Select Page
Tmut id-dentista Ethel Vento Zahra

Tmut id-dentista Ethel Vento Zahra

Mietet id-dentista magħrufa Ethel Vento Zahra fl-età ta’ 44 sena.

Id-dentista Ethel Vento Zahra, li kienet ukoll omm, kienet ilha 7 snin għaddejja mill-battalja tal-kanċer.

Minkejja dan, xorta waħda baqgħet tara l-pazjenti tagħha. Xi ħaġa li ssemmiet f’għadd ta’ kummenti ta’ persuni li esprimew is-sogħba tagħhom għal din l-aħbar fuq il-midja soċjali.

Il-ħidma tagħha ġiet rikonoxxuta b’unur mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika wara li fi żmien il-pandemija hija ħadmet mal-istess dipartiment fejn kienet tassisti lill-pubbliku f’diffikultajiet u mistoqsijiet marbuta mal-pandemija kif ukoll ħarrġet persuni oħra f’dan ix-xogħol.

F’isem it-tim ta’ skoperta.net, insellmu l-memorja tad-dentista Ethel Vento Zahra u nagħtu l-kondoljanzi lill-familja, il-ħbieb u dawk kollha qrib tagħha.

Il-Papa Franġisku jidher juża siġġu tar-roti għall-ewwel darba

Il-Papa Franġisku jidher juża siġġu tar-roti għall-ewwel darba

Fl-aħħar sigħat, il-Papa Franġisku deher juża siġġu tar-roti, l-ewwel darba li uża wieħed fil-pubbliku minħabba l-uġigħ fl-irkoppa li jagħmilha diffiċli ħafna għalih biex jimxi u joqgħod bilwieqfa.

Il-Papa Franġisku ta’ 85 sena, ittella’ bir-roti fuq il-palk u ġie mgħejjun biex ipoġġi fuq siġġu waqt udjenza ma’ grupp ta’ sorijiet u superjuri reliġjużi minn madwar id-dinja fil-Vatikan.

Huwa kien qed isofri uġigħ fl-irkoppa li jidher li ġie kkawżat minn flare-up ta’ xjatika, kundizzjoni tan-nervituri li tikkawża uġigħ f’saqajh.

Il-Papa kellu jħassar jew jaqta’ fil-qasir attivitajiet diversi drabi fl-aħħar xahar minħabba uġigħ f’irkopptu tal-lemin.

Huwa kien deher juża siġġu tar-roti f’Lulju li għadda wara operazzjoni serja fl-imsaren, iżda huwa maħsub li din hija l-ewwel darba li uża wieħed fil-pubbliku minħabba l-problemi ta’ mobilità tiegħu.

Qabel l-attività tal-Ħamis, huwa seta’ jimxi bejn wieħed u ieħor madwar 10 metri, mid-daħla tal-ġenb tal-palk sas-siġġu tiegħu b’xi għajnuna.

Dan l-aħħar ħa xi injezzjonijiet biex jipprova jtaffi l-uġigħ iżda xorta waħda baqa’ jiffaċċja diffikultà biex jimxi.

Id-diffikultà fil-movimenti tiegħu kien jidher matul l-Għid meta attenda iżda ma ħax ħsieb il-quddies fil-Bażilika ta’ San Pietru, minflok iddelega kardinal jew arċisqof biex jippresiedi.

Waqt iż-żjara tiegħu f’Malta, f’April li għadda huwa uża lift biex jitla’ u jinżel mill-ajruplan.

Aħwa Ġermaniżi li jsostnu li saru jinħabbu u kellhom erbat itfal jinsistu li l-inċest għandu jkun legali

Aħwa Ġermaniżi li jsostnu li saru jinħabbu u kellhom erbat itfal jinsistu li l-inċest għandu jkun legali

Aħwa Ġermaniżi li jsostnu li wara li mietet ommhom saru jinħabbu b’mod ferm differenti minn dik ta’ aħwa, u kellhom erbat itfal ilhom snin jappellaw biex jinbidlu l-liġijiet li jipprojbixxu relazzjoni bħal tagħhom.

Patrick Stuebing ta’ 44 sena minn Leipzig ġie adottat meta kien tifel u ma ltaqax ma’ oħtu ż-żgħira, Susan Karolewski ta’ 37 sena, sakemm irnexxielu jsib lill-familja bioloġika tiegħu meta kellu fuq l-għoxrin sena.

Sitt xhur wara li mietet l-omm bioloġika tagħhom, il-koppja, li dak iż-żmien kellhom 16 u 23 sena, iddeskrivew kif ir-relazzjoni tagħhom inbidlet f’waħda sesswali.

Il-koppja kellha erbat itfal, li tnejn minnhom huma b’diżabilità severa, b’Patrick jiskonta żewġ sentenzi ta’ ħabs wara li nstab ħati ta’ inċest.

Din il-koppja qajmet kontroversja fil-midja meta r-relazzjoni tagħhom ħarġet fil-pubbliku fl-2001. Minn hemm bdiet il-ġlieda tagħhom biex jikkontestaw il-liġijiet tal-inċest tal-Ġermanja li jagħmlu s-sess bejn l-aħwa illegali.

Fl-2012 Patrick appella lill-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem biex jissiġilla l-unjoni tagħhom billi sostna li hu u Susan kellhom dritt għall-ħajja tal-familja.

F’dak iż-żmien Patrick qal li ma jħossuhomx ħatja ta’ dak li ġara bejniethom u li jridu li titneħħa l-liġi li tagħmel l-inċest reat.

Patrick twieled f’familja li ma kinitx f’qagħda tajba, fl-1977 f’Leipzig u kien wieħed minn tmint itfal.

Ta’ tliet snin, ġie ffosterjat wara li kien attakkat b’sikkina minn missieru li kien alkoħoliku.

Huwa ġie adottat ta’ 7 snin kważi 100 mil bogħod fil-belt ta’ Portsdam.

Oħtu, Susan, twieldet fl-1984, dakinhar li ġie ffinalizzat id-divorzju tal-ġenituri tagħhom.

Susan, li għandha diżabbiltà mentali, trabbiet fl-istess dar abbużiva u ma tantx kellha edukazzjoni, bilkemm kienet kapaċi taqra u tikteb.

Uħud mis-sitt aħwa mietu wara li twieldu b’diżabilità, filwaqt li ieħor miet b’inċident ta’ 7 snin.

Sa Ottubru tal-2001, Susan ħarġet tqila bl-ewwel wild tagħhom u welldet tifel li rriżulta li kellu diżabilità severa.

Infermiera li ssuspettat fin-natura tar-relazzjoni tagħhom, ikkuntattjat lill-pulizija Ġermaniża qabel Patrick weħel sena ħabs sospiża għall-inċest u Susan, ta’ 17-il sena, li kienet għadha meqjusa bħala minorenni, tpoġġiet f’istituzzjoni għall-kura.

Il-koppja komplew jiltaqgħu bil-moħbi u kellhom tlett itfal oħra, waħda minnhom twieldet b’diżabilità wkoll.

Patrick weħel ħabs għal għaxar xhur għat-tieni kundanna tiegħu ta’ inċest u mbagħad għal sentejn u nofs oħra wara li nstab ħati għat-tielet darba.

Il-koppja ċaħdet li wliedhom twieldu b’diżabilità minħabba n-natura tar-relazzjoni tagħhom.

Meta tkellem fl-2007, Patrick qal li l-fatt li tnejn minn uliedhom huma b’diżabilità, mhux bilfors għandu x’jaqsam mal-fatt li huma aħwa. Huwa rrimarka li hemm persuni b’diżabilità fil-familja tagħhom u li kellhom sitt aħwa li f’xi każijiet ma baqgħux ħajjin minħabba li kienu b’diżabilità.

Waqt li Patrick kien il-ħabs, Susan kienet qalet lill-ġurnalisti li ma setgħetx tgħix mingħajru, minkejja li sadanittant kellha l-ħames wild ma’ raġel ieħor.

Madanakollu, l-omm ta’ ħamest itfal ċediet id-drittijiet tagħha tat-tifel u mar jgħix ma’ missieru.

Patrick għadda minn vasectomy fl-2004 u pprova jibdel il-liġi Ġermaniża li għamlet l-inċest illegali fi sforz biex ma jerġax jintbagħat il-ħabs.

Iżda fl-2008 Il-Qorti Kostituzzjonali Federali tal-Ġermanja kkonfermat il-liġi u ċaħdet l-appell tiegħu.

Fl-2012 Patrick appella wkoll quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, fejn qal li l-koppja kellha dritt għall-ħajja tal-familja u għall-privatezza.

Għal darb’oħra l-appell ġie miċħud wara li l-qorti emmnet li l-koppja kienet ġiet ittrattata b’mod ġust mill-awtoritajiet Ġermaniżi.

Huma baqgħu jsostnu li mhumiex se jħallu xejn iżommhom ‘il bogħod minn xulxin.

Huwa maħsub li l-koppja għadhom jgħixu flimkien fil-Lvant tal-Ġermanja, fejn il-liġi għadha li l-inċest bejn l-aħwa huwa illegali.

Huwa wkoll illegali fir-Renju Unit u wieħed jista’ jeħel għomor il-ħabs.

Jason Azzopardi jagħmel diversi allegazzjonijiet dwar Bernard Grech u jirriżenja mill-PN

Jason Azzopardi jagħmel diversi allegazzjonijiet dwar Bernard Grech u jirriżenja mill-PN

Ilbieraħ, Jason Azzopardi iddikjara li ta r-riżenja tiegħu minn membru tal-Partit Nazzjonalista lis-Segretarju Ġenerali tal-PN.

Huwa żvela dan permezz ta’ post li tella’ fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu fejn fl-istess post, b’mod dettaljat spjega dwar ikla li saret fl-ewwel jiem ta’ Diċembru 2021, fejn skont hu, il-Kap tal-PN Bernard Grech iltaqa’ ma’ numru żgħir ta’ negozjanti, li fosthom kien hemm żewġt negozjanti irġiel, it-tnejn qraba mill-viċin ta’ persuna li tinsab għaddejja proċeduri kriminali b’konnessjoni ma’ assassinju.

Azzopardi qal li f’din il-laqgħa kien hemm ukoll preżenti kuntrattur u sid ta’ negozju kbir ta’ appliances. Huwa stqarr li dawn iż-żewġt iqraba tal-persuna akkużata li kienu preżenti mhumiex parti min-negozju tat-Tumas Group.

L-eks deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi żied jgħid li f’din l-ikla, il-Kap tal-PN ingħata donazzjoni ta’ flus għall-maratona ġbir ta’ fondi tal-PN li saret ftit jiem biss wara.

Semma wkoll li ġie infurmat li qabel ma bdiet din l-ikla, il-Kap tal-PN ittieħed fil-ġenb minn dawn iż-żewġt iqraba li semmewlu s-suġġett ta’ proklama għal dan l-akkużat. Is-sorsi li tkellmu ma’ Jason Azzopardi qalulu li l-Kap tal-PN ta assigurazzjoni li kieku kellu jkun Prim Ministru kien ikun dispost jirrakkomanda l-għoti tal-proklama f’dan il-każ.

Jason qal li jaf ukoll li n-negozjant li jbigħ l-appliances li kien preżenti, ismu jibda bl-“O” qal lil Kap tal-PN, waqt l-istess ikla, li ma kienx se jivvota lill-Partit Nazzjonalista sakemm ikun hemm Jason Azzopardi.

Skont Jason, it-tweġiba li l-Kap tal-PN tah kienet: “inti kellimni wara l-elezzjoni.”

Filwaqt li sostna li ma jistax jikxef is-sorsi għal raġunijiet li ma jistax jesprimi pubblikament, Jason qal li dan kollu sar jafu minn tliet sorsi differenti li għandhom aċċess dirett għal min ħa sehem fl-ikla, għaż-żewġt iqraba u għan-negozjant.

Saħaq li hu tahom il-kelma li jipproteġi l-kunfidenzjalità u hekk se jagħmel, jiġri x’jiġri.

Azzopardi fakkar li f’okkażjonijiet differenti fl-2021, il-Kap tal-PN pubblikament esprima l-fehma li dan l-akkużat għandu jingħata l-proklama, xi ħaġa li hu ma jaqbilx magħha u kien ukoll esprimi ruħu dwar dan.

Għal Jason, din mhix imġiba aċċettabbli. Fil-fehma tiegħu, il-politiċi kollha għandhom joqogħdu attenti li ma jagħmlu xejn li jista’ jagħti l-impressjoni li lesti jagħmlu kompromessi ma’ mafjużi. Huwa qal li għall-kriminali, l-unika udjenza li jista’ jkollhom hi l-qrati, mhux il-Partiti. Agħar minn hekk, tingħata l-impressjoni li l-ħtieġa tal-partiti li jiġbru l-flus mingħand min jiflaħ iħallas tagħti xi aċċess preferenzjali lill-kriminali sinjuri, żied jgħid Jason.

Huwa qal li l-Kap tal-PN biss jaf jekk id-deċiżjoni tiegħu li pubblikament jargumenta favur il-proklama għal dan l-individwu kinitx riżultat ta’ donazzjonijiet li ngħata jew iż-żewġ affarijiet humiex separati u m’għandhomx x’jaqsmu.

Jason sostna li internament kien ikkritika kif iż-żewġ affarijiet, l-assigurazzjoni lill-qraba tal-akkużat, u d-dikjarazzjoni pubblika favur il-Proklama, ikkonfermaw il-vulnerabbiltà tal-politika għall-indħil tal-kriminali.

Żied jgħid li minflok illimita ruħu għall-kritika interna, għamel il-kritika b’mod pubbliku meta skont Jason, l-isforz ta’ ħafna xhur biex jiġi eskluż mill-PN laħaq il-qofol tiegħu meta l-Kap tal-PN iddikjara jew implika pubblikament li Jason Azzopardi huwa “skadut”. B’referenza għad-diskors li Bernard Grech qal f’intervista, li kulħadd għandu expiry date fil-politika, inkluż hu

Skont Jason, b’dik l-istqarrija sar ċar għal kulħadd li l-PN ma jridx iħalli aktar spazju lil min għalih id-distanza bejn il-politika u min juża flusu biex jixtri privileġġi ‘l fuq mil-liġi hu prinċipju li miegħu ma jsirux kompromessi u allura ma baqgħetx possibbli għalih li jagħmel kritika interna.

Jason Azzopardi qal li b’qalbu maqsuma, jirrikonoxxi għal kollox x’ried ifisser il-Kap tal-PN meta qal li Jason u allura min jifhimha bħalu hu skadut u eskluż mill-Partit Nazzjonalista.

Żied jgħid li bi kliemu u għemilu, Bernard Grech għamlu orfni politiku, u stqarr li llum qed jifhem ħafna li dawk li jgħidu li m’għadhomx jagħrfu l-PN, il-Partit li kienu jgħożżu u li issa rendihom orfni politiċi.

Huwa sostna li bid-deċiżjoni li ħa, se jevita lin-nies ta’ rieda tajba fil-PN, li saħaq li hemm ħafna nies ta’ rieda tajba, il-proċess skabruż li jgħadduh ġuri għall-fehmiet tiegħu u minflok iddeċieda li jirriżenja mill-PN.

Jason issieħeb fil-PN meta kellu biss 17-il sena u stqarr li qatt ma ħaseb li kien se jasal jagħmel din l-azzjoni.

“Minn dakinhar tajt ħajti għall-missjoni tal-PN, servejt, mhux mingħajr żbalji, fir-rwoli, karigi u uffiċċji differenti, imma żgur mingħajr qatt ma fittixt l-interess personali, u rajt li l-politika tkun hemm biex taqdi lil kulħadd mhux lil min, għax għandu ħafna flus, jara li l-liġi tinkiteb jew titħaddem biex taqdi lilu”

Jason Azzopardi

Minkejja li ammetta li żbalji u difetti kellu u għad għandu, huwa qal li l-integrità tiegħu baqgħet mhux mimsusa. “La qatt kont għall-bejgħ u lanqas ħa nħalli lil min ibigħni.”

Żied jgħid li minkejja li skont Bernard Grech hu skadut, se jżomm sod mal-valuri tiegħu u li sa ftit ilu kienu tal-PN, “li l-ġustizzja trid issir u li kulħadd hu l-istess quddiem il-liġi irrispettivament minn kemm għandu flus u aċċess għall-politiċi.”

Fl-istess waqt, esprima t-tama li l-PN u l-Kap tiegħu jirrikonoxxu li f’dan l-episodju seħħew żbalji serji li jridu jiġu indirizzati u qatt ripetuti.

Ikkonkluda billi qal li kull min fil-politika ġenwinament jistinka għall-ġustizzja, dejjem se jsib l-appoġġ tiegħu, hu min hu u ġej minn fejn ġej.

Fl-aħħarnett Jason Azzopardi qal li jittama li ħadd ma jgħaddi minn dak li jien għadda minnu fl-aħħar xhur.

Kemm int konxju mit-tniġġis tad-dawl? U x’tista’ tagħmel dwaru? – Loriana Mazzonello

Kemm int konxju mit-tniġġis tad-dawl? U x’tista’ tagħmel dwaru? – Loriana Mazzonello

Meta wieħed isemmi tniġġis, in-nies ġeneralment jaħsbu fuq tniġġis tal-ilma u tal-arja. Iżda hemm tip ta’ tniġġis ieħor li jagħmel daqstant ħsara.

L-assoċjazzjoni internazzjonali tas-sema skur (IDA – International Dark-Sky Association) tgħid li kull dawl artifiċjali li mhux meħtieġ huwa tniġġis li għandu konsegwenzi serji u hu ta’ ħsara.

Skont l-IDA, it-tniġġis tad-dawl jista’ jfixkel l-annimali selvaġġi, ikollu impatt fuq is-saħħa tal-bniedem, ħela ta’ enerġija u flus, jikkontribwixxi għat-tibdil fil-klima, u jfixkel dak li naraw fl-univers.

Biex tgħin tindirizza din il-problema, l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tas-Sema Skur, kull April tospita dik li hi magħrufa bħala l-Ġimgħa Internazzjonali tas-Sema Skur, magħrufa ukoll bħala International Dark Sky Week, biex tqajjem kuxjenza dwar l-effetti ta’ ħsara tat-tniġġis tad-dawl. Il-Ġimgħa Internazzjonali tas-Sema Skur tibda fit-22 ta’ April biex tikkoinċidi ma’ Jum id-dinja u testendi sat-30 ta’ April.

L-IDA tistima li t-tniġġis tad-dawl qed jiżdied b’rata doppja tat-tkabbir tal-popolazzjoni u 83% tal-popolazzjoni hija esposta għall-konsegwenzi kkawżati mit-tniġġis tad-dawl.

Meta d-dawl ta’ barra jintuża b’mod effettiv jista’ jnaqqas it-tniġġis u hekk iwassal għal kwalita’ ta’ ħajja aħjar. Id-dawl ta’ barra jista’ jintuża b’mod responsabbli billi tużah biss fejn ikun meħtieġ, meta jkun meħtieġ u fl-ammont meħtieġ.

Metodi ohra jinkludu li tuża l-inqas livell ta’ dawl meħtieġ, tutilizza kontrolli (bħal timers jew sensors tal-moviment), u uża lqugħ biex timmira d-dawl, sabiex tevita milli jinħela dawl fejn m’hemmx bżonn.

Fuq is-sit elettroniku tagħha Home – International Dark Sky Week, l-IDA toffri informazzjoni dwar kif tista’ tagħti sehmek fit-tnaqqis tat-tniġġis tad-dawl b’dawn is-sitt metodi differenti ta’ azzjoni:

  • Issir xjenzat komunitarju li jkejjel u jissottometti osservazzjonijiet lokali tal-luminożità tas-sema bil-lejl.
  • Inventarju tad-dawl tad-dar tiegħek biex tiżgura li int effiċjenti fl-enerġija.
  • Ingħaqad mad-Dark Sky Advocate Network u kun parti mill-edukazzjoni tal-pubbliku u tippromwovi l-leġiżlazzjoni.
  • Organizza mixja bil-lejl biex tgħallem lill-membri tal-komunità tiegħek dwar prattiki tajbin tad-dawl u l-ħsara tat-tniġġis tad-dawl.
  • Issieħeb ma’ organizzazzjonijiet oħra biex ixxerred il-kelma dwar il-Ġimgħa tas-Sema Skur.
  • Ingħaqad u agħti s-sehem tiegħek għal dan l-għan globali tal-IDA.

Il-midja soċjali huwa mezz tajjeb ħafna sabiex titgħallem aktar dwar x’inhu jagħmel ħaddiehor biex jiċċelebra l-Ġimgħa Internazzjonali tas-Sema Mudlama, partikolarment billi tfittxu l-hashtags #IDSW2022, #DarkSkyWeek, jew #DiscoverTheNight.

Kun parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema!

Enable Notifications OK No thanks