Select Page
Dawra bid-Dgħajsa (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Dawra bid-Dgħajsa (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Donald ħares lejn il-ħajt abjad tal-kamra, għal mument mitluf fi ħsibijietu.
Barra mit-tieqa ta’ fejn kien qiegħed, kien hemm ambjent totalment differenti minn dak li kien qiegħed fih hu.
Hemm barra.
Fjuri sbieħ u kkuluriti kkultivati sew fi ġnien imdaqqas mimli siġar kbar u passaġġi sbieħ bejn ħitan baxxi tas-sejjieħ tradizzjonali Maltin.
Reġa’ semagħha tokrob bl-uġigħ.
Dawwar ħarstu malajr lejn martu.
L-isbaħ mara li qatt kien ra.
Imma llum kienet qiegħda tbati.
U hu ma xtaqx jaraha hekk.
Il-majjistra u ż-żewġ infermiera kienu qiegħdin iduru magħha qisha kienet xi vażun fraġli mkisser biċċiet, donnhom jippruvaw jinkullawh b’mod perfett.
Ma’ idha l-leminija kellha dripp u kienet ilha titgħawweġ bl-uġigħ fuq dik is-sodda għal dawn l-aħħar sitt sigħat.
Taħt l-għajnejn sbieħ ċelesti li kellha, kienu tfaċċaw dwawar skuri kulur il-qalziet iswed li kellu fuqu hu.
Kien ilu ħafna jipprova jagħmlilha kuraġġ.
Idejha kienu qiegħdin jagħfsu u jġebbdu fil-liżar abjad li kellha taħtha, wiċċha kien imħallat bejn għaraq iġelben ma’ ħaddejha u l-ilma fietel li kienu qiegħdin ixappulha bih l-infermiera. Saqajha kienu miftuħin beraħ, stirati bl-uġigħ li donnu kien qed jiżdied fil-qilla tiegħu u kellha kollox għall-apert.
“Antonia……….” kien qed jgħid minn taħt l-ilsien, kważi b’karba monotona li ħadd ma kien qed jisma’ jew jagħti kas. L-għajjat tal-uġigħ tagħha ma felħux aktar, donnu aktar ma kien qed jgħaddi ħin aktar kien qed jagħfas fuq il-vini ta’ moħħu!
Imma kienu qiegħdin jieħdu ħsiebha! U ma kellux għalfejn jagħmel fratterija!
Dak il-ħin, Donald reġa’ ħares għall-miljun darba lejn l-arloġġ plejn li kien hemm imdendel mal-ħajt faċċata.
Kemm kienet se ddum!
U reġa’ dawwar ħarstu lejha, jinkedd u jantiċipa dak il-mument li fih kellu jara lit-tarbija għall-ewwel darba.
Kienet qiegħda żżomm żaqqha u tonfoħ ‘il barra u ġewwa.
Kemm kienet sabiħa Antonia!
Antonia tiegħu.
Għalkemm dan l-aħħar, żaqqha kienet saret goffa wisq u ħaddejha kienu ntefħu xi ftit bit-tqala u donnha saħansitra anke l-kulur tal-ġilda tagħha kienet ġiet aktar ruxxana, kulħadd kien jgħidilha kemm kienet mara sabiħa.
U anke hu.
Anke hu kien raġel twil, mibni, xagħru folt u jleqq. Par għajnejn ċari kulur il-baħar u wiċċ perfett li ftit kont issib bħalu.
U ovvjament, peress illi kienu ilhom miżżewġin għal dawn l-aħħar sentejn, kienu ħasbu biex ikollhom tarbija.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Weraq Niexef (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Weraq Niexef (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Għal mument Jean għalaq għajnejh u ħass il-qalziet li kellu fuqu jixxarrab bil-biża’. Ftakar fl-aħħar xebgħa li kienu tawh u beda jagħfas ruħu kemm jista’ mas-siġra ħalli ħadd minnhom ma jarah.
Iżda wara ftit ħin, kollha kemm huma bdew iduru ‘l hawn u ‘l hemm qalb is-siġar. Jean ħass ruħu ħierġa minn ġismu bil-biża’!
U rah.
Christopher rah.
Hekk malli rah, it-tifel skanta jħares lejh.
Għajnejn iż-żewġ subien iltaqgħu ma’ xulxin. Għajnejn Christopher kbar u ċari u għajnejn Jean, skuri u żgħar.
“Christ……..” kien se jgħidlu, iżda t-tifel l-ieħor hekk kif rah hemm f’dik is-sura, moħbi qalb il-weraq niexef, imkeffen sew wara s-siġra, ħass qalbu tingħafas.
Jean kien għadu qed iħares lejh, jistennieh jgħajjat lil sħabu sabiex jiġu jsibuh hawn.
“Xxxxxxxxx,” lissen Christopher hekk kif għolla subgħajh quddiem xufftejh. Dawwar rasu ħalli jara li l-ebda tifel ieħor ma kien qed iħares lejhom. “Itlaq issa!” reġa’ qallu minn taħt, hekk kif ħbieh b’ġismu stess ħalli Jean ikun jista’ jaħrab.
Jean ried jirringrazzjah.
Jean ried jurih li kien se jibqa’ jafulu.
Iżda minflok ma wieġbu, qabad il-basket tal-iskola li kien mgħaffeġ ħdejn saqajh u telaq jiġri b’kemm kellu saħħa sa xħin wasal id-dar ta’ nanntu.
“Sibtuh lill-imwarrab?” staqsa Andrew kważi rrabjat. “Hawn suppost kien!”
Iżda sa fejn kien jaf hu, lil Jean l-imwarrab ħadd ma kien rah.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Enable Notifications    OK No thanks