Select Page
Il-VCA b’Wirja ta’ Patrick Dalli fil-Mużew tal-Arkeoloġija – Miftuħa sad-9 ta’ Jannar 2022

Il-VCA b’Wirja ta’ Patrick Dalli fil-Mużew tal-Arkeoloġija – Miftuħa sad-9 ta’ Jannar 2022

L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta (VCA) għandha l-pjaċir tippreżenta wirja b’xogħolijiet riċenti tal-artist figurattiv magħruf Patrick Dalli, bħala parti mill-Programm Kulturali tagħha. Il-wirja bit-titlu The Journey ser titellà fil-Gran Salon tal-Mużew tal-Arkeoloġija, fi Triq ir-Repubblika il-Belt Valletta, mill-4 ta’ Diċembru 2021 sad-9 ta’ Jannar 2022. Din tinkludi xejn inqas minn 34 pittura fosthom bozzetto u hija bbażata fuq l-esplorazzjoni tal-figura umana.

Spiss deskritt bħala ‘Imgħallem tal-Arti Figurattiva’, l-għan ta’ Dalli mhux li jevoka is-senswalità u s-sesswalità bil-pitturi tiegħu, izda li jikkonċentra fuq is-sbuħija u s-sensittività tal-figura umana nuda. L-istil Barokk tal-Gran Salon, fejn ser tkun qed titella’ l-wirja, jinkludi affreski rikki, ċikli arabeski spettakolari, gallerija tal-mużiċisti u saqaf bi travi tal-injam li se jservi bħala sfond għal din il-wirja.

Patrick Dalli jikkonferma li n-nudiżmu għadu detonatur rivoluzzjonarju anke jekk minn dejjem kien parti min-natura artistika.

Imwieled Malta fl-1955, Dalli kien interessat primarjament l-aktar fil-pajsaġġ, still life, u s-sengħa tal-pittura. Fl-1995, beda t-taħriġ formali ma’ Anton Calleja (t.1955-) fejn eżerċita l-aktar l-istudju tal-figura umana. Huwa f’dawn is-snin li Dalli kkonċentra l-prattika tiegħu fuq in-nud. Fis-snin ta’ wara, flimkien ma’ artisti oħra, Dalli pprattika b’mod intens f’sessjonijiet live u pparteċipa f’wirjiet kollettivi f’Malta u barra, fejn esebixxa nudi, pajsaġġi, u pitturi still life.

Ix-xogħlijiet tiegħu ġew esebiti fil-Kavallier ta’ San Ġakbu (2010), fil-Mużew tal-Arti (2010) f’Palazzo Collicola, Spoleto, l-Italja (2015) u fil-Kamra ta’ Fuq (2021).

Dalli ħareġ diversi publikazzjonijiet fosthom Demografie, Gutenburg Press 2015; the human figure, Gutenburg Press 2010; Nudes, Midesea Books 2008 u 2004 u The Human Figure 2002.

Il-katalgu tal-wirja, b’introduzzjoni mil-pinna tal-Profs Vittorio Sgarbi, u essay kritika ta Dr. Charlene Vella, ġie ppubblikat minn La Nave di Teseo, bi drittijet tal-Copyright tal-Agenzija Kulturali għall-Belt Valletta. Il-katalgu huwa taħt il-kurazija ta’ Elisabetta Sgarbi, pubblikatriċi ta’ La Nave di Teseo. Il-wirja hija kkordinata minn Valerio Ballotta (GBK Malta Ltd), flimkien ma’ Stefano Losani u Elisabetta Sgarbi.

Ibbażata fuq il-legat tal-Fondazzjoni Valletta 2018, l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta tippromwovi l-kultura u l-wirt artistiku tal-Belt Kapitali permezz tal-ħolqien ta’ programm ta’ avvenimenti li huma aċċessibbli għal kulħadd.

Kif nistgħu nindirizzaw “mate crimes” lejn persuni b’diżabilità? – Dr Claire Azzopardi Lane

Kif nistgħu nindirizzaw “mate crimes” lejn persuni b’diżabilità? – Dr Claire Azzopardi Lane

Li jkollok ħbieb iżżid is-sens ta’ appartenenza u tgħin biex tevita s-solitudni għal kull individwu. Madankollu, fil-kuntest tal-vittimizzazzjoni tal-kriminalità, il-ħbiberija spiss intużat bħala għodda biex jiġu sfruttati jew manipulati persuni b’diżabilità.

It-terminu “mate crime” jirreferi għal azzjoni faħxija mwettqa lejn persuna b’diżabilità minn xi ħadd li l-vittma tqis bħala “ħabib” jew “konoxxenza mill-qrib”. Fis-snin riċenti kien hemm korp dejjem jikber ta’ letteratura li tesplora l-vittimizzazzjoni ta’ dan it-tip ta’ kriminalità kontra persuni b’diżabilità.

Madankollu, il-maġġoranza tal-każijiet relatati ma’ “mate crime” mhumiex irrappurtati biżżejjed peress li dan jiġri fi spazju privat (dar aktar milli sfera pubblika), hija mwettqa minn xi ħadd li l-vittma tqis bħala “persuna ta’ fiduċja” u l-vittmi spiss jiltaqgħu ma’ diffikultajiet biex jesprimu l-esperjenza abbużiva tagħhom.

Fatturi ta’ riskju bħan-nuqqas ta’ ħiliet awto-protettivi, defiċit ta’ kompetenza soċjali, u nuqqas ta’ sapport meħtieġ jistgħu jwasslu għal akkumpanjament ta’ vittimizzazzjoni ta’ reat kontra persuni b’diżabilità.

Għalhekk, għandhom jintużaw bosta approċċi biex jinfurzaw ir-rappurtar u l-investigazzjoni ta’ “mate crimes” li joffendu lil persuni b’diżabilità. Hemm ukoll bżonn urġenti li ngħallmu ħiliet ta’ awtoprotezzjoni lil persuni b’diżabilità, speċjalment dwar kif tirrikonoxxi r-reati minn dawk qrib tagħhom u fejn jistgħu jsibu l-għajnuna meta jkunu qed jiġu abbużati minn xi ħadd li jqisu bħala ħabib jew konoxxenza mill-qrib.

It-titjib tal-aċċess għall-informazzjoni jista’ jinkoraġġixxi aktar lill-persuni b’diżabilità biex iressqu ilment jekk jesperjenzaw abbuż. Barra minn hekk, biex titnaqqas ir-rata ta’ vittimizzazzjonijiet ta’ “mate crimes”, huwa meħtieġ approċċ kollaborattiv bejn il-komunità b’diżabilità, is-sistema tal-ġustizzja kriminali, u l-fornituri ta’ servizzi tad-diżabilità biex tiġi stabbilita prattika tajba standardizzata u biex tiġi żgurata tolleranza żero lejn “mate crimes” fuq persuni b’diżabilità.

X’inhi l-perspettiva tas-Soċjetà dwar Missirijiet b’Diżabilità?

X’inhi l-perspettiva tas-Soċjetà dwar Missirijiet b’Diżabilità?

Għalkemm fl-aħħar għaxar snin ir-rwol tal-missirijiet żied fil-prominenza, ir-rwol tal-missirijiet b’diżabilità għadu jirċievi biss ftit attenzjoni. Anki jekk hemm ammont ta’ riċerka dwar ġenituri b’diżabilità, hemm ħtieġa akbar għal riċerka li tiffoka fuq l-esperjenza ta’ missirijiet b’diżabilità.

Dan huwa importanti biex tinforma l-aġenda tal-politika u tal-prattika dwar il-benesseri tal-familja u tat-tfal. Din l-inviżibilità ġejja minn perspettiva klinika li tħares lejn id-diżabilità bħala patoloġija u tqis ġenituri b’diżabilità bħala inkompetenti u mhux tajbin biex ikunu ġenituri.

Il-missirijiet ilhom kostitwiti f’termini ekonomiċi, bil-missirijiet inkwadrati bħala dawk li jġibu l-għajxien tal-familja. Minħabba li d-diżabilità ġiet assoċjata ma’ dipendenza, is-soċjetà tassumi li missirijiet b’diżabilità huma inkompetenti u saru inviżibbli jew mhux mixtieqa għar-rwol ta’ missirijiet.

Huwa importanti li l-missirijiet ma jiġux ikkategorizzati, u li tingħata spazju lid-diversità, inkluż li l-missirijiet b’diżabilità jiddaħħlu fl-istampa.

Li wieħed ikun jaf aktar dwar l-esperjenzi ta’ missirijiet b’diżabilità jista’ jikkontribwixxi għal fehim alternattiv ta’ esperjenzi ta’ ġenituri u tal-familja, inklużi r-rwoli u r-responsabbiltajiet tagħhom li jisfidaw in-normi soċjali u l-isterjotipi madwar id-diżabilità. Barra minn hekk, li nifhmu kif l-irġiel b’diżabilità jgħixu r-rwol ta’ missier, se jippermettilna li nevalwaw diskorsi dominanti dwar il-missier u l-maskilità.

Il-Jum Dinji Kontra t-Tħaddim tat-Tfal

Il-Jum Dinji Kontra t-Tħaddim tat-Tfal

Il-Jum Dinji Kontra t-Tħaddim tat-tfal huwa osservat fit-12 ta’ Ġunju ta’ kull sena madwar id-dinja.

L-għan ta’ din il-ġurnata huwa li tqajjem kuxjenza dwar il-prattika illegali tat-tħaddim tat-tfal li sfortunatament għadha tirrenja, kif ukoll aktar għarfien dwar il-ħidma kontinwa biex dan jinqered kompletament madwar id-dinja.

It-tħaddim tat-tfal għadu jeżisti u t-tfal, l-aktar minn familji foqra, huma mġiegħla jaħdmu f’kundizzjonijiet perikolużi minkejja li jiffaċċjaw sfruttament fiżiku, mentali, u soċjali minn min iħaddem. Dawn it-tfal jiġu mċaħħda milli jgħixu t-tfulija tagħhom waqt li ħafna jitilfu wkoll l-opportunità li jattendu l-iskejjel.

Din il-ġurnata ġiet osservata għall-ewwel darba fl-2002 mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), aġenzija tan-Nazzjonijiet Uniti.

Skont l-aħħar rapport mill-ILO u l-Fond tan-Nazzjonijiet Uniti għat-Tfal (UNICEF), it-tħaddim tat-tfal żdied għal 160 miljun mad-dinja kollha.

Din is-sena, it-tema tal-Jum Dinji Kontra t-Tħaddim tat-tfal hija: ‘Act Now: End Child Labour’. Minħabba l-pandemija tal-Covid-19 u l-kriżi globali, kien hemm żieda drastika fit-tħaddim tat-tfal madwar id-dinja minħabba nies li qed jiffaċċjaw problemi ta mpjiegi.

Minn rapporti ħareġ li l-progress jew it-titjib li sar qabel il-pandemija, issa naqas. Għalhekk, aktar minn qabel, hekk kif il-pajjiżi resqin bil-mod lejn normalità ġdida, huwa importanti li titqajjem kuxjenza u t-tħaddim tat-tfal jitwaqqaf kompletament.

Enable Notifications    OK No thanks