Bħal-lum 25 sena ilu ħalliet din id-dinja Madre Tereża ta’ Kolkata

Bħal-lum 25 sena ilu ħalliet din id-dinja Madre Tereża ta’ Kolkata

Agnes Gonxha Bojaxhiu twieldet nhar is-26 ta’ Awwissu tal-1910 għand familja Kattolika Albaniża fi Skopje, illum parti mill-Maċedonja.

Bħala tifla kienet involuta ħafna fl-attivitajiet tal-parroċċa, u ommha qaltilha ħafna stejjer ta’ missjunarji, li ispirawha ħafna. Fl-1931 iż-żagħżugħa Ineż ħadet l-ewwel voti mal-ordni missjunarja tas-Sorijiet ta’ Loreto f’Dublin, l-Irlanda. L-isem mogħti lilha kien dak ta’ Swor Marija Tereża tal-Bambin Ġesù, dan minħabba għad-devozzjoni tagħha lejn il-qaddisa ta’ Lisieux.

Bħala soru żgħira fl-1929 vjaġġat lejn Kalkutta (illum magħrufa bħala Kolkata), l-Indja, fejn għallmet ġewwa diversi skejjel fl-Indja għal 20 sena. Kien matul dak iż-żmien li tqanqlet ħafna bin-numru ta’ nies morda u li kienu qed imutu fit-toroq.

Fl-10 taʼ Settembru, 1946, waqt li kienet qed tivvjaġġa bil-ferrovija lejn Darjeeling, Santa Tereża esperjenzat “sejħa fi ħdan sejħa.” Hija ħasset sejħa biex tkun l-imħabba ta’ Alla fl-azzjoni: fi kliem iehor, taqdi l-morda u l-moribondi, dawk li jsofru l-ġuħ u dawk ta’ bla saqaf fuq rashom.

Wara li telqet mill-kunvent ta’ Loreto ħadet taħriġ mediku u saret determinata li taqdi lill-ifqar fost il-foqra. Fl-1950 hija waqqfet ordni ta’ nisa reliġjużi msejħa Missjunarji tal-Karità, li matul iż-żmien bnew diversi ċentri madwar id-dinja.

Fl-1979 Madre Tereża, kif kienet magħrufa sa dak iż-żmien, irċeviet il-Premju Nobel għall-Paċi. Il-messaġġ sempliċi tagħha kien: “Aħna mqiegħda fuq l-art biex nagħmlu xi ħaġa sabiħa għal Alla.”

Madre Tereża mietet f’Kalkutta nhar il-5 ta’ Settembru 1997, fl-eta ta’ 87 sena. Hija ġiet ibbeatifikat fid-19 ta’ Ottubru tal-2003, fejn dan il-proċess kien l-iqsar wieħed fl-istorja tal-knisja moderna. Hija ġiet ikkanonizzata mill-Papa Franġisku fl-4 ta’ Settembru 2016.

Waħda mill-kwotazzjonijiet famużi ta’ Madre Tereża hija “Il-paċi tibda bi tbissima.” Illum il-ġurnata l-paċi qed tintalab ħafna minħabba dak li qed tgħaddi minnu d-dinja. Allura, ejjew nibdew nippromwovu l-paċi billi nitbissmu lil ħaddieħor.

Segwi b’mod virtwali ċ-ċelebrazzjoni tal-maħbub Dr Victor Calvagna

Segwi b’mod virtwali ċ-ċelebrazzjoni tal-maħbub Dr Victor Calvagna

Illum tingħata l-aħħar tislima lill-konsulent tant maħbub Dr Victor Calvagna.

Tista’ ssegwi virtwalment b’mod dirett iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja tiegħu li se ssir fil-Bażilika ta’ Marija Assunta fil-Mosta, fit-15:30.

Dr Victor Calvagna miet fl-4 ta’ Jannar fl-età ta’ 63 sena wara li kien sofra minn ġrieħi gravi wara li ttajjar minn karozza fil-Qawra. Huwa kien ilu tmint ijiem jissielet għal ħajtu fit-Taqsima tal-Kura Intensiva fl-isptar Mater Dei.

Il-mewt tiegħu kienet telfa kbira mhux biss għall-familja u dawk qrib tiegħu iżda għall-eluf ta’ nies li xi darba jew oħra Dr Calvagna għamel impatt f’ħajjithom.

Bosta esprimew il-gratitudni lejn dan il-Konsulent li kien għalihom kien pilastru mhux biss mediku iżda wkoll mill-aspett morali.

Dr Calvagna ħa l-ispeċjaliżżazzjoni tiegħu ġewwa r-Royal Marsden Hospital, l-Ingilterra u kien l-ewwel konsulent Malti tat-tfal morda bil-kanċer.

Konsulent li ta servizz b’dedikazzjoni u mħabba – X’differenza għamel Dr Calvagna f’ħajtek?

Konsulent li ta servizz b’dedikazzjoni u mħabba – X’differenza għamel Dr Calvagna f’ħajtek?

Waħda mit-traġedji li bħalissa qiegħdin fuq fomm kulħadd hija dik li wasslet għat-telfa kbira mhux biss għall-familja tiegħu u dawk qrib tiegħu, iżda wkoll għall-pajjiżna, partikolarment dawk il-pazjenti kollha li xi darba jew oħra kellhom kuntatt ma’ Dr Calvagna.

Victor Calvagna, Konsulent tat-tfal morda bil-kanċer u President ta’ Puttinu Cares, miet fl-età ta’ 63 sena, ġimgħa wara li ttajjar minn karozza.

Il-mewta traġika tiegħu qajmet reazzjonijiet u emozzjonijiet ta’ diqa, dispjaċir, u forsi anki ta’ rabja, iżda qajmet ukoll reazzjonijiet ta’ mħabba, apprezzament u gratitudni lejn dan il-bniedem li ddedika ħajtu għal dawk li kienu jiġu bżonn is-servizz tiegħu.

Ħafna nies, partikolarment pazjenti u familjari tagħhom qed isellmu lil Dr Calvagna u jesprimu l-impatt li ħalla f’ħajjithom iddeskrivuh mhux biss bħala l-konsulent tagħhom jew ta’ wliedhom iżda wkoll ħabib, li kienu jsibuh f’kull ħin tal-ġurnata.

Bosta semmew il-fatt li mingħandu mhux biss irċevew għajnuna medika iżda wkoll sapport morali li għenhom jikkumbattu ż-żmien diffiċli li kienu fih.

Bla ebda dubju, Dr Calvagna se jibqa’ ħaj fil-qlub, u l-ħajja ta’ dawk li xi darba jew oħra kellhom kuntatt miegħu, u fil-legat li ħalla warajh.

Bħala tislima xierqa lil Dr Calvagna, u sapport lill-familja tiegħu u dawk qrib tiegħu, ħsibna biex nistaqsu lilek li qed taqra dan l-artiklu sabiex taqsam magħna hawn taħt, il-memorji tiegħek ma’ dan il-Konsulent tant maħbub u x’impatt għamel f’ħajtek.

Titħabbar il-mewt tal-Konsulent maħbub Victor Calvagna

Titħabbar il-mewt tal-Konsulent maħbub Victor Calvagna

L-organizzazzjoni Puttinu Cares ħabbret l-mewt tal-Konsulent tant maħbub Victor Calvagna.

Dr Calvagna, miet fl-età ta’ 63 sena, wara li kien ilu tmint ijiem jissielet għal ħajtu fit-Taqsima tal-Kura Intensiva tal-Isptar Mater Dei. Huwa ddaħħal l-isptar isofri minn ġrieħi gravi wara li ttajjar minn karozza fil-Qawra.

Minbarra li kien konsulent tat-tfal morda bil-kanċer, huwa kien ukoll il-President ta’ Puttinu Cares.

L-organizzazzjoni Puttinu Cares qalet li Dr Calvagna kien bniedem umli li ta ħajtu kollha lit-tfal morda u lill-ġenituri tagħhom li tant kien iħobb, u li għallimhom kif ikunu ta’ servizz għall-oħrajn mingħajr ma jistennew xejn lura.

F’isem it-tim ta’ skoperta.net, insellmu l-memorja ta’ Dr Calvagna u nagħtu l-kondoljanzi lill-familja u dawk kollha qrib tiegħu.

Il-Konsulent u Chairman ta’ Puttinu Victor Calvagna f’qagħda kritika wara li ttajjar minn karozza

Il-Konsulent u Chairman ta’ Puttinu Victor Calvagna f’qagħda kritika wara li ttajjar minn karozza

Il-pulizija kkonfermat li l-konsulent tat-tfal Victor Calvagna huwa l-persuna li ttajjar minn karozza għall-ħabta tat-8:30 tal-bieraħ filgħaxija, fil-Qawra.

Huwa ddaħħal l-isptar bi ġrieħi gravi, u qed jinżamm fit-Taqsima tal-Kura Intensiva. Huwa mifhum li l-kundizzjoni tiegħu hija waħda kritika ħafna.

Dr Victor Calvagna huwa konsulent mediku tat-tfal morda bil-kanċer u President ta’ Puttinu Cares.

Fuq il-paġna ta’ Facebook, l-organizzazzjoni ta’ Puttinu Cares qalet li kulħadd jinsab ixxukkjat u mbikkem b’din l-aħbar, u ħeġġet lin-nies biex jitolbu.

Enable Notifications OK No thanks