazzjoni, ma waqaf qatt jaħdem matul dawn is-snin kollha u għadu direttur spiritwali ta’ ħafna sal-ġurnata tal-lum.

Huma ħafna li jqisu lill-Monsinjur Victor Grech bħala pilastru f’ħajjithom.

“Illum għandi 92 sena u għadni kuntent bil-ħajja għax il-ħajja hija sabiħa ħafna. Naturalment, saqajja m’għadhomx kif kienu, għalkemm għadni nsuq kuljum, però qalbi baqgħet ċkejkna. Il-ħajja trid tkun attiv fiha, ma tridx tieqaf.” – Monsinjur Victor Grech

Ilbieraħ waqt il-maratona tal-Caritas li damet għaddejja minn nofsinhar sa nofsillejl, inġabru €268,196, li bla dubju ta’ xejn kien premju ieħor mill-isbaħ li seta’ jirċievi l-Monsinjur Victor Grech.

Filmat: Maratona Ġbir ta’ Fondi b’risq Caritas Malta – Maratona ta’ Mħabba – Nhar is-Sibt 14 ta’ Novembru

Filmat: Maratona Ġbir ta’ Fondi b’risq Caritas Malta – Maratona ta’ Mħabba – Nhar is-Sibt 14 ta’ Novembru

Caritas Malta ilha għal dawn l-aħħar 50 sena sservi lis-soċjetà bis-servizzi tagħha kollha bla ħlas.

Caritas Malta tgħin lil dawk il-persuni li fis-socjetà tagħna għandhom bżonnijiet partikolari u dejjem viċin dawk l-aktar vulnerabbli. Dan tagħmlu permezz ta’ professjonisti fil-qasam tal-ħidma soċjali permezz ta’ counselling, interventi fuq il-postijiet tax-xogħol, gruppi ta’ sapport terapewtiċi, Community outreach u servizzi kontra l-abbuż tad-droga permezz ta’ ċentri ta’ riabilitazzjoni. Caritas Malta kienet il-pijuniera li madwar 35 sena ilu bdiet b’dawn is-servizzi għal min jabbuża mis-sustanzi grazzi għall-viżjoni li kellu dak iż-żmien id-Direttur Monsinjur Victor Grech.

Nhar is-Sibt 14 ta’ Novembru, Caritas Malta se tkun qed torganizza Maratona ta’ Mħabba, maratona ta’ ġbir ta’ fondi li l-entità tant għandha bżonn biex tkompli tevolvi is-servizzi tagħha, liema servizzi jingħataw kollha bla ħlas.

Din il-maratona se tixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha bejn nofsinhar u nofsillejl fuq l-istazzjonijiet viżivi kollha fejn minbarra li se jsiru appelli tal-ġbir, se jingħata wkoll għajnuna lil dawk li jċemplu li għandhom bżonn min jgħinhom.

Għal iktar informazzjoni wieħed imħeġġeġ li jċempel fuq 21331000

In-numri tad-donazzjonijiet huma:

51002035            -              €20

51902089            -              €50

Pledge Line – 21331000

How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Enable Notifications OK No thanks