Il-Papa jbus il-bandiera Ukrena u jikkundanna l-massakru li sar f’Bucha

Il-Papa jbus il-bandiera Ukrena u jikkundanna l-massakru li sar f’Bucha

Il-Papa Franġisku kkundanna l-massakru li sar f’dawn l-aħħar jiem fil-belt Ukrena, Bucha u bies il-bandiera Ukrena mibgħuta proprju minn din il-belt.

L-imwiet f’Bucha, barra Kyiv, qajmu reazzjonijiet ta’ niket u rabja madwar id-dinja, u wegħdiet ta’ aktar sanzjonijiet kontra r-Russja mill-Punent.

Waqt li kien qed jindirizza l-udjenza ġenerali tiegħu fil-Vatikan Papa qal li l-aħbarijiet dwar il-gwerra fl-Ukrajna, minflok ġabu serħan u tama, ġabu atroċitajiet ġodda.

Għal darb’oħra, il-Papa appella biex jintemmu l-atroċitajiet li dehru f’Bucha, fejn instabu katavri ta’ nies innoċenti mifruxa mat-toroq.

Ir-Russja ripetutament ċaħdet l-allegati atroċitajiet u l-allegazzjonijiet huma mmirati biex jagħmlu l-ħsara.

Filwaqt li l-Papa Franġisku għadu ma marx l-Ukrajna minn mindu bdiet l-invażjoni, nhar is-Sibt it-2 t’April, waqt li kien fi triqtu lejn Malta, qal lill-ġurnalisti li żjara fl-Ukrajna qiegħda fil-pjanijiet tiegħu.

Kelliem ewlieni ta’ Putin ma jeskludix li jintużaw armi nukleari

Kelliem ewlieni ta’ Putin ma jeskludix li jintużaw armi nukleari

Il-kelliem ewlieni tal-President Russu Vladimir Putin irrifjuta li jiċħad li r-Russja tista’ tirrikorri għall-użu ta’ armi nukleari.

F’intervista mas-CNN, Dmitry Peskov ripetutament irrifjuta li jeskludi li r-Russja tikkunsidra li tuża l-armi nukleari kontra dik li r-Russja tara bħala “theddida eżistenzjali” għall-pajjiż.

Huwa qal ukoll li s’issa r-Russja għadha ma kisbitx l-għanijiet militari fl-Ukrajna, iżda l-operazzjoni sejra skont il-pjan.

Il-pazjent li twaħħlitlu qalb ta’ ħanżir kien instab ħati li ta daqqiet ta’ sikkina lil raġel u ħallieh paralizzat

Il-pazjent li twaħħlitlu qalb ta’ ħanżir kien instab ħati li ta daqqiet ta’ sikkina lil raġel u ħallieh paralizzat

Ir-raġel li rċieva trapjant ta’ qalb ta’ ħanżir għall-ewwel darba fid-dinja kien instab ħati li ta daqqiet ta’ sikkina lil raġel u ħallieh paralizzat.

Il-familja tal-vittma żvelat li David Bennett, ta’ 57 sena, kien instab ħati li ta daqqiet ta’ sikkina lil Edward Shumaker fl-1988 u ħallieh paralizzat.

Oħt il-vittma, Leslie Shumaker Downey qalet li ħuha miet fl-2007, wara kważi 20 sena ta’ kumplikazzjonijiet mediċi marbuta mal-attakk.

Hija qalet li David Bennett ma kienx denju biex jirċievi t-trapjant. Madanakollu t-tim li għamel l-operazzjoni qal li r-rekord kriminali ta’ xi ħadd qatt ma jista’ jkun raġuni biex jiġi rrifjutat trattament.

L-attakk seħħ f’April tal-1988 meta mart Bennett poġġiet fuq ħoġor Shumaker, li dak iż-żmien kellu 22 sena qalet oħt il-vittma.

Hija qalet li f’mument ta’ għira u rabja, Bennett ta’ daqqiet ta’ sikkina lil Shumaker f’dahru ripetutament.

Bennett instab ħati u ġie kkundannat 10 snin ħabs.

Bħalissa, David Bennett qed jirkupra wara l-proċedura sperimentali ta’ seba’ sigħat f’Baltimore.

It-trapjant kien meqjus bħala l-aħħar tama li ssalva l-ħajja ta’ Bennett, għalkemm għadu mhux ċar kemm din il-proċedura se ttawwal il-ħajja tal-pazjent.

Oħt Shumaker qalet li Bennett qed jiġi mpinġi bħala eroj u pijunier meta fil-verità mhuwiex. Żiedet tgħid li t-tifħir għandu jkun għat-tobba li rnexxielhom jagħmlu operazzjoni bħal dik u mhux għal Bennett.

Shumaker kien juża siġġu tar-roti wara l-attakk, qabel ma tatu puplesija fl-2005 u miet sentejn wara.

Minn ta’ 9 snin Oprah Winfrey kienet tiġi stuprata mill-kuġin tagħha

Minn ta’ 9 snin Oprah Winfrey kienet tiġi stuprata mill-kuġin tagħha

Oprah Winfrey emozzjonat ruħha waqt li tkellmet aktar fil-miftuħ dwar l-esperjenza orribbli ta’ meta kienet tiġi stuprata ripetutament mill-kuġin tagħha stess minn meta kellha 9 snin.

Waqt li kienet qed titkellem fis-serje l-ġdida tagħha dwar is-saħħa mentali, The Me You Can’t See, li ħolqot flimkien mal-Prinċep Harry, il-preżentatriċi ta’ 67 sena, fakkret it-trawma tat-tfulija tagħha kkawżata minn abbuż sesswali.

Matul l-ewwel episodju, Oprah spjegat li lanqas biss kienet taf x’inhuma sess u stupru meta l-kuġin tagħha beda jistupraha.

Hija qalet li minn meta kellha 9 snin sa 12-il sena kienet tiġi stuprata ripetutament mill-kuġin tagħha.

“Ma kontx naf x’inhu stupru, ma kelli l-ebda idea ta’ x’inhu sess u minn fejn jiġu t-trabi, lanqas biss kont naf x’kien qed jiġri. U dak żammejtu sigriet.

“U kienet xi ħaġa li aċċettajt. Li tifla mhix sigura f’dinja mimlija rġiel.”

Din ma kinitx l-ewwel darba li Oprah iddiskutiet id-dettalji tal-istorja trawmatika tagħha ta’ abbuż sesswali.

Waqt li tkellmet fis-serje l-ġdida tagħha, Oprah saħqet għaliex huwa daqshekk importanti li taqsam dak li ġara lilha.

“Il-fatt li tgħid l-istorja, li tkun kapaċi tgħid “Dan hu dak li ġara lili” huwa kruċjali,” qalet.

Oprah kienet ukoll soġġetta għal forom oħra ta’ abbuż waqt it-tfulija tagħha inklużi dwar min-nanna tagħha u negliġenza minn ommha.

Hija emozzjonat ruħha hekk kif fakkret kif kienet imġiegħla titlaq mill-unika dar li qatt kienet taf u tmur tgħix m’ommha, li għaliha kienet mara barranija.

“L-unika ħaġa li għadha tbikkini sal-lum, minkejja li għaddew ħafna snin, hija l-mument meta mort ngħix f’Milkwaukee minn Attala County, Mississippi. Qatt ma kont għext ‘il bogħod minn nannti qabel u f’daqqa waħda kont qiegħda f’karozza li kienet se teħodni ‘l bogħod u qaluli li m’iniex se nerġa’ mara lin-nanna u se nkun qed ngħixu ma’ ommi” qalet Oprah.

“Omm li lanqas biss kont naf minħabba li ommi kienet parti minn dik il-migrazzjoni kbira li kienet telgħet fit-tramuntana u ħallew lil uliedhom man-nanniet.”

Enable Notifications OK No thanks