Select Page
Imut Carlos Marin tal-grupp mużikali Il Divo

Imut Carlos Marin tal-grupp mużikali Il Divo

Il-grupp mużikali Il Divo ħabbar il-mewt tal-kantant Carlos Marin fuq Twitter.

Carlos Marin miet fl-età ta’ 53 sena. Huwa ddaħħal b’urġenza l-isptar f’Manchester fl-aħħar jiem u kien maħsub li jinsab fit-taqsima tal-kura intensiva, għalkemm il-kawża tal-mewt tiegħu għadha ma ġietx ikkomfermata iżda ġie rrappurtat li kien pożittiv għall-Covid-19.

Il-grupp kien diġà ppospona l-kumplament tad-dati tat-tours tagħhom bit-tama li Marin jirkupra.

Il Divo ġie ffurmat minn Simon Cowell fl-2003 u kiseb tliet albums li kklassifikaw fl-ewwel post fir-Renju Unit.

Simon esprima d-dieqa tiegħu għall-mewt tal-kantant permezz ta’ post fuq Twitter. Huwa qal li qed isibha diffiċli biex isib kliem li jesprimu kif qed iħossu. Żied jgħid li Carlos Marin ħabb il-ħajja u dejjem apprezza l-ammiraturi li ssapportjaw il-grupp mill-bidu.

Minbarra l-grupp Il Divo, Carlos Marin ħa sehem f’numru ta’ musicals fosthom Les Miserables, Grease u Beauty and the Beast.

“…Ngħix il-mument għax il-ħajja taf tinbidel f’sekonda…” – Sarah Camilleri

“…Ngħix il-mument għax il-ħajja taf tinbidel f’sekonda…” – Sarah Camilleri

Nitkellmu ma’ Sarah Camilleri

Sarah, fl-ewwel żewġ episodji tas-serje Nostalġija ltqajna mal-karattru li qed tinterpreta, dak ta’ Marija. X’tista’ tgħidilna dwar dan il-karattru?

Marija hija mara tal-ġabra tal-familja. Tagħmel minn kollox biex iżżomm l-għaqda fil-familja, anke jekk tbati hi stess. Ir-refuġju tagħha huma wliedha u l-pariri tal-kappillan, li jemmen li t-talb jinstema’. S’hawn nista’ ngħid għalissa.

Bħalissa qed tinterpreta wkoll żewġ karattri impenjattivi f’żewġ produzzjonijiet differenti. F’Division 7 bil-karattru ta’ Chloe u f’Fattigi bil-karattru ta’ Catherine. X’tgħidilna dwar l-esperjenza tiegħek biż-żewġ karattri? Evolvew kif xtaqt?

Iva, bħalissa qed ninterpreta lil Chloe u lil Catherine, żewġ karattri differenti ħafna minn xulxin, però t-tnejn li huma determinati u jaħdmu għal dak li jemmnu fih. It-tnejn huma indipendenti u jiġġieldu għat-tajjeb. Meta ġejt avviċinata biex ninterpretahom, fiż-żewġ produzzjonijiet kont naf il-karattru sew u anke fejn il-karattru jixtieq jasal, però ma kontx naf l-istorja kollha jew fejn se jispiċċaw. Dan għall-fatt li ilhom għaddejjin 3 u 5 snin u allura l-istejjer jevolvu ħafna, u magħhom il-karattri. Ix-xewqa tkun primarjament tal-kittieb u mhux tal-attur, imbagħad tad-direttur. Kelli x-xorti li fiż-żewġ produzzjonijiet, l-awtur u d-direttur huma l-istess persuna, u hekk tkun iktar faċli tifhem dak li l-kittieb jixtieq mill-karattru. Kont qed naħdem ukoll fuq “Nostalġija” bil-karattru ta’ Marija li beda jintwera mit-Tnejn, 29 ta’ Marzu. Marija hija totalment differenti minn Catherine u Chloe, u dak il-pjaċir tiegħi meta nibda drama ġdida.

Hija faċli li tkun qed tieħu sehem f’aktar minn produzzjoni waħda fl-istess żmien?

Jien ma taffettwani xejn li ninterpreta iktar minn karattru wieħed fl-istess żmien. L-importanti hu li tqassam il-ħin sew u li jkollok biżżejjed ħin iddedikat għal kull produzzjoni li tkun fiha. Importanti ħafna, li tagħtihom kollha l-istess importanza. Jien nemmen li jekk hux faċli jew le, jiddependi ħafna minn dak li tkun tħobb tagħmel u kemm ikollok determinazzjoni. Jien minn età żgħira ħafna dejjem tgħallimt f’dixxiplina stretta tal-arti, permezz taż-żfin, u allura minn dejjem kien normali għalija li apparti x-xogħol tal-iskola, kien ikolli ‘training’ kulljum, kemm jekk hija festa, u anke jekk inkun ma’ niflaħx, jew b’xi injury miż-żfin stess. Allura għalkemm ġieli ġejt ikkritikata fuq dan l-aspett, inħossni kburija li, tgħallimt inqassam xogħli tajjeb minn età żgħira u b’hekk ma nsib l-ebda problema li nkun f’iktar minn produzzjoni waħda, u anke nagħmel teatru fl-istess żmien. Anzi llum naqqast ħafna.

Kif nibtet il-passjoni tiegħek għar-reċtar?

It-teatru minn dejjem affaxxinani. Niftakar meta kont l-iskola, sħabi kienu jagħtuni kotba relatati mat-teatru u kont nistudjahom. Meta kelli erba’ snin, ommi ħaditni għal-lezzjonijiet taż-żfin bħal oħti, u hemmhekk doqt il-maġija. Prattikament, iktar ma kbirt, iktar kont ngħix għalih. Jien kont nippreferi niżfen u nipprepara għall-produzzjonijiet teatrali u għall-ezamijiet milli noħroġ ma’ sħabi. Meta kelli xi 12-il sena wieħed mill-eżamijiet taż-żfin kien jinvolvi reċtar ukoll, u fl-istess żmien bdejt niġi nvoluta bħala żeffiena f’musicals. Fi musical, l-artisti jridu jiżfnu, ikantaw u jirreċtaw. Fil-waqt li ħafna miż-żeffiena kienu jiddejqu jirreċtaw u jkantaw, u qatt ma kienu jitgħallmu l-kliem tal-kanzunetti, jien kont inkun fis-seba’ sema. Allura ddeċidejt li nibda lezzjonijiet ta’ Musical Theatre, u anke tar-reċtar.

Kemm ilek attriċi? U kif bdiet il-karriera tiegħek?

Issa ili xi 24 sena. Niftakar darba kont qed nikkorjografa u niżfen f’produzzjoni teatrali, u d-direttur, li kien Narcy Calamatta kien ġie fuqi u qalli “lilek irrid intik parti fuq it-televiżjoni”. U kien tani parti żgħira f’Wenzu u Rożi. Din kienet produzzjoni ta’ AudioVision, li kien imexxiha Charles Xuereb. Charles, għażilni minn din il-produzzjoni biex nagħmel il-parti ta’ Rożina, f’Is-Salib Tal-Fidda. U minn hemmhekk bqajt sejra minn produzzjoni għall-oħra. Nibqa’ grata għal Narcy u Charles, li kienu l-ewwel tnejn min-nies li emmnu fija.

Liema karattru milli interpretajt s’issa kien l-aktar ta’ sfida? U għaliex?

Bla dubju, kien il-monologu “Qaħba Jien” li kont interpretajt fl-2017. L-isfidi kienu ħafna. Kelli nitgħallem monologu ta’ siegħa u kwart u dik diġà sfida kbira, għax qabel dakinhar, l-itwal monologu li kont interpretajt kien ta’ tlett kwarti biss. Il-kontenut kien negattiv ħafna u l-proċess kollu ta’ din il-produzzjoni kien ta’ sfida kontinwa biex ma jaffettwalix is-saħħa mentali, anke minħabba l-fatt li dak iż-żmien kont għaddejja minn żmien diffiċli fil-ħajja personali tiegħi u allura l-istudju għal ħin twil ta’ dan il-monologu ma kienx faċli. Però, id-determinazzjoni tiegħi u anke ta’ Mario Micallef, li kien qed jidderiġini, għenuni ħafna. Ftit tal-gimgħat qabel, kont ukoll għamilt intervent kiruġiku f’għonqi u allura l-vuċi kienet għadha vulnerabbli ħafna. Dan wassal li minħabba l-provi u anke l-lezzjonijiet li nagħti jien ta’ kuljum bħala għalliema, wassluni biex tlift il-vuċi wara l-ewwel serata. Kellna nħassru t-tieni serata u nieħu injezzjoni biex b’hekk irnexxieli nkompli s-serati l-oħra.

Illum il-ġurnata int meqjusa bħala waħda mill-atturi stabbiliti. Mill-esperjenza tiegħek f’dan il-qasam, liema kwalitajiet jagħmlu attur tajjeb?

Bħal kull ħaġa oħra, mhux kulħadd tajjeb għal kollox u allura mhux kulħadd jista’ jkun attur. Jien nemmen li artist titwieled, però nemmen ukoll li trid taħdem ħafna u tistudja biex issir attur. Ir-reċtar jinvolvi kull parti tal-ġisem u l-moħħ, trid iżżomm ruħek aġġornat u tkun taf tosserva, toħloq, tesperimenta, taħdem ma’ kulħadd u tidħol fiż-żarbun ta’ nies li qatt ma tkun iltqajt magħhom qabel. Fih ħafna xogħol, studju u sagrifiċċju u allura dan kollu irid ifisser imħabba u passjoni għalik, biex tkun attur tajjeb.

Liema karattri milli interpretajt s’issa huma l-aktar għal qalbek u ħallew impatt fuqek personali?

Nażżarda ngħid li kull parti li interpretajt, ħalliet impatt fuqi għax kull wahda ghenitni nikber. Ovvjament xi ftit iħallu mpatt ikbar. Il-karattri li interpretajt fi ’ Kristu fi’Strada Stretta”, “Faith, Hope u Charity”, “Tereża”, “L-Ispettur” u “Fil-Ħajja li Jmiss” fost oħrajn, kienu karattri li rbadt qalbi magħhom ħafna, minħabba raġunijiet diversi.

Liema produzzjonijiet tħoss li għenuk tikber fil-karriera tiegħek?

Ovvjament kull produzzjoni hija mod ta’ kif attur juri l-kapaċitajiet tiegħu u allura tkun dejjem qisek qed tagħmel audition. Bla dubju, l-aktar karattri li kienu opposti ta’ xulxin għenuni l-iktar naħseb. Qed nirreferi ghal dawk li interpretajt fuq it-televiżjoni. Fosthom “Tereża”, “Division 7”, “Is-Salib Tal-Fidda” u “L-Ispettur”. Bħala teatru, il-produzzjoni “Kristu fi’ Strada Stretta” fetħitli ħafna bibien ukoll, u grata ħafna għal kull min apprezza x-xogħol f’din il-produzzjoni.

Kif tipprepara ruħek qabel kull interpretazzjoni?

Jiddependi x’tip ta’ produzzjoni hi. Meta jkun hemm skript, l-ewwel ħaġa naqrah u nara jekk jogħġobnix. Nieħu idea ċara tal-karattru, ta’ dak li qed jiġri madwaru u ta’ dawk il-karattri li jkollu viċin tiegħu. Imbagħad niddiskuti mad-direttur/direttriċi biex nifhem x’għandhom f’moħħhom. Wara dan kollu, nibni profil tal-karattru, biex nibda nsir nafu sew. Nistudja l-linji l-aħħar ħaġa. L-iktar ħaġa importanti hi li ssir taf il-karattru sew. Però, fi produzzjonijiet teatrali ġieli jagħti l-każ li l-iskript nibnuh flimkien waqt il-workshops. Dan il-metodu jissejjaħ “Devised”. Huwa l-favorit tiegħi u kemm-il darba jinvolvi moviment fiżiku. F’dan il- każ, il-proċess huwa totalment differeti għax l-ewwel ma’ jsir huma workshops ibbażati fuq it-tema jew emozzjonijiet, fejn l-atturi jiffukaw ħafna fuq improvisations u minn hemm tibda tinbena l-produzzjoni.

Teatru jew televiżjoni? U għaliex?

Bla esitazzjoni nippreferi t-teatru għax hekk twelidt. It-televiżjoni nħobbu immens ukoll, però t-teatru jaffaxxinani u jgħaddini minn emozzjonijiet li ma nħosshomx fid-dinja reali. Il-mod kif tinbena produzzjoni fit-teatru hija iktar maġika fl-opinjoni tiegħi, u ħafna iktar reali mit-televiżjoni. Kull produzzjoni fit-teatru tgħixha dak il-ħin u sħiħa, u apparti minn hekk, tibni relazzjoni soda ħafna mal-atturi l-oħrajn. Fit-teatru jkollok ħafna iktar ċans tibni l-karattru u tesperimenta bih, u b’dak li int kapaċi tagħmel.

Liema kienet l-ewwel produzzjoni teatrali li ħadt sehem fiha?

L-ewwel wahda kienet pantomime fit-Teatru Manwel meta kelli erba’ snin. Kienet “Robinson Crusoe” u jien kont ħuta.

Irrakkuntalna praspura li għamilt jew ġratlek relatata mar-reċtar..

Għandi ħafna minnhom dawn imma dejjem ninsihom. Waħda ħelwa li qed niftakar bħalissa kienet f’“Fattigi”. Kelli xena ma’ Veronica Farrugia, ħabiba kbira tiegħi, u l-karattru li tinterpreta hi, ta’ Francis, huwa reliġjuż ħafna, u kellha ħafna stawi tar-reliġjon, u slaleb u santi fil-kamra tas-sodda. Allura biex nagħmlulha ċajta, dawwarna l-istatwi u s-slaleb kollha rashom l-isfel, qabel ma waslet on set. Veronica waslet ftit tard dakinhar, allura kif waslet qbadna u bdejna x-xena u ma’ ndunatx. Kumbinazzjoni fix-xena, kellha tgħidli biex ngħid ir-rużarju maghha u Catherine ma ridietx. Jien tgħidx kemm bdejt nitfalha botti u ndawwar il-linji, biex forsi tinduna imma ma riditx taf. Allura, ħin minnhom meta fix-xena qaltli li ħa tgħid ir-rużarju, għidtilha “Taħseb li ħa tisimgħek il-Madonna hekk?’ Hi baqgħet thares lejja u jien infqajt nidħak. F’daqqa waħda daret u rat l-istatwi kollha rasom l-isfel. Dħakna daħka mbagħad ovvjament kellna nerġgħu nibdew ix-xena mill-bidu.

‘Il bogħod mir-reċtar, min hi eżattament Sarah Camilleri? Liema karatteristiċi jiddeskrivuk l-akbar?

Ħafna ma jemmnunix però jien persuna mistħija ħafna u ma nħobbx inkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni. Jien pjuttost riservata u ħafna drabi ħadd ma jkun jaf minn xiex għaddejja f’ħajti, għalkemm għajnejja jikxfuni u allura ma nafx nigdeb. Inħobb nidħak ħafna u nfittex li nqatta’ l-ħin ma’ nies pożittivi. Inħobb il-kumpanija, għalkemm dan l-aħħar ftit snin sirt inħobb inqatta’ ħin waħdi wkoll. Inħobb ħafna l-kriminoloġija u nara ħafna dokumentarji fuq hekk. Bħala films infittex il-horrors l-ewwel u anke thrillers, għalkemm jinteressawni l-ġeneri kollha, l-importanti li jkunu films tajbin. Parti mill-kors li għamilt l-Università kien jinvolvi studju u kritika tal-films, għax jinteressawni ħafna.

Xi jfisser għalik it-tifel tiegħek Liam? U kif tiddeskrivi r-relazzjoni ta’ bejnietkom?

L-isbaħ ħaġa li qatt ġratli, l-aħjar ħaġa li qatt għamilt u l-iktar ħaġa kburija biha. Inħobbu bla qies. Għandna relazzjoni tajba ħafna, speċjalment issa li hu adult. Aħna differenti minn xulxin għax hu kalm u jagħmel kollox bil-pass tiegħu, mentri jien pjuttost enerġetika u nipprova nlaħħaq ma’ kollox. Jien inħobb ix-xemx u l-baħar u hu ma jhobbhom xejn, u jien minn dejjem kont inħobb l-isport mentri hu ma tantx hu daqsekk attiv fiżikament. Però naqblu u niddiskutu ħafna fuq il-films u l-atturi, u anke fuq l-annimali, apparti li jdaħħakni ħafna. Inħobb ħafna nisimgħu jitkellem u jiddiskuti għax intelliġenti u jżomm ruħu infurmat fuq ħafna affarijiet. Liam għalija qisu ħija u ħabib ukoll però dejjem ħa nħares lejh bħala omm.

Xi jfissru l-annimali fil-ħajja tiegħek?

L-annimali nħobbhom iktar min-nies għall-fatt li jħobbu mingħajr preġudizzju, u bla qies. Narahom sbieħ ħafna wkoll, u ħafna nies jidħku bija meta ngħid li qatt ma rajt annimal ikrah. Nemmen fil-libertà tagħhom u li għandhom jgħixu fl-ambjent tagħhom u nikkundanna lil kull min jaħqarhom, jabbandunahom jew jużahom għal xi forma ta’ qliegħ. L-annimali qegħdin hemm biex inħobbuhom, inħalluhom jgħixu u nammirawhom. M’aħniex superjuri u m’għandna l-ebda dritt fuqhom, bħal ma ħafna nies jaħsbu. Jien kburija ngħid li kemm-il darba salvajt annimali minn nies bla qalb u nagħmel kollox għalihom. Huwa fatt li fost il-ħlejjaq kollha, il-bniedem huwa l-iktar annimal li joqtol.

Liema kwistjonijiet int l-aktar sensittiva dwarhom? U għaliex?

Jien sensittiva ħafna dejjem fil-verità, u għandi qalbi żgħira. Il-moħqrija u l-abbuż partikolarment fuq il-vulnerabbli hija ħaġa li ma niflaħx għaliha, partikolarment fuq l-anzjani. L-anzjani nħobbhom ħafna jien u huma dawk li tawna dak li għandna llum. Għandna nkunu grati, nirrispettawhom, inħobbuhom u nipproteġuhom kif nistgħu. Kull forma ta’ diskriminazzjoni hija xi ħaġa li tweġġagħni ħafna, kemm jekk hija età, sess, diżabilità, reliġjon jew kulur.

L-isbaħ u l-agħar mumenti ta’ ħajtek s’issa..

L-isbaħ mument ta’ ħajti bla dubju kien meta rajt lil Liam l-ewwel darba. Mument li ma nista’ qatt inneħħih minn moħħi. L-agħar mumenti kienu kull meta tlift l-aktar nies għeżież għalija fosthom in-nanniet.

X’kienet l-akbar lezzjoni li għallmitek il-ħajja s’issa?

L-akbar lezzjoni li tgħallimt hi li ngħix il-mument għax il-ħajja taf tinbidel f’sekonda, u li napprezza kull ħaġa żgħira jew kbira li għandi. Tgħallimt ukoll napprezza iktar lili nnifsi u ma nħallix lil min jipprova jagħmilli l-ħsara jaffettwani, bl-ebda mod.

Kieku kellek tmur lura u terġa’ tgħix żmien partikolari, liem ikun? U għaliex?

Kieku nista’, nerġa’ ngħix iż-żmien tal-iskola sekondarja ma’ sħabi li kelli dak iż-żmien u li għadna ħbieb sal-lum. Kien żmien wisq sabiħ, bla problemi u daħq u praspar kuljum.

X’jirrabjak u xi jferħek l-aktar?

Bħal ma semmejt qabel, tirrabjani ħafna id-diskriminazzjoni, il-moħqrija u l-abbuż anke fuq l-ambjent, l-ipokrezija u dawk in-nies li jkissru lil ħaddieħor biex jaslu fejn iridu huma. Min-naħa l-oħra jien iferħuni ħafna affarijiet. Il-ħin li jkolli mal-familja li bħalissa limitat ħafna minħabba s-sitwazzjoni, kull kelma ġenwina ta’ inkoraġġiment jew apprezzament f’xogħli anke bħala għalliema, kull meta nara studenti jirnexxu wara li nkunu ħdimna flimkien, u ovvjament u l-iktar ħaġa li tferraħni hi meta Liam jgħidli jew jurini li jħobbni.

Hemm xi ħolma li tixtieq twettaq?

Nixtieq nagħmel ftit kuraġġ u nerġa’ nibda nistudja, kemm fuq film u anke fil-qasam tal-forensika, li hija xi ħaġa li tinteressani ħafna.

Hemm xi kurżitajiet oħra dwarek li tixtieq taqsam magħna?

Xi ħaġa li rari ħafna għidt hi, li meta kont żgħira, kont fit-tim nazzjonali ta’ Malta tal-basketball. Jaqbdu ħafna miegħi fuqha minħabba t-tul imma esperjenza li jien kburija biha.

X’messaġġ tgħaddi lis-segwaċi u l-qarrejja ta’ skoperta.net?

Fid-dinja hawn post għal kulħadd, u r-riżorsi naturali qiegħdin hemm għal kulħadd. L-egoiżmu tal-bniedem qed ifixkel dan kollu u jinstiga mibgħeda li qed teqred id-dinja. Biżżejjed inħarsu madwarna biex naraw in-nuqqas ta’ natura u arja, mibdula f’konkos. Biżżejjed niftħu l-midja soċjali biex naqraw u nisimgħu kliem distruttiv fuq bnedmin oħra bħalna. Il-progress u l-evoluzzjoni huma sbieħ, però sfortunatament, amendati għal min hu b’saħħtu. Kulħadd huwa importanti u ħaqqu jkun maħbub, u kulħadd għandu dritt u obbligu li jitgħallem, ħalli jikber u jkollu kontroll fuqu nnifsu filwaqt li jghin fil-kostruzzjoni ta’ dinja aħjar għal kulħadd.

“Kull ġurnata li nqum u tkun ħdejja hija l-isbaħ ġurnata ta’ ħajti” – Kevin Borg

“Kull ġurnata li nqum u tkun ħdejja hija l-isbaħ ġurnata ta’ ħajti” – Kevin Borg

Nitkellmu ma’ Kevin Borg

Kevin, kif tiddeskrivi ħajtek bħalissa, mill-aspett ta’ karriera?

L-ewwel nett grazzi mill-qalb ta’ din l-intervista. Bħal kulħadd f’dan is-suq tal-ispettaklu, bħalissa mhux xi żmien pjaċevoli peress li x-xogħol waqaf ħesrem. Jiena xorta bniedem li dejjem nipprova nara l-pożittiv minn kull sitwazzjoni u bħalissa qiegħed niffoka fuq proġett li qiegħed naħdem fuqu mid-dar għal meta jerġa’ jiġi ż-żmien li niġu lura għan-normalità.

Hemm xi proġetti partikolari li qed taħdem fuqhom bħalissa?

Bħalissa qiegħed naħdem fuq materjal ġdid kemm għalija u kemm għal artisti oħrajn ġewwa l-Asia. Kif semmejt qabel qegħdin ukoll naħdmu qatigħ fuq proġett ieħor fuq skala ikbar. Ma tantx nista’ niżvela però jista jkun li għandu x’jaqsam mat-televiżjoni.

Iċ-ċirkostanzi tal-pandemija affettwaw lil kulħadd b’xi mod jew ieħor. Kif affettwaw lilek personali?

Affetwawni kemm b’mod tajjeb u kemm negattiv. In-negttiv huwa li ħafna events ġew posposti u meta tisma’ koppji jgħidulek li jridu jġeddu d-data tat-tieġ għall-tliet darbiet, tħoss għalihom. Il-pożittiv huwa li peress li qed inqatta’ ħafna ħin id-dar inkun ħafna iktar mat-tfajla tiegħi u l-qtates tagħna li bħalissa għandhom bżonn ta’ ħafna ħin u mħabba. Biex tgħaxxaqha, waħda minnhom għadu kif ħarġilha d-dijabete u tkissirna meta sirna nafu li Misty se jkollha tieħu t-tilqima darbtejn kuljum tul ħajjitha. Minn hawn nixtieq nirrangrazzja lil Nigel u Andrew Borg Cardona talli għarrfuni minnufih li Borg Cardona pet supplies u pharmacy kienu sejrin jidħlu biex jgħinu u jkunu parti mir-recovery ta’ Misty u l-pets tagħna. Meta tfajtha facebook, indunajt kemm il-poplu u s-segwaċi tiegħi verament iħobbu l-annimali tant li issa ta’ kuljum qed nitfa’ stories sabiex dak li jkun ikun jista’ jsegwi l-progress li jkunu qegħdin jagħmlu, fosthom Misty.

Min kienu l-aktar persuni li kienu ta’ influwenza fil-karriera tiegħek?

Kienu ħafna dawk li b’xi mod influwenzawni fil-karriera tiegħi. Nibda l-ewwel minn missieri li qatt ma ċaħħadni minn dak li ridt nagħmel, tant li anke meta għidtlu li sejjer l-Iżvezja, għalkemm kontra qalbu qalli “mur ibni”.

Mill-aspett mużikali kien hemm ħafna. Nibda mill-ewwel opportunitajiet li kelli fuq it-TV minn Alfred Zammit meta kelli biss madwar 17-il sena u mbagħad ma nistax ma nsemmix lil Jason Cassar illi tista’ tgħid li rawwimni fix-xena tal-ispettaklu lokali.

Ċertament li l-kanzunetti kollha tiegħek huma għal qalbek, iżda hemm minnhom li għandhom post speċjali f’qalbek aktar minn oħrajn?

Kull kanzunetta għandha l-istorja tagħha, però waħda li dejjem tibqa’ għal qalbi hija NEEDING YOU. Din il-kanzunetta n-nies għamluha tagħhom u dak huwa l-għan prinċipali ta’ din il-kanzunetta.

Il-kanzunetta Tlaqt Ħabib, xi tfisser għalik?

Tlaqt Habib tfisser mument ta’ dieqa għaliex hija iddedikata lill-ħabib tiegħi Clint Mizzi li ħalliena ftit tax-xhur ilu. Hija kanzunetta miktuba minn Marcon Cassar fuq mużika ta’ Jason Cassar. Kanzunetta b’messaġġ sabiħ ħafna li kulħadd jista’ jirrelata magħha għaliex xi darba jew oħra kollha tlifna lil xi ħadd għal qalbna.

Liema tqis li kienu l-akbar kisbiet tiegħek s’issa?

S’issa kien hemm kisbiet mhux ħażin u dejjem nibqa’ grat għal kull min għeni nasal s’hawnhekk. Li rbaħt Swedish Pop Idol kienet kisba sabiħa ħafna għaliex jien kont l-ewwel kantant li qatt rebaħ dan ix-show li ma kienx ġej minn dak il-pajjiż speċifiku. Minn hemm għamilt iktar minn 400 kunċert madwar id-dinja. Kantajt ukoll darbtejn fil-palazz tar-Re u r-Reġina Svediżi taħt appuntament dirett tagħhom. Imbagħad hemm kisbiet bħala produttur u songwriter. S’issa rnexxieli wkoll nikteb u nipproduċi kanzunetti illi telgħu l-ewwel fil-Ġappun għal 18-il darba. Wieħed minn dawn l-albums kien l-iktar album mibjugħ fl-2019 u daħal ukoll fil-guiness book of records. Tlieta mill-kanzunetti li ktibt telgħu wkoll l-ewwel fil-listi tad-dinja kollha bi gruppi bħal Arashi, TVXQ u oħrajn. Irnexxieli wkoll nagħmel żewġ musicals bl-Isvediż u ħadt ukoll sehem bħala attur ġo film taċ-ċinema Svediż.

L-isbaħ u l-agħar mumenti ta’ ħajtek s’issa..

Ikun hemm ħafna mumenti kemm sbieħ u kif ukoll ta’ dieqa fil-ħajja. L-agħar mument ta’ ħajti kien meta tlift lil ommi meta kelli 16-il sena. U l-isbaħ mument f’ħajti kien meta ltqajt mat-tfajla tiegħi Maria Francesca. Hija persuna li bħali għaddiet mhux ħażin u ta’ 5 snin biss hi ukoll tilfet lil ommha jiġifieri verament nirrelataw. Għandha qalb tant hi kbira illi impossibbli nitfa’ kollox f’sentenza. Kull ġurnata li nqum u tkun ħdejja hija l-isbaħ ġurnata ta’ ħajti.

Wieħed mill-aktar mumenti imbarazzanti li qatt kellek..

Kien hemm ukoll mhux ħażin. Darba żlaqt żelqa fuq il-palk ġewwa l-Iżvezja quddiem xi erba’ t’elef ruħ. Biex tgħaxxaqha mort nilgħabha tal-hero nipprova nqum b’qabża u nerġa’ nieħu oħra għal rasi! Ovvjament kulħadd spiċċa jidħak!

Kif tiddeskrivi t-tfulija tiegħek? Semmilna xi memorji li huma l-aktar għal qalbek..

Nista’ ngħidlek li kelli tfulija sabiħa ħafna. Kont inqatta’ ħafna ħin man-nanna Barbara u apparti Maria Francesca u ommi dik kienet ukoll imħabba ta’ ħajti. Kont inħobbha wisq. Kemm kienet tiġri bina l-bandli tal-Furjana u l-Belt. Peress li aħna mill-Furjana konna nqattgħu ħafna ħin il-bandli li dak iż-żmien kellu bandli tal-Ingliżi u l-Furjana kollha kienet tinżel hemmhekk tqatta’ ż-żmien. Tfal jilgħabu, bandli ma jispiċċaw qatt, waħda isbaħ mill-oħra. Kien hemm ukoll tennis court li aħna konna ġibnih qisu ground tal-football u minn hemmhekk ħarġu ħafna players li baqgħu sejrin tajjeb fil-karriera tagħhom. Konna nqattgħu ħafna ħin mal-familja wkoll u filgħaxijiet konna wkoll nitilgħu fuq il-Fosos, fejn kull familja kellka l-fossa tagħha ta’ fejn dejjem joqgħodu. Affarijiet li llum diffiċli tarahom. Il-ħajja kienet ħafna inqas stressanti dak iż-żmien, speċjalment għat-tfal.

X’inhi d-definizzjoni ta’ suċċess għalik?

Suċċess mhuwiex biss rebħ ta’ kompetizzjonijiet. Għalija anke li jirnexxilek tgħin lil xi ħadd u tagħmillu differenza f’ħajtu huwa suċċess.

Kemm hi importanti l-umiltà?

L-umiltà m’hawnx isbaħ minnha. Li qatt ma tinsa minn fejn bdejt u li tibqa’ dejjem ġenwin mingħajr ma tikbirlek rasek hija imprtanti ħafna. Il-ħajja hija sellun li tul is-snin titilgħu u tiltaqa’ ma’ ħafna nies jgħinuk, iżda mbagħad jasal ukoll iż-żmien li dak is-sellun trid terġa’ tinżlu u hemm terġa’ tiltaqa’ ma’ dawk in-nies li għenuk u l-fatt li tibqa’ umli tfisser li tkun tista’ tgħix bit-tbissima, u taf li ma trid deni lil ħadd.

Xi jferħek u x’jirrabjak l-aktar?

Nieħu pjaċir nara lil dawk ta’ madwari kuntenti, iferraħni l-ħin mal-familja u ovvjament iferraħni xi proġett li jirnexxi meta nkun ilni xi sena naħdem fuqu. Jirrabjani ħafna l-fatt li nara tant nies imutu b’dan il-virus li attakkana, filwaqt li oħrajn jixxalaw qisu xejn mhu xejn speċjalment għaż-żminijiet tal-Millied u l-Ewwel tas-sena li għaddew.

Kieku kellek tikteb kanzunetta bħalissa, fuq xiex tkun?

Fuq kemm qed tistaqsini domandi bis-sens u kemm qed nieħu gost nirrispondihom għalkemm għadhom is-seba’ ta’ filgħodu u għadni lanqas kafè ma ħadt.

Artisti li jispirawk..

Ħafna u diffiċli nsemmihom kollha. L-artisti kollha li għamlu suċċess u verament bdew mix-xejn huma artisti li jispirawni.

Fl-opinjoni tiegħek, x’inhu l-isbaħ ġest li qatt tista’ tagħmel u tirċievi?

Wieħed mill-isbaħ ġesti illi tista’ tagħmel huwa li tisma’! Tisma’ jekk xi ħadd ikun irid jitkellem u jiftaħ qalbu. Ieħor huwa dak li titbissem, anki jekk bħalissa l-maskri qed jgħattulna t-tbissima. Li ġenwinament tkun hemm għal xi ħadd li jistaqsik għall-għajnuna. Jien ma nistenna li nirċievi xejn, però meta tkun imdawwar b’nies bħat-tajla tiegħi, l-isbaħ ġest li turini kuljum huwa dak tal-imħabba.

Liema kwistjonijiet int l-aktar sensittiv dwarhom? U għaliex?

Sensittiv ħafna fuq il-bullying! Meta kont żgħir, jien ukoll kont vittma ta’ bullying ġewwa l-iskola fejn kont nattendi u għalkemm irnexxieli negħlibha xorta tibqa’ mnaqqxa fik u ġġibek ovvjament iktar b’saħħtek. Jiġifieri lil dawk kollha li għaddejjin minnha bħalissa, ngħidilhom biex ifittxu l-għajnuna.

Sensittiv ħafna wkoll fuq moħrqrija tal-annimali. L-annimali inħobbhom ħafna. Fil-fatt aħna għandna ħamest iqtates u min jaħqar l-annimali għalija lanqas il-ħabs mhu tajjeb għalih, imma eżiljat taħt il-baħar.

Xi tfisser l-imħabba għalik?

L-imħabba hija verament sabiħa meta ssib lil xi ħadd li ġenwinament iħobbok lura b’dik l-istess imħabba. Jien nikkunsidra lili nnifsi iffurtunat li f’mument fejn kont se naqta’ qalbi mill-imħabba, iltqajt ma’ Maria Francesca.

X’differenza tagħmel fil-ħajja tiegħek Maria Francesca?

Maria hija persuna li ma tistax ma tħobbhiex. Il-kelma mħabba qiegħda fil-ħarsa t’għajnejha. Meta ltqajna, kont qisni qtajt qalbi li xi darba nissetilja. Dakinhar li ltqajna qisu waqaf il-ħin għall-mument u qalbi reġgħet bdiet tħabbat mill-ġdid.

X’fissret għalik li kellek irwol daqstant importanti fil-musical Il-Kbir Għadu Ġej, u li kont parti minn produzzjoni bħal din?

Li ġejt afdat b’dak l-irwol ta’ importanza kbira kien ovvjament unur ieħor fil-karriera tiegħi. Grat ħafna li mill-bidu l-maestro Dominic Galea ċempilli u qalli, “Kevin, int trid tagħmilha din il-parti” Minn hemm iltqajna, qrajt l-iskript flimkien mad-direttur ukoll u għoġobni ħafna. Ksibna wkoll record fejn jidħlu sales ta’ musical lokali li qatt ma kienet ġrat qabel. Sfortunatament kellha terġa’ ssir is-sena li għaddiet iżda dan il-Covid kissrilna l-pjanijiet kollha.

Minn hawnhekk nixtieq nesprimi l-kondoljanzi tiegħi lill-Maestro Dominic Galea u lill-familja kollha tiegħu għaliex b’dieqa kbira ftit ġranet ilu ħalliena missieru, il-Maestro Sammy Galea. Sammy kien wieħed minn dawk li emmnu fija mill-bidu, tant illi meta ma kont litteralment xejn, kien fdani b’kanzunetta li kiteb hu.

Waqt li kontu għaddejjin bix-shows, kellek tagħmel intervent mediku ta’ malajr. Għidilna aktar dwar dan, u x’għadda minn moħħok? Bżajt li ma jirnexxilekx tkompli?

Dakinhar kienet waħda mill-iktar mumenti kruċjali fil-karriera tiegħi. Nistakar wara performance minnhom mort id-dar u waqt li bdejt ninħasel ħassejt qisha boċċa man-naħa ta’ ġewwa ta’ koxxti. Ma kinitx normali u iddeċidejt li nitla’ l-clinic fis-siegħa ta’ filgħodu. Qaluli li kull ma kien musmar minn ġewwa. U ħallejtha għaddejja b’rasi mistrieħa li mhi xejn. L-ghada qomt bil-groin minfuħ qisu larinġa. L-uġigħ li bdejt inħoss kien wieħed kbir u niftakar ċempilt lid-direttur Sean Buhagiar biex ngħidlu. Dawk ovvjament kienu se jiġġennu peress li jien kelli l-parti prinċipali u f’dak il-waqt beda jagħmel telefonati biex immur għand fiżjoterapista, u nara tobba differenti eċċ. Dakinhar ma laħħaqtx nara tobba u għamilt ix-show bl-uġigħ li ma nirrakomdahha lil ħadd.

Meta rajt tabib l-għada, qalli “Mur l-emerġenza issa!”. Issa jien dakinhar stess kien se jkolli wieħed mix-shows. Wasalt l-emerġenza u spiċċajt il-kuritur nistenna u muġugħ filwaqt li n-nies għaddejjin minn ħdejja u jgħiduli “Prosit tax-show Kevin”. Daħħluni ġo cubicle żgħira u ġie l-ewwel tabib li qalli li se jżommuni hemmhekk. Jien bdejt ngħidlu li ma nistax għax għandi show u hu baqa’ jinsisti li nibqa’ hemm.

Erġajt ċempilt lid-direttur u kulħadd f’battibekk wieħed. F’daqqa waħda niżel il-kbir tal-operazzjonijiet għax kien għadu kif spiċċa u staqsieni x’inqala. Spjegajtlu li jien kelli commitment għal kull min xtara biljett u li xtaqt li jarani dak il-ħin u li jekk hu possibbli l-operazzjoni jagħmilieli dakinhar stess. Qalli dawn il-preċiżi kelmiet, “OK LET’S DO IT!”. Għalaq il-purtieri u għamilhieli. Erba’ siegħat wara kont fuq il-palk u beda x-show. Dakinhar naħseb l-adrenalina tiegħi kienet massima għax għamilt affarijiet li normalment noqgħod lura milli nagħmel, però tant ħassejtni ferħan mingħajr uġigħ li ridt intir. Minn hawn nixtieq nirringrazzja lit-tobba kollha ta’ Mater Dei speċjalment fl-emergenza u lit-tim kollu tal-Kbir Għadu Ġej li ħadu ħsiebi ħafna.

Għandek xi pjanijiet għall-futur?

Kif sejrin f’din is-sitwazzjoni sfortunatament ħafna events li kienu mxewli għal din is-sena, issa reġgħu mxew ghall-2022 u għaddejin minn żmien diffiċli fejn jidħol dan il-qasam. Nixtieq ovvjament li ‘l quddiem ikollna l-familja tagħna ukoll u nixtieq ukoll li forsi nidħol nippreżenta xi programm fix-xena lokali tat-televiżjoni.

X’messaġġ tixtieq tgħaddi lis-segwaċi u l-qarrejja ta’ skoperta.net?

Nixtieq nibda billi ngħidlek grazzi ħafna talli għamiltli dawn id-domandi. Verament ħadt pjaċir nirrispondihom. Lis-segwaċi ta’ skoperta.net nixtieq ngħidilhom ukoll grazzi tas-sapport li dejjem urewni matul il-karriera. Il-messaġġ li nixtieq hu li għandna verament nieħdu ħsieb lil xulxin u lill-familji tagħna matul dan iż-żmien diffiċli.

Enable Notifications    OK No thanks