“Ilni noħroġ ma’ waħda 3 xhur u għadni m’għidtilhiex li jien trans”

“Ilni noħroġ ma’ waħda 3 xhur u għadni m’għidtilhiex li jien trans”

Li tgħid lill-maħbuba ġdida tiegħek li inti persuna transġeneru għall-ewwel darba tista’ tkun tal-biża’ u ta’ sfida kbira. Wieħed jista’ jibża’ li jiġi miċħud jew diskriminat minn persuna daqshekk importanti għalih. Madanakollu, huwa importanti ħafna li tiftakar li int, bħala individwu trans, għelibt ħafna ostakli sabiex tkun tista’ tesprimi l-ġeneru verament tiegħek. Huwa importanti ħafna għas-saħħa mentali tiegħek li int tkun imdawwar minn nies li jissapportjawk. Iżda hija kruċjali immens li int ikollok l-appoġġ minn dik il-persuna li hemm il-potenzjal li tibni ħajtek magħha.

Kull tip ta’ relazzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-fiduċja u r-rispett bejn iż-żewġ partijiet. Jekk wieħed iżomm għalih xi ħaġa kruċjali bħal din għal żmien twil tista’ tkisser il-fiduċja li s-sieħba tiegħek għandha lejk.

Huwa importanti li l-individwu trans jispjega d-differenza bejn l-identità tal-Ġeneru u l-Orjentazzjoni Sesswali. Li tifhem id-differenza bejn dawn it-tnejn tista’ verament tgħin lis-sieħba tiegħek tipproċessa din l-informazzjoni.

Kif wieħed jagħraf il-kunċett tiegħu nnifsu, pereżempju jekk hux ta’ mara, ta’ raġel, ta’ ftit mit-tnejn jew l-ebda, huwa l-identità tal-ġeneru tal-persuna. L-identità tal-ġeneru tal-individwu tista’ tkun l-istess jew differenti mis-sess ġenetiku li wieħed jitwieled bih. Filwaqt li l-orjentazzjoni sesswali tal-individwu hija dak is-sess li wieħed huwa attirat fiżikament lejh.

Għalhekk, jekk individwu jgħaddi mill-proċess ta’ trasformazzjoni tal-ġeneru, l-orjentazzjoni sesswali tagħhom ma tiġix affettwata u allura jistgħu xorta jkunu attirati lejn l-istess individwi jew lejn l-istess sess. Dan jista’ jkun ta’ serħan il-moħħ għas-sieħba tiegħek.

Ċerti affarjiet li jistgħu jgħinuk:

Ħu nifs fil-fond.

Din mhijiex xi ħaġa faċli iżda xi ħaġa li tista’ tqajjem sentimenti ta’ ansjetà kbira. Wieħed jista’ jkun beżgħan ħafna dwar kif il-persuna l-oħra se tirreaġixxi. Wieħed għandu jieħu nifs il-ġewwa fil-fond u jitkellem mill-qalb. Jekk trid tifforma pedament sod ibbażat fuq il-fiduċja u eventwalment l-imħabba mas-sieħba l-ġdida tiegħek, għandek tibda billi tkun onest magħha u miegħek innifsek. Afda fiha u li fl-aħħar mill-aħħar dak li ġej mill-intenzjonijiet twajba dejjem jirranġa ruħu.

Kun lest twieġeb xi mistoqsijiet.

Jista’ jkun li s-sieħba tiegħek ma tantx tkun taf ħafna dwar il-komunità tal-LGBTQ+, allura probabbilment ikollha xi mistoqsijiet. Huma jkunu qed jistaqsu, mhux biex jippruvaw iċekknuk jew iwaqqgħu l-identità tiegħek iżda għax ikunu jridu jitgħallmu aktar dwar l-esperjenzi tiegħek u jifhmu minn xiex tkun għaddejt. Huwa importanti wkoll li int tinkoraġġixxi lis-sieħba tiegħek biex teduka lilha nnifisha iktar fuq dan is-suġġett.

Kun ċert li għandek nies li jissaportjawk.

Kemm jekk huwa terapista jew xi ħbieb tal-qalb, kun żgur li s-sistema ta’ sapport tiegħek ma tinkludix lit-tfajla tiegħek biss. Tkun kemm tkun ta’ appoġġ it-tfajla tiegħek, ma tistax tgħinek f’kollox. Huwa bżonn li hi wkoll ikollha s-sistema ta’ sapport tagħha.

Studji sabu li meta individwu jistqarr ma’ xi ħadd għall-ewwel darba informazzjoni bħal din tista’ tqajjem sentimenti ta’ xokk u konfużjoni għas-sieħba tiegħu. Ir-riċerka minn Platt u Bolland (2018), sabet xi konsiderazzjonijiet komuni għall-imsieħba ta’ individwu trans. Xi wħud huma, konsiderazzjonijiet b’intimità fiżika, sesswali u emozzjonali, tħassib dwar is-sigurtà, it-tibdil fil-orjentazzjoni sesswali, kif ukoll apprezzament ġdid għall-ispettru tal-ġeneru.

Studji juru li l-imsieħba ta’ individwi trans jerġgħu jikkunsidraw l-identitajiet sesswali tagħhom stess kif ukoll ir-relazzjoni intima tagħhom. Skont ċerti studjużi dan il-proċess jgħidulu ‘co-transitioning’. Dawn il-partners jistgħu jużaw dan il-proċess biex jikbru fir-relazzjoni u jifhmu iktar il-ġeneru tagħhom stess. F’din ir-riċerka jenfasizzaw l-importanza ta’ komunikazzjoni diretta u onesta dwar dawn il-bidliet li jistgħu jseħħu fir-relazzjoni.

Il-komunikazzjoni tista’ ttejjeb il-funzjonament tal-koppja kif ukoll l-esperjenzi sesswali ta’ bejniethom. Komunikazzjoni tajba hija dejjem kruċjali għar-relazzjoni b’saħħitha, anke jekk din għadha fil-bidu.

Biex nikkonkludu, huwa importanti li tiftakar li tibqa’ kalm u li dejjem tesprimi s-sentimenti tiegħek tajjeb mas-sieħba tiegħek. Agħti s-sieħba tiegħek il-ħin li għandha bżonn biex taġġusta u tipproċessa din l-informazzjoni.

Ma jimpurtax kif is-sieħba tiegħek tirreaġixxi għal din l-aħbar iżda ftakar li int bħala individwu trans għelibt bosta ostakli biex tgħix verament kif tħossok l-iktar kuntent. Kun kburi bik innifsek, dawwar lilek innifsek b’nies li jappoġġjawk u afda li fl-aħħar mill-aħħar kollox jitranġa għall-aħjar.

Huwa vera li l-irġiel bandiera bajda fejn tidħol tqala?

Huwa vera li l-irġiel bandiera bajda fejn tidħol tqala?

Bħala adolexxenti ġieli kienu jgħidulna li l-mara trid toqgħod attenta iktar mir-raġel waqt is-sess. Dan għaliex jekk tinqabad tqila, ir-raġel huwa bandiera bajda. Fiċ-ċensiment tal-Amerika (2020) turi li ¼ ta’ tfal m’għandhomx missierhom f’ħajjithom. Fid-Danimarka (2002), seħħet riċerka li turi li 40% ta’ missirijiet ma jħossuhomx involuti fil-konsultazzjonijiet relatati mat-twelid ta’ wliedhom.

Riċerka fl-Awstralja (2010) turi li 40% tal-irġiel jaħsbu li hija r-responsabiltà tal-mara li taħseb fil-kontraċezzjoni, minħabba li t-tqala sseħħ f’ġisem il-mara. Dan il-ħsieb huwa riżultat ta’ aspettattivi mis-soċjetà.

B’hekk nixtieq inressaq informazzjoni dwar il-kontraċezzjoni. F’dan l-artiklu se nsemmi tipi differenti ta’ kontraċezzjoni għan-nisa kif ukoll għall-irġiel.

Il-metodu ritmiku:

Dan il-metodu jista’ jiġi użat mill-mara bħala mod kif tippjana l-attivitajiet sesswali tagħha b’mod ibbażat fuq il-fertilità tagħħa. Dan il-metodu isir billi tara skont il-kalendarju u t-temperatura tal-ġisem, biex tidentifika meta tkun l-aktar fertili. Hemm ukoll apps fuq il-mobajl li jistgħu jgħinuk fiha din, u jimmarka meta tkun fertili. Dan il-metodu mhux dejjem affidabbli u fil-fatt mhuwiex meqjus sikur. Dan għaliex iċ-ċiklu tal-mara jaf jinbidel, imma jekk tkun taf tevita ċerti ġranet jaf isserraħ rasek iktar. B’hekk l-aħjar li tista’ tuża kontraċettiv fiżikali wkoll.

Il-metodu tal-irtirar:

Dan il-metodu jsir meta r-raġel ineħħi l-pene mill-vaġina qabel l-eġakulazzjoni. Dan isir biex jipprevjeni l-isperma milli tidħol ġol-vaġina. Problema li tista’ sseħħ minn dan il-metodu huwa li jekk ma jkunx ippjanat tajjeb l-eġakulazzjoni u ‘l bogħod mill-ġenitali tal-mara, xorta tista’ sseħħ it-tqala. Għalhekk, dan il-metodu waħdu mhuwiex ikkunsidrat bħala mod ta’ kontraċezzjoni sikur. L-aħjar huwa li jekk tieqaf, waqt li tkun liebes kondom ukoll.

Il-Kondom:

Dan huwa l-iktar wieħed li nisimgħu bih. Dan huwa kontraċettiv użat mir-raġel, u għandu jintlibes mal-pene tiegħu. Dawn jistgħu jinstabu faċilment minn spiżerija u anke min siti onlajn bħal dawn. Il-kondom jikkawża barriera bejn il-partners. Minħabba din il-barriera, dawn jipprevjenu xi mard li jkun trasmess sesswalment bħall-HIV. Importanti li ma jintużax lubrikant magħmul miż-żejt, jew żejt, għax dan jista’ jagħmel ħsara lill-kondom.

Il-Femidom:

Din hija simili ħafna tal-kondom, però din tiġi mlibbsa mill-mara. Din titpoġġa ġol-vaġina tal-mara ħalli l-isperma ma tasalx ġol-utru. Din tidher qisha borża trasparenti u wkoll tikkawża barriera fiżikali bejn il-partners. Bħall-kondom, importanti li ma jintużax lubrikant magħmul miż-żejt, jew żejt, għax dan jista’ jagħmel ħsara lill-femidom.

Iċ-ċirku vaġinali:

Iċ-ċirku vaġinali huwa magħmul minn materjal flessibbli li huwa żgħir bħala qies. Dan jitpoġġa fil-vaġina, u jirrilaxxa l-ormoni oestrogen u progesterone. Wara 21-il ġurnata liebsa ċ-cirku vaġinali, għandek bżonn tbiddlu. Meta tneħħi ċ-ċirku vaġinali m’għandekx ikollok uġigħ, jekk dan iseħħ żur tabib mall-ewwel. Imbagħad trid tistenna ġimgħa sabiex iddaħħal ieħor ġdid. Jekk użat tajjeb, dan huwa effettiv, però huwa dejjem aħjar li tuża tip ta’ kontraċettiv ieħor miegħu, bħal kondom biex tevita mard trasmess sesswalment.

Pilloli kontraċettivi:

Pilloli kontraċettivi jipprevjenu l-ovulazzjoni. Jekk tieħu dawn il-pilloli, importanti li teħodhom l-istess ħin kuljum. Jekk ma teħodhomx kuljum, se jkollok iktar ċans li tinqabad tqila.

  • Pilloli Orali kkombinati:

Pilloli bħall-Yaz, Yasmin u Vreya jissejħu pilloli orali kkombinati. Dan għaliex fihom zewġ ormoni estroġenu u progesterone li jipprevjenu it-tqala.

  • Pilloli tal-Progesterone

Dawn il-pilloli żgħar ikollhom l-ormon ta’ progesterone biss. Dawn jistghu ikunu utli għal dawk li ma jistglux jieħdu pilloli kkombinati.

Apparat intrauterin (Intrauterine Device – IUD):

Dan l-apparat jitqiegħed fl-utru tal-mara u huwa tip ta’ kontraċettiv iktar fit-tul. Dawn huma effettivi ħafna biex jipprevjenu t-tqala. Hemm żewġ tipi ta’ dan l-apparat, dawk li; (1) jirrilaxxaw l-ormoni u (2) dawk li huma tar-ram.

  • Apparat Intrauterin li jirrilaxxaw l-ormoni

L-apparat intrauterin li jirrilaxxa l-ormoni jnaqqas ċ-ċiklu mestrwali jew anke jwaqqfu għal kollox. Dawn jipprevjenu t-tqala minn 3-6 snin. Hemm żewġ tipi ta’ dawn, il-Mirena u l-Jaydess.

  • Apparat Intrauterin tar-ram

Il-FlexiT u Eurogine Gold T u Monalisa huma apparati intauterini tar-ram. Dawn idumu sa 10 snin. Jistgħu jżidu l-ammont ta’ demm fiċ-ċiklu mestrwali, għalhekk ma jgħoddux għal min diġà ibati biċ-ċiklu ta’ fluss abbondanti.

L-apparat intrauterin huwa l-iktar effettiv, però jista’ jkun iktar għoli bħala prezz.

L-Impjant tal-kontraċezzjoni

L-Impjant tal-kontraċezzjoni huwa virga tal-plastik żgħir li huwa flessibbli. L-impjant jitpoġġa taħt il-ġilda tad-driegħ, b’użu ta’ anaesthesia lokali. Dan jirilaxxa l-ormon ta’ progesterone sabiex iħaxxen il-mukus ċervikali u l-inforra tal-utru tirqaq. Dan jista’ jitneħħa xħin trid, u l-fertilità tiġi lura għal kif kienet qabel. Dan jista’ jdum sa tliet snin qabel ma jerġa’ jinbidel.

L-iktar mod sikur huwa li tuża kontraċettivi kkombinati, sabiex jiġu evitati kemm it-tqala kif ukoll infezzjonijiet trasmessi sesswalment. Tkun xi tkun id-deċiżjoni tiegħek fuq il-kontraċezzjoni, kun żgur li titkellem dwarha mal-partner tiegħek.

L-esperti tagħna jistgħu jigwidawk lejn liema kontraċezzjoni huwa l-aħjar għalik, skont l-età tiegħek, ormoni u r-raġunijiet tiegħek għaliex tixtieq tirrikorri għall-kontraċezzjoni. Għal aktar tagħrif dwar dan is-suġġett, tista’ issibna fuq il-paġna ta’ Facebook tagħna hawnhekk jew anke tista’ ssegwi vidjows fuq Tiktok hawnhekk.

Enable Notifications OK No thanks