Ġorġa u Lippu ta’ Ulied il-Lejl f’The Entertainers tal-lejla!

Ġorġa u Lippu ta’ Ulied il-Lejl f’The Entertainers tal-lejla!

Il-kantanti Kersten Graham, Karen Debattista u Krista Spiteri Lucas, l-atturi Chanelle Cardona u Randell Pace mit-teleserje Ulied il-Lejl u l-illużjonista Vanni Pulè, se jkunu fost il-mistiedna ewlenin fil-programm tal-lejla ta’ The Entertainers, il-varjetà televiżiva tas-Sibt filgħaxija, li jixxandar fuq Net TV, kull nhar ta’ Sibt fit-20.30.

Bi preżentazzjoni ta’ Corazón Mizzi din il-ġimgħa The Entertainers iwasslilkom sagħtejn u nofs ta’ spettaklu b’divertiment garantit flimkien mal-band residenti mmexxija minn Mark Spiteri Lucas u bosta artisti mistiedna. Fuq kollox ir-rebħ ta’ rigali kbar u mill-isbaħ.

Minn dan l-istaġun The Entertainers qed jiċċelebra memorji minn deċennji li għaddew u li llum huma biss tifkiriet. F’dan il-programm imiss is-snin 80 u s-snin 90.

Minbarra l-mużika, l-ingredjenti ewlenin wara s-suċċess tal-programm, ikompli l-logħob bejn il-mistiedna li żgur għandhom iqanqlu tbissima fuq fomm it-telespettatri.

Din il-ġimgħa titkompla l-ewwel fażi tas-seba’ edizzjoni ta’ The Entertainers Singing Challenge.

Attrazzjonijiet oħra jinkludu l-Cocktail Bar ma’ James Aquilina, Fashion Time b’pariri siewja dwar il-moda femminili minn Josette Sciberras.

Bukkett Fjuri Ħomor (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Bukkett Fjuri Ħomor (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

U mhux hekk tgħid?
Din x’kienet ħasbet li hi?
Wara, kienu għaddew xi ġimgħatejn u kienet reġgħet ikkuntattjatu. Malli kien semagħha fuq il-linja għat-tieni darba, kien ħa qata’ ġol-fwied u ħass saqajh jinqatgħu! Ma kellux aptit ħasla oħra!
U din Agnes kienet reġgħet infexxet tkellmu ħażin!
“Lili ma tkellimnix hekk!” kien għajjat magħha u qatagħlha l-linja.
U dik kienet il-bidu ta’ gwerra qalila bejniethom.
Għamel ħabta jaqta’ l-linja malli jisma’ leħinha. Iżda mbagħad kien bagħat għalih id-direttur u qallu li ma setax jittratta lill-klijenti hekk għax minħabba dik il-mara ardita, kien kważi se jitlef ix-xogħol.
“U l-klijenti dejjem għandhom raġun, Neil,” kien qallu dak, b’nofs tbissima, mingħajr ebda idea ta’ kemm kien ilu jissaportiha fuq dik l-imbierka linja tat-telefon.
Hi kienet taf x’jismu.
U hu kien jaf x’jisimha.
Imma s’hemm biss.
Kultant, meta kien ikun kwiet jew għaddej isuq fil-karozza kien joqgħod jaħseb kif setgħet tidher din il-mara li tant kien sar jobgħod.
Imbagħad kien iddeċieda.
Kien jaf fejn kienet taħdem.
Kien jaf x’kien jisimha.
“Għandi bżonn inkellem lil Agnes Abela,” kien qal lill-mara pulita li kien hemm eżatt faċċata malli kien daħal fil-bini.
“Min ngħidilha li inti?” ħarset lejh dik, b’għajnejha mberrqin minn taħt in-nuċċali.
Għal mument kien immuta.
“Jiena Pawlu Borg……..” qalilha minn bejn xufftejn xotti għax ma kienx jaf x’kellu jaqbad jagħmel.
Kemm xtaq jaraha! Xtaq jara l-iżjed mara li kien jobgħod fuq wiċċ id-dinja!
U dik li kien hemm quddiemu qabdet il-linja tat-telefon u mingħajr ma ħallietu jismagħha, fesfset xi ħaġa minn taħt fih u bdiet iddawwar rasha lejh, turih li Agnes ma kinitx se tarah.
“Jiddispjaċini sinjur, imma hawnhekk hawn sigurtà kbira………….is-sinjura Agnes Abela mhix ser tarak!” qaltlu b’vuċi professjonali għall-aħħar, mingħajr emozzjonijiet.
“X’inhu? Imma jiena xtaqt inkellimha………….anzi…….” kien kompla jippersisti.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Mossa oxxena mill-akkużat qattiel ta’ Paulina Dembska huwa u dieħel il-Qorti

Mossa oxxena mill-akkużat qattiel ta’ Paulina Dembska huwa u dieħel il-Qorti

Illejla Abner Aquilina, żgħażugħ ta’ 20 sena, tressaq il-Qorti fuq akkużi ta’ stupru u qtil ta’ Paulina Dembska.

Huwa u dieħel il-Qorti għamel mossa oxxena fejn deher joħroġ subgħajh tan-nofs.

Aquilina wieġeb li mhuwiex ħati iżda ma ntalab l-ebda ħelsien mill-arrest. Madankollu ġie mitlub biex l-akkużat jinżamm fl-isptar Monte Karmeli u mhux jintbagħat il-ħabs.

B’reazzjoni għal dan, il-Qorti saħqet li l-akkużat għandu jiġi eżaminat mill-aktar fis possibbli, biex b’hekk id-direttur tal-ħabs ikun jista’ jiddeċiedi fejn għandu jinżamm.

F’konferenza tal-aħbarijiet li saret aktar kmieni, il-pulizija qalet li għadha trid tistabilixxi jekk l-istupru seħħx qabel jew wara li l-vittma ġiet maqtula.

Riċetta: Tiġieġ bil-Basal u l-Ġobon Gruyère

Riċetta: Tiġieġ bil-Basal u l-Ġobon Gruyère

Ingredjenti (għal 4 porzjonijiet):

Żejt taż-żebbuġa

Basla kbira mqatta’ rqiqa

Żewġ kuċċarini sagħtar frisk

Melħ u bżar, skont il-gosti tiegħek

Żewġ sinniet tewm, imqattgħin fin ħafna

750g sider tat-tiġieġ bla għadam u bla ġilda, maqtugħ f’biċċiet

Nofs kuċċarina riegnu imnixxef

Nofs kuċċarina ħabaq imnixxef

Nofs kuċċarina bżar cayenne

Żewġt imgħaref dqiq plejn

100ml stokk taċ-ċanga

100g ġobon Gruyère mqatta’

8 tadamiet taċ-ċirasa, maqsumin min-nofs

Tursin imqatta’ frisk, biex iżżejjen

Metodu:

 • F’taġen fond fuq nar medju, saħħan żewġt imgħaref żejt.
 • Żid il-basal, il-melħ, il-bżar u s-sagħtar.
 • Naqqas in-nar għal baxx u ħallih isir, ħawwad kultant sakemm il-basal jiġi karamelizzat, madwar 20 minuta u kważi mdewweb.
 • Żid it-tewm u t-tadam u sajjar għal 4 minuti.
 • Itfi n-nar u warrab it-taħlita tal-basal ġo platt. Imsaħ it-taġen bis-srievet tal-karti sabiex terġa’ tużah.
 • Fi skutella kbira, ħawwad it-tiġieġ bil-melħ, il-bżar, il-ħabaq, il-cayenne u l-oregano.
 • Imbagħad żid id-dqiq. Ħawwad kollox sew flimkien u għaffeġ ftit b’furketta.
 • Saħħan il-kuċċarina taż-żejt li fadal fl-istess taġen fuq nar medju.
 • Żid it-tiġieġ u sajjar sakemm jieħu kulur dehbi minn kull naħa u jkun kważi sar. Madwar 4 minuti fuq kull naħa.
 • Żid l-istokk taċ-ċanga, u żid it-taħlita tal-basal karamelizzat.
 • Ħalli t-taħlita tagħli, imbagħad naqqas in-nar għal baxx u ħalliha ttektek sakemm it-tiġieġ ikun imsajjar sew u l-istokk taċ-ċanga jonqos ftit, madwar 10 minuti.
 • Żid il-Gruyère u għatti t-taġen b’għatu. Sajjar sakemm il-ġobon idub, madwar żewġ minuti.
 • Neħħi minn fuq in-nar u żejjen bit-tursin qabel ma sservi.

Dan tista’ sservih waħdu wkoll.

L-ikla t-tajba!

Din ir-riċetta ġiet imwassla lilkom minni u minn Vince Busuttil.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibagħtilna fuq info@skoperta.net

Bukkett Fjuri Ħomor (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Bukkett Fjuri Ħomor (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Poġġa t-telefon lura f’postu b’idu tirtogħod mhux ftit.
It-tbissima li kellu fuq fommu kienet tirrifletti mument ta’ sodisfazzjon personali.
Fl-aħħar!
Fl-aħħar kien se jpattihielha!
Kien ilu maħruq. Kien ilu jġemma’ fl-istonku!
U kien propju dak il-ħin li resaq lejn it-tieqa mdaqqsa li kellu fil-kamra tas-salott tal-appartament ċkejken li kien isejjaħ daru u qagħad għal mument iħares lejn il-veduta ta’ blokok kbar mibnija bil-konkos li kellu eżatt faċċata. Hekk biss kien jara. Bini. Aktar bini. U saħansitra aktar bini.
Ħa nifs twil u ħass il-pulmun jimtela’ bis-sodisfazzjon.
Kien ilu jberren kif kellu jsibha. Kif kellu jpattihielha.
Kull ma kien jaf kien isimha.
Agnes Abela.
U li kienet l-iżjed mara antipatka li qatt kien kellem f’ħajtu!
Infaqa’ jidħak. U għal mument kien se jixraq fil-bżieq tiegħu stess.
Issa kien jonqos il-final grandjuż tal-pjan viljakk li kien ħejja! Kien għad fadal l-aħjar parti!
Neil kien jaħdem f’uffiċċju tal-kummerċ bħala persuna li twieġeb it-telefon fuq problemi tal-konsumaturi. Xogħlu ma tantx kien jogħġbu, anzi biex ikun qal kollox kien jisħet is-siegħa u l-mument li kien ikollu joħroġ minn ġol-friex sħun ta’ filgħodu sabiex iħejji ruħu għal ġurnata telefonati ma jaqtgħu xejn fl-uffiċċju fejn kienu jkunu xi għoxrin ruħ, kollha bil-linja tat-telefon tagħhom. Kollha jagħmlu l-istess xogħol. Dahar ma’ dahar. Skrivanija m’oħra. Storbju ma jaqta’ xejn………….
“Ħellow, S u Ġ Limited, fiex nista’ naqdik?” kien dara jgħid l-istess sentenza għal madwar xi tletin darba kull minuta.
Agnes Abela.
Issa ma kinitx se taħrablu. Kemm kienet antipatka!
Kien iltaqa’ magħha fuq il-linja tat-telefon. Qatt ma kien raha minn wiċċha. Li kien jaf fuqha hu li kienet taħdem mad-ditta tal-produtturi li kienu jagħtuhom ix-xogħol. Din Agnes kienet ċemplet l-ewwel darba għall-ħabta ta’ nofs is-sajf u fil-bidu kien ħabat jaħseb li leħinha kien kważi ġentili.
Iżda malli kien infurmaha li l-prodotti li kienu jġibu mingħandhom kienu għadhom kollha hemm u li ħadd ma kien qed jixtrihom, kienet infexxet toffendih u tkellmu ħażin.
Lilu.
Lil Neil Frendo.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Enable Notifications OK No thanks