Select Page
Abner Aquilina: Ried ikollu x’jaqsam ma’ ġisem mejjet

Abner Aquilina: Ried ikollu x’jaqsam ma’ ġisem mejjet

Ilbieraħ kompla jinstema’ l-każ ta’ Abner Aquilina, ġuvni ta’ 20 sena, mixli bil-qtil ta’ Paulina Dembska.

Il-psikjatri li eżaminaw lil Abner Aquilina, fost oħrajn, qalu li mhux biss ried li jkollu x’jaqsam ma’ Paulina iżda anki ma’ ġisem mejjet.

Ikkonfermaw ukoll li huwa kellu biżżejjed sens biex jifhem il-proċeduri tal-ġustizzja għax hu stess fehem il-gravità tar-reat.

Kuntistabbli kif ukoll esperti forensiċi taw ukoll ix-xhieda tagħhom dwar dak li raw u dak li ħareġ mill-investigazzjonijiet tagħhom.

Xehed ukoll raġel li jgħix San Ġiljan, fejn qal li waqt li kien miexi ra persuna qisha qed tagħmel il-pushups taħt ħajt iżda mbagħad seta’ jara sieq oħra u nduna li l-persuna ma kinitx qed tagħmel pushups.

Intqal ukoll li mill-body cams tal-pulizija, Aquilina deher wiċċu mal-kamera jitlob maħfra presidenzjali.

L-awtriċi ta’ ‘Kif Toqtol Lil Żewġek’ ikkundannata għomorha l-ħabs wara li qatlet lil żewġha

L-awtriċi ta’ ‘Kif Toqtol Lil Żewġek’ ikkundannata għomorha l-ħabs wara li qatlet lil żewġha

Imħallef ta’ Oregon ikkundanna lil Nancy Crampton Brophy, awtriċi, li apparentament bassret id-delitt ta’ żewġha f’esej bit-titlu “Kif toqtol lil żewġek”, għal għomorha l-ħabs.

Crampton Brophy, li għandha 71 sena, instabet ħatja ta’ qtil tat-tieni grad ix-xahar li għadda.

Ġuri sab li sparat lil żewġha fl-2018 wara 26 sena żwieġ, għal ħlas ta’ assigurazzjoni tal-ħajja ta’ $1.5m.

Qabel wettqet id-delitt, Crampton Brophy kienet awtriċi li tippubblika x-xogħol tagħha hi stess. Ix-xogħlijiet tagħha jinkludu rumanzi bħal “The Wrong Husband” u “The Wrong Lover”.

Ir-raġel tagħha, Daniel Brophy, kien kok u għalliem rispettat fl-Oregon Culinary Institute.

Huwa nstab maqtul b’żewġ tiri fil-kċina tal-Istitut f’Ġunju tal-2018.

L-armla tiegħu nstabet ħatja tal-qtil ix-xahar li għadda.

Il-każ ġibed ħafna attenzjoni għal esej li Crampton Brophy kienet kitbet snin qabel id-delitt, bit-titlu “Kif toqtol lil żewġek”.

Hija elenkat għadd ta’ modi kif twettaq il-maritiċidju, minn pistoli u skieken għal velenu u hitmen qabel ma kitbet “huwa aktar faċli li tixtieq nies mejta milli fil-fatt toqtolhom”.

Żiedet tgħid: “Jekk il-qtil suppost jeħlisni, żgur li ma rridx nqatta’ ħin il-ħabs”.

Imħallef iddeċieda kontra l-ammissjoni tal-esej bħala evidenza fil-proċess tagħha minħabba li kien inkiteb snin qabel bħala parti minn seminar tal-kitba.

Iżda l-prosekuturi ma kellhomx bżonn l-esej.

Huma argumentaw b’saħħa li Crampton Brophy kellha l-mottiv u l-mezzi biex joqtol lir-raġel tagħha, u wrew li l-koppja kienet qed tiffaċċja sfidi diffiċli finanzjarjament.

Crampton Brophy dehret issuq minn u lejn l-Istitut fil-ħin tar-reat f’filmati ta’ sorveljanza murija fil-qorti.

U għalkemm il-pulizija qatt ma sabu l-arma tal-qtil, instab li kienet xtrat pistola tal-istess għamla u mudell.

Waqt li ħadet il-pożizzjoni fid-difiża tagħha stess, l-awtriċi sostniet li nsiet ħafna dettalji ta’ x’ġara fil-jum tal-mewt ta’ żewġha. Madankollu ma setgħetx tiċħad li kienet hi li saqet madwar l-Istitut.

12-il ġurat sabuha ħatja ta’ qtil tat-tieni grad wara li ddeliberaw għal inqas minn jumejn.

Is-sentenza ta’ għomorha, li ngħatat it-Tnejn, iġġib il-possibbiltà ta’ parole wara 25 sena. L-avukati tagħha qalu li qed jippjanaw li jappellaw.

L-attur Kevin Spacey qed jiffaċċja akkużi ta’ abbuż sesswali

L-attur Kevin Spacey qed jiffaċċja akkużi ta’ abbuż sesswali

L-attur Kevin Spacey se jiġi akkużat b’abbuż sesswali fuq tlett irġiel.

Qed jitressqu ħames akkużi kontra l-attur, li għandu 62 sena, wara reviżjoni tal-evidenza tal-Pulizija tal-Met wara ilmenti li jmorru bejn l-2005 u l-2013.

Tliet ilmenti għandhom x’jaqsmu ma’ abbuż sesswali li huwa allegat li seħħ f’Londra, u wieħed fi Gloucestershire.

Huwa qed jiffaċċja wkoll akkuża addizzjonali ta’ reat sesswali serju f’Londra.

L-ewwel żewġ akkużi għandhom x’jaqsmu mal-allegati attakki sesswali fuq raġel, li llum għandu 40 sena, f’Londra f’Marzu tal-2005, filwaqt li t-tieni allegata vittma, raġel li llum għandu 30 sena, qed jingħad li ġiet aggredita f’Londra f’Awwissu tal-2008.

L-akkuża ta’ reat sesswali serju, li ġġiegħel persuna tidħol f’attività sesswali penetrattiva mingħajr kunsens, tirrigwarda wkoll it-tieni allegata vittma.

It-tielet ilmentatur jirrelata mal-allegat attakk fuq raġel, li issa għandu 30 sena, fi Gloucestershire f’April tal-2013.

Filwaqt li s-CPS awtorizza l-akkużi kontra Spacey huwa mifhum li ma ġiex akkużat formalment peress li mhuwiex fil-pajjiż.

Is-CPS qalet li ma tistax tikkonferma jew tiċħad jekk Spacey hux se jkollu bżonn jiġi estradit lejn ir-Renju Unit.

Spacey, rebbieħ tal-Oscar darbtejn, huwa magħruf sew għas-sehem tiegħu f’films bħal Seven, LA Confidential, American Beauty u Baby Driver, kif ukoll fis-serje ta’ Netflix House of Cards.

L-attur kien ukoll id-direttur artistiku tal-Old Vic bejn l-2004 u l-2015.

Aħwa Ġermaniżi li jsostnu li saru jinħabbu u kellhom erbat itfal jinsistu li l-inċest għandu jkun legali

Aħwa Ġermaniżi li jsostnu li saru jinħabbu u kellhom erbat itfal jinsistu li l-inċest għandu jkun legali

Aħwa Ġermaniżi li jsostnu li wara li mietet ommhom saru jinħabbu b’mod ferm differenti minn dik ta’ aħwa, u kellhom erbat itfal ilhom snin jappellaw biex jinbidlu l-liġijiet li jipprojbixxu relazzjoni bħal tagħhom.

Patrick Stuebing ta’ 44 sena minn Leipzig ġie adottat meta kien tifel u ma ltaqax ma’ oħtu ż-żgħira, Susan Karolewski ta’ 37 sena, sakemm irnexxielu jsib lill-familja bioloġika tiegħu meta kellu fuq l-għoxrin sena.

Sitt xhur wara li mietet l-omm bioloġika tagħhom, il-koppja, li dak iż-żmien kellhom 16 u 23 sena, iddeskrivew kif ir-relazzjoni tagħhom inbidlet f’waħda sesswali.

Il-koppja kellha erbat itfal, li tnejn minnhom huma b’diżabilità severa, b’Patrick jiskonta żewġ sentenzi ta’ ħabs wara li nstab ħati ta’ inċest.

Din il-koppja qajmet kontroversja fil-midja meta r-relazzjoni tagħhom ħarġet fil-pubbliku fl-2001. Minn hemm bdiet il-ġlieda tagħhom biex jikkontestaw il-liġijiet tal-inċest tal-Ġermanja li jagħmlu s-sess bejn l-aħwa illegali.

Fl-2012 Patrick appella lill-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem biex jissiġilla l-unjoni tagħhom billi sostna li hu u Susan kellhom dritt għall-ħajja tal-familja.

F’dak iż-żmien Patrick qal li ma jħossuhomx ħatja ta’ dak li ġara bejniethom u li jridu li titneħħa l-liġi li tagħmel l-inċest reat.

Patrick twieled f’familja li ma kinitx f’qagħda tajba, fl-1977 f’Leipzig u kien wieħed minn tmint itfal.

Ta’ tliet snin, ġie ffosterjat wara li kien attakkat b’sikkina minn missieru li kien alkoħoliku.

Huwa ġie adottat ta’ 7 snin kważi 100 mil bogħod fil-belt ta’ Portsdam.

Oħtu, Susan, twieldet fl-1984, dakinhar li ġie ffinalizzat id-divorzju tal-ġenituri tagħhom.

Susan, li għandha diżabbiltà mentali, trabbiet fl-istess dar abbużiva u ma tantx kellha edukazzjoni, bilkemm kienet kapaċi taqra u tikteb.

Uħud mis-sitt aħwa mietu wara li twieldu b’diżabilità, filwaqt li ieħor miet b’inċident ta’ 7 snin.

Sa Ottubru tal-2001, Susan ħarġet tqila bl-ewwel wild tagħhom u welldet tifel li rriżulta li kellu diżabilità severa.

Infermiera li ssuspettat fin-natura tar-relazzjoni tagħhom, ikkuntattjat lill-pulizija Ġermaniża qabel Patrick weħel sena ħabs sospiża għall-inċest u Susan, ta’ 17-il sena, li kienet għadha meqjusa bħala minorenni, tpoġġiet f’istituzzjoni għall-kura.

Il-koppja komplew jiltaqgħu bil-moħbi u kellhom tlett itfal oħra, waħda minnhom twieldet b’diżabilità wkoll.

Patrick weħel ħabs għal għaxar xhur għat-tieni kundanna tiegħu ta’ inċest u mbagħad għal sentejn u nofs oħra wara li nstab ħati għat-tielet darba.

Il-koppja ċaħdet li wliedhom twieldu b’diżabilità minħabba n-natura tar-relazzjoni tagħhom.

Meta tkellem fl-2007, Patrick qal li l-fatt li tnejn minn uliedhom huma b’diżabilità, mhux bilfors għandu x’jaqsam mal-fatt li huma aħwa. Huwa rrimarka li hemm persuni b’diżabilità fil-familja tagħhom u li kellhom sitt aħwa li f’xi każijiet ma baqgħux ħajjin minħabba li kienu b’diżabilità.

Waqt li Patrick kien il-ħabs, Susan kienet qalet lill-ġurnalisti li ma setgħetx tgħix mingħajru, minkejja li sadanittant kellha l-ħames wild ma’ raġel ieħor.

Madanakollu, l-omm ta’ ħamest itfal ċediet id-drittijiet tagħha tat-tifel u mar jgħix ma’ missieru.

Patrick għadda minn vasectomy fl-2004 u pprova jibdel il-liġi Ġermaniża li għamlet l-inċest illegali fi sforz biex ma jerġax jintbagħat il-ħabs.

Iżda fl-2008 Il-Qorti Kostituzzjonali Federali tal-Ġermanja kkonfermat il-liġi u ċaħdet l-appell tiegħu.

Fl-2012 Patrick appella wkoll quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, fejn qal li l-koppja kellha dritt għall-ħajja tal-familja u għall-privatezza.

Għal darb’oħra l-appell ġie miċħud wara li l-qorti emmnet li l-koppja kienet ġiet ittrattata b’mod ġust mill-awtoritajiet Ġermaniżi.

Huma baqgħu jsostnu li mhumiex se jħallu xejn iżommhom ‘il bogħod minn xulxin.

Huwa maħsub li l-koppja għadhom jgħixu flimkien fil-Lvant tal-Ġermanja, fejn il-liġi għadha li l-inċest bejn l-aħwa huwa illegali.

Huwa wkoll illegali fir-Renju Unit u wieħed jista’ jeħel għomor il-ħabs.

Issa huwa reat kriminali għall-ajruplani Russi li jidħlu fl-ispazju tal-ajru Brittaniku

Issa huwa reat kriminali għall-ajruplani Russi li jidħlu fl-ispazju tal-ajru Brittaniku

Ir-Renju Unit għamilha reat kriminali li ajruplani Russi jidħlu fl-ispazju tal-ajru Brittaniku bħala parti minn aktar sanzjonijiet kontra Moska għall-invażjoni tagħha fl-Ukrajna.

Meta bdiet l-invażjoni tar-Russja fl-24 ta’ Frar, il-Gran Brittanja inizjalment ipprojbixxiet kwalunkwe linja tal-ajru konnessa mar-Russja jew li hija rreġistrata fir-Russja.

Din l-aħħar mossa tpoġġi l-kwistjoni f’idejn il-pulizija aktar milli l-awtoritajiet tal-avjazzjoni.

Sanzjonijiet kummerċjali ġodda li jipprojbixxu l-esportazzjoni ta’ oġġetti u teknoloġija relatati mal-avjazzjoni u l-ispazju lejn ir-Russja tħabbru mill-Uffiċċju tal-Affarijiet Barranin, tal-Commonwealth u tal-Iżvilupp.

Dawn jinkludu l-kanċellazzjonijiet tal-poloz tal-assigurazzjoni fis-settur u l-projbizzjoni tal-assiguraturi tar-Renju Unit milli jħallsu pretensjonijiet.

Enable Notifications    OK No thanks