Select Page
“Agħmel xi ħaġa, żgħira kemm hi żgħira, kuljum, biex illum tkun aħjar mill-bieraħ” – Kurt Calleja

“Agħmel xi ħaġa, żgħira kemm hi żgħira, kuljum, biex illum tkun aħjar mill-bieraħ” – Kurt Calleja

Nitkellmu ma’ Kurt Calleja

Kurt, kif tħossok bir-rispons tant qawwi li għadek tirċievi dwar il-kanzunetta Bla Tarf, anki wara li għaddew ġimgħat minn mindu ġiet ikklassifikata bħala l-kanzunetta rebbieħa fit-tieni edizzjoni ta’ Mużika Mużika?

Onestament, ninsab veru mċekken quddiem l-imħabba li baqgħet tirċievi d-diska Bla Tarf. Minkejja li d-diska veru emmint fiha minn xħin ktibtha, qatt ma stennejt dan it-tip ta’ rispons u ta’ dan dejjem nibqa’ grat u saqajja mal-art.

X’għadda minn moħħok dak il-mument li ġejt ikkonfermat rebbieħ?

Għal mument ħsibt li kont qed noħlom u f’xi ħin ħa jdoqq l-iżveljarin u nqum u nirrealizza li għadu lanqas biss wasal Mużika Mużika. Meta nħares lura lejn il-vjaġġ tad-diska Bla Tarf u niftakar minn fejn telqet u mbagħad f’daqqa waħda bdejt nara n-nies ikantawha miegħi verament tkompli tikkonferma s-saħħa li għandha fuqna l-mużika, speċjalment issa li erġajna qiegħdin napprezzaw r-rikezza tal-lingwa sabiħa tagħna l-Maltin, inħossni verament ixxurtjat li l-Maltin laqgħu Bla Tarf f’qalbhom.

Xi tfisser din ir-rebħa għalik?

Onestament – għalkemm ħadd ma jemminni meta ngħid hekk, jien ma kienx l-iskop tiegħi li nirbaħ. Għalija ma kienx importanti li jien nirbaħ trofew iżda li Bla Tarf tirbaħ il-qlub tal-Maltin.

Meta kont qiegħed id-dar s-sena l-oħra fit-tieni lockdown u kont qed narah ma’ sħabi, bqajt verament mistgħaġeb bil-livell straordinarju ta’ dan il-festival u wara sentejn Covid fejn tista’ tgħid ma kellniex avvenimenti fejn nistgħu niċċelebraw Il-mużika, kelli xewqa li nkun fuq stage sabiħ bl-orchestra u nkanta diska li tirrappreżenta fejn ninsab jien mużikalment, illum li għandi 33 sena visa vi l-Kurt Calleja li jiftakru ħafna nies bid-diska This Is The Night 10 snin ilu. L-iskop tiegħi kien li nieħu gost, nagħti gost.

Lil min għażilt li tiddedika din ir-rebħa?

Id-diska hija miktuba għal koppja li ltaqgħu fl-agħar episodju ta’ ħajjithom u minkejja kull sofferenza fiżika, mentali u spiritwali li għaddew minnha – din għamluha flimkien. L-istorja tagħhom saħħritni mill-ewwel ġurnata li smajtha u allura ddedikajt ir-rebħa lil kull min hu għaddej minn żmien iebes. Għandek tkun taf li dan huwa żmien li jgħaddi, jekk timpenja ruħek u taħdem għalih. Jekk waħdek tibża li taqta’ qalbek, fittex l-għajnuna, imma agħmel xi ħaġa, żgħira kemm hi żgħira, KULJUM, biex illum tkun aħjar mill-bieraħ.

X’inhi d-definizzjoni ta’ mħabba għalik?

Hemm ħafna tipi differenti ta’ mħabba u livelli ta’ mħabba, biss għalija l-imħabba vera tfisser li int tkun verament tieħu pjaċir u tixtieq il-ġid lill-persuna/i li int tħobb, anke meta f’sitwazzjonijiet li forsi l-ġid tagħhom ikun ta’ detriment għalik. Imħabba bla tarf hekk tfisser, li int lest li saħansitra tagħti ħajtek biex il-persuna li int veru tħobb tkun protetta u f’saħħitha.

Mill-ewwel darba li nstemgħet il-kanzunetta ntlaqgħet tajjeb ħafna mill-pubbliku. Kont qed tistenna li se jkollok rispons daqstant qawwi?

Onestament, mill-ewwel emmint fiha d-diska. Jien nikteb ħafna diski biss ma nsemmagħhom lil ħadd għax mhux dejjem ikunu tal-livell li nkun nixtieq. Bla Tarf kienet kompletament il-kontra, ktibtha verament fi ftit ħin u aktar ma bdejt nismagħha aktar bdejt insir inħobbha. Emmint verament li d-diska kienet se tintlaqa’ tajjeb, però mhux f’dan il-livell. L-imħabba li rċeviet id-diska Bla Tarf għadu jissorprendini sal-lum.

Liema kanzunetta mill-finalisti ħalliet l-iktar impatt fuqek?

Tkun ‘l Hawn Għaddi ta’ Kantera. Apparti li d-diska veru togħġobni u veru tirrappreżenta l-ħajja tagħna l-Maltin; fis-semifinali u kemm fil-finali kienet qed tiġi kantata ftit diski qabel kont nitla’ jien u allura fejn jien is-soltu fuq il-palk nieħu pjaċir naqbeż u nogħla u nagħmel party – fid-diska Bla Tarf kelli nkun aktar dixxiplinat minħabba l-fatt li d-diska hija aktar intima, u grazzi għal Kantera stajt noqgħod nieħu buzz backstage u neħles min-nervi li jkolli qabel nitla’ fuq il-palk.

Kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek fil-Festival Mużika Mużika? U xi jfisser li tkun parti minn festival bħal dan?

Il-Maltin għandna espressjoni: “Bħal ta’ barra!” u fejn is-soltu nwaqqgħu lilna nfusna għaċ-ċajt u ngħidu li ma nistgħux inkunu “bħal ta’ barra”, dan il-festival verament wera li din il-limitazzjoni qiegħda biss f’moħħna. Minkejja ċ-ċokon ta’ pajjiżna, għandna nies professjonali li jridu jagħtu s-saħħa lil arti Maltija u din timlini b’kuraġġ, u bħali mużiċisti u kantanti oħrajn, li dan is-settur huwa fil-fatt settur viabbli, li tista’ taqla’ l-ħobża tiegħek minnu u mhuwiex biss passatemp.

X’sibt l-iktar ta’ sfida f’dan il-vjaġġ?

Jien moħħi jiġri bija, meta nkun ispirat nibda nimmaġina ħafna affarijiet bhal x’nista’ nagħmel fuq l-istage u effetti u ħwejjeġ eċċ. Biss il-parir mit-tim tiegħi kien li nkun il-Kurt is-sempliċi; il-Kurt li jħobb ikanta u jieħu pjaċir bil-mużika; il-Kurt li verament qiegħed japprezza l-opportunità li għandu hawnhekk quddiemu u allura meta bdejna niddiskutu bdejt insibha iebsa biex nadatta mal-kunċett li “Less Is More”, però t-tim tiegħi kellu raġun.

Ġratlek xi praspura jew mument partikolari relatata mal-vjaġġ tiegħek f’Mużika Mużika?

Waqt wieħed mill-programmi li kienu qed isiru bi tħejjija għall-festival innifsu, il-parteċipanti konna mistednin nieħdu sehem f’attivitajiet kulturali Maltin u Għawdxin u peress li jien kok, qaluli biex nagħmel il-ftira Għawdxija. Li ma kinux jafu huwa li għalkemm għandi passjoni kbira għall-ikel u mħabba speċjali għat-tisjir u l-kreattività f’dan il-qasam, jien m’iniex tajjeb bl-għaġina u l-ħelu. U avolja l-għaġina kienet lesta u kull ma kelli nagħmel huwa li niftaħha u nimliha, meta tfajniha fil-forn tiegħi inqasmet u ridt l-art tiblagħni.

Tħoss li l-lingwa Maltija hija apprezzata biżżejjed?

Biżżejjed qatt, imma kuljum daqsxejn aħjar mill-bieraħ.

Taħseb li hemm bżonn li jsiru aktar inizjattivi li joffru pjattaforma għall-mużika bil-lingwa Maltija?

Jien inhoss li r-radjiet u t-televiżjoni, pjattaformi ta’ midja soċjali flimkien mal-awtoritajiet ikkonċernati għandhom jieħdu impenn sabiex il-liġijiet li jipproteġu d-drittijiet tal-kompożituri, awturi u artisti Maltin ikunu mħarsa sew. Ħafna drabi persuna f’dan il-qasam jonfoq ħafna flus minn butu stess biex joħloq xi ħaġa ta’ livell u wisq ikun hemm drabi li dan il-proġett jingħata l-ġenb.

X’inhu l-pass li jmiss fil-karriera mużikali tiegħek?

Bħalissa qed niddiskutu diversi kollaborazzjonijiet ma’ artisti oħrajn, kemm bil-lingwa Maltija u kemm b’lingwi oħra. Qed nippjanaw kunċert b’diversi mistiedna u anka li fl-aħħar inkun nista’ nniedi l-album li ili naħdem fuqu kwazi 3 snin.

Tispikka l-lingwa tas-sinjali fl-interpretazzjoni ta’ Claudia waqt Mużika Mużika

Tispikka l-lingwa tas-sinjali fl-interpretazzjoni ta’ Claudia waqt Mużika Mużika

Fost it-talent mużikali Malti li smajna u segwejna f’dawn l-aħħar jiem, ċertament spikkat l-interpretazzjoni ta’ Claudia Faniello tal-kanzunetta tagħha, Ġmielek.

Minbarra l-vuċi unika u impekkabbli ta’ Claudia Faniello fl-interpretazzjoni stupenda tal-kanzunetta Ġmielek, b’kitba ta’ Joe Julian Farrugia u kompożizzjoni ta’ Philip Vella, spikkat il-lingwa tas-sinjali.

Permezz tal-lingwa tas-sinjali, li hi xi ħaġa li m’aħniex imdorrijin naraw fejn tidħol mużika, Claudia wasslet messaġġ importanti ħafna ta’ inklużjoni.

Il-komunikazzjoni hija parti kruċjali mill-inklużjoni, u proprju f’dawk il-mumenti, permezz tal-kanzunetta tagħha, Claudia tesprimi l-valur ta’ kull individwu u tikkomunika ma’ dawk li jużaw il-lingwa tas-sinjali

Dan jirrifletti wkoll fil-messaġġ li twassal il-kanzunetta Ġmielek, li tittratta dwar kif għandna nagħrfu l-ġmiel ta’ xulxin, mhux biss dak ta’ barra, imma ħafna aktar ta’ ġewwa.

Li ma niġġudikawx u nwarrbu lil dawk li f’għajnejna jidhru differenti iżda li nagħrfu l-ġmiel ta’ xulxin. Ġmielek tagħti tama partikolarment lil dawk li qed ibatu fis-silenzju, tbatija kkawżata mill-uġigħ li f’diversi ċirkostanzi tal-ħajja u mis-solitudni, għaliex twassal il-messaġġ li jekk inħarsu lejn xulxin bla preġudizzji, nagħrfu l-valur ta’ xulxin u nistgħu nkunu l-leħen għal min m’għandux.

Claudia kellha kontribut biex tinkiteb din il-kanzunetta, dan minħabba li kif saħqet diversi drabi, kien hemm żminijiet fejn hi stess iffaċċjat sfidi personali fil-passat u kien hemm drabi fejn hi wkoll kienet tħossha waħedha.

Kont taf li Claudia kellha kliem miktub fuq il-libsa?

Jikkumplimenta l-messaġġ tal-kanzunetta Ġmielek, kien il-kliem li Claudia kellha miktub fuq il-mant tal-libsa; “Għalik li tħossok waħdek, kun af li m’intix

Ġmielek ġiet ikklassifikata fit-tielet post bi 88 punt.

Ir-rispons dwar din il-kanzunetta fuq il-midja soċjali kien wieħed qawwi, u żgur li se tkun waħda li se tibqa’ tissemma’ u inkluża fil-ħidma għal soċjetà ħafna aktar inklużiva.

“Dak li għaddejt minnu jien nixtieq li naqsmu ma’ ħaddieħor biex inkun ta’ kuraġġ għalihom” – Ryan Hili

“Dak li għaddejt minnu jien nixtieq li naqsmu ma’ ħaddieħor biex inkun ta’ kuraġġ għalihom” – Ryan Hili

Nitkellmu ma’ Ryan Hili, ir-rebbieħ tat-tielet edizzjoni ta’ X Factor Malta

Ryan, irnexxielek tirbaħ it-tielet edizzjoni ta’ X Factor Malta. Mill-espressjoni li stajna naraw fuq wiċċek kont tidher sorpriż ħafna. X’għadda minn moħħok f’dak il-mument li kont taf li int ir-rebbieħ?

Dak il-ħin meta Ben Camille għajjat ismi, ma stajtx nemmen dak li qed nisma’. Il-fatt li kont mal-ewwel tlieta kienet diġà sorpriża kbira għalija, imma l-fatt li rbaħt kien mument li żgur ma stajtx nemmnu u li mhux ħa ninsa qatt. Ovvjament, kuntent ħafna u grat lejn dawk kollha li tawni s-sapport mill-bidu sal-aħħar.

Xi tfisser din il-kisba għalik personali u għall-karriera tiegħek?

Jien il-mużika nqisha bħala xi ħaġa ferm important f’ħajti. Il-fatt li ddeċidejt li nieħu sehem kien diġà pass kbir u r-rispons li rċevejt mill-bidu kien pożittiv. Il-fatt li rbaħt komplejt nemmen iktar fit-talenti tieghi u se nkompli naħdem biex nibqa’ nuri x’kapaċi nagħmel fil-karriera mużikali tiegħi.

Iddedikajt ir-rebħa għall-papà tiegħek. Għaliex? X’impatt għamel fuqek personali biex wasalt sa fejn wasalt illum?

Sfortunatament, il-papà marad u ħalliena f’temp ta’ xahar. Dan kollu fetaħli għajnejja u urieni biċ-ċar kemm illum hawn u għada ma nafx. Il-ħajja wisq qasira biex tieħu kollox for granted. Jekk għandek tagħmel xi ħaġa, aqbad u agħmilha issa.

X’messaġġ tixtieq twassal permezz ta’ din ir-rebħa?

Kull min għandu ħolma jagħmel mezz biex għallinqas jipprova jieħu l-ewwel pass. Qatt mhu tard wisq u jekk ma temminx li kapaċi u tkun tajjeb, ikun dispjaċir kbir.

Xi tgħidilna dwar it-tliet finalisti l-oħra?

F’din l-edizzjoni nħoss li veru konna grupp sabiħ. Ir-relazzjoni mal-kontestanti kienet waħda mill-isbaħ u baqgħet sal-aħħar mal-finalisti l-oħra. Kollha kemm huma bravi u l-fatt li d-distakk fil-punti kien ftit turi kemm ir-rebħa setgħet kienet ta’ kulħadd.

Kif għidt int ukoll, fl-edizzjoni ta’ din is-sena nħass spirtu ta’ għaqda bejn il-kontestanti. Ma’ liema kontestanti kont l-aktar viċin?

Kif għidt qabel, ir-relazzjoni mal-kontestanti l-oħra kienet waħda tajba ħafna. Ovvjament, inħoss li kont iktar viċin ma’ Kevin Paul u Drakard għax ħdimna flimkien mill-bidu nett. It-tnejn li huma kienu ta’ sapport kbir għalija.

Ryan, għidilna ftit dwarek u l-istorja tiegħek. Min hu eżattament Ryan Hili? Kif tiddeskrivi ħajtek sal-lum?

Ryan huwa persuna mistħi ħafna imma li lest li jagħmel kollox biex jgħix ħajtu bl-aħjar mod possibbli. Bħalissa naħdem bħala għalliem tad-disinn u teknoloġija fi skola sekondarja. Il-mużika nqisha bħala prijorità u nixtieq li fil-futur qarib inkompli nikber f’dan il-qasam.

B’mod inġenerali, x’kienu l-akbar ostakli li kellek tiffaċċja f’ħajtek?

L-aktar żewġ ostakli li kelli negħleb kienu l-fatt li ma nagħtix kas il-midja soċjali ħafna (fejn jidħlu kummenti negattivi) kif ukoll li noħroġ minn qoxorti meta ġejt biex nipprepara l-kanzunetti.

X’kien li ħajrek tipparteċipa f’X Factor Malta?

Jien qatt ma pparteċipajt f’xejn hawn Malta, però minn dejjem xtaqt li nagħmel dak il-pass. L-X Factor ilni nsegwih mindu kont żgħir u kont naffaxxina ruħi nara l-progress li kienu jagħmlu l-kantanti mill-bidu sal-aħħar. Apparti minn hekk jien inħobb insegwi l-Eurovision Song Contest, allura minn dejjem kien hemm dik il-ħajra għall-kompetizzjoni.

Kif tiddeskrivi l-vjaġġ tiegħek f’X Factor Malta mill-bidu sal-aħħar?

L-avventura kienet waħda surreali fis-sens li bdejt mix-xejn u rnexxieli nasal sal-quċċata. Tgħallimt ħafna minn din l-esperjenza u rnexxieli niltaqa’ ma’ ħafna nies bravi u naħdem ma’ ħafna nies stabbiliti.

Kif kienet l-esperjenza tiegħek mal-erba’ ġurija, partikolarment ma’ Howard?

L-esperjenza mall-ġurija kienet waħda tajba ħafna, tgħallimt ħafna mingħandhom u avolja ma kinux il-mentors tiegħi xorta għenuni. Howard kien l-aqwa mentor li qatt seta’ kelli. Irnexxielu joħroġni minn qoxorti u baqa’ sal-aħħar jgħallimni kif għandi nkun artist komplut. Kien hemm żmien fejn kienet diffiċli għalina biex insibu kanzunetta adattata għalija, però llum il-ġurnata nirringrazzja ‘l Alla bl-għażliet li għamilna għax nemmen li kienu kollha ta’ kwalità. Howard huwa peruna li jaf x’inhu jagħmel u kull suġġeriment li tani dejjem ħareġ il-frott minnu.

Fl-audition tiegħek esprimejt il-fatt li xtaqt tipparteċipa qabel f’X Factor Malta iżda ma kontx kunfidenti biżżejjed. Għaliex?

Domt ħafna biex iddeċidejt li nieħu sehem għas-sempliċi raġuni li jien qatt ma rajt lili nnifsi lest biex nidher quddiem in-nies. Il-fatt li jien għandi ‘bionic hand’ ma kinitx tgħin fid-deċiżjoni għax bżajt ħafna mill-kummenti ħżiena tan-nies. Il-midja soċjali tista’ tkun waħda pożittiva però tista’ tkun negattiva wkoll.

Liema mumenti mill-vjaġġ tiegħek f’X Factor Malta tgħożż l-aktar? U liema prestazzjoni hija l-aktar għal qalbek?

L-iktar mumenti għal qalbi apparti meta rbaħt huma meta kien ikollna r-rehearsals. Il-memorji li għandi huma ħafna u napprezza lil kull kontestant, lit-tim tal-midja soċjali, kif ukoll lill-crew kollu li tella xow mill-isbaħ. L-iktar prestazzjoni li ħadt gost nagħmel kienet tal-Live Show 4 għax kantajt f’nofs l-udjenza.

X’inhi r-reazzjoni tiegħek għar-rispons qawwi li rċevejt u għadek tirċievi mill-pubbliku? Stennejt daqshekk sapport?

Is-sapport li kelli mingħand in-nies kien kbir. L-għada li rbaħt irċevejt ħafna messaġġi u kummenti pożittivi u għadni nirċievi s’issa wkoll. Napprezza immens lil kull min b’xi mod jew ieħor tani s-sapport għax bis-saħħa tagħhom irnexxieli nasal s’hawn.

Int ukoll għalliem. X’reazzjonijiet kellek mill-kollegi u l-istudenti tiegħek wara li rbaħt?

Il-kollegi kienu ta’ sapport kbir għalija. Mill-ewwel ġurnata tawni ħafna sapport u anke sorpriżi wara l-finali għamluli. L-istudenti mhux inqas. Kull xħin rawni fil-kurituri tal-iskola kienu jgħajtuli biex jgħiduli li vvutawli u biex jgħiduli prosit.

Matul il-vjaġġ tiegħek f’X Factor Malta, ġieli rċevejt kritika li affettwatek? Kif taġixxi għall-kummenti li jkunux qed iwasslu kritika kostruttiva, iżda personali?

Fortunatament ma tantx kelli kritika negattiva u dik apprezzajta ħafna. Il-ftit li kien hemm pruvajt ma nagħtix kashom għax ħafna minnhom kienu jkunu minn ‘fake profiles’. Minn kollox issib u naf biċ-ċert li ħa nibqa’ nsib. Ma tistax tingħoġob ma’ kulħadd.

Irbaħt is-somma ta’ €50,000. X’beħsiebek tagħmel bihom?

Il-ħamsin elf beħsiebni ninvestihom fil-mużika billi nużahom biex nixtri xi apparat ħalli nkun nista’ naħdem fuq il-mużika tiegħi stess.

X’inhu l-pass li jmiss għal Ryan Hili?

Il-pass li jmiss hu li niffoka iktar fuq mużika oriġinali kif ukoll anke naħdem ma’ kantanti oħra stabbiliti. Meta konna inkunu rehearsals konna nifthemu biex la jgħaddi kollox nibdew nikkollaboraw flimkien.

Kieku kellek tikteb kanzunetta f’dan il-mument, dwar xiex tkun?

F’dan il-mument probabbli nikteb kanzunetta dwar kif wieħed m’għandux jaqta’ qalbu. Dak li għaddejt minnu jien nixtieq li naqsmu ma’ ħaddieħor biex inkun ta’ kuraġġ għalihom.

Hemm xi artisti Maltin li tixtieq tikkollabora magħhom fil-futur?

Hemm ħafna kantanti li nixtieq naħdem magħhom, però l-iktar tnejn huma Amber u Brooke.

Għandek xi ħolm partikolari li tixtieq twettaq?

Waħda mill-ħolmiet tiegħi hi li nkanta jew nirrappreżenta lil Malta f’pajjiż differenti.

X’messaġġ tgħaddi lil dawk li qed jaqraw din l-intervista?

Minn qalbi nixtieq li kull min għandu xi ħolma u qed iżomm lura, jagħmel mezz biex għallinqas jipprova. Il-ħajja wisq qasira biex inżommu lura u importanti li ngħixu l-ħajja b’mod komplut.

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursola Von Der Leyen tgħid li Putin huwa ħati li ġab lura l-gwerra fl-Ewropa

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursola Von Der Leyen tgħid li Putin huwa ħati li ġab lura l-gwerra fl-Ewropa

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursola Von Der Leyen qalet li l-Unjoni Ewropea se timponi sensiela ta’ sanzjonijiet ir-Russja li se timblokka l-aċċess għal teknoloġiji ewlenin u tfixkel l-abilità tal-pajjiż li jiffinanzja l-invażjoni tal-Ukrajna.

Hija qalet li l-Unjoni Ewropea se timmira setturi strateġiċi tal-ekonomija Russa u ddgħajjef l-bażi ekonomika tar-Russja u l-abilità tagħha li timmodernizza. Barra minn hekk, se jkunu qed jiġu ffriżati l-assi Russi fl-UE u jitwaqqaf l-aċċess tal-banek Russi għas-suq finanzjarju Ewropew.

Von der Leyen tat stqarrija qasira dalgħodu b’reazzjoni għad-deċiżjoni tar-Russja li tibda l-attakk kontra l-Ukrajna, li tpoġġi aktar pressjoni fuq il-mexxejja tal-UE biex jagħtu rispons aktar qawwi u radikali.

Hija qalet li Putin huwa ħati li ġab lura l-gwerra fl-Ewropa filwaqt li kkundannat l-attakk barbaru u l-argumenti użati biex jiġġustifikawh.

Von Der Leyen qalet li l-mira tar-Russja mhix biss Donbas, l-Ukrajna iżda l-istabbiltà fl-Ewropa u l-ordni internazzjonali sħiħa bbażata fuq ir-regoli, u saħqet li r-Russja se tinżamm responsabbli għal dan kollu.

Pfizer u BioNTech jibdew jittestjaw vaċċin speċifiku għall-Omicron fuq in-nies

Pfizer u BioNTech jibdew jittestjaw vaċċin speċifiku għall-Omicron fuq in-nies

Pfizer u BioNTech bdew it-testijiet kliniċi għall-vaċċin speċifiku għall-Omicron.

L-istudju se jevalwa l-vaċċin għas-sigurtà, it-tollerabilità u l-livell ta’ rispons immuni, kemm bħala doża primarja kif ukoll bħala doża tal-booster f’madwar 1,420 adult f’saħħtu ta’ bejn it-18 u l-55 sena.

Il-possibilità li l-Omicron jikkawża infezzjoni anke f’nies imlaqqma hija akbar minn dik ta’ varjanti oħra, iżda għadu mhux ċar jekk hux se tibda tingħata tilqima speċifika għalih.

Fost il-kwistjonijiet li r-regolaturi qed jevalwaw huma li wħud mill-ewwel postijiet li ffaċċjaw żieda qawwija fil-każijiet tal-Omicron diġà qed jaraw il-mutant jonqos, u m’hemm l-ebda mod biex tkun taf jekk il-varjant li jista’ jkun hemm wara l-Omicron hux se jixbah l-Omicron jew ikun totalment differenti.

Enable Notifications OK No thanks