Filmat: Happy New Year – Kanzunetta oriġinali mill-artista Chellcy Reitsma

Filmat: Happy New Year – Kanzunetta oriġinali mill-artista Chellcy Reitsma

L-artista Chellcy Reitsma għadha kemm nidiet kanzunetta oriġinali tagħha bl-isem ta’ Happy New Year, flimkien ma’ vidjow mużikali.

Din il-kanzunetta hija metafora għall-ħajja u l-mewt, li tirrappreżenta l-aħħar persuna li ħalliet il-party.

Il-kanzunetta emozzjonali hija miktuba minn Chellcy Reitsma, komposta minn Alan Degabriele, bi produzzjoni u kompożizzjonijiet oħra ta’ Mat Leppanen ta’ The Animal Farm Music UK, u reġistrazzjonijiet vokali minn Peter Borg ta’ Railway Studios MT.

“Ktibt din il-kanzunetta fl-ewwel anniversarju mill-mewt tal-kuġin tiegħi. Miet lejlet il-Milied f’inċident ta’ mutur, intlaqat u tkaxkar minn trakk f’Kalifornja. Trabbejna flimkien u konna ġirien għal xi snin. Huwa kien biss ftit snin akbar minni u l-mewt tiegħu tassew affettwatni. Imbagħad ħsibt fuq il-ħafna familjari u ħbieb tiegħi kollha li mietu u ħassejt li stajt nispiċċa, eventwalment, inkun l-aħħar wahda li baqa’ f’din il festa li nsejħulha ħajja. Il-kanzunetta hija l-mod tiegħi kif nipproċessa dan kollu u naghti ġieħ lil dawk li marru qabli.” tgħid Chellcy Reitsma

Il-vidjow mużikali ta’ Happy New Year ġie ffilmjat u dirett minn Edouard Tabone Demarco ta’ Pyramid Pictures Co. Malta.

Chellcy Reitsma hija ġdida fix-xena mużikali iżda mhux fil-palk. Fil-fatt, Chellcy hija eks żeffiena korjografa, oriġinarjament minn Kalifornja, l-Istati Uniti. Hija bdiet il-vjaġġ mużikali tagħha fl-2015 wara li numru kbir ta’ injuries taż-żfin ġiegħluha ssib passjoni ġdida. Mill-ewwel tnedija tal-kanzunetta tagħha Blue, fl-2016, issa hija wkoll kantawtriċi, artista viżiva u poeta.

Hija nidiet 11-il kanzunetta, EP b’4 diski, 9 vidjows mużikali u aktar tard 5 vidjows ta’ poeżija, waqt li żviluppat l-istil ta’ fużjoni unika tagħha stess u l-vuċi distintiva li hija immedjatament rikonoxxibbli bħala Chellcy.

Bħala artista viżiva hija ggradwat mill-Iskola tal-Istitut tal-Arti ta’ Chicago f’Chicago, Illinois fl-2004 u minn dak iż-żmien kellha bosta wirjiet. Fl-2020, il-proġett tagħha ‘Desolate Days’ laħaq l-aqwa 20 Music Video Charts f’Malta, u għaqqad kemm il-mużika kif ukoll il-prattiċi tal-arti viżiva tagħha fl-ewwel stop motion animazzjoni lyric video tagħha mfassla bil-faħam u l-arti diġitali.

‘Desolate Days’ jagħmel parti mill-programm InnovAiR: Artist at Home għall-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta. “

Dan l-aħħar ipproduċiet ukoll 4 diski ma’ The Animal Farm f’Londra u s’issa ħarġet 3 minnhom. The Belly Dance Swing inħarġet b’filmat ta’ lirika u filmati tal-Belly Dancing ta’ Chellcy mill-karriera passata tagħha bħala żeffiena. Every Time hija single dwar l-imħabba mhux reċiprokata, u issa, Happy New Year.

Fi Frar li ġej mistennija tniedi r-raba’ kanzunetta tagħha.

Diċembru – X’taf dwaru u xi jfisser għalik dan ix-xahar?

Diċembru – X’taf dwaru u xi jfisser għalik dan ix-xahar?

Diċembru, ix-xahar ta’ bejn Novembru u Jannar, u t-tnax u l-aħħar xahar tal-kalendarju Gregorjan.

Għal uħud dan ix-xahar huwa meqjus bħala l-isbaħ xahar tas-sena, anke minħabba l-festi u t-tradizzjonijiet marbuta miegħu, filwaqt li għal oħrajn, dan ix-xahar inissel fihom dieqa għal xi raġuni jew oħra.

Minbarra ċ-ċelebrazzjonijiet u t-tradizzjonijiet tal-Milied u l-Ewwel tas-Sena, għalina l-Maltin dan ix-xahar huwa sinonimu wkoll ma’ l-akbar avveniment ta’ karità li jsir kull sena, L-Istrina. Il-ġurnata fejn fiha jinġabru l-fondi b’risq il-Community Chest Fund.

Nistgħu ngħidu li wara li sa ftit ġranet ilu konna għadna qed nesperjenzaw ġranet pjuttost sħan għal dan iż-żmien tas-sena, f’dawn l-aħħar ġranet qed ikollna temperaturi aktar kesħin, eżatt fil-ħin biex nibdew ix-xahar ta’ Diċembru f’atmosfera iktar xitwija li ddaħħalna aktar fl-ambjent ta’ dawn il-festi.

Bħal kull xahar ieħor, hemm fatti u kurżitajiet interessanti dwar Diċembru li possibilment ma tafx, u aħna skoprejna wħud minnhom:

Diċembru kien wieħed mix-xhur oriġinali fil-kalendarju Ruman tal-qedem, li kien jintuża minn madwar 750 QK sal-45 QK. F’dan il-kalendarju Ruman oriġinali, Diċembru kien fil-fatt l-għaxar xahar. Dan il-post kien fil-fatt jagħmel ħafna aktar sens għal Diċembru, peress li l-isem ta’ dan ix-xahar ifisser l-“għaxar xahar”. Meta Ġulju Ċesari biddel il-kalendarju fl-45 QK għall-kalendarju Ġiljan, huwa żied xahrejn, Jannar u Frar, li ġew imdaħħla fil-bidu tas-sena kalendarja. Dawn il-bidliet wasslu biex Diċembru ikun ix-xahar bl-isem ħażin!

Fil-5 ta’ Diċembru tal-1901, daħlet fid-dinja ftit maġija flimkien mat-twelid ta’ Walt Disney. Disney ħareġ l-ewwel cartoons tiegħu, li kien fih il-Mickey Mouse, imsejjaħ Steamboat Willie fl-età ta’ 27. Sakemm kellu 54 sena, l-imperu ta’ Disney kiber fid-daqs bil-bini ta’ Disneyland f’Anaheim, Kalifornja. Illum Disney hija kelma komuni fid-djar madwar id-dinja għan-numru li ma jispiċċa qatt ta’ kotba, cartoons, films u forom oħra ta’ divertiment maħluqa mill-kumpanija Walt Disney.

Diċembru oriġinarjament kellu biss 30 jum skont il-kalendarju Ruman tal-qedem. Meta l-kalendarju ġie mibdul għall-kalendarju Ġiljan , Diċembru kiseb ġurnata oħra, li għamlu s-seba’ u l-aħħar xahar fis-sena b’31 jum.

Fit-8 ta’ Diċembru tal-1991, il-kapijiet tal-Federazzjoni Russa (RSFSR), ir-Repubblika tal-Belarus u l-Ukrajna ffirmaw il-ftehim dwar it-twaqqif tal-Commonwealth tal-Istati indipendenti, li mmarka t-tmiem tal-Unjoni Sovjetika.

L-Anglo-Sassoni oriġinarjament kellhom l-ismijiet tagħhom għal dan ix-xahar. Wieħed minn dawn l-ismijiet kien Winter Monath, li ovvjament ifisser “xahar tax-xitwa”.

Fl-10 ta’ Diċembru tal-1896, miet il-persuna li ħoloq l-idea tal-premju Nobel, Alfred Nobel. Fit-testment tiegħu, Nobel iddikkjara li l-ġid akkumulat tiegħu jintuża biex jagħti premjijiet lill-membri tas-soċjetà li jagħmlu kisbiet kbar fl-avvanz tal-umanità. Uħud mir-riċevituri l-aktar famużi tal-premju Nobel jinkludu Albert Einstein, Marie Curie, Martin Luther King Jr. u Madre Tereża.

Isem ġdid għal Diċembru daħal fis-seħħ wara li ħafna Anglosassoni ġew konvertiti għall-Kristjaneżmu. F’konformità mat-twemmin ġdid tagħhom huma kienu jsejħu Diċembru Heligh Monath, li jfisser “xahar qaddis”.

It-28 ta’ Diċembru kien meqjus għal eluf ta’ snin bħala l-iktar jum tas-sena li jġib sfortuna. L-oriġini ta’ din is-superstizzjoni tinsab fl-istorja ta’ Kristu, peress li kien jingħad li f’dan il-jum is-sultan renjanti Erodi ordna l-qtil tat-trabi subien kollha f’tentattiv biex jinqatel Ġesù Kristu. Sa relattivament reċentement kien ikkunsidrat li jkollok sfortuna jekk tibda x-xogħol, avventuri ġodda jew kwalunkwe ħaġa f’dan il-jum.

Dan ix-xahar għandu żewġ tipi ta’ fjuri sinonimi miegħu. L-ewwel waħda hija l-Holly, li nsibuha dejjem matul dan iż-żmien. Fi żminijiet aktar reċenti, il-berries ħomor tal-Holly intqal li jirrappreżentaw il-feriti mdemmija ta’ Ġesù Kristu hekk kif kien imsammar mas-salib. Jekk tħares aktar lura fiż-żmien iċ-Ċelti kienu jemmnu li l-Holy ġġib xorti tajba u protezzjoni. It-tieni fjura hija n-Narcissus Paperwhite, li ġejja mill-familja tan-narċis komuni li jiffjorixxi fix-xitwa. Din il-fjura jingħad li tissimbolizza l-ħlewwa.

Fil-21 ta’ Diċembru tal-1846, intużat l-anestesija għall-ewwel darba fuq pazjent minn Dr Robert Liston fl-isptar tal-kulleġġ tal-università f’Londra.

Hemm ħafna festi reliġjużi importanti matul Diċembru. Nies minn reliġjonijiet differenti jiċċelebraw tradizzjonijiet differenti, bl-Insara jiċċelebraw il-Milied u l-Lhud jiċċelebraw Hanukkah. Filwaqt li l-Milied jiġi ċċelebrat fl-24 u l-25 ta’ Diċembru, li jiċċelebra t-twelid ta’ Ġesù Kristu, Hanukkah tiġi ċċelebrata fil-25 jum ta’ Kislev, fil-kalendarju Ebrajk. Fil-kalendarju Gregorjan komunement rikonoxxut, dan normalment ikun bejn l-aħħar ta’ Novembru u l-aħħar ta’ Diċembru, u jiċċelebra u jiċċelebra l-qawmien tal-Lhud kontra l-oppressori Griegi/Sirjani tagħhom, kif ukoll id-dedikazzjoni mill-ġdid tat-tieni tempju f’Ġerusalemm fit-2 seklu AD.

Għalik, xi jfisser dan ix-xahar?

Il-Jum Dinji tal-Annimali – Qed inħobbuhom u nipproteġuhom biżżejjed?

Il-Jum Dinji tal-Annimali – Qed inħobbuhom u nipproteġuhom biżżejjed?

Il-Jum Dinji tal-Annimali jew il-Jum Dinji għall-Benesseri tal-Annimali jiġi osservat kull sena fl-4 t’Ottubru, il-festa ta’ San Franġisk t’Assisi, li kien meqjus bħala l-patrun tal-annimali.

Din il-ġurnata hija ġurnata internazzjonali ta’ azzjoni għad-drittijiet u l-benesseri tal-annimali. L-għan ta’ dan il-jum huwa li jgħolli l-istatus tal-annimali sabiex itejjeb l-istandards tal-benesseri tagħhom madwar id-dinja.

Iċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Dinji tal-Annimali jgħaqqad il-moviment għall-benesseri tal-annimali, billi jimmobilizzah f’forza globali biex id-dinja ssir post aħjar għall-annimali kollha.

Huwa ċċelebrat b’modi differenti f’kull pajjiż, irrispettivament min-nazzjonalità, ir-reliġjon, il-fidi, jew l-ideoloġija politika. Permezz ta’ aktar għarfien u edukazzjoni nistgħu noħolqu dinja fejn l-annimali huma dejjem rikonoxxuti bħala ħlejjaq sensittivi u l-ġid tagħhom jingħata attenzjoni totali dejjem.

Il-Jum Dinji tal-Annimali oriġina fis-sena 1925, meta ċ-ċinologu Heinrich Zimmermann organizza l-ewwel avveniment fl-24 ta’ Marzu fil-Palazz Sportiv f’Berlin. Iktar minn 5,000 persuna attendew l-avveniment, li oriġinarjament kien skedat għall-4 t’Ottubru biex ikun fil-jum tal-festa ta’ San Franġisk t’Assisi.

Minħabba li l-post ma kienx disponibbli għall-4 t’Ottubru, iċ-ċelebrazzjonijiet tmexxew għall-24 ta’ Marzu tas-sena ta’ wara, iżda fis-snin ta’ wara, il-ġurnata ġiet osservata fl-4 t’Ottubru. Illum, il-Jum Dinji tal-Annimali huwa avveniment globali li jgħaqqad organizzazzjonijiet tal-annimali u movimenti għall-protezzjoni tal-annimali minn diversi pajjiżi. Iċ-ċelebrazzjonijiet globali issa huma mmexxija mill-karità għall-benessri tal-annimali bbażata fir-Renju Unit, Naturewatch Foundation.

Il-fondazzjoni taħdem biex turi lin-nies il-ħtieġa li jħobbu l-annimali u jieħdu ħsiebhom. Jippruvaw ukoll iġiegħlu lin-nies jifhmu li l-protezzjoni tal-annimali tgħinna nippreservaw l-ekosistema u l-bilanċ ekoloġiku tagħna. Bis-saħħa tal-annimali, il-katina alimentari (food chain) hija attiva u bilanċjata f’kull stadju.

Jekk annimal partikolari jispiċċa mill-ekosistema allura l-katina alimentari kollha tkun affettwata u jista’ jkollha effetti serji fuq l-umanità. Ħafna speċi ġodda jaslu fix-xena bl-evoluzzjoni, iżda annimali fil-periklu wkoll jistgħu jiġu salvati mill-edizzjoni. L-annimali li qed isiru skarsi, u anke l-annimali favoriti tal-bnedmin, jeħtieġu djar u kura soċjali.

Il-krudiltà lejn l-annimali hija l-iktar ħaġa inumana li naraw madwarna.

Il-Jum Dinji tal-Annimali iqajjem kuxjenza f’dan ir-rigward.

Filmat: J’Anvil u Jade iniedu l-vidjow mużikali tal-kanzunetta ‘Binti’

Filmat: J’Anvil u Jade iniedu l-vidjow mużikali tal-kanzunetta ‘Binti’

Wara s-suċċess u r-rispons li kisbet il-kanzunetta Binti, kitba ta’ Roberta Magri u kompożizzjoni ta’ Richard Micallef, illum J’Anvil u Jade għadhom kemm nedew il-vidjow mużikali li jikkumplimenta s-sinifikat sentimentali ta’ din il-kanzunetta.

skoperta.net tkellem ftit magħhom dwar l-esperjenza u l-emozzjonijiet li ġegħlithom jgħixu l-kanzunetta tant għal qalbhom, Binti..

X’kienet l-ewwel reazzjoni tagħkom meta smajtu għall-ewwel darba l-kanzunetta Binti, u eventwalment meta interpretajtuha għall-ewwel darba?

Jade: Meta smajna l-kanzunetta għall-ewwel darba kemm jien u kemm missieri qabadna l-bard għax kienet ħolma li konna ilna nixtiquha u anki kieku ma sarx il-festival xorta kienet ħa ssir din il-kanzunetta allura għalina kienet ħolma li ġiet realtà. Meta interpretajniha għall-ewwel darba fir-rehearsals tal-festival konna emozzjonati ħafna, għax għalina kienet esperjenza unika.

J’Anvil: Il-kanzunetta kienet proprju miktuba għalina kif għandha tkun għal kull kantant u allura mill-bidu tal-kanzunetta diġà kien hemm rabta speċjali.

Xi tfisser għalikom Binti?

Jade: Għalkemm Binti hija kanzunetta dwar meta l-missier ikollu jħalli lil bintu fil-ġurnata tat-tieġ, tirrapreżenta l-bond ta’ bejni u bejn missieri. Fil-verità, kif ħafna jafu, jien daddy’s girl, u allura għalina Binti tirrapreżenta l-bond b’saħħtu li għandna bejnietna.

J’Anvil: Binti hija l-kanzunetta li torbot lili u lil Jade għal dejjem, is-siġill tar-rabta tagħna!

Kif ġiet l-idea li taħdmu fuq vidjow mużikali għal din il-kanzunetta?

Jade: Oriġinarjament ma kellniex ħsieb li nagħmlu vidjow mużikali però malli nżilna minn fuq il-palk kellna rispons kbir ħafna li ma stennejnihx u allura la rajna li ntlaqgħet tajjeb ħafna mill-pubbliku u ried aktar, iddeċidejna li nagħmlu l-vidjow mużikali.

J’Anvil: Wara l-fatt li l-kanzunetta ntlaqgħet sew wara li tajna l-prestazzjoni tagħna, ridna li n-nies igawduha aktar u nkomplu nżidu l-memorji ta’ din id diska b’rabta sentimentali, u fl-istess ħin rigal għal dawk kollha li jħobbu l-mużika Maltija u dawk li tawna l-appoġġ tagħhom.

Kif kienu l-preparamenti u l-produzzjoni tal-vidjow?

Jade: Meta bdejna nippjanaw għalih it-tnejn li aħna qabilna li rridu vidjow sempliċi li jirrapreżenta u joħroġ l-emozzjonijiet li naħseb kull missier u bint iħossu għal xulxin kemm f’dik il-ġurnata kif ukoll matul ħajjithom. Bħala kunċett u preparamenti kienu kollha f’idejna, imbagħad ovvjament irnexxielna noħolqu l-vidjow li xtaqna flimkien ma’ Victor Abela, li ġibed il-vidjow.

J’Anvil: Ridna li jkollna vidjow sempliċi li nħallu l-kanzunetta tispikka imma fl-istess ħin inwasslu l-messaġġ tas-sinifikat tagħha. Inġibed fi studjo b’effett ta’ infinità li tfisser l-imħabba ta’ bejni u bejn Jade, b’element ta’ naqra żfin, li din il-kanzunetta ddedikata għaliha. Xtaqt ninkludu wkoll il-memorji personali ta’ binti fuq il-palk ta’ meta kienet żgħira, fil-fatt dak li qed jidher huwa show ġewwa Baystreet f’Malta u ġewwa Pariġi fi Franza.

Sibtu xi sfidi partikolari fiċ-ċirkostanzi li qiegħdin fihom?

Jade: Dwar il-ġbid tal-vidjow ma sibniex sfidi partikolari, l-unika sfida li sibt, jekk tista’ ssejħilha hekk, kienet biex nagħmel xagħri, make up eċċ peress li kulħadd kien magħluq. Il-bqija ma kienx hemm sfidi kbar u kollox mexa sew.

Liema xena mill-vidjow hija l-aktar għal qalbkom?

Jade: Mistoqsija diffiċli din għax hemm żewġ xeni li huma għal qalbi ħafna. L-ewwel waħda hija x-xena li nuru filmat ta’ snin ilu fejn minn ta’ eta żgħira kont diġà nkanta ma’ missieri, tqanqal ħafna emozzjonijiet sbieħ. It-tieni waħda hija x-xena ta’ fejn qed niżfnu għax it-tnejn għandna ż-żfin għal qalbna u hija ħaġa sabiħa immens li qed nerġgħu niżfnu flimkien għal dan il-vidjow.

J’Anvil: Diffiċli għalina wkoll din għax tant ħdimna fuqu li kull sekonda għalina kienet importanti!

Hemm xi kurżitajiet partikolari dwar il-ġbid tal-vidjow li tistgħu taqsmu magħna?

J’Anvil: Xi ħaġa umoristika li nista’ niżvela hi li jien kont bil-kalzetti waqt ix-xena tiegħi u ta’ Jade!

X’fisser il-fatt li ħadtu sehem f’festival għall-ewwel darba flimkien b’kanzunetta li tirrapreżenta r-rabta u r-relazzjoni ta’ bejnietkom?

Jade: Kif għidt kemm-il darba, jien u missieri ġieli naħdmu flimkien allura ma kinitx l-ewwel darba li kantajna flimkien imma kienet l-ewwel esperjenza tagħna fuq palk u festival daqshekk kbir. Ma nistax infisser l-emozzjoni li ħassejt, emozzjoni sabiħa immens u tfisser ħafna, il-fatt li tkanta ma’ missierek hija esperjenza unika. Ħa jgħaddi ż-żmien u se tibqa’ memorja speċjali ħafna għalina.

J’Anvil: Din kienet xi ħaġa kbira għalina, il fatt li spiċċajna fuq livell nazzjonali, din kienet ħolma tagħna li saret realtà. Għalkemm jien il-kompetizzjonijiet idejquni, għall-kuntrarju ta’ li ħafna jaħsbu li nieħu gost, nagħmilha għax inħbb l-ispettaklu u ftit huma l-opportunitajiet biex teżebixxi fuq palk bħal dak allura l-fatt li jien u binti għaddejna minn din il-meravilja ovvjament se tibqa’ mnaqqxa għal dejjem sakemm id-dinja tibqa’ ddur!!

Minkejja li ma kinitx waħda mill-finalisti, Bintu kienet waħda mill-kanzunetti li ntlaqgħet tajjeb ħafna man-nies. X’kienet ir-reazzjoni tagħkom għal dan? Kuntenti bir-rispons li rċevejtu s’issa?

Jade: Kif diġà għidt, wara l-interpretazzjoni ta’ Binti, onestament ma stajniex inlaħħqu mal-messaġġi kollha li rċevejna. Konna nafu li ħafna ħa jirrelataw mal-kanzunetta għax dak kien l-għan tagħna wara kollox, però ma ħsibniex li se jkollna risponsabbli daqshekk qawwi. Ninsabu kuntenti ħafna li ntlaqgħet tajjeb min-nies għax ovvjament dik l-aktar ħaġa importanti u onorati li rnexxielna nwasslu dak li xtaqna lill-poplu Malti u ntogħġob.

J’Anvil: Storja helwa hija li jien lestejt messaġġ ħelu ħelu għall-promozzjoni, sabiex wara li nkantaw nibgħatu lil xi ħbieb u oħrajn għal ftit voti taf kif, kellna l-ħin peress li kantajna fil-bidu….li ma konniex qed nistennew hu li rċevejna ħafna u ħafna messaġġi kemm jien u kemm Jade tant li spiċċajna ma bgħattna l-ebda messaġġ!!!!

Jade, x’inhi l-isbaħ ħaġa li tħoss li għaddielek il-papà?

Minn ta’ età żgħira minn dejjem urejt ix-xewqa li nkun fix-xena tal-mużika, ovvjament li dejjem kont niġri ma’ ommi u missieri f’festival, rehearsal u avvenimenti oħra relatati mal-mużika għenet xi ftit ukoll però missieri qatt ma sfurzani biex inkun f’din ix-xena. Il-fatt li kien dejjem warajha u għeni biex wasalt sa fejn wasalt illum, hija l-isbaħ ħaġa li qatt seta’ jagħtini.

J’Anvil, x’inhi l-aktar ħaġa f’Jade li tagħmlek kburi biha?

Għalija l-fatt li għarfet id-don u t-talent tagħha hija xi ħaġa li tagħmilni kburi biha grazzi lill-ħallieq ta’ dan. Apparti li jien u Jade għandna bond b’saħħtu ħafna, però nista’ ngħid dan li maż-żewġ uliedi għandi bond b’saħħtu.

X’messaġġ tgħaddu lil Maltin u Għawdxin?

Jade: L-ewwel u qabel kollox nixtieq ngħid grazzi lill-Maltin u l-Għawdxin kollha li ssapportjawna u wrew sapport u apprezzament għall-kanzunetta Binti kif ukoll apprezzaw dak kollu li ħdimna għalih jien u missieri. Fl-aħħar u mhux l-inqas ngħid lil kulħadd li l-familja hija l-isbaħ ħaġa li wieħed għandu jgħożż u jieħu ħsieb għaliex ovvjament daqskemm ikunu hemm għalik il-familja, naħseb ħadd.

J’Anvil: Il-messaġġ huwa wieħed biex ikomplu jagħtu l-appoġġ lill-artisti Maltin speċjalment issa ara kemm għandna kanzunetti ġodda kollha fir-repetorju Malti. Nixtieq illi din il-kanzunetta niddedikawha lill-missirijiet kollha li taw jew se jagħtu lil binthom għaż-żwieġ u j’Alla l-imħabba ta’ bejniethom ma tmut qatt.

Enable Notifications OK No thanks