Select Page
Mara b’diżabilità tista’ tkun f’relazzjoni u ssir omm – X’inhi l-perspettiva tas-soċjetà?

Mara b’diżabilità tista’ tkun f’relazzjoni u ssir omm – X’inhi l-perspettiva tas-soċjetà?

Il-ġeneru għandu rwol diżattivanti fil-ħajja tan-nisa b’diżabilità. Eżempju wieħed jista’ jgħid li huwa protezzjoni żejda mill-ġenituri, li ħafna drabi hija orjentata lejn il-ġeneru, billi n-nisa b’diżabilità huma kkunsidrati bħala aktar vulnerabbli u suxxettibbli għall-abbuż sesswali.

Perċezzjonijiet soċjali bħal dawn isaħħu l-protezzjoni żejda li diġà esperjenzata minn persuni b’diżabilità, u jpoġġu dawl negattiv u problematiku fuq is-sesswalità u jagħmlu r-relazzjonijiet sesswali diffiċli biex jiġu esperjenzati. Eżempju ieħor huma d-drittijiet riproduttivi tan-nisa b’diżabilità, li jibqgħu jiġu kkontrollati u mrażżna.

Filwaqt li l-maternità hija parti importanti u naturali tal-identità tan-nisa, hija kwistjoni pprojbita għan-nisa b’diżabilità, speċjalment għan-nisa b’diżabilità intellettwali. Dawn in-nisa għandhom tendenza li ma jiġux aċċettati bħala li għandhom status ta’ adult u jibqgħu kostretti mill-perċezzjonijiet u s-suppożizzjonijiet negattivi tas-soċjetà. Mhumiex mistennija li jsiru sieħba jew maħbubin u ħafna drabi jgħidulhom li ż-żwieġ mhuwiex possibbiltà u wisq inqas il-maternità.

Il-membri tal-familja, u professjonisti mediċi, ħafna drabi jeżerċitaw pressjoni fuq nisa b’diżabilità biex jgħaddu minn sterilizzazzjoni jew jieħdu kontraċezzjoni fit-tul, sabiex tiġi evitata l-possibbiltà li jsiru ommijiet.

Għadu mhux ikkunsidrat bħala kulturalment normattiv li nisa b’diżabilità jkunu f’relazzjonijiet jew isiru ommijiet u s-soċjetà għandha t-tendenza li tħares lejhom biss bħala persuni b’diżabilità aktar milli bħala nisa.

Il-kumpanija Mattel tintroduċi pupa ġdida ta’ Barbie għall-Jum Internazzjonali tan-Nisa

Il-kumpanija Mattel tintroduċi pupa ġdida ta’ Barbie għall-Jum Internazzjonali tan-Nisa

Eżatt fil-ħin għall-Jum Internazzjonali tan-Nisa, il-jum li fih jiġu ċċelebrati l-kisbiet soċjali, ekonomiċi, kulturali u politiċi tan-nisa, waħda mill-aktar nisa influwenti tas-seklu 20 qed tiġi introdotta bħala mudell għall-ġenerazzjoni ġdida ta’ bniet.

Il-kumpanija Mattel introduċiet lill-eks First Lady u kelliema tan-Nazzjonijiet Uniti Eleanor Roosevelt bħala pupa ġdida ta’ Barbie, fil-kollezzjoni ‘Barbie’s Inspiring Women’, li tagħti ġieħ lin-nisa matul l-istorja. Hija l-unika First Lady li għandha pupa ta’ Barbie imsemmija għaliha.

“Aħna ninsabu kuntenti li nilqgħu lill-eks First Lady Eleanor Roosevelt fis-serje ‘Barbie’s Inspiring Women’ u li nitfgħu dawl fuq kif il-perseveranza tagħha bħala ċampjin tal-policies dwar id-drittijiet ċivili u ekonomiċi ħalliet impatt fuq id-dinja,” qalet Lisa McKnight, senior viċi president u kap globali ta’ Barbie u pupi f’Mattel.

Roosevelt serviet mill-1933 sal-1945 matul il-presidenza tar-raġel tagħha, il-President Franklin D. Roosevelt. Hija bniet relazzjoni mal-pubbliku permezz tal-paġna tal-aħbarijiet ta’ kuljum tagħha u marret lil hinn mir-rwol tradizzjonali tal-‘First Lady’.

Hija serviet ukoll bħala diplomatika u umanitarja tan-Nazzjonijiet Uniti wara r-rwol tagħha fil-White House.

Il-pupa Eleanor Roosevelt hija liebsa libsa bil-fjuri, ġiżirana tal-perli u kappell iswed.

Rosa Parks, attivista tal-moviment għad-drittijiet ċivili, u Sally Ride, l-ewwel astronawta mara Amerikana, ġew ukoll onorati bil-pupi ta’ Barbie tagħhom.

Is-serje ta’ ‘Barbie’s Inspiring Women’ tinkludi poeta, awtur u attivista, Dr Maya Angelou, kif ukoll disa’ oħrajn inklużi, Billie Jean King, Ella Fitzgerald, Florence Nightingale, Susan B. Anthony, Amelia Earhart, Katherine Johnson u Frida Kahlo.

Barbie avvanzat mhux ftit mid-debutt tagħha! L-ewwel pupa ta’ Barbie kellha xagħar isfar, għajnejn blu u kienet liebsa libsa tal-għawm. Minn dakinhar Barbie ġiet trasformata fi rwoli differenti, minn segretarja għal astronawta u issa wkoll First Lady!

Jum Internazzjonali tan-Nisa 2021 – Bżonn ta’ aktar nisa fit-tmexxija?

Jum Internazzjonali tan-Nisa 2021 – Bżonn ta’ aktar nisa fit-tmexxija?

In-nisa kollha fid-dinja jridu u jistħoqqilhom futur ugwali ħieles minn stigma, sterjotipi u vjolenza; futur sostenibbli, paċifiku, bi drittijiet u opportunitajiet indaqs għal kulħadd. Sabiex naslu hemm, id-dinja teħtieġ in-nisa f’kull mejda fejn qed jittieħdu d-deċiżjonijiet.

Din is-sena, it-tema għall-Jum Internazzjonali tan-Nisa hija “Nisa fit-tmexxija: Il-kisba ta’ futur ugwali f’dinja bil-pandemija Covid-19.” L-għan ta’ din it-tema huwa li jiġu iċċelebrati l-isforzi tremendi min-nisa madwar id-dinja fit-tfassil ta’ futur u rkupru aktar ugwali mill-pandemija Covid-19 u tenfasizza l-lakuni li għad fadal.

Il-parteċipazzjoni u t-tmexxija sħiħa u effettiva tan-nisa fl-oqsma kollha tal-ħajja tmexxi l-progress għal kulħadd. Madanakollu, in-nisa għadhom sottorapreżentati fil-ħajja pubblika u fit-teħid tad-deċiżjonijiet, kif ġie żvelat fir-rapport riċenti tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. In-nisa huma kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern fi 22 pajjiż, u 24.9 fil-mija biss tal-membri parlamentari nazzjonali huma nisa. Bir-rata attwali ta’ progress, l-ugwaljanza bejn is-sessi fost il-kapijiet tal-Gvern se tieħu 130 sena oħra!

In-nisa huma wkoll fuq quddiem fil-battalja kontra Covid-19, bħala front-liners partikolarment fis-settur tas-saħħa, bħala xjenzati, tobba u caregivers, iżda jitħallsu 11 fil-mija inqas globalment mill-kontropartijiet maskili tagħhom. Minn analiżi li saret ħareġ li minn 87 pajjiż, kienu biss 3.5 fil-mija minnhom li kellhom parità bejn is-sessi.

Meta n-nisa jmexxu, naraw riżultati pożittivi. Uħud mill-aktar risposti effiċjenti u eżemplari għall-pandemija Covid-19 kienu mmexxija min-nisa. In-nisa, speċjalment in-nisa żgħażagħ, huma fuq quddiem ta’ movimenti diversi u inklussivi online u fit-toroq għall-ġustizzja soċjali, it-tibdil fil-klima u l-ugwaljanza fil-partijiet kollha tad-dinja. Madanakollu, in-nisa taħt it-30 huma inqas minn 1 fil-mija tal-membri parlamentari madwar id-dinja.

Kif u minn fejn oriġina l-Jum Internazzjonali tan-nisa?

Diżabilità intellettwali tnaqqas il-bżonn sesswali tal-individwu? – Dr Claire Azzopardi Lane

Diżabilità intellettwali tnaqqas il-bżonn sesswali tal-individwu? – Dr Claire Azzopardi Lane

Fost twemmin komuni miżmum minn individwi mhux b’diżabilità hemm dak li persuni b’diżabilità intellettwali m’għandhomx bżonnijiet sesswali. Din il-perspettiva li turi s-sesswalità b’mod żvantaġġjat billi tirrinforza l-asesswalità, hija wkoll imsaħħa minn rappreżentazzjonijiet sterjotipiċi bħal dik li persuni b’diżabilità intellettwali jibqgħu tfal għal dejjem. Din tirrapreżenta lill-persuni b’diżabilità intellettwali bħala tfal perpetwi, u b’hekk ma jistgħux jagħtu l-kunsens tagħhom biex jidħlu għal relazzjonijiet intimi.

L-infantalizzazzjoni ta’ persuni b’diżabilità intellettwali ħafna drabi hija mgħottija bi protezzjoni żejda li twassal għal iżolament, ħiliet soċjali fqar u nuqqas ta’ informazzjoni relatata mas-sesswalità u r-relazzjonijiet. Ħafna drabi persuni b’diżabilità intellettwali huma ristretti aktar fl-għażliet sesswali tagħhom minħabba l-preġudizzji u l-ansjetajiet tal-ġenituri u l-fornituri tas-servizzi tagħhom.

Is-sesswalità hija determinata soċjalment u kulturalment u tiddependi fuq il-kuntest li tiġi esperjenzata fih. Fil-kuntest Malti mhux tas-soltu li nitkellmu fil-miftuħ dwar is-sess u s-sesswalità, qasam li għadu influwenzat ħafna mill-modi reliġjużi. Minħabba li l-maġġoranza tal-persuni b’diżabilità intellettwali li jgħixu fis-soċjetà Maltija jqattgħu ħafna minn ħajjithom jgħixu mal-familja immedjata tagħhom, l-esperjenzi tagħhom u l-espressjoni tas-sesswalità jibqgħu ċensurati u mhux esplorati.

Persuni b’diżabilità intellettwali jsostnu li ġew miċħuda l-opportunitajiet għal soċjalizzazzjoni, divertiment, relazzjonijiet u espressjoni sesswali u qed jitolbu kwalità ta’ ħajja aħjar. Huma jemmnu li l-pożizzjonijiet soċjali marġinalizzati tagħhom huma marbuta b’mod attiv ma’ ostakli relatati mas-sesswalità tagħhom, billi l-esklużjoni soċjali tillimita l-aċċess għal sorsi formali ta’ informazzjoni, opportunitajiet biex jistabbilixxu relazzjonijiet u fl-aħħar mill-aħħar biex jiksbu kwalità ta’ ħajja tajba.

Filmat: Maratona Ġbir ta’ Fondi b’risq Caritas Malta – Maratona ta’ Mħabba – Nhar is-Sibt 14 ta’ Novembru

Filmat: Maratona Ġbir ta’ Fondi b’risq Caritas Malta – Maratona ta’ Mħabba – Nhar is-Sibt 14 ta’ Novembru

Caritas Malta ilha għal dawn l-aħħar 50 sena sservi lis-soċjetà bis-servizzi tagħha kollha bla ħlas.

Caritas Malta tgħin lil dawk il-persuni li fis-socjetà tagħna għandhom bżonnijiet partikolari u dejjem viċin dawk l-aktar vulnerabbli. Dan tagħmlu permezz ta’ professjonisti fil-qasam tal-ħidma soċjali permezz ta’ counselling, interventi fuq il-postijiet tax-xogħol, gruppi ta’ sapport terapewtiċi, Community outreach u servizzi kontra l-abbuż tad-droga permezz ta’ ċentri ta’ riabilitazzjoni. Caritas Malta kienet il-pijuniera li madwar 35 sena ilu bdiet b’dawn is-servizzi għal min jabbuża mis-sustanzi grazzi għall-viżjoni li kellu dak iż-żmien id-Direttur Monsinjur Victor Grech.

Nhar is-Sibt 14 ta’ Novembru, Caritas Malta se tkun qed torganizza Maratona ta’ Mħabba, maratona ta’ ġbir ta’ fondi li l-entità tant għandha bżonn biex tkompli tevolvi is-servizzi tagħha, liema servizzi jingħataw kollha bla ħlas.

Din il-maratona se tixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha bejn nofsinhar u nofsillejl fuq l-istazzjonijiet viżivi kollha fejn minbarra li se jsiru appelli tal-ġbir, se jingħata wkoll għajnuna lil dawk li jċemplu li għandhom bżonn min jgħinhom.

Għal iktar informazzjoni wieħed imħeġġeġ li jċempel fuq 21331000

In-numri tad-donazzjonijiet huma:

51002035            -              €20

51902089            -              €50

Pledge Line – 21331000

How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Enable Notifications OK No thanks