Qassis allegatament jisraq relikwa

Qassis allegatament jisraq relikwa

Bħalissa għaddejja investigazzjoni mill-Pulizija fuq qassis. Dan wara li l-qassis allegatament seraq relikwa mill-Knisja tal-Madonna ta’ Porto Salvo fl-Isla, is-Sibt li għadda.

Ir-relikwa hija berettin tal-ħarir li jmur lura għall-bidu tal-1900 meqjus bħala r-relikwa ta’ San Filippu Neri.

Il-berettin allegatament instab fil-karozza tal-qassis.

Għaldaqstant, il-Pulizija ġew infurmati u nfetħet investigazzjoni dwar dan il-każ.

Din l-istorja nħarġet minn Times of Malta u l-Kurja ssospendiet lill-qassis sakemm l-investigazzjonijiet kollha jkunu lesti.

“Għax qassis għamlu xalata ikbar”- Peppi Azzopardi

“Għax qassis għamlu xalata ikbar”- Peppi Azzopardi

Peppi jibda l-vlogg tiegħu billi jispjega kif ilu dawn l-aħħar 30 sena jinsisti li n-nies li jitressqu l-Qorti ma għandhomx jidhru fuq il-portals u fuq it-televixin “għax dawn huma innoċenti. Dawn huma akkużati. Għaliex irridu nxerrduhom ma’ kullimkien. U mbagħad jekk ma jinstabux ħatja? Tgħiduli li mbagħad jgħidu li nstabux ħatja.”

Dwar dan jispjega li mhux veru li jġibu li persuna li kienet akkużata, ma nstabitx ħatja. Ifakkar kif dan l-aħħar kien hemm xi ħadd li kien akkużat li ħa d-drogi ħareġ li ma kienx minnu, TVM l-ewwel xandru li jinsab akkużat imma kellu jkun hu stess li jgħidilhom iġibu li dan ma nstabx ħati. Jistqarr ukoll li “illum bl-internet, kif tikteb l-isem ma jitlax li hu/hi innoċenti imma titla’ l-iktar ħaġa li jkunu raw in-nies, jiġifieri li tressaq il-Qorti. Jiġifieri din tibqa’ mċappsa miegħek.”

Isostni li l-midja għamlet xalata ikbar lil dan il-qassis proprju għax hu qassis. Isostni li l-iktar ħaġa li tweġġgħu hi TVM, “l-istazzjon li sippost jiddefendi liċ-ċittadin.” Stqarr li TVM użaw ritratt li fih il-qassis kien qed jagħmel l-iktar ħaġa sagra, il-konsagrazzjoni.

Staqsa, “Li kieku dan kien xi politiku, taħsbu li kienu se jagħmlu dawn l-affarijiet kollha biex isibu ritratt bħal dan?”

Temm billi qal li TVM ġabu l-akkuża ta’ dan il-qassis imma meta l-Papa tkellem kontra il-korruzzjoni, iċċensurawh.

Fil-ġranet li għaddew il-patri li qed jirreferi għalih Peppi kien akkużat li ffroda 150 parruċċan, u b’miżapproprjazzjoni ta’ fondi, ħasil ta’ flus u li ffalsifika xi dokumenti.

Avviż biex jaqflu l-klieb f’kamra waqt it-tberik iqajjem diversi reazzjonijiet

Avviż biex jaqflu l-klieb f’kamra waqt it-tberik iqajjem diversi reazzjonijiet

Stampa li bdiet tiċċirkola fuq il-midja soċjali f’dawn l-aħħar jiem, li turi avviż kemxejn partikolari, qajmet kontroversja u diversi reazzjonijiet.

Fl-avviż, dawk li għandhom il-klieb qed jiġu mitluba biex waqt it-tberik, iżommu l-klieb taħt kontroll, ma jħalluhomx jiġru madwar id-dar u jżommuhom maqfulin f’kamra għaliex inkella l-qassis ma jkunx jista’ jidħol.

Bosta jaħsbu li dan l-avviż mhuwiex ġust għaliex skont huma, ħadd m’għandu dritt jobbliga lil ħadd x’jagħmel f’daru speċjalment dwar dawk li għal ħafna huma meqjusa bħala membri tal-familja. Għal din ir-raġuni u diversi raġunijiet oħrajn, bosta sostnew li jippreferu ma jbirkux milli jagħmlu dan.

Oħrajn jaħsbu li m’hemm xejn ħażin li wieħed jaqfel il-klieb tiegħu għal ftit ħin waqt it-tberik, speċjalment jekk ir-raġuni għal dan l-avviż ġejja mill-possibilità li l-qassis jibża’ mill-klieb.

Uħud qalu li dan jista’ jiġri għal kwalunkwe persuna li tidħol f’dar ta’ xi ħadd li jkollu l-klieb, inkluż ħaddiema u persuni oħrajn li jagħtu servizz. Għaldaqstant staqsew għaliex xi wħud isibu problema li jaqgħu l-klieb għal ftit ħin waqt it-tberik u ma jsibux problema li jagħmluha għal persuni oħrajn f’ċirkostanzi differenti.

Int x’taħseb dwar dan?

Danusan jirritornaw b’sitkom ġdid mill-Ħadd 13 ta’ Frar!

Danusan jirritornaw b’sitkom ġdid mill-Ħadd 13 ta’ Frar!

Wara madwar 10 snin, mill-aħħar sitkom tagħhom bl-isem ta’ Londri, Danusan se jkunu qed jirritornaw b’sitkom ġdid bl-isem ta’ Il-Willy.

Il-Willy se jibda jixxandar kull nhar ta’ Ħadd fid-21:00 fuq ONE, mit-13 ta’ Frar.

Dan huwa sitkom li fih mhux se tara s-soltu qtil, dwejjaq u drogi, iżda li se jpoġġilek tbissima fuq wiċċek. L-istorja se ddur mal-Willy u l-Bobby. Dawn żewġt iħbieb kbar minn meta kienu żgħar. Il-Bobby meta kiber daħal qassis u l-Willy baqa’ ftit mgerfex, iżda xorta waħda baqgħu ħbieb. Darba, waqt li l-Willy ikun qed isuq jidħol ġo wieħed li jsejħulu l-Pajp. Il-Pajp ma tiċċajtax miegħu. Il-Willy ma jkollux flus biex iħallas id-dejn li daħal fih u allura jibda jara x’se jivvinta.


Kull episodju ta’ Il-Willy se jkun twil madwar 24 minuta biss iżda Danusan qed jassiguraw li se jkunu episodji mexxejja u li se jwaħħlu lis-segwaċi mat-televiżjoni!

Ċertament se jkun ħin ideali biex tpoġġi bilqiegħda mal-familja u tidħku daħka flimkien.


F’dan is-sitkom se niltaqgħu ma’ diversi karattri oħra li se jinterpretawhom kemm atturi li huma pjuttost uċuħ ġodda kif ukoll atturi stabbiliti fosthom Daniel Chircop, Chrysander Agius, Ian Fenech, Marthese Mangion, Lea Hallett, Manuel Baldacchino, Jamie Cardona, Paulette Gafà, Matthew Raggio, Miguel Samuel u Orietta Cardona.

Il-Papa Emeritu Benedittu jammetti li kien preżenti f’laqgħa dwar qassis akkużat b’abbuż sesswali

Il-Papa Emeritu Benedittu jammetti li kien preżenti f’laqgħa dwar qassis akkużat b’abbuż sesswali

Nhar it-Tnejn, il-Papa Emeritu Benedittu XVI ammetta li kien preżenti f’laqgħa fl-1980 li fiha ġie diskuss saċerdot akkużat b’abbuż sesswali.

Huwa qal li ċ-ċaħda tiegħu aktar kmieni ġiet minn żball fl-editjar tal-istqarrija tiegħu.

Investigazzjoni indipendenti dwar abbuż mill-kleru Kattoliku fl-Arċidjoċesi ta’ Munich, fejn il-Papa Emeritu Benedittu kien Arċisqof mill-1977 sal-1982, il-ġimgħa li għaddiet uriet li kien preżenti.

L-ammissjoni waslet fi stqarrija lill-Aġenzija Kattolika tal-Aħbarijiet permezz tas-segretarju privat tiegħu l-Arċisqof Georg Gänswein, li qal li l-iżball ma sarx b’intenzjoni malizzjuża iżda riżultat ta’ żball fl-ipproċessar editorjali tad-dikjarazzjoni tiegħu għall-investigazzjoni indipendenti kkummissjonata mill-Arċidjoċesi ta’ Munich.

Gänswein qal li l-Papa Emeritu Benedittu jiddispjaċih ħafna għal dan u jitlob li jiġi skużat.

Benedittu XVI, magħruf bħala Joseph Ratzinger qabel ma sar Papa, qed jippjana li joħroġ stqarrija dettaljata fil-jiem li ġejjin, qal Gänswein, u żied li Benedittu talab biex wieħed jifhem li r-reviżjoni sħiħa tar-rapport ta’ 1,900 paġna għadha teħtieġ iż-żmien.

Fl-istqarrija ntqal li dak li qara mir-rapport s’issa, jimlieh b’mistħija u uġigħ minħabba t-tbatija kkaġunat fuq il-vittmi.

Benedittu, li llum għandu 94 sena, sar l-ewwel Papa f’sekli sħaħ li rriżenja meta ċeda fl-2013. Il-mandat tiegħu kien imtappan minn skandlu globali ta’ abbuż sesswali fil-Knisja Kattolika, u s-sejbiet tal-investigaturi, li issa jimplikawh direttament f’nuqqas li jipprevjeni u jieħu azzjoni dwar l-akkużi ta’ abbuż, jheddu li jħassru r-reputazzjoni tal-Papa Emeritus.

Enable Notifications OK No thanks