Select Page
L-atturi Antonella Galea Loffreda u Charles Sammut waqt The Entertainers tal-lejla!

L-atturi Antonella Galea Loffreda u Charles Sammut waqt The Entertainers tal-lejla!

L-atturi Antonella Galea Loffreda u Charles Sammut, il-kantanti Gail Attard, Lara Dimech u Michela Galea kif ukoll l-illużjonista Alfred Mifsud se jkunu fost il-mistiedna ewlenin fil-programm tal-lejla ta’ The Entertainers, il-varjetà televiżiva tas-Sibt filgħaxija, li jixxandar fuq Net TV, kull nhar ta’ Sibt fit-20.30.

Bi preżentazzjoni ta’ Corazón Mizzi din il-ġimgħa The Entertainers iwasslilkom sagħtejn u nofs ta’ spettaklu b’divertiment garantit flimkien mal-band residenti mmexxija minn Mark Spiteri Lucas u bosta artisti mistiedna. Fuq kollox ir-rebħ ta’ rigali kbar u mill-isbaħ.

Minn dan l-istaġun The Entertainers qed jiċċelebra memorji minn deċennji li għaddew u li llum huma biss tifkiriet. F’dan il-programm imiss is-snin 60 u s-snin 2000.

Minbarra l-mużika, l-ingredjenti ewlenin wara s-suċċess tal-programm, ikompli l-logħob bejn il-mistiedna li żgur għandhom iqanqlu tbissima fuq fomm it-telespettatri.

Din il-ġimgħa jkomplu s-semi final tas-seba’ edizzjoni ta’ The Entertainers Singing Challenge.

Attrazzjonijiet oħra jinkludu l-Cocktail Bar ma’ James Aquilina.

Marie Louise Coleiro Preca se tagħti sorpriża lil xi ħadd waqt Sibtek li jmiss – Lil min?!

Marie Louise Coleiro Preca se tagħti sorpriża lil xi ħadd waqt Sibtek li jmiss – Lil min?!

Sibtek li jmiss ma’ ħafna personalitajiet Maltin minn xeni differenti. Il-preżentatur Brandon Terribile, it-tiktoker u make up artist Marlene Vassallo, l-istilla ta’ X Factor Drakard u l-mudella u kantanta Marilena Gauci.

Waqt din l-edizzjoni, il-president Emeritus Marie Louise Coleiro Preca se tagħti sorpriża lil xi ħadd fuq Sibtek!

Imma lil min u għaliex?!

Hemm minn se jirċievi rigal li qatt ma immaġina li se jkollu waqt Sibtek li jmiss!

il-blind date se tkun hemm ukoll!

Il-mistiedna ta’ Ryan u Josmar se jgħaddu minn bosta sfidi divertenti u sorpriżi li żgur ħadd mhu se jistenna.

Bħal dejjem, ma tonqosx il-mużika live flimkien ma’ Christian Arding.

Jekk tħobb issegwi Sibtek, dan huwa programm ieħor li ma tistax titlef!

Mill-12:15 ‘l quddiem fuq TVM!

Qlub Imwennsa (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Qlub Imwennsa (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Karistu resaq lejn it-tieqa tal-ħġieġ illi kellu fl-appartament il-ġdid. Ra l-kuluri fis-sema u sema’ l-istess ħsejjes familjari tan-nar tal-ajru.
Sena ġdida.
Ħares madwaru u ftakar f’kemm kienu ġraw affarijiet dis-sena. Dan l-appartament kien komdu, mimli għamara moderna u kellu dak kollu li Karistu qatt ma kien seta’ jaffordja qabel. Ħares lejn ħwejġu u tbissem. F’sena, b’dik l-imbierka lotterija kien sar nies.
Lanqas felaħ jistenna l-għada. Kellu seba’ mitt sena ħalli jara jekk Toni kienx se jiġi ħalli jagħtih dak kollu li kien tah hu meta ma kellux għaxja ta’ lejla.
L-għada mar iħaffef lejn il-bank, jitbissem, iżomm rigal f’idejh, liebes ilbies sabiħ. Kien qed ikanta minn taħt l-ilsien.
Rah hemm.
Toni.
Toni kien qiegħed bilqiegħda fuq il-bank jistennih.
“Toni…..” qallu Karistu hekk kif resaq lejh.
Iż-żewġt iħbieb ta’ kull nhar l-ewwel tas-sena.
Toni kien liebes bħas-soltu, impekkabbli.
“Int….?” qallu Toni.
“Jien, iva. Skużani li s-sena l-oħra ma sibtnix nistennik, imma rbaħt il-lotterija. Kellhom iġorruni d-dar bil-ħasda li ħadt! Din is-sena nħallaslek l-ikla jien.”
Tah ir-rigal u marru jieklu fl-istess ristorant lussuż illi kienu jmorru ta’ kull sena. Ferħu b’xulxin u twennsu bil-kliem li kienu jieħdu gost jirrakkontaw lil xulxin.
Kien propju dak il-ħin, li daħal raġel fqir, jittallab fil-bieb tal-ħanut għall-flus. Minnufih, Karistu qam bilwieqfa u tah karta ta’ għoxrin ewro.
“Mur ixtri xi ħaġa x’tiekol!” qallu Karistu, qabel ma’ ġie sid il-ħanut biex ikeċċih.
“Ara……mela inti taf lil Toni?” staqsieh dak ir-raġel mlibbes ħwejjeġ imtertqa. “Dak li jorqod f’kaxxa tal-kartun fit-tarf tat-triq?”
“Naħseb sejjer żball……” qallu Karistu.
“Le, żgur hu! Ton?” għajjatlu.
Toni qam bilwieqfa u ġie ħdejhom.
“Naħseb dan bidlek ma’ xi ħadd ieħor!” qallu Karistu.
“Le, Karistu…..dak ma biddilni ma ħadd! Jiena Toni. M’għandix dar. M’għandi xejn u lil ħadd. Kont niġbor ġabra ta’ kull sena ħalli kull l-ewwel ġurnata tas-sena jkolli ħabib. Ikolli ma’ min ngħid kelma, ikolli lilek. Ikolli ikla. Kont nagħmel sena sħiħa niġbor il-flus għal din il-ġurnata. Nixtri tibdila u nħallas ikla. U nħossni raġel maħbub għal din il-ġurnata. Maħbub minnek.”
Karistu baqa’ jħares lejh b’ħalqu miftuħ.
Antonio Galea Sciortino kien jaqsam dak kollu li kien ikollu miegħu, meta kien ifqar minnu!
“Illum stess se tibda toqgħod miegħi….” qallu bid-dmugħ f’għajnejh.

“X’inhu l-punt li sar il-MESC meta l-għażla ma kinitx dwar il-kanzunetta?!” – Richard Micallef

“X’inhu l-punt li sar il-MESC meta l-għażla ma kinitx dwar il-kanzunetta?!” – Richard Micallef

F’post li tella’ fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu, il-kantant Richard Micallef irreaġixxa għall-aħħar żviluppi dwar ir-rappreżentazzjoni ta’ Malta fil-Eurovision Song Contest.

“Il-kanzunetta li rebħet kemm it-televoting kif ukoll il-ġurija, inbidlet. Dan x’jgħid dwar is-sistema fis-seħħ li tagħżel il-kanzunetta rebbieħa?”

Richard Micallef

Huwa qal li dan jista’ jiġi interpretat li l-kanzunetta ma kinitx tajba biżżejjed biex tirbaħ, jew inkella li l-attenzjoni kienet fuq il-kantant u mhux il-kanzunetta. Żied jgħid li kemm waħda kif ukoll l-oħra mhix ġusta fuq il-finalisti l-oħra u lanqas fuq it-telespettaturi. Richard qal li f’dan il-punt, il-MESC kważi sar għalxejn.

“Kif il-MESC huwa daqshekk ċentralizzat bid-deċiżjonijiet tiegħu meta suppost ikun deċentralizzat?

Richard Micallef

Richard qal li l-kanzunetta għandha tintgħażel mill-maġġoranza tal-pubbliku Malti u mhux minn numru żgħir ta’ nies li jaħsbu li jafu x’inhu l-aħjar għall-bqija.

Qal ukoll li fl-opinjoni tiegħu, min ikun inkarigat fit-tmexxija tal-MESC m’għandux jagħżel panel ta’ ġurija li jaħdmu għalih u ma jagħmilx sistema ta’ votazzjoni għall-pubbliku li hija korrottibbli iżda minflok jagħmel sistema trasparenti u jħalli d-deċiżjoni f’idejn il-pubbliku Malti.

Richard qal ukoll li biex wieħed jgħolli l-persentaġġ tal-votanti, is-sistema tal-votazzjoni għandha ssir b’xejn, forsi toffri wkoll il-possibilità li kull min jivvota jirbaħ xi rigal. Qal li fl-opinjoni tinħtieġ inizjattiva finanzjarja biex wieħed jgħolli l-persentaġġ tal-votanti.

Fuq kollox qal li wieħed għandu jagħti fiduċja lit-telespettaturi u l-artisti li qed jieħdu sehem fil-MESC biex jiġi ddeterminat ir-riżultat bl-aktar mod ġust possibbli, għax hekk għandu jkun.

Fl-aħħar nett, Richard għamilha ċara li fl-opinjoni tiegħu, Emma hija artista brillanti u kompluta, tant li ddeskriviha bħala stilla. Madankollu żied jgħid li dik mhijiex il-kwistjoni li qed titqajjem.

“Il-kwistjoni hija jekk kinitx qed tikkompeti b’kanzunetta b’saħħitha biżżejjed biex tirbaħ, u jekk it-tweġiba hija iva, (li hekk fil-fatt kien skont ir-riżultat) allura għandha tinżamm il-kanzunetta rebbieħa li ntgħażlet unanimament mill-MESC.”

Richard Micallef

Weraq Niexef (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Weraq Niexef (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Is-subien kollha li kien hemm fil-ġnien ġew jiġru lejn dik in-naħa ħalli jaraw eżatt dak il-ħoss x’kien. Raw lil Christopher iżomm mat-tarf tax-xorok b’idejh, b’ġismu mdendel għal isfel.
“Ajjut!” beda jgħajjat, jibki kemm jiflaħ.
“Ma nistgħux niġu ħdejk!” qallu Andrew.
Xi tnejn minn sħabu ppuntaw imorru jiġru lejn it-taraġ iżda Andrew waqqafhom.
“Ħalluh! Inkella nweġġgħu aħna!”
“Għinuni!” beda jwerżaq. Ix-xorok niżlu biċċa oħra.
“Tlaqna ‘l hemm!” ordnalhom Andrew.
Christopher ra lil sħabu jitilqu kollha.
U ħallewh hemm.
Kien qed jolfoq u jibki.
Passi. U dak il-ħin sema’ ħoss ta’ xi ħadd.
U rah.
Jean kien qed iħares lejh mit-taraġ.
“Inzertajt hawn! Ejja ħa ngħinek!” qallu.
B’attenzjoni kbira għadda minn fejn kien l-aktar sod, u mingħajr telf ta’ ħin, qabdu minn idejh u ġibdu ‘l fuq.
Ftit ħin wara, kienu t-tnejn li huma bilwieqfa quddiem xulxin fis-sular t’isfel, eżatt mal-entrata tal-bini. Christopher kien għadu qed iħoss saqajh jirtogħdu.
“Grazzi……” ried jgħidlu, iżda Jean kien diġa’ telaq jiġri.
U l-għada, xħin mar l-iskola ried jevita lil sħabu.
“Aħna għidna li ma jiġrilek xejn!” kixef snienu Andrew.
Iżda Christopher lanqas biss wieġbu, moħħu kien f’Jean u kien qed jgħid bejnu u bejn ruħu li mnalla kien hu li salvah għaliex sħabu kienu abbandunawh fil-mument tal-bżonn.
Iżda l-bank ta’ Jean baqa’ vojt illum ukoll.
“Miss….?” mar Christopher lejn l-għalliema, hekk kif kienet daqqet il-qanpiena biex jitilqu lejn id-dar.
“X’għandek bżonn?” staqsietu l-għalliema.
“Nixtieqek tgħidli fejn joqgħod għax irrid nagħtih rigal. Billi ilu ma jiġi…………”
L-għalliema waqfet qisha statwa, donnha riedet tgħidlu xi ħaġa.
“Jekk jogħġbok…….”
“Ma tistax tagħtihulu. Ġimgħa ilu kellu aċċident.”
“Imma lbieraħ………….ilbieraħ rajtu.”
“Ma jistax ikun,” qaltlu. “Ġimgħa ilu. Eżatt. Kien għadu kemm ħareġ jiġri minn dak il-ġnien tas-siġar twal u tal-weraq niexef. Tajritu karozza. Miet fil-post. ”

Enable Notifications OK No thanks