Select Page
Ara: Stephanie tesprimi l-emozzjonijiet tagħha dwar il-mewt ta’ missierha

Ara: Stephanie tesprimi l-emozzjonijiet tagħha dwar il-mewt ta’ missierha

Fir-ritorn tagħha għall-programm Illum ma’ Steph wara l-mewt ta’ missierha, ilbieraħ il-preżentatriċi Stephanie Spiteri esprimiet l-emozzjonijiet tagħha dwar dak li hi flimkien mal-familja tagħha għaddew minnu f’dawn l-aħħar jiem.

Fi spirtu differenti milli mdorrijin naraw lil Stephanie bih, hija qalet li ppreparat ruħha biex tipprova ma tibkix waqt il-programm.

Madanakollu, kif wieħed jista’ jistenna, Stephanie emozzjonat ruħha waqt li kienet qed tgħid li minkejja li l-papà tagħha kellu l-kundizzjoni tal-parkinson u kienu jafu li xi darba jew oħra dan il-mument kien se jasal, xorta waħda diffiċli.

Filwaqt li qalet li r-rispett għandek turih matul waqt il-ħajja, Steph esprimiet il-gratitudni għall-ammont kbir ta’ nies li għamlu kuntatt magħha u mal-familja tagħha biex juru s-sapport f’dan iż-żmien tant diffiċli għalihom u qalet li kienu mumenti li se jibqgħu jgħożżu.

Stephanie qalet li sa nhar l-Erbgħa biss, hija rċeviet madwar 15,000 messaġġ.

Hija rringrazzjat b’mod speċjali lir-Residenza ta’ San Ġużepp, il-Fgura, fejn il-papà tagħha kien qed jgħix sal-jum tal-mewt tiegħu, nhar il-Ħadd 24 t’April, għad-dedikazzjoni u l-imħabba tagħhom.

Irringrazzjat ukoll lil Noeleen Miggiani u t-tim tal-programm tas-sapport u l-għajnuna biex il-programm seta’ jibqa’ għaddej anke fin-nuqqas tagħha.

Fl-aħħarnett, Stephanie qalet li l-papa tagħha dejjem kien jgħidilha li “the show must go on”, anki meta l-mamà tagħha kienet ħażin. Kien jgħidilha li permezz ta’ xogħolha qed tagħti servizz u allura għandha tibqa’ għaddejja anki fi żminijiet diffiċli.

Żiedet tgħid li għaldaqstant qed terġa’ lura għar-rutina bil-programm.

Sebgħa – Wirja tal-Arti b’xogħol reliġjuż kontemporanju

Sebgħa – Wirja tal-Arti b’xogħol reliġjuż kontemporanju

In-numru sebgħa jissemma 735 darba fil-Bibbja u jintuża wkoll b’mod simboliku f’diversi aspetti tal-ħajja f’għadd ta’ kulturi minħabba l-konnessjoni li għandu mal-eternità, fost l-oħrajn. Sebgħa huwa wkoll l-isem tal-wirja tal-arti minn Mark Mallia u Etienne Farrell.

Matul il-Ġimgħa Mqaddsa, l-artisti se jesebixxu seba’ biċċiet xogħol kull wieħed. Mallia jittratta s-seba’ rjus tad-dnubiet il-mejta, b’seba’ rappreżentazzjonijiet ta’ Kristu msallab, filwaqt li Farrell tinterpreta t-tradizzjoni tas-seba’ sjuf li nifdu qalb il-Madonna.

Mill-Ħadd l-10 t’April sas-16 t’April, Sibt il-Għid, il-Kappella tad-Duluri fl-Imqabba se tilqa’ fiha xogħol reliġjuż kontemporanju, imsawwar biex iqanqal mistoqsijiet dwar l-eżistenza tal-bniedem u t-tbatija f’sens wiesa’.

Xi nbidel f’aktar minn elfejn sena? X’qed nistennew minn Alla? Dawn il-mistoqsijiet, flimkien ma’ oħrajn, iż-żewġ artisti interpretawhom f’xogħol oriġinali, bl-użu ta’ materjali u tekniki artistiċi differenti li jikkumplimentaw lil xulxin u jikkomunikaw b’saħħa armonjuża bejniethom.

Grazzi għall-Kappillan tal-Imqabba, Dun John Curmi, il-wirja se ssir f’kappella li tmur lura għal qabel l-1500. Dan il-lok ta’ qima għadu jintuża għall-espożizzjoni tas-Sagrament. Għaldaqstant il-viżitaturi għandhom juru rispett u dinjità, kif inhu xieraq.

Il-wirja se tkun miftuħa kuljum mis-7pm sad-9pm. Nhar il-Ġimgħa l-Kbira, tkun miftuħa mid-9am sad-9pm.

Għal aktar tagħrif, segwu l-paġna Mallia-Farrell fuq Facebook.

Il-President, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni jikkundannaw l-attakki fuq l-Ukrajna

Il-President, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni jikkundannaw l-attakki fuq l-Ukrajna

Il-President George Vella, il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ikkundannaw l-attakki fuq l-Ukrajna li bdew proprju dalgħodu.

Fi stqarrija, il-President George Vella esprima tħassib tiegħu u wassal l-appoġġ tiegħu lill-Gvern u lill-poplu Ukren.

Huwa qal li dan li qed iseħħ jirrappreżenta theddida mhux biss għall-poplu Ukren iżda wkoll għall-istabbiltà Ewropea u globali. Appella wkoll għal waqfien immedjat tal-attakki u irtirar tal-forzi militari mill-Ukrajna u għar-rispett tal-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Il-Prim Ministru qal li minkejja li Malta se tibqa’ konsistenti favur in-newtralità u l-paċi, wieħed ma jistax jibqa’ sieket meta jkun hemm attroċitajiet, tbatija u mwiet.

Qal li t-tensjoni fl-Ukrajna u l-intelliġenza dwar il-possibbiltà ta’ attakk militari ilha tippersisti, iżda x-xeni li qed naraw bħalissa huma ta’ swied ta’ qalb. Qal li l-attentat ta’ invażjoni ta’ partijiet mill-lvant tal-Ukrajna u li qed jiġu rrappurtati eqreb lejn il-punent f’Kyiv, dejjem xtaqna li ma narawx bħalhom.

Huwa qal li bħala nazzjon għandna dover li nitkellmu u nsemmgħu l-vuċi tagħna u filwaqt li nkunu ċari u nwasslu messaġġ ta’ paċi kull fejn hemm tensjonijiet, imma rridu nikkundannaw dawn it-tip ta’ gwerer.

Żied jgħid li l-appell tal-Gvern Malti li anke l-miżuri li se jittieħdu mill-Unjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar iwassal għall-paċi u l-ordni, madanakollu se jibqa’ jagħti l-appoġġ u juri solidarjetà mal-Ukrajna. Dan filwaqt li jikkundanna kwalunkwe aggressjoni jew theddida fuq l-integrità u s-sovranità territorjali ta’ dan l-istat.

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ikkundannaw l-aggressjoni Russa fl-Ukrajna u qal li din tmur kontra l-integrità territorjali Ukrena li Malta tinsisti li tiġi rispettata.

Huwa saħaq li Malta trid tappoġġja bis-sħiħ l-isforzi Ewropej permezz ta’ sanzjonijiet ekonomiċi.

Esprima wkoll it-tħassib tiegħu li l-edukazzjoni tat-tensjoni fir-reġjun permezz tal-aggressjoni Russa fit-territorju Ukren toħloq impatti lil hinn mir-reġjun. Għaldaqstant saħaq li jeħtieġ koordinament fuq livell Ewropew biex l-effetti ikollhom l-anqas impatt fuq għajxien tal-Ewropej u tal-Maltin b’mod partikolari.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li dan hu mument ikrah ħafna, delikat I ta’ theddida għall-istabbiltà fl-Ewropa u madwar id-dinja, u għaldaqstant filwaqt li għandna nuru solidarjetà mal-poplu Ukren u nosservaw in-newtralità tagħna, irridu nwasslu l-messaġġ li azzjonijiet li jpoġġu f’riskju l-integrità u s-sovranita ta’ pajjiż mhumiex aċċettabbli.

Kif tista’ tissapportja bl-aħjar mod lil xi ħadd li qed jikkumbatti mal-kanċer?

Kif tista’ tissapportja bl-aħjar mod lil xi ħadd li qed jikkumbatti mal-kanċer?

Meta xi ħadd qrib tagħna ikun qed jikkumbatti mal-kanċer, ir-reazzjoni immedjata tagħna tkun dik li naraw x’nistgħu nagħmlu biex ngħinuhom u nagħtu s-sapport tagħna.

Dawn huma modi differenti kif tista’ tagħti s-sapport tiegħek.

X’għandi ngħid?

Ħafna drabi, speċjalment fil-bidu, tista’ tkun konfuż dwar x’għandek tgħid jew tagħmel, iżda żomm f’moħħok li tkun miftuħ u sensittiv għal kif qed iħossu huwa dak li ħafna nies ikollhom bżonn. Li jkunu jafu li qiegħed hemm għalihom se jgħin ħafna.

Kull persuna li tkun qed tikkumbatti mal-kanċer ikollha esperjenza differenti u għalhekk ipprova tassumix kif il-persuna tista’ tħossha. Tista’ tkun qed tħossha ferħana f’ġurnata u mdejqa fl-oħra. Ipprova kun konxju tal-burdata tagħha.

Ftakar li l-persuna forsi ma tridx titkellem jew taħseb dwar il-kanċer il-ħin kollu. Li jkollok konverżazzjoni normali fuq affarijiet ta’ kuljum u li taqsam ċajta kultant tista’ tgħin ħafna.

Ipprova teħodhiex personalment jekk il-persuna ma tridx titkellem dwar il-kanċer u rrispetta l-ħtieġa tagħha għall-privatezza jew li jkollha ftit ħin għall-kwiet.

L-emozzjonijiet li jistgħu jħossu

Ħafna drabi tibda tinduna li l-burdata tal-persuna tinbidel minn mument għall-ieħor. Dan huwa normali għal min jiġi dijanjostikat b’kanċer.

Hemm firxa sħiħa ta’ emozzjonijiet li jistgħu jesperjenzaw inklużi:

 • Rabja
 • Dwejjaq
 • Inċertezza
 • Biża’
 • Ħtija
 • Frustrazzjoni
 • Solitudni
 • Iżolament
 • Riċentament
 • Niket

Li wieħed jifhem dawn l-emozzjonijiet jista’ jgħin biex tissapportja lill-persuna aħjar.

Sapport emozzjonali

Ir-riċerka turi li s-sapport emozzjonali mill-familja u l-ħbieb jista’ jagħmel differenza kbira għall-kwalità tal-ħajja ta’ xi ħadd bil-kanċer.

Ħafna drabi wieħed jibża’ li se jgħid xi ħaġa ħażina lil xi ħadd b’kanċer. Jekk turi li ġenwinament jimpurtak minn dak li għaddejja minnu l-persuna allura tista’ tkun ta’ sapport kbir.

Dawn huma xi suġġerimenti li jistgħu jgħinuk:

Li tista’ tagħmel:

 • Esprimi ruħek jekk qed tħossok skomdu, importanti li tirrikonoxxi s-sitwazzjoni minflok tippretendi li mhix qed isseħħ.
 • Xi tagħfisa fl-idejn jew tgħanniqa tagħmel differenza.
 • Ċempel lill-persuna, ibagħtilha xi kartolina jew messaġġ biex turiha li qed taħseb fiha.
 • Fakkarha li jekk tkun trid titkellem se ssibek dejjem hemm biex tisma’. Min-naħa tiegħek kun żgur li tkun disponibbli.
 • Irrispetta l-ħtieġa għall-privatezza tagħha, anke jekk tkun qed tgħix mal-persuna.
 • Issapportja lill-persuna matul id-dijanjosi kollha, fil-bidu, waqt u wara t-trattament.
 • Aqsam xi ċajta u idħak magħha. Id-daħk huwa wkoll mediċina.
 • Żomm ir-relazzjoni tiegħek mal-persuna normali u bilanċjata kemm jista’ jkun.

X’għandek tevita li tgħid u tagħmel:

 • Evita li tgħid li taf kif qed tħossha. Qatt ma tista’ tkun taf eżattament kif iħossu xi ħadd li jkun qed jgħix b’kanċer jekk ma tkunx għaddejt minnha, u anke jekk tkun għaddejt, kulħadd huwa differenti.
 • Evita li tgħidilha biex tkun b’saħħitha jew pożittiva, għaliex b’hekk tkun qed tagħmel pressjoni fuq il-persuna biex iġġib ruħha b’ċertu mod.
 • Tiħux l-affarijiet personalment jekk il-persuna tidher irrabjata jew imdejqa jew ma tridx titkellem.
 • Toffrix pariri li ma ġewx mitluba.
 • Tqabbilx is-sitwazzjoni tal-persuna ma’ ta’ xi ħaddieħor li taf, l-esperjenza ta’ kull persuna li tgħix b’kanċer hija unika.

Li tisma’

Li tisma’ u tipprova tkun konxju tal-ħsibijiet u s-sentimenti ta’ xi ħadd huwa importanti.

M’hemmx bżonn li jkollok it-tweġibiet kollha. Sempliċiment li tisma’ t-tħassib jew l-inkwiet tal-persuna jista’ jkun ta’ għajnuna kbira.

Li tisma’ lill-persuna fil-mument li jkollha bżonn huwa parti importanti mis-sapport emozzjonali.

Hawn xi suġġerimenti li jistgħu jgħinuk tagħmel dan:

 • Ara li kemm jista’ jkun tkunu f’post privat, rilassat u bi ftit distrazzjonijiet.
 • Ħares f’għajnejn il-persuna imma tiċċassax lejha.
 • Ħalli l-persuna tmexxi l-konverżazzjoni u pprova tinterrompix.
 • Agħti l-attenzjoni kollha tiegħek għal dak li qed tgħid.
 • Jekk qed issib dak li qed tgħid il-persuna diffiċli jew ta’ dwejjaq, tbiddilx is-suġġett. Tkellem dwar kif qed tħossok, dan jista’ jipprevjeni kwalunkwe skumdità.
 • Jekk il-persuna tibki, tippruvax twaqqafha jew tipprova tferraħha. Aċċertaha li huwa ok li tkun imdejqa u li hija reazzjoni normali għal dak li qed tgħaddi minnu.
 • Li taqbdilha idejha tista’ tgħin imma jekk tinġibed lura, agħtiha l-ispazju li għandha bżonn.
 • Ipprova tagħtix pariri sakemm il-persuna ma tkunx talbitek xi parir hi stess.
 • Iddaħħalx umoriżmu f’dak il-mument sakemm ma tkunx qed tiċċajta hi stess.
 • Is-silenzju mhuwiex ħażin, anzi, li jkun hemm mumenti fejn tisma’ biss mingħajr ma tlissen kelma, jistgħu jgħinu lill-persuna wkoll.

Sapport prattiku

Minbarra li tissapportja lil xi ħadd emozzjonalment, tista’ wkoll tgħin billi toffri sapport prattiku.

Tkellem mal-persuna u staqsiha jekk hemmx xi ħaġa speċifika li għandha bżonn l-għajnuna fiha.

Hawn persuni li ma jkunux iridu għajnuna jew jistgħu jsibuha diffiċli biex jaċċettawha. Forsi għax ikunu jridu jibqgħu kemm jista’ jkun indipendenti. Ipprova teħodhiex personali. Irrispettat d-deċiżjoni tal-persuna imma kun żgur li taf li jekk tibdel fehmtha, int se tkun hemm.

Li toffri li tgħin hija ħaġa sabiħa ħafna, iżda kun żgur li int kapaċi timpenja ruħek għal kwalunkwe għajnuna li tkun meħtieġa.

Dawn huma xi ideat prattiċi:

 • Ipprepara xi ikliet bnini li jistgħu jiġu ffriżati.
 • Twassal lill-persuna l-isptar għal testijiet tad-demm u appuntamenti.
 • Tgħin fit-tindif u l-ħasil tal-ħwejjeġ.
 • Tieħu mixja lill-kelb jew annimali domestiċi oħra għand il-vet.
 • Toffri li tagħmel ix-xiri.
 • Twassal u tmur għat-tfal l-iskola.
 • Tagħmel xi qadjiet li jista’ jkollha bżonn tagħmel.
 • Jekk ma tgħix mal-persuna, staqsi qabel iżżurha, f’każ li tkun qed tħossha ma tiflaħx ħafna.

Il-preżenza, ir-rispett u l-imħabba huma importanti ħafna u dejjem jagħmlu differenza kbira fil-ħajja tal-individwu.

Madanakollu, inħeġġu dejjem sabiex wieħed ifittex għajnuna professjonali jekk u meta jħoss il-bżonn.

“Neħħejtulna d-dritt għal-libertà! Se ġġibuna priġunieri ġo djarna stess!” – Stephanie Chircop

“Neħħejtulna d-dritt għal-libertà! Se ġġibuna priġunieri ġo djarna stess!” – Stephanie Chircop

Permezz ta’ post fuq il-paġna ta’ Facebook tagħha, il-preżentatriċi u kantanta Stephanie Chircop, esprimiet il-ħsibijiet u t-tħassib tagħha dwar is-sitwazzjoni preżenti relatata mal-pandemija tal-Covid-19 f’Malta.

Fil-post tagħha, Stephanie staqsiet għaliex l-awtoritajiet spiċċaw jiġġieldu u jippersistu man-nies biex jieħdu t-tilqima, u staqsiet għaliex, fi kliemha, bl-istess argument, ma jiġux projbiti s-sigaretti li jagħmlu ħsara biss.

Hija sostniet li dan kollu qed isir minħabba l-flus. “Spiċċajna ngħixu ġo dinja fejn qed noqtlu lil xulxin minħabba l-flus.”

Stephanie ikkritikat b’mod qawwi ċerti deċiżjonijiet li qiegħdin jittieħdu mill-awtoritajiet. Qalet li l-poplu qed jaċċetta li jitnaqqru d-drittijiet tal-bniedem.

Filwaqt li semmiet il-pjan li qed jissemma biex persuni fi kwarantina jkunu jistgħu jivvutaw, hija staqsiet għaliex allura persuni li jkunu pożittivi għall-Covid ma jitħallewx iduru bil-karozza.

Saħqet li qed jittieħdu d-drittijiet għal-libertà, tal-għażla u tal-moviment u li dan kollu qed isir skapitu tal-vulnerabbli u l-innoċenti.

“Se ġġibuna priġunieri ġo djarna stess! Nies, qumu minn hemm! Iktar qed jimirdu nies b’mard mentali milli bil-Covid! Però aħna għandna s-setgħa li nbiddlu dan kollu! Flimkien niġbdu ħabel wieħed!”

Stqarret li s-soltu qatt ma tikkumenta b’dan il-mod u li dejjem iġġib rispett lil kulħadd iżda ma tiflaħx issofri aktar inġustizzji u tkun xhud ta’ inġustizzji li qed isiru.

Stephanie ħeġġet lin-nies biex iqumu u jitkellmu, u jagħmlu xi ħaġa dwar dan kollu li qed jiġri.

Talbet ukoll lill-awtoritajiet kollha kkonċernati biex ma jħallux lill-pajjiżna jegħreq.

“Intom min intom, aħsbu f’uliedkom u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin! Jien ma nibża’ minn ħadd! Minn Alla biss nibża’! Imma uliedi bla vuċi u min hu vulnerabbli wkoll! Aħsbu b’imħabba, empatija u tolleranza u agħmlu l-għażliet ġusti.”

Enable Notifications OK No thanks