Select Page
L-Indoneżja tgħaddi liġi li tipprojbixxi s-sess barra ż-żwieġ

L-Indoneżja tgħaddi liġi li tipprojbixxi s-sess barra ż-żwieġ

Il-parlament tal-Indoneżja approva liġi ġdida fil-kodiċi kriminali li tipprojbixxi lin-nies fil-pajjiż milli jagħmlu s-sess barra ż-żwieġ.

Is-sess barra ż-żwieġ se jkollu sentenza ta’ ħabs li titla’ sa sena taħt il-liġijiet il-ġodda, li jidħlu fis-seħħ fi tliet snin.

Is-sensiela ta’ bidliet ġejjin wara żieda fil-konservattiżmu reliġjuż fil-pajjiż b’maġġoranza Musulmana.

Il-kritiċi qed jiddeskrivu dawn il-liġijiet bħala “diżastru” għad-drittijiet tal-bniedem, u daqqa ta’ ħarta potenzjali għat-turiżmu u l-investiment.

Diversi gruppi ta’ prinċipalment żgħażagħ ipprotestaw kontra l-leġiżlazzjoni barra l-parlament f’Jakarta din il-ġimgħa.

Huwa mistenni li l-liġijiet il-ġodda jiġu kkontestati fil-qorti.

Il-liġijiet ġodda japplikaw bl-istess mod għal nies tal-post u għal barranin li jgħixu fl-Indoneżja, jew li jżuru destinazzjonijiet tal-vaganzi bħal Bali. Skont il-liġijiet, koppji mhux miżżewġin li jinqabdu jagħmlu s-sess jistgħu jeħlu sa sena ħabs.

Huma pprojbiti wkoll milli jgħixu flimkien, att li għalih jista’ jkun hemm piena sa sitt xhur ħabs. L-adulterju se jkun ukoll reat li għalih in-nies jistgħu jintbagħtu l-ħabs.

It-Tlieta, il-parlament approva b’mod unanimu l-emendi ta’ aktar minn 600 artiklu.

Gruppi tad-drittijiet jgħidu li d-dispożizzjonijiet il-ġodda jaffettwaw b’mod sproporzjonat lin-nisa, lin-nies LGBT u lill-minoranzi etniċi.

Ħafna negozji kienu wkoll opponew il-leġiżlazzjoni, u qalu li tiskoraġġixxi lill-viżitaturi u lill-investiment. Iżda l-leġiżlaturi ċċelebraw liġijiet ta’ reviżjoni li jmorru lura għall-ħakma kolonjali Olandiża.

Il-leġiżlazzjoni l-ġdida fiha għexieren ta’ klawsoli ġodda li jikkriminalizzaw l-immoralità u d-dagħa u jillimitaw l-espressjoni politika u reliġjuża.

Ir-riċerkatur tal-grupp ibbażat f’Jakarta, Andreas Harsano, qal li kien hemm miljuni ta’ koppji fl-Indoneżja mingħajr ċertifikati taż-żwieġ “speċjalment fost popli Indiġeni jew Musulmani f’żoni rurali” li kienu żżewġu f’ċerimonji reliġjużi speċifiċi.

Dan ifisser li dawn in-nies teoretikament se jkunu qed jiksru l-liġi peress li jekk koppja tgħix flimkien qabel iż-żwieġ tista’ tiġi kkastigata sa sitt xhur ħabs.

Hemm ukoll sitt liġijiet dwar id-dagħa fil-kodiċi, inkluża l-apostasija, ir-rinunzja tar-reliġjon. Għall-ewwel darba mill-indipendenza tagħha, l-Indoneżja se tagħmilha illegali li tipperswadi lil xi ħadd biex ma jkunx jemmen.

Artikli ġodda ta’ malafama wkoll jagħmluha illegali għan-nies li jinsultaw lill-president jew jikkritikaw l-ideoloġija tal-istat.

Madankollu l-leġiżlaturi qalu li b’dawn il-liġijiet żiedu difiżi għal-libertà tal-kelma u protesti li jsiru fl-“interess pubbliku”.

Il-Knisja għandha pożizzjoni dwar il-Halloween?

Il-Knisja għandha pożizzjoni dwar il-Halloween?

Il-Halloween iġib miegħu reazzjonijiet u opinjonijiet differenti dwar jekk din il-festa għandhiex tiġi ċċelebrata jew le.

Filwaqt li bosta jiċċelebrawh u saħansitra anki jżejnu d-dar tagħhom, oħrajn, partikolarment dawk li jħaddnu r-reliġjon Kattolika jemmnu li din il-festa tmur kontra l-valuri li tħaddan ir-reliġjon u saħansitra jemmnu li huwa dnub li tiċċelebrah.

Minħabba n-natura u t-tema ta’ din il-festa, ħafna jassoċjawha ma’ dak kollu li hu relatat max-xitan, u huwa għalhekk li ħafna ġenituri jirrifjutaw li jħallu lil uliedhom jilbsu xi kostum relatat mal-Halloween.

Madankollu, attivitajiet relatati mal-halloween huma inklużi anki fl-iskejjel.

Kont taf li l-Halloween għandu l-għeruq tiegħu ġejjin mill-kultura tar-reliġjon Kattolika?

Iżda fost dawn l-opinjonijiet kollha, il-knisja Kattolika għandha xi pożizzjoni dwar il-Halloween?

Dwar dan tkellimna ma’ Fr. Brendan Gatt:

Bażikament ma nistgħux ngħidu li l-Knisja għandha xi pożizzjoni uffiċjali, għax qisu hemm attitudni ta’ “wait and see.” L-ewwel ħaġa jiddependi ħafna mill-pajjiż fejn qed jiġi ċċelebrat il-Halloween. Fl-Amerika ilu jiġi ċċelebrat snin twal mentri fl-Ewropa huwa xi ħaġa iktar reċenti. F’ħafna pajjiżi, il-Knisja tenfasizza l-għeruq insara tal-Halloween (il-kelma fiha nfisha hija frażi antika biex tfisser Lejlet il-Festa tal-Qaddisin Kollha: All Hallows’ Eve). Imma fil-pajjiżi Ċeltiċi bħall-Irlanda din l-osservanza tal-qaddisin kollha tħalltet mal-fdalijiet ta’ festivals pagani li kienu jeżistu minn qabel il-fidi Nisranija waslet f’dawn il-pajjiżi. U allura ħarġet il-hybrid li hija l-Halloween. Imbagħad dan il-festival ġie esportat lejn l-Amerika (mal-emigranti Irlandiżi) u minn hemmhekk inxtered mad-dinja kollha.

Fr. Brendan Gatt

Fr. Brendan Gatt qalilna li f’ħafna pajjiżi qed issir enfasi biex nerġgħu niskopru l-għeruq Insara, billi lit-tfal inkellmuhom (u nlibbsuhom) ta’ qaddisin, minflok ta’ sħaħar, fantażmi, zombies u affarijiet koroh u negattivi.

U x’inhi l-opinjoni personali ta’ Fr. Brendan dwar il-Halloween?

Fr Brendan jirrifletti dwar il-ħafna messaġġi li nies qrib il-Knisja jwasslu kontra l-Halloween f’dan iż-żmien tas-sena u jistaqsi jekk b’hekk inkunux iktar qed nagħmlu riklam għal din iċ-ċelebrazzjoni.

Bħal ħafna ċelebrazzjonijiet oħra, tajjeb li wieħed ikun prudenti. Sakemm iċ-ċelebrazzjoni tibqa’ fuq livell relattivament innoċenti ta’ kostumi u ta’ trick-or-treating allura mhix xi ħaġa ħażina. Pjuttost qisha karnival tax-xitwa. Ovvjament kieku kelli t-tfal tiegħi ma kontx se nlibbishom ta’ sħaħar jew xjaten, għax dawk żgur huma kontra l-valuri tagħna. Imbagħad jekk ikun hemm livelli iktar serji ta’ parties, iktar immirati għaż-żgħażagħ, fejn nibdew nilagħbu bl-okkult, allura l-ħaġa tkun saret ferm iktar serja u perikoluża. U għalhekk tajjeb li anki l-ġenituri joqogħdu attenti dwar liema messaġġi jingħataw lil uliedhom f’dan ir-rigward. Ħadd ma jixtieq li ċelebrazzjoni li mad-daqqa t’għajn hija innoċenti fir-realtà ssir ‘gateway drug’ għal realtajiet ferm iktar serji u tal-biża’.

Fr. Brendan Gatt

Fl-Anġelus tal-1 ta’ Novembru tal-2019, il-Papa Franġisku kien indirizza l-kontroversja dwar il-Halloween, meta ħeġġeġ lin-nies biex l-għada (jiġifieri t-2 ta’ Novembru, jum il-Mejtin Kollha) iżuru xi ċimiterju biex isellmu lill-għeżież mejtin tagħhom u jitolbu għalihom. Hu qalilhom li dan huwa iktar importanti llum il-ġurnata minħabba li “sfortunatament qed jingħataw ħafna messaġġi negattivi dwar il-mewt u l-mejtin.”

Ħafna ħadu dan il-kliem bħala riferiment indirett għall-Halloween. Il-Papa kompla jispjega li fil-Knisja Kattolika għandna rabta ferm iktar pożittiva mal-mewt, mill-kruha li tiġi assoċjata ma’ dawn iċ-ċelebrazzjonijiet (tal-Halloween) għax aħna naraw lill-mejtin bħala dawk li marru qabilna fl-eternità. U allura l-Knisja f’din id-dinja żżomm ir-rabta tagħna ma’ dawn ħutna li aħna nżommuhom f’talbna.

Presepji magħmulin minn Vince Busuttil

Presepji magħmulin minn Vince Busuttil

Il-Milied għandu sinjifikat differenti għal kulħadd. Partikolarment għal dawk li jħaddnu r-reliġjon Kattolika l-Milied ifisser it-twelid ta’ Ġesù Bambin u allura l-presepju għandu valur importanti għal dawn tal-aħħar.

Illum se nlaqqgħukom ma’ Vince Busuttil.

Il-kreattività u x-xogħol tal-idejn minn dejjem kienu parti kbira u importanti għal Vince, fil-fatt kemm-il darba għamel xogħlijiet ta’ dan it-tip, minn tpinġija għal arranġamenti ta’ fjuri u anki garden landscaping. Iżda minn wara li rtira huwa skopra passjoni oħra, dik li jagħmel il-presepji.

Kemm minħabba limitazzjonijiet tat-tip ta’ xogħol li seta’ jagħmel kif ukoll l-imħabba tiegħu għat-tradizzjonijiet, li jibda jaħdem il-presepji kienet deċiżjoni naturali. L-hena tiegħu joħloq xi ħaġa daqshekk sabiħa prattikament mix-xejn. Kif tagħtih biċċa njama jgħidlek li diġà qed jarah kif se jkun meta jlestih! Il-presepji li jaħdem iqishom bħala t-trabi tiegħu.

Bħala tipi ta’ presepji hemm dawk li jissejħu standard, li ma jkunux mekkanizzati u hemm dawk li jkunu mekkanizzati jiġifieri li jkollhom nixxigħat tal-ilma, water wheels, u raddiena kollha jaħdmu.

Kull presepju jkollu d-dawl f’kull kamra u postijiet strateġiċi fosthom ħuġġieġa.

Bħala qisien huma varjati għaliex Vince jagħmel kull daqs, inklużi tondi. Jiddependi skont kif wieħed ikun jixtiequ. Il-klient jista’ jagħżel ukoll il-features li jrid u fejn jixtieq li jkunu fil-presepju tiegħu.

Ix-xogħol hu kollu magħmul bl-idejn sal-inqas dettall u kemm jista’ jkun jintużaw materjali naturali. Pereżempju z-zkuk u l-ġebel fost oħrajn ikunu kollha naturali. Ma jintużax jablo biex kemm jista’ jkun jinżammu tradizzjonali.

Il-materjal biex isir il-presepju nnifsu hu bażi ta’ kartun miksi b’tafal u ramel, u aktar tard proċessi ta’ żebgħa eċċ. Vince saħansitra jagħmel anki l-bricks hu bil-ġibs u mbagħad jaqtagħhom skont il-bżonn.

Bħala ħin jiddependi mill-kobor tal-presepju u jekk ikunx mekkanizzat jew le. Bejn wieħed u ieħor, il-mekkanizzati jieħdu bejn 3 u 4 ġimgħat u jaħdem fuqhom għal madwar 5 u 6 sigħat kuljum filwaqt li l-presepji standard jieħdu madwar ġimgħatejn biex jitlestew. Il-presepju t-tondi li jkollhom anki bini fuq wara jieħdu ftit aktar xogħol u ħin.

Minkejja li forsi wieħed jaħseb li kmieni wisq iżda Vince diġà qed jieħu l-ordnijiet għall-presepji għas-sena li ġejja! Għaldaqstant jekk int imħajjar li tordna wieħed minn dawn il-presepji, aħseb kmieni u għamel l-ordni tiegħek issa.

Dan jista’ jsir b’kuntatt ma’ Vince billi ċċempel fuq 99370464 jew inkella permezz tal-paġna ta’ facebook:

Presepju | Facebook

“Nixtiequ nkunu ta’ ispirazzjoni għal ħaddieħor” – Il-familja Vella Galea

“Nixtiequ nkunu ta’ ispirazzjoni għal ħaddieħor” – Il-familja Vella Galea

Nitkellmu ma’ Noel u Chris Vella Galea

Noel u Chris huma koppja miżżewġa u l-ġenituri ta’ Daniel, tifel li adottaw mill-Portugal sentejn ilu.

Ix-xewqa li jsiru ġenituri kienet minn dejjem, fil-fatt meta iddisinjaw it-tieni dar tagħhom kienu ippreparaw kamra apposta għat-tfal. Din kienet tqanqal mistoqsijiet minn min kien imur għandhom. Sikwit kienu jisimgħu “Mela intom xi darba ħa jkollkom it-tfal”.

Wara riċerka u konsiderazzjoni għall-isfidi li setgħu jiffaċċjaw fil-futur, ħadu d-deċiżjoni finali, dik li jagħmlu kuntatt ma’ aġenzija tal-adozzjoni u jibdew il-proċess. Bħal kull adozzjoni oħra, il-proċess ikun ftit fit-tul u diffiċli iżda Noel u Chris jistqarru li sabu kooperazzjoni u sapport kbir kemm mill-aġenzija tal-adozzjoni, social worker u l-psikologu, minkejja li din kienet l-ewwel darba tagħhom li kienu qed jittrattaw sitwazzjoni ta’ koppja tal-istess sess. Wara dan il-proċess huma ġew approvati bħala ġenituri prospettivi li jistgħu jadottaw, mill-bord tal-adozzjoni ta’ Malta. Minn hemm beda t-tieni pass, fejn raw profili ta’ tfal li huma għall-adozzjoni, sakemm finalment ġibed l-attenzjoni tagħhom b’mod partikolari wieħed minnhom, u dan kien Daniel.

Ritratt meħud minn My Lens Photography

Għaddew ġimgħat qabel ma Noel u Chris kellhom il-konferma li se jkunu l-ġenituri ta’ Daniel. L-istennija kienet waħda twila iżda qatt ma qatgħu qalbhom. Jiddeskrivu dik il-ġurnata li saru jafu li jistgħu jadottaw lil Daniel bħala waħda importanti ħafna f’ħajjithom. “Dak il-ħin infqajt nibki bil-ferħ u nirringrazzja lill-Mulej li Daniel ħa jkun tagħna” jgħidilna Noel.

L-awtoritajiet qalulhom ukoll li d-dar fejn kien jgħix Daniel kienet se tagħlaq u allura għamlu l-arranġamenti kollha meħtieġa biex jilħqu jmorru qabel id-data tal-għeluq sabiex it-tifel ma jgħaddix minn trawma oħra.

Jiddeskrivu l-mument li ltaqgħu għall-ewwel darba ma’ Daniel l-istess sensazzjoni bħal meta koppja tħaddan f’idejha l-ewwel wild tagħha. Il-proċess minn meta bdew sakemm finalment marru għal Daniel dam 9 xhur. Jispjegaw kif minkejja li qatt ma kienu raw lil xulxin personali, ħlief minn fuq ritratti u vidjos, ir-rabta ta’ bejniethom bdiet tinbet mill-ewwel ġurnata li ħaddnuh magħhom. “Niftakar waqt li kont qed ngħannqu għall-ewwel darba, f’qalbi għidtlu “ibni, daqshekk ħa tibqa’ waħdek fid-dlam tal-ħajja”. It-tifel kien diġà rabatna ma’ qalbu għaliex fl-aħħar sab dak li xtaq, imħabba, fiduċja u sigurtà.

Il-ġurnata ta’ din il-familja tibda minn kmieni filgħodu. Il-ħtiġijiet tad-dar kif ukoll f’dak li jirrigwarda t-trobbija ta’ Daniel jinqasmu bejn it-tnejn. M’hemmx irwol speċifiku, bħala ġenituri jaraw li jkunu preżenti t-tnejn ugwalment f’dak kollu li jkun hemm bżonn.

Ritratt meħud minn My Lens Photography

Huma ħafna li għandhom l-opinjoni li tfal li jiġu adottati minn koppji tal-istess sess ikollhom aktar ċans li jiġu bullied. Madanakollu, Noel u Chris jgħidulna li dan mhuwiex il-każ għal Daniel għaliex sal-ġurnata tal-lum qatt ma kellhom problemi ta’ bullying.

Huma jemmnu li l-bullying jista’ jgħaddi minnu kulħadd u f’sitwazzjonijiet differenti mhux biss f’każ ta’ ġenituri tal-istess sess imma anki dawk li jkunu ġejjin minn sfond partikolari.

Jisħqu li minkejja li huma qatt ma sabu l-ebda resistenza minn kapijiet tal-iskola, tal-Knisja u oħrajn imma jħossu li hemm bżonn ta’ aktar kuxjenza kemm fuq żwieġ u anki adozzjoni minn persuni ta’ persuni tal-istess sess. Jemmnu li l-edukazzjoni hi essenzjali fil-mentalità tal-individwu u għal daqstant l-edukazzjoni għandha tibda mid-dar u minn età żgħira. Il-ġenituri għandhom jgħallmu lill-uliedhom biex jaċċettaw lil kulħadd.

Kien proprju għalhekk li Noel u Chris iddeċiedew li joħolqu l-paġna tagħhom fuq Facebook, TWOPAPASMALTA, u anki jkunu involuti fil-midja sabiex jgħinu u jqajmu kuxjenza bl-esperjenzi tagħhom stess. Ir-rispons li jirċievu huwa wieħed pożittiv ħafna, iżda jkun hemm ukoll dak negattiv li juri kemm għad fadal x’naqdfu bħala soċjetà.

“Bħala progress sar ħafna matul dawn l-aħħar snin però għad fadal xi jsir fejn jidħlu reliġjon, edukazzjoni, u politika. Huma ħafna li jħaltu r-reliġjon mas-sesswalità tal-persuna, jew għax tkun omosesswali tista’ tabbuża mit-tfal, jew għax it-tfal jistgħu jitilgħu omosesswali peress li jkunu fi preżenza ta’ ġenituri tal-istess orjentazzjoni sesswali. Dan assolutament mhux minnu. Is-sesswalità titwieled biha u mhux taqlibha kif trid” jgħidulna l-koppja.

Għalkemm diġà esprimew li min-naħa tal-knisja ma kellhom l-ebda problema iżda jħossu li fadal ħafna xi jsir sabiex familja tal-istess sess jiġu verament rikonoxxuti. Jaraw l-aħħar stqarrija tal-Papa f’dan ir-rigward bħala xi ħaġa pożittiva u li tagħti tama.

Noel u Chris jenfasizzaw magħna li lil Daniel spiss isemmulu l-ġenituri bijoloġiċi tiegħu għaliex minkejja kollox, bl-ebda mod ma jridu li tinbet ċerta rabja għalihom min-naħa tiegħu.

Minkejja li kien proċess ta’ taqtigħ il-qalb, Noel u Chris iħeġġu lil dawk li jixtiequ jadottaw biex ma jaqtgħu qalbhom qatt, għaliex wara dak kollu, illum jinsabu kuntenti li rnexxilhom jagħtu dar, familja, imħabba, edukazzjoni u futur sabiħ lit-tifel tagħhom, tant li lesti jerġgħu jgħaddu minn proċess ieħor ta’ adozzjoni għal darb’oħra.

Bla dubju, il-koppja Noel u Chris Vella Galea ġibdu ammirazzjoni kbira lejhom mhux għall-fatt li adottaw tifel li jfisser id-dinja għalihom imma għar-raġuni li qed jaqsmu l-esperjenza tagħhom pubblikament minkejja li għad hawn ċerta stigma fejn jidħlu familji b’ġenituri tal-istess sess. Fil-fatt huma jappoġġjaw ukoll numru ta’ studenti li qed jagħmlu studji universitarji jew MCAST, fuq familji LGBTIQ. Ikunu parti mir-riċerka tagħhom.

Dan jagħtihom sodisfazzjon kbir għaliex fl-istess waqt jgħinhom jilħqu l-għan ewlieni tagħhom, dak li jqajmu kuxjenza u jkunu ta’ ispirazzjoni għal ħaddieħor.

Il-ħajja ta’ din il-familja twassal messaġġ wieħed u dan hu li d-definizzjoni ta’ familja hija biss imħabba, rispett u sigurtà.

Enable Notifications OK No thanks