Għaliex in-nies jaraw il-pornografija?

Għaliex in-nies jaraw il-pornografija?

Il-pornografija huwa suġġett li jġib miegħu ċerti mistoqsijiet. F’dan l-artiklu se niddiskutu mistoqsijiet dwar il-pornografija, kif ukoll xi ideat żbaljati li hemm dwaru.

Għaliex in-nies jaraw il-pornografija?

Fl-Ungerija, tim ta’ psikoloġisti għamlu riċerka dwar l-użu problematiku tal-pornografija. Bħala parti minn din ir-riċerka, dan it-tim studja x’inhuma l-iktar raġunijiet komuni għaliex in-nies jaraw il-pornografija.

Il-maġġoranza tan-nies jaraw il-pornografija l-iktar għal pjaċir sesswali. Filwaqt li nies oħra jarawh għal kurżità sesswali, fantasija u esplorazzjoni sesswali.

Il-pornografija jikkawża aggressjoni sesswali?

Aggressjoni sesswali huwa meta persuna tinvolvi ruħha f’attività sesswali mingħajr il-kunsens tal-persuna l-oħra.

Il-mudell ta’ konfluwenza jgħidilna dwar it-tip ta’ riskji li hemm għal aggressjoni sesswali. Dawn huma (1) maskulinità ostili, (2) Is-sesswalità impersonali u (3) l-użu tal-pornografija.

Maskulinità ostili – dan ifisser meta persuna tkun ostili u ma jkollhiex stima lejn in-nisa. Dan huwa xi ħadd li għandu stima baxxa man-nisa u narċissist ukoll. Dan jobgħod in-nisa, b’hekk wieħed li għandu maskulinità ostili huwa misoġinu. Din it-tip ta’ persuna taqla’ gratifikazzjoni sesswali meta tiddomina u tikkontrolla mara.

Sesswalità impersonali – dan meta mara hija magħrufa bħala oġġett sesswali għall-unika raġuni biex tagħti sodisfazzjon sesswali lir-raġel.

Użu tal-pornografija – meta l-maskulinità ostili u s-sesswalità impersonali huma ikkumbinati. B’hekk il-pornografija tista’ tiġi interpretata bħala xi ħaġa li timbutta lil xi ħadd biex ikun aggressiv b’mod sesswali. Dan għaliex il-pornografija tista’ jkun mudell għalih ta’ kif ikun aggressiv sesswalment. Però dan jiddependi mit-tip ta’ persuna, kif ukoll it-tip ta’ pornografija li jaraw.

Ir-riċerka turi li ħafna nies li jaraw il-pornografija mhumiex aggressuri sesswali, dan l-istess bħall-vjolenza fil-video games, ħafna nies jisirqu il-karozzi ġo GTA, imma ftit nies li hemm li veru jisirqu karozzi fil-ħajja ta’ kuljum. L-użu tal-pornografija ma jikkawżax problemi mentali u lanqas li huma misoġni.

Il-moħħ jinbidel wara li tara l-pornografija?

Le. Il-moħħ jinbidel skont sitwazzjonijiet li tgħaddi minnhom. Però, jekk tara xi ħaġa li togħġbok għandha tendenza li tibqa’ fil moħħ, filwaqt li jekk tara xi ħaġa li ma togħġbokx ma terġax tirritorna għaliha, iżda tipprova tinsiha. Huwa magħruf li ħafna nies iqisu lilhom infushom bħala ‘porn addicts’. Self perceived problematic porn use (SPPPU) huwa meta individwu jirreferi għalih innifsu bħala dipendenti fuq il-pornografija, jiġifieri li wieħed ma jħossux li jista’ jiffunzjuna mingħajr l-użu tal-pornografija u li m’għandux kontroll fuq kemm-il darba jara l-pornografija.

Il-pornografija taffettwa kif tħares lejk innifsek??

Is-sess huwa ftit li xejn mitkellem f’ċerti familji fejn hemm ħafna riġidità u strettezza. B’hekk forsi jkun hemm nuqqas ta’ edukazzjoni sesswali. Ħafna drabi, iż-żgħażagħ jesperjenzaw mistħija u ħtija meta jesperjenzaw fantasija sesswali.

Tant hu hekk, li ħafna minn dawn is-self perceived problematic porn use, ikunu riżultat ta’ umilazzjoni. Is-self perceived problematic porn use hija dipendenza fejn ikun hemm kunflitt mal-valuri li huma mgħallmin mill-familja u l-kultura ta’ madwar il-persuna. Il-valuri li wieħed jassorbi minn madwaru huma s-sesswalità, ir-reliġjon, normi kulturali, aspettattivi mill-familja, taboos u l-użu tal-midja sesswali.

Dawn jinfluwenzaw il-mod ta’ kif wieħed jaħseb dwar; il-mod ‘tajjeb’ ta’ kif ikollok x’taqsam ma’ xi ħadd, kemm-il darba tagħmel masturbazzjoni, l-orjentazzjoni sesswali li hija aċċettata, fantasiji sesswali normali, it-tabù tal-masturbazzjoni (kif għal ċertu soċjetajiet huwa ikkunsidrat bħala dnub).

Sib aktar informazzjoni dwar il porn hawnhekk.

Vaginismus – Komuni aktar milli taħseb! Imma x’inhu eżattament?

Vaginismus – Komuni aktar milli taħseb! Imma x’inhu eżattament?

Meta Amanda tiġi biex ikollha x’taqsam ma’ Mark, tibża’ li se tiddiżappuntah għax għal xi raġuni ma jistax jippenetraha. Bħal donnu hemm ħajt. Tħobbu. Tixtiequ. Però meta tiġi għal att sesswali, tingħalaq.

Dak li jista’ jkun qed jiġri lil Amanda jissejjaħ vaginismus. Vaginismus huwa uġigħ ġenitali li joħloq imblukkar għall-penetrazzjoni. Huwa disturb psikosesswali li huwa komuni f’ħafna nisa, għalkemm mhux spiss nisimgħu bih. Ħafna nies ma jafux dwar din il-kundizzjoni peress li mhux spiss tingħata attenzjoni u xi nisa li għandhom il-kundizzjoni jaf ma jsemmuhiex minħabba mistħija.

Il-vaginismus jiġi f’tipi differenti, skont is-sitwazzjoni u s-severità. Għalkemm mhux l-istess għal kulħadd, li jkollok vaginismus ifisser li mara tesperjenza diffikultà bil-penetrazzjoni vaġinali li tista’ tkun ta’ forom differenti, kemm jekk waqt is-sess, bl-użu ta’ tampuni, bl-użu tas-swaba’, jew anke waqt eżamijiet mediċi.

Situational Vaginismus huwa t-tip fejn iseħħu spażmi vaġinali skont dak li jkun qed jiddaħħal fil-vaġina. Mara tista’ ma tkunx tista’ tagħmel sess, iżda tkun kapaċi tuża tampon, pereżempju.

Spasmodic vaginismus huwa forma oħra li fiha l-persuna tħoss spażmu fil-vaġina anke meta tkun involuta f’attivitajiet li jistgħu jwasslu għal sess, bħal bews jew foreplay.

L-aktar forma severa ta’ vaginismus hija complete vaginismus, fejn mara ma tistax tiflaħ l-ebda forma ta’ penetrazzjoni ta’ kwalunkwe forma, u l-possibbiltà ta’ penetrazzjoni tqanqal il-biża’.

Fil-każ ta’ Amanda, meta l-koppja tipprova tagħmel is-sess, il-muskoli tal-vaġina awtomatikament jidħlu fi spażmu u jinġibdu. Dan il-proċess ħafna drabi jiżviluppa bħala mekkaniżmu ta’ difiża li l-ġisem juża biex jipproteġi lill-persuna minn uġigħ u skumdità antiċipati.

Jista’ jkun hemm varjetà ta’ kawżi psikoloġiċi li jistgħu jkunu kawżi għal din il-kundizzjoni, u li jikkawżaw il-biża’ u l-ansjetà li jistgħu jitqanqlu fl-istennija tal-penetrazzjoni.

Kwistjonijiet relatati ma’ trawmi tal-passat, bħall-istupru u l-abbuż sesswali fit-tfulija jistgħu jħallu biża’ persistenti fil-vittma, li jirriżultaw f’vaginismus li jiżviluppa maż-żmien bħala mekkaniżmu ta’ difiża. Kwistjonijiet oħra li jistgħu jkunu kawża għall-esperjenza ta’ dan id-disturb huma kwistjonijiet ta’ relazzjoni, ansjetà dwar is-sess, kunċetti żbaljati dwar il-vaġina u s-sess, biża’ ta’ tqala u twelid, u informazzjoni skorretta li s-sess huwa ta’ wġigħ, ħażin u tal-mistħija.

Jista’ jkun ukoll minħabba esperjenza sesswali ħażina fil-passat jew li temmen li l-vaġina tiegħek hija żgħira wisq. Il-vaginismus m’għandux jiġi konfuż ma’ kundizzjonijiet oħra li jistgħu jikkawżaw uġigħ simili fil-vaġina bħal Dyspareunia. Dyspareunia, għalkemm ikkaratterizzata wkoll minn sess bl-uġigħ, ħafna drabi hija rizultat għal kwistjonijiet fiżiċi li jistgħu jkunu preżenti fiżjoloġikament, bħal li jkollok ċisti, atrofija vaġinali jew mard infjammatorju pelviku.

Li jkollok dan id-disturb ma jfixkilx lill-mara milli titqanqal sesswalment b’modi oħra. Hemm metodi oħra ta’ pjaċir sesswali li jistgħu jitgawdew u li mhux neċessarjament jinvolvu penetrazzjoni tal-vaġina bħal stimulazzjoni klitorali, stimulazzjoni ta’ żoni eroġeni oħra, u sess anali. Mara bil-vaginismus għandha żżomm libido b’saħħitha, u xorta jirnexxilha tixxarrab meta tħossha imqanqla sesswalment.

Il-vaginismus normalment jiġi ttrattat b’taħlita ta’ terapija ma’ professjonist psikologiku fil-qasam tas-sess, kif ukoll sett ta’ eżerċizzji li għandhom jiġu pprattikati id-dar. L-eżerċizzji użati jgħinu lin-nisa biex jippenetraw u jġebbdu l-vaġina gradwalment, u bil-mod isiru komdi bil-penetrazzjoni bil-pass tagħhom stess. It-tekniki tar-rilassament u tan-nifs huma wkoll ipprattikati, u huma mħeġġa biex jintużaw flimkien meta jsiru l-eżerċizzji.

Dawn it-tekniki eventwalment se jkunu utli ħafna meta jiġi pprattikat l-att sesswali. It-terapija għall-vaginismus tgħin biex timmaniġġja u taħdem fuq il-biża’, ansjetà jew sentimenti negattivi li mara jista’ jkollha dwar il-penetrazzjoni. It-tkissir tal-ostakli mentali jgħin lill-persuna tibda tagħmel sens tal-kawża, u tgħinha tikseb aktar kontroll tas-sitwazzjoni. B’dan il-mod, kemm il-limitazzjonijiet fiżiċi tal-vaginismus, kif ukoll l-imblukkar psikoloġiku jistgħu jingħelbu.

Tista’ ssib aktar informazzjoni hawnhekk.

“Il-partner tiegħi jgħir ħafna, x’nista’ nagħmel?”

“Il-partner tiegħi jgħir ħafna, x’nista’ nagħmel?”

Hemm diversi raġunijiet għaliex il-partner jista’ jkun qed jgħir. Jista’ jkun li hemm xi ħadd barra mir-relazzjoni li jhedded lill-partner tiegħek. Huwa possibbli li l-partner tiegħek qed jgħir għar-relazzjoni li għandek ma’ ħabib jew ħabiba tiegħek . Fl-artiklu li għadda tkellimna dwar x’għandu jagħmel wieħed meta jħoss mumenti t’għira fir-relazzjoni tiegħu.

F’dan l-artiklu se nkunu qed nittrattaw x’tista’ tagħmel inti, il-persuna li qiegħed fir-relazzjoni ma’ xi ħadd għajjur.

L-ewwel sitwazzjoni li se nittrattaw hija kif tinduna li l-partner tiegħek qed jgħir:

Aċċetta l-emozzjonijiet tiegħu. Wieħed mir-rwoli tiegħek fir-relazzjoni huwa li taċċetta l-emozzjonijiet tal-partner tiegħek, anke jekk ma jogħġbukx. Importanti li tieħu ħsieb billi tiddiskutu l-emozzjonijiet tagħkom flimkien bħala koppja.

Ifhem għaliex il-partner tiegħek qed jgħir għalik. Minkejja li l-għira mhijiex emozzjoni sabiħa, dan ikun ġej minn biża’ li l-partner se jitilfek. L-għira qed tirriżulta f’ħafna rabja u uġigħ. Dan huwa r-riżultat ta’ esperjenzi negattivi li ltaqa’ magħhom fil-passat. Xorta waħda, inti tista’ tkun hemm għall-partner tiegħek.

B’dan il-mod, qed turi lill-partner empatija. Meta tkun hemm għall-partner tiegħek, qed turih li minkejja li ma taqbilx mal-għira tiegħu, inti xorta qiegħed hemm għalih biex tisimgħu u tagħtih sapport.

Ifhem li mhuwiex faċli għall-partner tiegħek speċjalment jekk persuna tkun għaddiet minn infedeltà ġo relazzjoni passata. Il-partner tiegħek mhux qed jgħir għalxejn, hemm raġuni valida għaliha. Ikkomunika sew mal-partner tiegħek biex tifhem x’inhu dak li jikkawżalu dwejjaq, x’inhu dak li weġġgħu u x’inhu dak li qed jagħmlu jgħir?

Aħseb fuq x’tista’ tagħmel inti biex il-partner tiegħek ma jħossux hekk. Jekk inti tibgħat messaġġi lil xi maħbub li kellek fil-passat, jew għandek ħabib li għandu ħafna kunfidenzi żejda mieghek, ara x’tista’ tagħmel biex toħloq sens ta’ sigurtà lill-partner tiegħek.

Mhijiex sitwazzjoni faċli meta l-partner tiegħek jgħir, għax l-għira ġġiegħel lill-partner tiegħek jipprova jikkontrollak. Ir-relazzjonijiet jirrikjedu sagrifiċċju miż-żewġ naħat. B’dan il-mod il-partner tiegħek ukoll għandu jkun flessibli għall-bżonnijiet tiegħek.

Il-komunikazzjoni hija importanti u essenzjali biex ir-relazzjoni taħdem b’mod effiċjenti . Għandek raġun li tħoss dwejjaq tara lill-partner tiegħek jgħir, speċjalment jekk inti ma tkunx tajt raġuni għall-emozzjonijiet tiegħu.

Huwa importanti li xorta waħda turi sapport u sens ta’ sigurtà fir-relazzjoni tiegħek għaliex il-partner tiegħek mhux iħossu sikur minħabba l-għira tiegħu. Ara li intom it-tnejn qiegħdin tadattaw għal xulxin, u li mhijiex relazzjoni li ġejja minn partner wieħed. Tiddejjaqx titkellem dwar l-emozzjonijiet tiegħek mal-partner tiegħek.

Jekk tixtieq taqra iktar dwar dan is-suġġett tista’ taqra iktar dwaru fl-artiklu: “Infittex fil-mowbajl tal-partner waqt li tkun rieqda” – Kif l-għira taffettwa r-relazzjoni?

“Infittex fil-mowbajl tal-partner waqt li tkun rieqda” – Kif l-għira taffettwa r-relazzjoni?

“Infittex fil-mowbajl tal-partner waqt li tkun rieqda” – Kif l-għira taffettwa r-relazzjoni?

Il-partner tiegħi toqgħod tagħfas like lil kull raġel li jitlagħlha fuq Facebook. Għal din ir-raġuni, meta tkun rieqda neħodilha l-mowbajl, biex nara jekk tkunx qed tibgħat messaġġi lill-irġiel oħra u teqlibieli ma’ xi ħaddieħor.

L-għira hija emozzjoni meta l-persuna tħossha rrabjata u mbeżża’. L-għira toħloq element ta’ sospensjoni. Dan iseħħ l-aktar meta jkun hemm xi ħadd barra mir-relzzjoni u jkun qed iqanqal ċertu theddid lill-persuna fir-relazzjoni. It-theddida tista’ tkun waħda reali jew waħda immaġinarja.

Spiss nisma’ lil xi ħadd jgħid li waqt li l-partner tiegħu kien rieqed, tfittex jekk qed jitkellem ma’ xi ħaddieħor. Hemm ukoll min jaqla’ argument mal-partner tiegħu meta jgħaddi xi ħadd gustuż. Hemm ukoll min ma jħallix lill-partner tiegħu jaċċetta lil xi ħadd ieħor fuq Facebook. Dawn huma kollha sitwazzjonijiet reali li vermament iseħħu. Jista’ jkun il-każ li inti kont jew għadek tgħaddi minn sitwazzjonijiet ta’ dan it-tip. Kemm huwa sabiħ li wieħed jafda lill-partner tiegħu. Sfortunatament, dan mhux dejjem faċli! Dawn huma xi ideat li jistgħu jsaħħu r-relazzjoni tiegħek sabiex tħossok aktar sigur fir-relazzjoni tiegħek:

  • Mal-għira hemm ħafna emozzjonijiet negattivi. Hija idea tajba li jekk tgħir, tipprova tirrikonoxxi l-għira. Meta wieħed jitkellem dwar l-għira li jkun qed iħoss, jgħinu jiżviluppa ċerti ħiliet interni. Dawn jgħinu lill-individwu jagħmel konverżazzjonijiet produttivi, b’hekk tkun qed taħdem fuq ir-relazzjoni tiegħek.
  • Mindfulness huwa meta wieħed jgħix u jiffoka dwar il-preżent. Dan jgħin ħafna għaliex inti tkun qed tpoġġi lilek innifsek fil-mument li għaddejja minnu. B’dan il-mod wieħed ikun iffukkat fuqu nnifsu u mhux dak li huwa għaddej madwaru.
  • L-għira u l-istima baxxa huma relatati. Dan għaliex meta persuna tara lilha nnifisha bħala inadegwata għall-partner tiegħu, jiġu ħsibijiet bħal “jiena mhux ħelwa biżżejjed, mela issa jsib lil xi ħadd isbaħ minni”.
  • Aħseb dwar dak li inti grat għalih. F’ħajtek hemm ħafna affarijiet sbieħ, avolja ma tindunax bihom f’dak il-mument. Huwa importanti li tfakkar lilek innifsek dwar dak li għandek sabiħ f’ħajtek.
  • Aħseb dwar dak li tixtieq f’relazzjoni. Dak li qed tistenna minn relazzjoni jaffettwa ħafna l-mod ta’ kif iġġib ruħek fir-relazzjoni. Ara li dawn l-aspettattivi huma realistiċi u tibżax titkellem fuqhom mal-partner tiegħek. B’hekk tkunu kapaċi taħdmu fuq ir-relazzjoni tagħkom flimkien.

Huwa importanti li żżomm f’mohhok li r-relazzjonijiet jaħdmu l-aħjar meta jkun hemm komunikazzjoni effettiva bejn il-koppja. Huwa tajjeb li tiftakar biex ma tgħajjatx mal-partner tiegħek u minflok titkellem bil-kalma u tispjega l-emozzjonijiet tiegħek.

Huwa importanti wkoll li inti taħdem fuqek innifsek bħala persuna. Meta inti tħares lejk innifsek fil-mera, x’tara? Tara li inti individwu sabiħ/a, tapprezza lilek innifsek biżżejjed? Jew hemm aspetti dwarek li jeħtieġ li taħdem fuqhom?

“Ilni noħroġ ma’ waħda 3 xhur u għadni m’għidtilhiex li jien trans”

“Ilni noħroġ ma’ waħda 3 xhur u għadni m’għidtilhiex li jien trans”

Li tgħid lill-maħbuba ġdida tiegħek li inti persuna transġeneru għall-ewwel darba tista’ tkun tal-biża’ u ta’ sfida kbira. Wieħed jista’ jibża’ li jiġi miċħud jew diskriminat minn persuna daqshekk importanti għalih. Madanakollu, huwa importanti ħafna li tiftakar li int, bħala individwu trans, għelibt ħafna ostakli sabiex tkun tista’ tesprimi l-ġeneru verament tiegħek. Huwa importanti ħafna għas-saħħa mentali tiegħek li int tkun imdawwar minn nies li jissapportjawk. Iżda hija kruċjali immens li int ikollok l-appoġġ minn dik il-persuna li hemm il-potenzjal li tibni ħajtek magħha.

Kull tip ta’ relazzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-fiduċja u r-rispett bejn iż-żewġ partijiet. Jekk wieħed iżomm għalih xi ħaġa kruċjali bħal din għal żmien twil tista’ tkisser il-fiduċja li s-sieħba tiegħek għandha lejk.

Huwa importanti li l-individwu trans jispjega d-differenza bejn l-identità tal-Ġeneru u l-Orjentazzjoni Sesswali. Li tifhem id-differenza bejn dawn it-tnejn tista’ verament tgħin lis-sieħba tiegħek tipproċessa din l-informazzjoni.

Kif wieħed jagħraf il-kunċett tiegħu nnifsu, pereżempju jekk hux ta’ mara, ta’ raġel, ta’ ftit mit-tnejn jew l-ebda, huwa l-identità tal-ġeneru tal-persuna. L-identità tal-ġeneru tal-individwu tista’ tkun l-istess jew differenti mis-sess ġenetiku li wieħed jitwieled bih. Filwaqt li l-orjentazzjoni sesswali tal-individwu hija dak is-sess li wieħed huwa attirat fiżikament lejh.

Għalhekk, jekk individwu jgħaddi mill-proċess ta’ trasformazzjoni tal-ġeneru, l-orjentazzjoni sesswali tagħhom ma tiġix affettwata u allura jistgħu xorta jkunu attirati lejn l-istess individwi jew lejn l-istess sess. Dan jista’ jkun ta’ serħan il-moħħ għas-sieħba tiegħek.

Ċerti affarjiet li jistgħu jgħinuk:

Ħu nifs fil-fond.

Din mhijiex xi ħaġa faċli iżda xi ħaġa li tista’ tqajjem sentimenti ta’ ansjetà kbira. Wieħed jista’ jkun beżgħan ħafna dwar kif il-persuna l-oħra se tirreaġixxi. Wieħed għandu jieħu nifs il-ġewwa fil-fond u jitkellem mill-qalb. Jekk trid tifforma pedament sod ibbażat fuq il-fiduċja u eventwalment l-imħabba mas-sieħba l-ġdida tiegħek, għandek tibda billi tkun onest magħha u miegħek innifsek. Afda fiha u li fl-aħħar mill-aħħar dak li ġej mill-intenzjonijiet twajba dejjem jirranġa ruħu.

Kun lest twieġeb xi mistoqsijiet.

Jista’ jkun li s-sieħba tiegħek ma tantx tkun taf ħafna dwar il-komunità tal-LGBTQ+, allura probabbilment ikollha xi mistoqsijiet. Huma jkunu qed jistaqsu, mhux biex jippruvaw iċekknuk jew iwaqqgħu l-identità tiegħek iżda għax ikunu jridu jitgħallmu aktar dwar l-esperjenzi tiegħek u jifhmu minn xiex tkun għaddejt. Huwa importanti wkoll li int tinkoraġġixxi lis-sieħba tiegħek biex teduka lilha nnifisha iktar fuq dan is-suġġett.

Kun ċert li għandek nies li jissaportjawk.

Kemm jekk huwa terapista jew xi ħbieb tal-qalb, kun żgur li s-sistema ta’ sapport tiegħek ma tinkludix lit-tfajla tiegħek biss. Tkun kemm tkun ta’ appoġġ it-tfajla tiegħek, ma tistax tgħinek f’kollox. Huwa bżonn li hi wkoll ikollha s-sistema ta’ sapport tagħha.

Studji sabu li meta individwu jistqarr ma’ xi ħadd għall-ewwel darba informazzjoni bħal din tista’ tqajjem sentimenti ta’ xokk u konfużjoni għas-sieħba tiegħu. Ir-riċerka minn Platt u Bolland (2018), sabet xi konsiderazzjonijiet komuni għall-imsieħba ta’ individwu trans. Xi wħud huma, konsiderazzjonijiet b’intimità fiżika, sesswali u emozzjonali, tħassib dwar is-sigurtà, it-tibdil fil-orjentazzjoni sesswali, kif ukoll apprezzament ġdid għall-ispettru tal-ġeneru.

Studji juru li l-imsieħba ta’ individwi trans jerġgħu jikkunsidraw l-identitajiet sesswali tagħhom stess kif ukoll ir-relazzjoni intima tagħhom. Skont ċerti studjużi dan il-proċess jgħidulu ‘co-transitioning’. Dawn il-partners jistgħu jużaw dan il-proċess biex jikbru fir-relazzjoni u jifhmu iktar il-ġeneru tagħhom stess. F’din ir-riċerka jenfasizzaw l-importanza ta’ komunikazzjoni diretta u onesta dwar dawn il-bidliet li jistgħu jseħħu fir-relazzjoni.

Il-komunikazzjoni tista’ ttejjeb il-funzjonament tal-koppja kif ukoll l-esperjenzi sesswali ta’ bejniethom. Komunikazzjoni tajba hija dejjem kruċjali għar-relazzjoni b’saħħitha, anke jekk din għadha fil-bidu.

Biex nikkonkludu, huwa importanti li tiftakar li tibqa’ kalm u li dejjem tesprimi s-sentimenti tiegħek tajjeb mas-sieħba tiegħek. Agħti s-sieħba tiegħek il-ħin li għandha bżonn biex taġġusta u tipproċessa din l-informazzjoni.

Ma jimpurtax kif is-sieħba tiegħek tirreaġixxi għal din l-aħbar iżda ftakar li int bħala individwu trans għelibt bosta ostakli biex tgħix verament kif tħossok l-iktar kuntent. Kun kburi bik innifsek, dawwar lilek innifsek b’nies li jappoġġjawk u afda li fl-aħħar mill-aħħar kollox jitranġa għall-aħjar.

Enable Notifications OK No thanks