Qlub Imwennsa (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Qlub Imwennsa (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Karistu resaq lejn it-tieqa tal-ħġieġ illi kellu fl-appartament il-ġdid. Ra l-kuluri fis-sema u sema’ l-istess ħsejjes familjari tan-nar tal-ajru.
Sena ġdida.
Ħares madwaru u ftakar f’kemm kienu ġraw affarijiet dis-sena. Dan l-appartament kien komdu, mimli għamara moderna u kellu dak kollu li Karistu qatt ma kien seta’ jaffordja qabel. Ħares lejn ħwejġu u tbissem. F’sena, b’dik l-imbierka lotterija kien sar nies.
Lanqas felaħ jistenna l-għada. Kellu seba’ mitt sena ħalli jara jekk Toni kienx se jiġi ħalli jagħtih dak kollu li kien tah hu meta ma kellux għaxja ta’ lejla.
L-għada mar iħaffef lejn il-bank, jitbissem, iżomm rigal f’idejh, liebes ilbies sabiħ. Kien qed ikanta minn taħt l-ilsien.
Rah hemm.
Toni.
Toni kien qiegħed bilqiegħda fuq il-bank jistennih.
“Toni…..” qallu Karistu hekk kif resaq lejh.
Iż-żewġt iħbieb ta’ kull nhar l-ewwel tas-sena.
Toni kien liebes bħas-soltu, impekkabbli.
“Int….?” qallu Toni.
“Jien, iva. Skużani li s-sena l-oħra ma sibtnix nistennik, imma rbaħt il-lotterija. Kellhom iġorruni d-dar bil-ħasda li ħadt! Din is-sena nħallaslek l-ikla jien.”
Tah ir-rigal u marru jieklu fl-istess ristorant lussuż illi kienu jmorru ta’ kull sena. Ferħu b’xulxin u twennsu bil-kliem li kienu jieħdu gost jirrakkontaw lil xulxin.
Kien propju dak il-ħin, li daħal raġel fqir, jittallab fil-bieb tal-ħanut għall-flus. Minnufih, Karistu qam bilwieqfa u tah karta ta’ għoxrin ewro.
“Mur ixtri xi ħaġa x’tiekol!” qallu Karistu, qabel ma’ ġie sid il-ħanut biex ikeċċih.
“Ara……mela inti taf lil Toni?” staqsieh dak ir-raġel mlibbes ħwejjeġ imtertqa. “Dak li jorqod f’kaxxa tal-kartun fit-tarf tat-triq?”
“Naħseb sejjer żball……” qallu Karistu.
“Le, żgur hu! Ton?” għajjatlu.
Toni qam bilwieqfa u ġie ħdejhom.
“Naħseb dan bidlek ma’ xi ħadd ieħor!” qallu Karistu.
“Le, Karistu…..dak ma biddilni ma ħadd! Jiena Toni. M’għandix dar. M’għandi xejn u lil ħadd. Kont niġbor ġabra ta’ kull sena ħalli kull l-ewwel ġurnata tas-sena jkolli ħabib. Ikolli ma’ min ngħid kelma, ikolli lilek. Ikolli ikla. Kont nagħmel sena sħiħa niġbor il-flus għal din il-ġurnata. Nixtri tibdila u nħallas ikla. U nħossni raġel maħbub għal din il-ġurnata. Maħbub minnek.”
Karistu baqa’ jħares lejh b’ħalqu miftuħ.
Antonio Galea Sciortino kien jaqsam dak kollu li kien ikollu miegħu, meta kien ifqar minnu!
“Illum stess se tibda toqgħod miegħi….” qallu bid-dmugħ f’għajnejh.

Qlub Imwennsa (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Qlub Imwennsa (It-tieni parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

“Toni……” beda jgemgem waħdu hekk kif ħaffef mal-liwja tat-triq u wasal eżatt quddiem il-bank fejn kienu jiltaqgħu ta’ kull sena.
Ta’ kull sena.
Kienu ltaqgħu xi għaxar snin ilu.
Dakinhar, Karistu kien qed jibki xortih fuq il-bank li kien biswit daru, eżatt quddiem il-gabbana, bil-veduta tal-baħar, taħt siġra kbira tar-rummien. Fil-bidu, eżatt għaxar snin ilu, lanqas biss kien induna bih.
“Antonio Galea Sciortino jisimni,” kien qallu l-ġentlom li kien poġġa ħdejh snin ilu.
“Jien Karistu,” kien wieġbu b’leħen maħnuq. Dakinhar kien jiftakar li kellu ġuħ ta’ kelb. Kieku sab xi ħaġa f’xi tank taż-żibel żgur kien iniżżilha wkoll!
“Tista’ ssejjaħli Toni…..”
Dak il-ħin kien ħares f’għajnejh għall-ewwel darba. Għalkemm kien raġel liebes ilbies sabiħ, xagħru ppettnat b’mod perfett u kellu l-fwieħa kważi tistordik, Karistu kien ħa grazzja miegħu. U mid-dehra anke Antonio Galea Sciortino, jew insomma Toni! Għax kien qed jitbissimlu u jiggustah!
“Fejn toqgħod?” kien staqsih.
“Hawn wara. Żewġt ikmamar se jaqgħu. Waħdi. Jien noqgħod waħdi. Familja m’għandix. Flus lanqas.”
“Ejja miegħi. Il-familja tiegħi ma jiġux bħal dalgħodu. Nieklu ikla flimkien f’ristorant tajjeb!”
Għajnejn Karistu kienu xegħlu aktar mid-dawl li kien jarmi l-fanal tal-Għasri fi żmienu!
Pinu, li kien ibiegħ fil-gabbana, kien jiftaħ bħal lum ukoll. Kull nhar l-ewwel tas-sena filgħodu kien jiftaħ, iħabbru r-rebbieħ tal-lotterija l-kbira u jerġa’ jagħlaq minnufih ħalli jkompli mal-familja. Karistu tista’ tgħid, kull sena kien jiġbor xi ħaġa tal-flus għal biljett, bit-tama li jirbaħha hu. Kieku jirbaħ dik iċ-ċifra, kieku żgur kien jgħix komdu! Iżda b’xorti ħażina, Karistu qatt ma kien rebaħha. Dik is-sena li kienu ltaqgħu Toni u Karistu flimkien, Pinu kien ħassu sorpriż hekk kif rahom iqumu minn fuq il-bank u jitilqu flimkien. L-għada kien sar jaf illi milli jidher, dik is-sena Karistu kien kiel xi ikla kbira minn fuq dahar Toni!
“Hekk trid!” kien qallu.
Imma issa kien drahom. Kienu jiltaqgħu kull filgħodu, kull nhar l-ewwel tas-sena. Toni u Karistu.
Is-sinjur u l-fqir kienu jsejħulhom. Kulħadd kien jiggustahom u kienu saru s-sensazzjoni tar-raħal!

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Napli: Ġuvni ta’ 15-il sena jmut wara ikla sushi

Napli: Ġuvni ta’ 15-il sena jmut wara ikla sushi

Luca Piscopo, ġuvni ta’ 15-il sena minn Napli, miet wara li kien mar jiekol ikla sushi flimkien ma’ sħabu.

Ftit sigħat wara l-ikel beda jħossu ma jiflaħx, b’deni qawwi, dijarea u rimettar. Sħabu li kienu miegħu wkoll kellhom sintomi ta’ avvelenament mill-ikel, b’wieħed minnhom ġie iddijanjostikat b’sintomi kkawżati mis-salmonella.

Qalb Luca waqfet nhar it-2 ta’ Diċembru. Bħalissa qed jiġu investigati kemm it-tabib li rah u tah il-mediċina għas-sintomi li kellu kif ukoll sid ir-ristorant Ġappuniż, minn fejn Luca kiel is-sushi.

L-investigaturi jridu jkunu ċerti jekk kienx hemm mard ieħor qabel jew jekk il-mewt tiegħu setgħetx verament tkun konnessa mas-sushi, anki jekk il-membri tal-familja tiegħu qed isostnu li Luca kien f’saħħtu, kif ukoll jekk it-tabib tahx il-mediċina t-tajba.

Sadanittant, ir-ristorant mistenni jibqa’ miftuħ sakemm joħroġ ir-rapport tal-awtopsja li jkun jindika b’mod ċar il-kawża tal-mewt tal-ġuvni.

Il-Ħanut taż-Żraben (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Il-Ħanut taż-Żraben (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Lanqas flaħt nirringrazzjah biżżejjed! U toqgħod tqis ukoll li sid il-ħanut kien propju hu!
Għalkemm kellu xi żraben li ma tantx niżluli għax dehru kemmxejn antiki, sibt żarbun eżatt kif xtaqtu u tat-talja tiegħi wkoll!
Irringrazzjajtu mill-qalb, ilbistu, ħallejtlu l-qadim li kelli f’saqajja u tlaqt ‘il barra ferħana se ntir!
Kont sibt ħanut eżatt kif ridt f’dan ir-raħal ċkejken, hekk malli kont kważi qtajt qalbi!
U mort fejn il-kumplament tal-grupp li kont magħhom, urejthom iż-żarbun is-sabiħ li kont xtrajt bi ftit flus u komplejna nduru mar-raħal sabiħ flimkien.
Dik is-serata għaddejniha f’ħanut li kellu dehra ta’ ristorant, imma li donnu ma kienx ristorant. Ma kellux lista ta’ x’ikel joffru. Ma kellu xejn. Ġiet mara mbaċċa tistaqsina x’ridna nieklu, ħadet nota u marret tgħid lil kok x’ridna!
Qatt ma kont ġejt f’raħal hekk! Donnu hawn, kien kollox differenti!
Kilna ikla prima. U xrobna l-inbid magħsur minn dawn in-nies stess, bit-togħma tal-għenba ddub ġo ħalqek, tħallilek rieq tajjeb f’ħalqek u għatx għal iżjed minnu. U hekk malli konna lesti, jien ħassejtni b’żaqqi mimlija bil-laħam ta’ ħanżir selvaġġ, għax hekk kont ordnajt u ma kien iddispjaċieni xejn, staqsewni jekk kellix aptit immur passiġġata magħhom.
U jien aċċettajt!
Għala le?
Konna hawn għal ġurnata waħda, kont ma’ kumpanija sabiħa, f’post sabiħ, xi tkun trid iżjed, ħlief li tara aktar minn dan il-post?
U mxejna matul dawn it-toroq sbieħ, imserrpin fuq din il-muntanja, nistagħġbu bis-sbuħija tagħha.

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Oh My Nenu!!

Oh My Nenu!!

“It-Togħma ta’ Malta” ….hekk iddeskriviet lil dan ir-ristorant waħda mit-turisti li ħallew kumment fuq il-paġna ta’ Trip Advisor ta’ Nenu The Artisan Baker.

Kienu ħafna dawk li qablu ma’ dan il-kumment, li jiġi rifless fl-eluf ta’ kummenti oħra miktuba minn turisti varji matul is-snin, tant li trip advisor stess ta diversi rikonoxximenti lil Nenu The Artisan Baker tul dawn l-aħħar snin… “Certificate of Excellence” u “Travellers Choice Award” sena wara l-oħra, u anke daħħal lir-ristorant fil-prestiġjuża “Hall of Fame”.

Qabditna l-kurżità… x’għandu speċjali dan ir-ristorant?

Issa li fetħu r-ristoranti kellna l-għażla li mmorru jew l-Imġarr jew il-Belt. Għażilna li mmorru f’dak tal-Belt u kien hawnhekk li rrealizzajna li dan huwa ristorant li kulħadd għandu jżur f’xi ħin jew ieħor…

Apparti li l-post huwa sabiħ, il-menu kien ippakkjat b’dak kollu li hu Malti…minn platti tradizzjonali, sa soft drinks, inbid, birra u kafè…kollox Malti.

Hemm il-famuża Ftira, li hija simili tal-pizza, imma f’forma kwadra u ferm, ferm itjeb għax din hija magħmula mill-għaġina tal-ħobż tal-Malti.

Platti oħra kienu fenek moqli fil-gravy, stuffat tal-qarnit, stuffat tal-laħam taż-żiemel, ravjul tal-fenek, braġjoli taċ-ċanga, klamari mimlija, spagetti bil-qarnit u bebbux, fost oħrajn.

Bdejna bil-ftira…għażilna l-ftira li jisimha “Ta’ Nenu”…ma xtaqniha tispiċċa qatt…

Bħala main course ħadna ravjul tal-fenek u klamari mimlija….it-tjubija ma tistax tiktibha. Diffiċli ssib kliem li jiddiskrivi t-togħma…ta’ Malta! Eżatt bħalma qalet dik it-turista.

Ma stajniex nieqfu hawn. Sar il-ħin għad-deżerta.

Ħassejna li ma stajniex noħorġu minn hemm qabel ma nduqu l-Imqaret, servut b’ġelat Malti u l-isfineġ ta’ San Ġużepp (mimlija bl-irkotta u konfettura).

It-tjubija ta’ kull ħaġa li doqna tat raġun lil kull kumment li hemm miktub fuq Tripadvisor…mhux ta’ b’xejn li Nenu the Artisan Baker iddaħħal fil-Hall of Fame!

Waqt li konna qed nieklu d-deżerta sibna ruħna niftehmu għal meta se nerġgħu niġu biex induqu xi platti oħra. Però, id-darba li jmiss se niġu mal-ġenituri sabiex iġeddu t-tifkiriet tal-imgħoddi.

Verament għandna biex niftaħru dwar il-kċina Maltija.

Grazzi Nenu the Artisan Baker.

Pariri:

  • Huwa importanti li tagħmel booking. Dan jista’ jsir billi ċċempel fuq 79595852
  • Tista’ wkoll tordna għad-deliveries id-dar jew ix-xogħol. Dan jista’ jsir fuq l-istess numru.
  • Bħalissa qed jagħtu flixkun inbid ta’ Delicata, il-famuż Pjazza Reġina, u delivery b’xejn meta l-ordni taqbeż il-€25.

Enable Notifications OK No thanks