L-Enemalta tavża dwar qtugħ ta’ dawl f’diversi lokalitajiet fil-jiem li ġejjin

L-Enemalta tavża dwar qtugħ ta’ dawl f’diversi lokalitajiet fil-jiem li ġejjin

L-Enemalta qed tavża dwar possibilità ta’ qtugħ ta’ dawl f’partijiet differenti f’Malta u Għawdex minħabba xogħlijiet ta’ manutenzjoni li jsiru b’mod regolari.

L-Enemalta tisħaq li x-xogħlijiet ta’ manutenzjoni huma essenzjali sabiex ikun assigurat netwerk ta’ distribuzzjoni sigur u affidabbli.

Tista’ tirreġistra wkoll għas-servizz ta’ notifika b’xejn permezz ta’ SMS u tibda tirċievi avviż minn qabel ta’ kwalunkwe xogħol ta’ manutenzjoni skedat li jista’ jaffettwa t-triq tiegħek.

Jekk għandek kont mal-Enemalta, ibgħat SMS fuq 79052492 bin-numru tal-karta tal-identità tiegħek biex tabbona għal dan is-servizz.

Dawn huma l-lokalitajiet u t-toroq li jistgħu jiġu affettwati:

Il-Belt Valletta

TRIQ IR- REPUBBLIKA, TRIQ SAN KRISTOFRU, TRIQ IL- MERKANTI , TRIQ SAN PAWL, TRIQ SAN FEDERIKU , TRIQ SANT’ORSLA
20 January 2022 00:0021 January 2022 06:00
L-Imġarr

TRIQ TA’ HAGRAT , TRIQ RAMIRO CALI , TRIQ SANTA MARIJA , TRIQ SAN PAWL
20 January 2022 04:3020 January 2022 10:00
San Pawl il-Baħar

TRIQ L- GHAXRA TA’ FRAR , TRIQ CASSARINO , TRIQ IT- TAMAR , TRIQ TAL- BILBEL , TRIQ IL- WILEG , TRIQ J.F. KENNEDY , TRIQ IL- PRUWA
20 January 2022 05:0020 January 2022 08:00
Birżebbuġa

DAWRET IL- QALB IMQADDSA , TRIQ SANTA MARIJA , TRIQ SANTA KATARINA , MISRAH TAL- QALB IMQADDSA
20 January 2022 07:0020 January 2022 15:00
Il-Furjana

TRIQ ANTONIO MAURIZIO VALPERGA
20 January 2022 07:3020 January 2022 13:00
Ħal Qormi

TRIQ L- ISQOF SCICLUNA , PJAZZA FEDERICO MAEMPEL , TRIQ L- ORATORJU , TRIQ STAGNO , TRIQ DUN MARJU , TRIQ L- GHAXRA TA’ SETTEMBRU 1456
20 January 2022 08:0020 January 2022 14:00
Il-Qala

TREJQET TA HATAR , PJAZZA R- REPUBBLIKA , TRIQ WIED IS-SIMAR , TRIQ TA’ CINI , TRIQ DUN GUZEPP VELLA , TREJQA TA’ HATAR , TRIQ IL- QALA , TRIQ TAS- SURGENT , DAHLA TAL- KNISJA
20 January 2022 08:3020 January 2022 14:30
Ħal Tarxien

TRIQ GUZEPPI MONTEBELLO , TRIQ GANNI FAURE’ , TRIQ KARLU MARATTA , TRIQ LORENZO GONZI , TRIQ WENZU DESPOTT , TRIQ IL- KAVALLERIJA , TRIQ TAL- BARRANI
20 January 2022 07:3020 January 2022 13:00
Il-Mosta

TREJQA TAL- PARROCCA , TRIQ SANT’ ANNA , TRIQ IL- KBIRA , TRIQ IL- PONT , TREJQA SANT’ ANNA
21 January 2022 04:3021 January 2022 08:30
San Gwann

TRIQ MUDEST SAPIANO , TRIQ GULIERMU LORENZI , TRIQ WIGI D’ AMATO , TRIQ IL- KAPUCCINI , TRIQ IN- NAXXAR , TRIQ SAVER ZARB , TRIQ IL- BARBAGANN , TRIQ IL- KUCCARD , TRIQ ID- DURRAJSA
21 January 2022 07:0021 January 2022 14:00
Paola

TRIQ MONS. FRANGISK XUEREB , TRIQ IT- TFIEF
21 January 2022 08:0021 January 2022 12:00
Ħaż-Żebbuġ

VJAL IL- HELSIEN , TRIQ L- IMDINA , TRIQ SAN ROKKU , SQAQ IL- QENC
21 January 2022 08:0021 January 2022 12:00
Marsaskala

TRIQ IS- SILLA , TRIQ IC- CERVJOLA , TRIQ IT- TIBEN , TRIQ IL- KAVETTI
21 January 2022 07:0021 January 2022 13:30
Marsaskala

TRIQ IL- QALIET , TRIQ IS- SILLA , TRIQ IC- CERVJOLA
21 January 2022 07:0021 January 2022 13:30
Is-Swieqi

TRIQ IT- TERZ , TRIQ IL- QANTAR , TRIQ IL- WIZNA , TRIQ IL- QASAM
22 January 2022 04:3022 January 2022 23:00
San Gwann

TRIQ TAL- BALAL
22 January 2022 07:3022 January 2022 11:30
Ir-Rabat

TAT- TILLIERA, LIMITI TAR- , TRIQ IL- LEWZ , TRIQ IL- GNIEN TAN-NIGRA , TRIQ L- ISKOLA , TRIQ IS- SAJF TA’ SAN MARTIN , TREJQET IT- TIN , TRIQ DUN NERIK BONNICI , TRIQ TAL- MARGA , TRIQ IL- KARITA’ , TRIQ IL- QASTAN , TRIQ IL- FIERA , TRIQ IL- KAPPELLA L-QADIMA , TRIQ TA’ NAMURA , TRIQ RADDET IR-ROTI , MISRAH PATRI MARTIN CARUANA O.P. , TRIQ IL- MANTELL , TREJQET IL- GEWZ
22 January 2022 08:3022 January 2022 13:00
Ħal Lija

TRIQ ID- DEJQA , TRIQ MERINO , TRIQ PREZIOSI
22 January 2022 07:0022 January 2022 16:00
Ħal Qormi

TRIQ MARJU PACE , TRIQ NIKOL MONTEBELLO , TRIQ MARCELL ATTARD VAGNOLO , TRIQ DUN GORG FENECH , TRIQ NIKOL BALDACCHINO , TRIQ L- IMDINA
22 January 2022 07:0022 January 2022 13:00
Ħad-Dingli

TRIQ MISRAH SUFFARA , TRIQ INGUANEZ , TRIQ SAN PAWL TAL-PITKALI , TRIQ IL- WATA , TRIQ L- IRDUM , TRIQ GUZE’ EBEJER , TRIQ IL- HAWLI , TRIQ IX- XEFAQ , TRIQ DUN XAND CORTIS , TRIQ GUZE’ ELLUL MERCER , TRIQ SALVU AZZOPARDI , TRIQ GUZI CUTAJAR , TRIQ IL- KNISJA , TRIQ GHAR BITTIJA , TRIQ LEMHET FILFLA , TRIQ IL- GHABEX , TRIQ GANN MARI’ ABELA , TRIQ DUN KARM AZZOPARDI
22 January 2022 05:0022 January 2022 08:00
Ir-Rabat

AREA WIED GERZUMA , KUNCIZZJONI
22 January 2022 08:3022 January 2022 13:00
Ħad-Dingli

TRIQ MISRAH SUFFARA , TRIQ INGUANEZ , TRIQ SAN PAWL TAL-PITKALI , TRIQ IL- WATA , TRIQ L- IRDUM , TRIQ GUZE’ EBEJER , TRIQ IL- HAWLI , TRIQ IX- XEFAQ , TRIQ DUN XAND CORTIS , TRIQ GUZE’ ELLUL MERCER , TRIQ CENSA SPITERI , TRIQ SALVU AZZOPARDI , TRIQ GUZI CUTAJAR , TRIQ IL- KNISJA , TRIQ GHAR BITTIJA , TRIQ SAN ROKKU , TRIQ IL- PARROCCA , TRIQ LEMHET FILFLA , TRIQ ID- DEJQA , TRIQ IL- KUNCIZZJONI , TRIQ IL- GHABEX , MISRAH GUZE’ ABELA , MISRAH FRENC ABELA , TRIQ GANN MARI’ ABELA , TRIQ DUN KARM AZZOPARDI
22 January 2022 16:0022 January 2022 19:00
Il-Qrendi

TRIQ SAN NIKOLA , TRIQ TA’ SAN NIKLAW , TRIQ TAL- PROVIDENZA , TRIQ TAL- GHARIX
22 January 2022 07:3022 January 2022 13:00
Is-Siġġiewi

SQAQ TAX- XURRAF , TRIQ TAL- LEWZA , TRIQ TAX- XURRAF
22 January 2022 07:3022 January 2022 13:00
Ir-Rabat

WIED IL-QLEJJA
23 January 2022 04:0023 January 2022 12:00
Marsaskala

TRIQ IL- QALIET , TRIQ IS- SILLA , TRIQ IC- CERVJOLA , TRIQ L- ARZELL , TRIQ IT- TIBEN , TRIQ ID- DOLMEN , TRIQ IL- BAHRIJA , TRIQ M.V. ANGEL GABRIEL
23 January 2022 06:0023 January 2022 14:00
Il-Birgu

PJAZZA TAL- BELT VITTORIOSA , TRIQ IL- LBIC , TRIQ HILDA TABONE , POST IS- SAGRA INFIRMERIJA , TRIQ SANTA SKOLASTIKA , TRIQ LA VALLETTE , TRIQ SANTA SKOLASTIKA, SQAQ NRU. 1 , TRIQ PATRI INDRI VELLA O.P. , TRIQ IL- MINA L-KBIRA , TRIQ EMANUEL ATTERD BEZZINA , TRIQ IL- MIRATUR , TRIQ SANTA SKOLASTIKA, SQAQ NRU. 2
24 January 2022 07:3024 January 2022 14:00
Marsaskala

TRIQ IL- QALIET , TRIQ TAL- GARDIEL , TRIQ IL- MAHSEL , TRIQ L- AHDAR
24 January 2022 08:0024 January 2022 12:00
Ħal Safi

TRIQ STIEFNU ERARDI , TRIQ HLANTUN , TRIQ TAL- AJZAR , TRIQ SAN GORG , TRIQ TAL- PALMA , TREJQET TARSU , TRIQ ANANIJA , TRIQ PIJU ZAMMIT , QASAM TAL- BINI TAL-GVERN , TRIQ TA’ RQAJJA , TRIQ SAN GWANN , TRIQ IL- FENICI , TRIQ IL- KWADRU
24 January 2022 08:0024 January 2022 12:00
Il-Mosta

TRIQ MONS. MIKIEL AZZOPARDI , VJAL IL- QALBIENA MOSTIN , TRIQ MADRE TEREZA
25 January 2022 04:3025 January 2022 08:30
In-Naxxar

TRIQ IL- LAMPARA , TRIQ IL- FUGASSA
25 January 2022 08:0025 January 2022 13:30
Santa Venera

TRIQ L- IMSIDA , TRIQ IT- TURRETTA , TRIQ IL- PARROCCA , TRIQ IL- KBIRA SAN GUZEPP , SQAQ IL- GNIEN
25 January 2022 08:0025 January 2022 14:00
In-Naxxar

TRIQ IL- KBIRA , TRIQ IL- GDIDA , TRIQ IS- SALIB, SQAQ NRU. 2 , TRIQ IS- SALIB, SQAQ NRU. 1 , VJAL IL- LABOUR
26 January 2022 04:3026 January 2022 08:30
Ħ’Attard

TRIQ IL- FAQQIEGH , TRIQ IS- SIENJA , TRIQ DUN MIKIEL XERRI , TRIQ IL- GIBJUN , TRIQ IL- KAPPAR
26 January 2022 07:3026 January 2022 16:00
Il-Mosta

VJAL IL- QALBIENA MOSTIN , TRIQ IX- XAGHRI TAL-HARRUB , TRIQ ZMIEN IL-BRONZ , TRIQ IL- PONT, TRIQ GDIDA FI , TRIQ WIED IL-GHASEL , VJAL RAGUSA , TRIQ CARMELO DIMECH
27 January 2022 04:3027 January 2022 08:30
Marsaskala

TRIQ IL- QALIET , TRIQ TA’ GIDWET , TRIQ IS- SIKKA , TRIQ PHILIPPE DE VENDOME , TRIQ THOMAS ASHBY , TRIQ IS- SILLA , TRIQ IS- SIBBIEN , TRIQ IX- XNEJN ABJAD , TRIQ IC- CERVJOLA , TRIQ L- ARZELL , TRIQ IT- TIBEN , TRIQ IL- KAVETTI , TRIQ ID- DOLMEN , TRIQ IL- LAMPUKA , TRIQ IR- ROZA , TRIQ TAL- HAMRIJA , TRIQ L- IMRIEKEB , TRIQ IL- MENHIR , TRIQ IL- BAHRIJA , TRIQ M.V. ANGEL GABRIEL
27 January 2022 08:0027 January 2022 14:30
Il-Mosta

TRIQ ID- DIFIZA CIVILI
28 January 2022 04:3028 January 2022 08:00
In-Naxxar

TRIQ IL- LANGAS , TRIQ IT- TUFFIEH , TRIQ IL- MITHNA , TRIQ IL- BRAZIL , TRIQ IC- CILI’ , TRIQ GIBILTA’ , TRIQ IL- HAWH
30 January 2022 06:0030 January 2022 15:00
Il-Mosta

TRIQ IL- BIEDJA , TRIQ CAMILLO SCEBERRAS , TRIQ L- GHERIEN , TRIQ GORG MITROVICH , TRIQ IL- KAPPELLA TA’ L-ISPERANZA , TRIQ IL- KATAKOMBI TAL-BISTRA , TRIQ MONS. ALAN FENECH , TRIQ MONS. EDGAR SALOMONE , TRIQ PATRI GUZE’ DELIA , TRIQ RUZAR BRIFFA , TRIQ IL- BEATA ADEODATA PISANI , IL- BEZBIZIJA, LIMITI TAL- , TRIQ FRANCESCO NAPULJUN TAGLIAFERRO , TREJQET TAL- GIZA , TRIQ IL- BIDNIJA , TRIQ IL- MISSJUNARJI MALTIN , TREJQET IL- GNIEN , TRIQ SIR TEMI ZAMMIT
02 February 2022 08:0002 February 2022 12:00

Kont taf li l-ewwel SMS li ntbagħat fid-dinja kien jgħid “Il-Milied it-Tajjeb”?

Kont taf li l-ewwel SMS li ntbagħat fid-dinja kien jgħid “Il-Milied it-Tajjeb”?

L-ewwel sms li ntbagħat fid-dinja kien wieħed sempliċi, li kien jgħid “Il-Milied it-Tajjeb”, u ntbagħat fit-3 ta’ Diċembru tal-1992 minn Neil Papworth, impjegat ta’ kumpanija Ingliża tal-kompjuter lid-direttur tal-Vodafone, Richard Jarvis.

Neil kien qed jaħdem bħala żviluppatur u inġinier biex joħloq is-servizz tal-sms. Sena wara fl-1993, in-Nokia introduċa dak il-famuż ħoss li ċertament ilkoll niftakru, li jindika li jkun daħal messaġġ.

Għall-ewwel, il-messaġġi kellhom limitu ta’ 160 character. Dawk li adottaw il-bidu ħadu ħsieb dan billi vvintaw dak li jissejjaħ “txt spk”, kliem fil-qosor, u emoticons, simboli magħmula minn karattri tat-tastiera biex juru l-emozzjonijiet. Dawn aktar tard ispiraw il-ħolqien tal-ewwel emojis.

Madwar disa’ snin wara l-ewwel SMS ta’ Neil, il-messaġġi setgħu finalment jiġu inklużi fuq diversi netwerks, u b’hekk wassluhom għal popolarità akbar minn qatt qabel.

Illum, il-Vodafone qed tirkanta l-ewwel SMS fl-istorja dinjija u d-dħul se jmur għall-aġenzija tan-NU tar-refuġjati. Se jiġi offrut f’forma ta’ token diġitali.

L-offerent rebbieħ se jakkwista replika dettaljata u unika tal-protokoll ta’ komunikazzjoni oriġinali li trażmettiet l-ewwel sms. L-irkant se jitmexxa f’Pariġi minn Aguttes, l-ewwel dar tal-irkant indipendenti fi Franza.

Ix-xerrej se jħallas bil-munita crypto Ether. Il-Vodafone qed tgħaqqad l-ewwel innovazzjoni dinjija minn kważi 30 sena ilu, mat-teknoloġija avvanzata tal-lum, qalet il-kumpanija fi stqarrija.

X’se nkunu qed naraw fis-seba’ staġun ta’ The Entertainers?

X’se nkunu qed naraw fis-seba’ staġun ta’ The Entertainers?

Minn Ottubru, kull nhar ta’ Sibt filgħaxija fit-20.30 fuq Net Television, it-telesepettaturi se jkunu jistgħu jibdew isegwu s-seba’ sensiela ta’ The Entertainers.

The Entertainers, għandu jerġa’ joffri sagħtejn u nofs ta’ varjetà kontinwa u bosta attrazzjonijiet oħrajn li għandhom jagħmlu s-serata tas-Sibt għal dawk li jagħżlu li jibqgħu ġewwa, waħda mill-iżjed pjaċevoli.

Imma għal dan l-istaġun The Entertainers se jkollu bosta novitajiet. L-ewwel u qabel xejn se jkollu preżentaturi ġodda li se jieħdu post Janvil li, wara sitt snin iddeċieda li jieqaf ftit mit-televixin. Minfloku l-programm se jitmexxa mill-kantawtriċi u preżentatriċi brava u simpatika Corazón Mizzi flimkien mal-kantant u frontman tal-grupp popolari ‘The Crowns’, Victorio Gauci li huwa wkoll familjari mas-semmiegħa ta’ Net Fm.

Xi drabi se narawhom flimkien u drabi oħra se narawhom jippreżentaw separatament, imma żgur li huma koppja ħelwa u għandhom jinżlu tajjeb mat-telespettaturi.

Ritratt: Kitz Klikz

M’għandniex xi ngħidu li The Entertainers huwa sinonimu mal-mużika live u x’aktarx l-uniku programm televiżiv fil-gżejjer Maltin li fih il-kantanti kollha jkunu akkumpanjati minn band live. Minn dan l-istaġun, The Entertainers se jibda jieħu lit-telespettaturi fuq vjaġġ nostalġiku u ta’ kull ġimgħa, se jiġu interpretati kanzunetti minn żewġ deċennji partikolari li se jmorru lura għas-snin ħamsin sal-lum il-ġurnata. Apparti l-kanzunetti, se jingħata tagħrif dwar aspetti soċjali u anke storiċi tal-epoki magħżulin.

It-telespettaturi, permezz ta’ facebook u SMS, se jiġu mħajra jibagħtu t-tifkiriet tagħhom minn epoki partikolari.

Minbarra l-aspett mużikali flimkien mal-band residenti taħt it-tmexxija tas-surmast Mark Spiteri Lucas, artisti residenti u oħrajn mistiedna, it-tim tal-produzzjoni ħaseb ukoll biex ta’ kull ġimgħa jżid id-doża tad-divertiment b’numru ta’ sfidi li żgur se jqanqlu tbissima fuq fomm it-telespettaturi. Il-gossip mhux se jonqos u min jaf… forsi se nsiru nafu xi sigrieti tal-personalitajiet mistiedna li forsi ma konniex konxji tagħhom!

Se jirritorna wkoll, ikbar mis-snin ta’ qabel, The Entertainers Singing Challenge, il-kompetizzjoni tal-kant li bħas-sena l-oħra ftaħniha għall-kantanti ta’ fuq it-tmintax-il sena wkoll. Ma ninsewx li minn din il-kompetizzjoni fis-snin li għaddew ħarġu diversi kantanti li komplew jagħmlu isem.

Tissokta wkoll is-sezzjoni tal-moda ‘Fashion Time’, dejjem b’kollezzjonijiet ġodda u b’pariri siewja li jinżlu tajjeb mat-telespettaturi, partikolarment dawk femminli li jkunu qed isegwu l-programm. Tkompli wkoll is-sezzjoni interessanti tal-Cocktails mill-bravu James Aquilina.

The Entertainers illum il-ġurnata huwa stabbilit sew u huwa vetrina tat-talent lokali. Dan il-programm irnexxielu jimla l-vojt kbir ta’ varjetà televiżiva lokali kif imiss, bl-aħjar mod possibbli. U dan l-istaġun se nkomplu fuq ta’ qablu”.

Għalhekk l-appuntament tagħkom ma’ The Entertainers, se jkun kull nhar ta’ Sibt bejn id-20.30 u l-23.00 fuq NET Television.

Id-divertiment, ir-rebħ ta’ rigali u s-sorpriżi mhumiex se jonqsu!

“Valentina hija ħajjitna” – Karl u Dorianne Azzopardi dwar it-tifla adottiva tagħhom

“Valentina hija ħajjitna” – Karl u Dorianne Azzopardi dwar it-tifla adottiva tagħhom

Illum se nitkellmu mal-koppja Karl u Dorianne Azzopardi dwar l-esperjenza li għaddew minnha mill-mument li ddeċidew li jadottaw u x’differenza għamlet f’ħajjithom Valentina, it-tifla adottiva tagħhom li f’Lulju li ġej tagħlaq 4 snin.

Karl u Dorianne… għidulna ftit dwarkom..

It-tnejn ġejjin minn familji modesti, li jħaddnu l-prinċipji tal-ħajja, fuq kollox is-sagrifiċċji tal-ġenituri lejn il-bżonn tal-familja.

Ilna nafu lil xulxin ‘il fuq minn 30 sena, din is-sena nagħlqu 24 sena miżżewġin. Is-sigriet tar-relazzjoni hi sempliċi, relazzjoni bbażata fuq imħabba sinċiera, l-importanza tal-kommunikazzjoni bejn il-koppja, ħin ta’ kwalità u t-toleranza.

Kif wasaltu għad-deċiżjoni li tadottaw?

Aħna nemmnu ħafna bid-destin…..iżżewwiġna relattivament żgħar meta tikkumpara maż-żminijiet tal-lum u mingħajr kundizzjonijiet wara żmien ta’ għerusija fejn sirna nafu lil xulxin pass wara pass.

Bejn ix-xogħol u l-ħajja ta’ koppja normali, qatt ma konna koppja li noqogħdu nippjanaw meta rridu t-tfal, għax konna dejjem nemmnu li dan għandu jseħħ naturali. Iż-żmien beda għaddej u wasalna f’punt fejn ħassejna li nħarsu lejn din l-alternattiva….. alternattiva hekk sabiħa u li kien hemm qbil reċiproku. Ħadd ma sforza lil ħadd.

Kemm dam għaddej il-proċess sakemm ingħatajtu l-konferma li tistgħu tadottaw?

Madwar 16-il xahar minn meta ddeċidejna li mmorru għall-programm li jwassal għall-adozzjoni.

X’tiftakru mill-mument li sirtu tafu li kontu se ssiru l-ġenituri adottivi ta’ Valentina?

Ma tantx hemm kliem li tista tiddeskrivi dak il-mument hekk sabiħ….meta niftakru għadna nġorru dik l-emozzjoni sabiħa ferm sal-lum….

Il-proċess jinqasam fi tlett fażijiet. Fil-bidu tal-aħħar fażi, hemm dik li tissejjaħ ‘matching process’ u dan jiskattah l-aġenzija li l-koppja li tkun għażlet li tkompli l-proċess. L-aġenzija tibgħat profil u dettalji tat-tifel jew tifla li tkun ġiet matched mal-koppja, u l-koppja tkun trid tikkunsidra dan u tagħti risposta jekk tridx tkompli l-proċess fuq dan it-tifel jew tifla…fil-każ tagħna Valentina.

Niftakru li kien il-Ħadd filgħaxija, jien kont fis-sitting room u Dorianne kienet fil-kċina……irċevejna sms notification u e-mail f’dan ir rigward mill-aġenzija.

Ftehmna li naraw id-dettalji separatament, u li ‘nittestjaw’ dak li nħossu individwalment……..u li nkunu onesti mall-ewwel……… nista’ ngħid li fi ftit ħin, it-tnejn konna pożittivi u ħassejna ferħ kif ukoll dik ix xi ħaġa minn ġewwa li qed tgħidilna biex immexxu b’dik it-tifla tagħna u li rridu nkomplu din il-mixja flimkien!!

Kemm għadda żmien sakemm wasal il-waqt li tmorru għaliha? U x’kien jinvolvi l-proċess?

Il-matching seħħ għall-ħabta ta’ Diċembru u morna għal Valentina f’Ġunju – madwar sitt xhur. Il-proċess mhux faċli għax maqsum fi tlett fażijiet b’kollox.

L-ewwel fażi tinvolvi kors mal-appoġġ li bih il-koppja minbarra li taċċerta ruħha fuq dan il-pass tkun qed titgħallem x’inhu l-proċess tal-adozzjoni, qisu risk assessment fejn wieħed jiġi espost kemm għal dak li hu tajjeb kif ukoll għal dak li jista’ jkun iebes u diffiċli, ir-realtà.

It-tieni fażi tieħu forma aktar formali fejn il-koppja tgħaddi minn forma ta’ due diligence li jinkludi fost affarijiet oħra ‘home study’ report kif ukoll aspetti relatati mas-saħħa u l-qagħda ekonomika tal-koppja eċċ. Il-koppja finalment tkun soġġetta għal test ma’ psikologa professjonali wkoll.

It-tielet u l-aħħar fażi hi l-iktar iebsa għax tinvolvi dak il-matching process li hu żmien ta’ stennija, iżda wara l-matching jibda naħseb dak li hu l-aktar iebes ….. proċess legali li jieħu xhur u li waqtu kollox jista’ jiġri peress li jista’ jkun hemm ‘second thought’ mill-omm naturali kif ukoll il-koppja ma jkollhiex kontroll ta’ kemm se jdum il-proċess.

Fil-każ tagħna l-proċess dam bejn 5 u 6 xhur li waqthom tkun qed issegwi b’limitazzjoni t-tifla kif qed tikber fil-home u fl-istess ħin is-seduti tal-qorti jkunu qed jiġu aġġornati …….fl-aħħar però wasal il-mument biex immorru għax kienet waslet l-aħħar seduta u l-‘judge’ talab li l-ġenituri adottivi potenzjali jkunu preżenti fiżikament għall-aħħar seduta….. ferħ u ansjetà fl-istess ħin….. Valentina kienet matched magħna meta kellha bejn 2 to 3 months u meta morna għaliha kienet 9 to 10 months……

L-Aġenzija Tama kienet ta’ appoġġ kbir tul il-proċess kollu speċjalment meta morna għal Valentina…. Pajjiż li ma tantx tkun taf fuqu aktar u aktar tkun ġo post kemm xejn rimot….…qtajna one way għax ma tkunx taf eżatt l-eżittu kif ukoll hemm ħafna dokumentazzjoni fosthom passaport u visa la darba kollox ikun sew u tkun trid tiġi lura….

Aħna qattajna madwar sitt/seba’ ġimgħat hemmhekk però kienet esperjenza sabiħa għax tkun qed tibda tibbondja mat-tifla….

Kien hemm drabi li kellkom dubji jew biżgħat li ma kienx se jirnexxilkom taslu għal dak li xtaqtu?

Bħal kwalunkwe ħaġa fil-ħajja però speċjalment fil-proċess ta’ adozzjoni, kien hemm ansjetà kif ukoll dawk il-mumenti ta’ biża’….speċjalment meta tkun qed issegwi l-proċess day by day, qiegħdin ‘il bogħod u ma tantx tista’ tagħmel wisq ħlief tistenna…

X’tiftakru mill-mument li finalment mortu għal Valentina?

Determinazzjoni kbira, ħsibijiet u sa ċertu punt ‘stress’ li sejjer pajjiż daqshekk ‘il bogħod u ma tafx jekk hux se tiġi lura biż-żgħira jew le……però kemm jien u kemm Dorianne kellna dik il-paċi u serenità kif ukoll determinazzjoni li ndumu kemm hemm bżonn u niġu lura b’Valentina.

Matul dan kollu, sibtu s-sapport u l-għajnuna li kellkom bżonn?

Ħafna, familja, ħbieb, mill-Appoġġ, li l-ewwel u t-tieni fażi jsiru magħhom però ma nistgħux ma nsemmux l-Aġenzija TAMA speċjalment lil Debbie u Shirley…dawn it-tnejn marru lil hinn mill-ħin u d-dedikazzjoni li jagħtu.

Xi tfisser għalikom it-tifla tagħkom Valentina? U x’differenza għamlet f’ħajjitkom?

Ħajjitna. Imħabba reċiproka u motivazzjoni.

Qalbitilna ħajjitna ta’ taħt fuq, fil-pożittiv ovvjament. Ma nistgħux nimmaġinaw ħajjitna mingħajrha!! Nirringrazzjawha talli aċċettatna…

Kif tqassmu r-responsabilitajiet tagħkom bħala ġenituri? Kif tkun ġurnata tipika tagħkom?

Ix-xogħol tiegħi jirrkjedi ħinijiet twal għalhekk Dorianne avolja taħdem part time, tqatta’ ħafna mill-ħin għat-trobbija ta’ Valentina. Nippruvaw irrabbuha f’ambjent ta’ familja tradizzjonali. Ovvjament Dorianne bħala l-omm tradizjonali tqatta’ aktar ħin magħha. Però, jien nipprova nagħmel il-parti tiegħi ukoll speċjalment fil-weekend meta nitfi l-iswitch u nqatta’ ħafna mill-ħin ma’ Valentina u Dorianne……insibu bilanċ.

Beħsiebkom tkellmu lil Valentina dwar il-ħajja li kellha f’pajjiżha la darba tikber? X’inhuma l-ħsibijiet tagħkom dwar dan?

Fuq dan is-suġġett kien hemm qbil minn qabel bdejna l-proċess, aħna ħa nkunu open ma’ Valentina, pass wara pass……naħsbu li billi nkunu onesti magħha mill-ewwel għax meta tikber żgur tkun hi li tapprezza dan il-proċess kif ukoll dik hi l-verità, allura aħna mrobbijin li nkunu onesti ma’ xulxin, prinċipju li nħaddnu ta’ kuljum.

Bħala ġenituri, x’inhuma x-xewqat tagħkom għal Valentina?

Li jkollha trobbija normali, saħħa, imħabba u edukazzjoni tajba….li tikber kuntenta u li jkollha l-kwalitajiet biex issir indipendenti u tapprezza l-ħajja bħall-ġenituri adottivi tagħha…nisperaw ukoll li d-dinja ta’ għada tkun tista’ tippermetti dawn l-aspetti b’mod aħjar.

X’messaġġ tgħaddu lil dawk kollha li jixtiequ jagħmlu dan il-pass f’ħajjithom?

Għal dawk kollha li forsi bħalissa qed jikkunsidraw dan il-pass, ngħidulhom biex jagħmlu kuraġġ u jħarsu ‘l quddiem b’mod pożittiv. Ma jgħaġġlux għax il-pass hu kbir speċjalment għal koppji li forsi m’għandhomx jew s’issa ma kellhomx ulied naturali. Tridu tkunu preparati għal tibdil fir-rutina, u lesti għas-sagrifiċċji li jġib miegħu t-tkabbir tal-familja..

Però, serħu raskom li finalment hemm l-akbar sodisfazzjon li l-ħajja tista’ tagħtik speċjalment meta tara mħabba reċiproka kif ukoll l-iżvilupp tal-persuna tal-persuna miexja ‘l quddiem.

Kemm hi ħaġa sabiħa meta minn età daqshekk żgħira Valentina tgħajjatlek papà u mamà……emozzjoni li ma’ tistax tiddeskriviha….

Enable Notifications OK No thanks