Aħwa Ġermaniżi li jsostnu li saru jinħabbu u kellhom erbat itfal jinsistu li l-inċest għandu jkun legali

Aħwa Ġermaniżi li jsostnu li saru jinħabbu u kellhom erbat itfal jinsistu li l-inċest għandu jkun legali

Aħwa Ġermaniżi li jsostnu li wara li mietet ommhom saru jinħabbu b’mod ferm differenti minn dik ta’ aħwa, u kellhom erbat itfal ilhom snin jappellaw biex jinbidlu l-liġijiet li jipprojbixxu relazzjoni bħal tagħhom.

Patrick Stuebing ta’ 44 sena minn Leipzig ġie adottat meta kien tifel u ma ltaqax ma’ oħtu ż-żgħira, Susan Karolewski ta’ 37 sena, sakemm irnexxielu jsib lill-familja bioloġika tiegħu meta kellu fuq l-għoxrin sena.

Sitt xhur wara li mietet l-omm bioloġika tagħhom, il-koppja, li dak iż-żmien kellhom 16 u 23 sena, iddeskrivew kif ir-relazzjoni tagħhom inbidlet f’waħda sesswali.

Il-koppja kellha erbat itfal, li tnejn minnhom huma b’diżabilità severa, b’Patrick jiskonta żewġ sentenzi ta’ ħabs wara li nstab ħati ta’ inċest.

Din il-koppja qajmet kontroversja fil-midja meta r-relazzjoni tagħhom ħarġet fil-pubbliku fl-2001. Minn hemm bdiet il-ġlieda tagħhom biex jikkontestaw il-liġijiet tal-inċest tal-Ġermanja li jagħmlu s-sess bejn l-aħwa illegali.

Fl-2012 Patrick appella lill-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem biex jissiġilla l-unjoni tagħhom billi sostna li hu u Susan kellhom dritt għall-ħajja tal-familja.

F’dak iż-żmien Patrick qal li ma jħossuhomx ħatja ta’ dak li ġara bejniethom u li jridu li titneħħa l-liġi li tagħmel l-inċest reat.

Patrick twieled f’familja li ma kinitx f’qagħda tajba, fl-1977 f’Leipzig u kien wieħed minn tmint itfal.

Ta’ tliet snin, ġie ffosterjat wara li kien attakkat b’sikkina minn missieru li kien alkoħoliku.

Huwa ġie adottat ta’ 7 snin kważi 100 mil bogħod fil-belt ta’ Portsdam.

Oħtu, Susan, twieldet fl-1984, dakinhar li ġie ffinalizzat id-divorzju tal-ġenituri tagħhom.

Susan, li għandha diżabbiltà mentali, trabbiet fl-istess dar abbużiva u ma tantx kellha edukazzjoni, bilkemm kienet kapaċi taqra u tikteb.

Uħud mis-sitt aħwa mietu wara li twieldu b’diżabilità, filwaqt li ieħor miet b’inċident ta’ 7 snin.

Sa Ottubru tal-2001, Susan ħarġet tqila bl-ewwel wild tagħhom u welldet tifel li rriżulta li kellu diżabilità severa.

Infermiera li ssuspettat fin-natura tar-relazzjoni tagħhom, ikkuntattjat lill-pulizija Ġermaniża qabel Patrick weħel sena ħabs sospiża għall-inċest u Susan, ta’ 17-il sena, li kienet għadha meqjusa bħala minorenni, tpoġġiet f’istituzzjoni għall-kura.

Il-koppja komplew jiltaqgħu bil-moħbi u kellhom tlett itfal oħra, waħda minnhom twieldet b’diżabilità wkoll.

Patrick weħel ħabs għal għaxar xhur għat-tieni kundanna tiegħu ta’ inċest u mbagħad għal sentejn u nofs oħra wara li nstab ħati għat-tielet darba.

Il-koppja ċaħdet li wliedhom twieldu b’diżabilità minħabba n-natura tar-relazzjoni tagħhom.

Meta tkellem fl-2007, Patrick qal li l-fatt li tnejn minn uliedhom huma b’diżabilità, mhux bilfors għandu x’jaqsam mal-fatt li huma aħwa. Huwa rrimarka li hemm persuni b’diżabilità fil-familja tagħhom u li kellhom sitt aħwa li f’xi każijiet ma baqgħux ħajjin minħabba li kienu b’diżabilità.

Waqt li Patrick kien il-ħabs, Susan kienet qalet lill-ġurnalisti li ma setgħetx tgħix mingħajru, minkejja li sadanittant kellha l-ħames wild ma’ raġel ieħor.

Madanakollu, l-omm ta’ ħamest itfal ċediet id-drittijiet tagħha tat-tifel u mar jgħix ma’ missieru.

Patrick għadda minn vasectomy fl-2004 u pprova jibdel il-liġi Ġermaniża li għamlet l-inċest illegali fi sforz biex ma jerġax jintbagħat il-ħabs.

Iżda fl-2008 Il-Qorti Kostituzzjonali Federali tal-Ġermanja kkonfermat il-liġi u ċaħdet l-appell tiegħu.

Fl-2012 Patrick appella wkoll quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, fejn qal li l-koppja kellha dritt għall-ħajja tal-familja u għall-privatezza.

Għal darb’oħra l-appell ġie miċħud wara li l-qorti emmnet li l-koppja kienet ġiet ittrattata b’mod ġust mill-awtoritajiet Ġermaniżi.

Huma baqgħu jsostnu li mhumiex se jħallu xejn iżommhom ‘il bogħod minn xulxin.

Huwa maħsub li l-koppja għadhom jgħixu flimkien fil-Lvant tal-Ġermanja, fejn il-liġi għadha li l-inċest bejn l-aħwa huwa illegali.

Huwa wkoll illegali fir-Renju Unit u wieħed jista’ jeħel għomor il-ħabs.

Kif tista’ tgħin lit-tfal jidraw lill-partner il-ġdid tiegħek? – Karen Decelis

Kif tista’ tgħin lit-tfal jidraw lill-partner il-ġdid tiegħek? – Karen Decelis

Li l-ġenituri jkollhom sieħeb jew sieħba ġdid jaf tkun bidla kbira għat-tfal, daqs kemm hi bidla kbira għal ġenituri. X’nistgħu nagħmlu biex ngħinu lit-tfal jidraw il-fatt li il-ġenituri tagħhom għandhom boyfriend jew girlfriend ġdid/ġdida?

L-iktar haġa importanti hi li tevalwa r-relazzjoni l-ġdida tiegħek. Ieqaf u rrifletti. Aħseb jekk din il-persuna hijiex importanti għalik u tixtieq futur magħha, jew għandek relazzjoni iktar każwali u m’hemmx pjanijiet għall-futur. Evalwa jekk din hijiex relazzjoni serja li tajjeb li tintroduċi lit-tfal mal-persuna, jew relazzjoni każwali li m’hemmx għalfejn iddaħħal lit-tfal fiha għalissa. It-tfal jafu jsiru jħobbu l-persuna l-ġdida, allura jafu jweġġgħu jekk filli jarawha kuljum, u filli ma jarawha qatt. Jekk inti ċerta li din relazzjoni każwali, mela forsi aħjar tistenna sakemm tħossok li tara futur ma’ persuna, qabel ma tlaqqa’ lit-tfal ma’ xi ħadd.

Jekk inti ċerta li din il-persuna tixtieq futur magħha, dawn huma xi suġġerimenti li jistgħu jgħinuk.

  • Tkun idea tajba li l-partner il-ġdid tiegħek ikun preparat għall-fatt li int għandek it-tfal. Kellmu fuq it-tfal tiegħek, għidlu xi jħobbu jagħmlu, x’jogħġobhom, xi jdejjaqhom eċċ. Agħmel minn kollox biex kemm jista’ jkun, l-adult fis-sitwazzjoni, jiġifieri l-partner il-ġdid, ikun preparat għat-tfal tiegħek.
  • Sib ħin opportun fejn it-tfal ikunu kalmi u għidilhom li tixtieq tgħidilhom xi haġa. Kellimhom bil-kalma u jekk jirrabjaw jew jirreżistu, tgħajjatx magħhom. Din hi bidla fil-ħajja tat-tfal.
  • Laqqa’ lill-partner mat-tfal bil-mod. Mhux ideali li mill-ewwel il-persuni l-ġodda jibdew iqattgħu ljieli d-dar. Żomm f’moħħok li din hi bidla kbira għat-tfal. Prepara ruħek għal emozzjonijiet negattivi.
  • Żomm ħin għalik waħdek mat-tfal. Iffoka dejjem fuq il-bżonnijiet tat-tfal u l-attenzjoni tiegħek hi waħda mill-iktar elementi importanti, issa iktar minn qatt qabel.
  • Tisfurzax lit-tfal iqattgħu ħin mal-partner jekk ma jridux. Agħtihom ċans jidraw is-sitwazzjoni ġdida bil-pass taghhom.
  • Importanti ħafna li tintroduċi l-partner bħala l-partner il-ġdid tiegħek mhux il-papà jew il-mamà ġdida tat-tfal. Importanti li tgħidilhom li ħadd mhu ha jieħu post ommhom jew missierhom.
  • Jaf ikun tajjeb li tevita li toqgħod tgħannaq u tbus lill-partner il-ġdid il-ħin kollu quddiem it-tfal. Mhux qed nghid turix imħabba lejn il-partner il-ġdid imma tkun idea tajba jekk għall-bidu speċjalment, noqgħodu attenti ħafna u nkunu sensittivi għall-bżonnijiet tat-tfal.

Sieħeb jew sieħba ġdida fil-ħajja tat-tfal jaf tkun sfida għalik u għat-tfal. Importanti li biex nevitaw li t-tfal iweġġgħu, nieħdu ċerti passi importanti. Importanti li t-tfal ikunu jafu, li jiġri x’jiġri, huma l-prijorità tiegħek.

Jekk għandek xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Harry u William jingħaqdu biex jinawguraw l-istatwa ta’ ommhom il-Prinċipessa Diana

Harry u William jingħaqdu biex jinawguraw l-istatwa ta’ ommhom il-Prinċipessa Diana

Ilbieraħ, proprju f’għeluq is-60 sena tagħha, l-aħwa William u Harry warrbu d-differenzi ta’ bejniethom u ngħaqdu għall-ewwel darba minn April biex jinawguraw l-istatwa ta’ ommhom, il-Prinċipessa Diana, fil-palazz ta’ Kensington.

L-istatwa, li oriġinarjament ġiet ikkummissjonata fl-2017 fl-20 anniversarju tal-mewt tagħha, ġiet inawgurata lbieraħ f’ċerimonja li saret wara nofsinhar.

L-aħwa dehru jitkellmu bejniethom waqt li kienu deħlin fil-ġnien, qabel ma marru jsellmu liz-zijiet tagħhom, ħut ommhom Lady Sarah McCorquodale, Lady Jane Fellowes u Earl Spencer. Attendew ukoll l-iskultur tal-istatwa Ian Rank-Broadley, id-disinjatur tal-ġonna Pip Morrison kif ukoll il-membri tal-kumitat tal-istatwa.

Fi stqarrija, il-Prinċep William u l-Prinċep Harry qalu li fil-jum t’għeluq is-60 sena ta’ ommhom, jiftakru fl-imħabba, il-qawwa u l-karattru tagħha, kwalitajiet li għamluha forza għall-ġid madwar id-dinja, u biddlu għadd ta’ ħajjiet madwar id-dinja.

“Kuljum nixtiequ li kienet għadha magħna, u t-tama tagħna hi li din l-istatwa tkun meqjusa għal dejjem bħala simbolu ta’ ħajjitha u l-legat tagħha.”

Enable Notifications OK No thanks