Select Page
“L-imħabba ta’ missier mhix inqas minn tal-omm. Il-qalb ta’ missier tħobb kif taf hi u b’kemm għandha saħħa.” – Clive Piscopo

“L-imħabba ta’ missier mhix inqas minn tal-omm. Il-qalb ta’ missier tħobb kif taf hi u b’kemm għandha saħħa.” – Clive Piscopo

Dan il-jum, bħal kull okkażjoni sinifikanti oħra, iqanqal diversi sentimenti għal kull individwu, kemm pożittivi kif ukoll negattivi.

Fl-ewwel Jum il-Missier tiegħu, Clive Piscopo qasam esperjenza personali li għaddew minnha hu u l-mara tiegħu Claire, iżda mill-perspettiva ta’ missier.

Din is-sena, Clive iħossu fortunat li mhux biss, bħal ma għamel matul dawn l-aħħar 38 sena, qed jiċċelebra lil missieru imma wkoll, flimkien ma’ missieru qed jiċċelebra dan il-jum bħala missier.

Filwaqt li għal Clive, din hija okkażjoni perfetta biex juri l-gratitudni tiegħu lejn missieru u dak kollu li għamel miegħu u għall-familja tagħhom, huwa wkoll mument opportun biex jirrifletti fuq x’tip ta’ missier jista’ jkun hu.

Huwa qal li fil-fond ta’ qalbu jixtieq li jkun papà tajjeb għat-tifla tagħhom, Nora, u li ssir tħobbu mqar nofs dak li hu jħobb lil missieru, iżda fuq kollox, ix-xewqa ta’ Clive hija li jkun kapaċi jrabbi tifla b’qalbha tajba f’dinja li taf tkun vera krudili.

Clive u Claire semmew lit-tifla tagħhom, Nora, għaliex l-isem ifisser dawl. Huwa stqarr li ta’ kuljum, iħares lejn bintu u jittama li tkun dawl f’mumenti mudlama.

Minkejja li Clive ftit li xejn jaqsam mill-ħajja personali tiegħu fil-pubbliku, f’dan il-jum qasam ftit min-niket u l-uġigħ li għaddew minnu hu u Claire, iżda fuq kollox hu bħala missier, bit-tama li jkun ta’ konsolazzjoni, imqar għal persuna waħda.

Sena ilu, Clive u Claire tilfu tarbija, li għalkemm kienu għadhom ma ltaqgħux magħha, kienu qed jistennewha bi ħġarhom. Clive spjega kemm kien diffiċli għalih lI l-għada li tilfu t-tarbija kellu joħroġ għax-xogħol b’mod normali u jipprova jitbissem bħas-soltu minħabba li kienu jafu biss ftit nies minn xiex kienu għaddejjin.

Clive qal li dawn ix-xhur għenuh jifhem ftit aktar il-weġgħa ta’ missirijiet li tilfu lil uliedhom, ta’ missirijiet li uliedhom ma jkellmuhomx u ta’ dawk l-irġiel li jixtiequ ħafna li jsiru missirijiet.

“Tgħallimt bl-esperjenza li l-qalb ta’ missier tħoss ukoll. U tħoss ħafna. U mhix imħabba sekondarja jew inqas minn tal-omm. Il-qalb ta’ missier tħobb kif taf hi u b’kemm għandha saħħa.”

Clive Piscopo

Sfortunatament, sal-lum għadna ngħixu f’soċjetà fejn l-irġiel għadhom ma jħassuhomx daqshekk liberi u komdi li jitkellmu dwar esperjenzi u emozzjonijiet li jgħaddu minnhom fi żminijiet diffiċli.

Waqt li kien għaddej minn din l-esperjenza tant diffiċli, Clive irrealizza li ma kienx jaf raġel wieħed li għadda mill-istess esperjenza, ma kien sema’ qatt raġel jitkellem fuq miscarriage.

“Ma kontx naf fuq min nista’ ndur biex nistaqsih jekk hux normali li filli mingħalik li tkun sew u f’sekonda tkun trid tibki. Donnu aħna l-irġiel ma nitkellmux fuqhom dawn l-affarijiet. Mhux għax, kif forsi nagħtu l-impressjoni, ma nħossux. Imma għax is-soċjetà m’għalmitniex nitkellmu fuqhom. Kienu jgħidulna biex ma nibkux biex ma nkunux sissy. Li l-emozzjonijiet tan-nisa. Li raġel irid ikun b’saħħtu, bil-muskoli, ma jibża minn xejn, xejn ma jista’ għalih, u l-kumplament.”

Clive Piscopo

Clive qal li llum li sar missier, ma jridx li lit-tifla tiegħu jgħallimha hekk. Iħoss li għandu jgħallimha li missier huwa bniedem tad-demm u l-laħam li hu wkoll iħoss ħafna, u forsi xi kultant, bħal kulħadd, anki hu jaqta’ qalbu, imma mbagħad, għax iħobb, jagħmel l-aħjar li jista’.

“Għalhekk, fl-ewwel Jum il-Missier tiegħi, nixtieq nagħti viżibilità speċjali lil dawn l-irġiel u missirijiet li batew u jbatu fis-skiet. M’intomx waħedkom. U jekk tafu lil xi ħadd li għadda minn esperjenza simili, illum għidilhom: M’intomx waħedkom. Forsi dan huwa l-ewwel eżempju li nista’ nagħti lil binti.”

Clive Piscopo

Nisa jressqu protest ġudizzjarju biex Malta tillegalizza u tiddekriminalizza l-abort

Nisa jressqu protest ġudizzjarju biex Malta tillegalizza u tiddekriminalizza l-abort

Il-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa flimkien ma’ attivisti oħrajn ressqu protest ġudizzjarju f’isem 188 persuna kontra l-Ministru tas-Saħħa, is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi u l-Avukat tal-Istat biex jiġi legalizzat u dekriminalizzat l-abort f’Malta.

Huma qegħdin jargumentaw li mhux biss il-projbizzjoni tal-abort ma tbiddilx il-fatt li l-abort huwa servizz tas-saħħa bżonnjuż iżda qed jinkisru d-drittijiet umani tan-nisa.

Il-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa qalet li dan qed qed jaffetwa s-saħħa fiżika, mentali u soċjali tan-nisa hekk kif in-nisa jkomplu jgħixu fil-biża’, l-istigma u l-mistħija fis-soċjetà.

Hija qalet li l-protest ġudizzjarju huwa biss l-ewwel pass, għaliex ladarba t-talbiet jibqgħu jiġu injorati, lesti li jressqu it-talbiet tagħhom quddiem il-qorti, kemm lokali kif ukoll Ewropew.

L-AĊĊESS GĦALL-ABORT HU DRITT UMAN

Stqarrija għall-istampa mill-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa
L-Erbgħa, 15 ta’…

Posted by Women’s Rights Foundation on Wednesday, June 15, 2022

Filmat: “Ma rridx biss li s-soċjetà taċċetta lil Diego kif inhu imma rrid li hu jaċċetta lilu nnifsu” – Sefora

Filmat: “Ma rridx biss li s-soċjetà taċċetta lil Diego kif inhu imma rrid li hu jaċċetta lilu nnifsu” – Sefora

Żgur li kemm Sefora kif ukoll Diego huma uċuħ familjari magħkom is-segwaċi, għaliex minbarra li Sefora hija influencer, hija wkoll attivista favur id-drittijiet ta’ persuni li jgħixu bl-awtiżmu.

Fil-filmat, bi tbissima ta’ sodisfazzjon titkellem dwar il-fatt li Diego, li huwa awtistiku, illum il-ġurnata kapaċi jintroduċi lilu nnifsu bħala persuna li għandu l-awtiżmu. Filwaqt li enfasizzat li l-awtiżmu mhuwiex Diego, iżda huwa parti minnu.

Hi stqarret li trid tgħixha biex tkun taf kemm hi diffiċli, kemm għall-persuna nnifisha kif ukoll għal ta’ madwarha, speċjalment għall-ġenituri.

Sefora tgħid li Diego jfisser id-dinja għaliha u ma timmaġinaw ħajjitha mingħajru. Minkejja li jkun hemm mumenti li tgħeja, Diego jagħtiha lura mħabba kbira.

Hija qalet li l-fatt li tarah jikber u jimxi ‘l quddiem bil-pass tiegħu huwa sodisfazzjon, u kull pass li jagħmel, għalihom ifisser id-dinja.

Omm Diego stqarret li l-iktar ħaġa li tbeżżagħha hi meta tiġi nieqsa hi. Spjegat li bħalissa hi tipprova tipproteġih minn kollox u tmexxih fit-triq it-tajba, u l-biża’ tagħha hi li meta tiġi nieqsa hi, Diego jsib ruħu f’soċjetà li ma taċċettahx kif inhu u li meta jikber isibha diffiċli biex ikollu l-ħbieb.

Sefora qalet li hawn ħafna ġenituri li ma joħorġux lit-tfal tagħhom li jkunu bl-awtiżmu għax jibżgħu minn dak li se jgħidu n-nies, jibżgħu li se jħarsulhom bl-ikrah u li forsi t-tfal tagħhom mhux se jġibu ruħhom sew u allura se jdejqu lin-nies li jkun hemm. Hija saħqet li dan huwa żball kbir għaliex fl-opinjoni tagħha, aktar ma t-tfal ikollhom diffikultà jġibu ruħhom kif suppost fis-soċjetà, aktar trid toħroġhom.

“Jien ma rridx biss li s-soċjetà taċċetta lil Diego kif inhu, jien, l-iktar importanti, irrid lilu li jaċċetta lilu nnifsu kif inhu għax jekk int ma tħossokx tajjeb miegħek innifsek, mhux se tħossok tajjeb fis-soċjetà.”

Sefora – Omm Diego

Sefora semmiet li ħafna drabi, tfal li jkollhom l-awtiżmu ma jkunu jistgħu jesprimu xi jkunu qed iħossu u xi jridu. Sostniet li l-Malta Trust Foundation qed tagħmel xogħol inkredibbli għaliex l-apparat li jgħin lit-tfal jikkomunikaw u jesprimu ruħhom jiswa ħafna flus.

Il-fatt li jkollok dan l-apparat li permezz tiegħu t-tfal ikunu jistgħu jikkomunikaw u jesprimu l-bżonnijiet basiċi tagħhom tnaqqas ħafna frustrazzjoni li jgħixu kuljum ħafna tfal u l-ġenituri tagħhom u jagħti serħan il-moħħ.

Sefora u Diego jirrappreżentaw ħafna tfal u ġenituri oħrajn li jgħixu din il-ħajja kuljum.

Int tista’ tagħmel il-ħajja tagħhom inqas diffiċli!

Maratona ġbir ta’ fondi b’risq il-Malta Trust Foundation, illum, sa nofsillejl fuq l-istazzjonijiet lokali kollha.

Agħti d-donazzjoni tiegħek permezz ta’ dawn in-numri:

51802019 – €25
51902071 – €50
BOV Mobile App – 79520040

Tmut l-ixjeħ persuna fid-dinja fl-età ta’ 119-il sena

Tmut l-ixjeħ persuna fid-dinja fl-età ta’ 119-il sena

Tħabbret il-mewt ta’ Kane Tanaka, mara Ġappuniża ċċertifikata uffiċjalment bħala l-ixjeħ persuna fid-dinja fl-età ta’ 119-il sena.

Mara li rnexxielha tegħleb il-kanċer darbtejn u għexet għadd kbir ta’ avvenimenti storiċi, għexet żewġ gwerer dinjija, l-influwenza Spanjola tal-1918, kif ukoll il-pandemija tal-Covid-19.

Kane Tanaka twieldet fl-1903, l-istess sena ta’ George Orwell, fi żmien meta l-Ġappun kien qed joħroġ bħala qawwa globali.

Iżżewġet seklu ilu, u kellha erbat itfal. Hija qattgħet l-aħħar snin ta’ ħajjitha f’dar tal-anzjani Ġappuniża. Il-familja tagħha qalet li Kane kienet iżżomm moħħha u ġisimha attivi.

Bil-mewt tagħha, l-ixjeħ persuna fid-dinja issa hija Lucile Randon, soru Franċiża ta’ 118-il sena.

Fis-sena tat-twelid tagħha wkoll, Theodore Roosevelt kien president tal-Istati Uniti u Edward VII kien ir-Re Brittaniku. Hija wkoll is-sena fejn kienet saret l-ewwel tellieqa tat-Tour de France.

Is-sena ta’ wara, ir-Russja marret għall-gwerra kontra l-Ġappun, u sofriet telfa kbira.

Tanaka kienet is-seba’ minn disa’ aħwa. Iżżewġet ta’ 19-il sena u mexxiet diversi negozji, inkluż ħanut tan-noodles.

Żewġha, li ma kinitx iltaqgħet miegħu qabel jum it-tieġ tagħhom, iġġieled fit-Tieni Gwerra Sino-Ġappuniża fl-1937 filwaqt li binha ġġieled fit-Tieni Gwerra Dinjija, u nżamm bħala priġunier mill-Unjoni Sovjetika.

Tanaka kellha tieħu sehem fit-torch relay fl-Olimpjadi ta’ Tokjo iżda l-pandemija tal-Covid żammitha milli tagħmel dan.

F’ċerimonja li rrikonoxxietha bħala l-ixjeħ persuna fid-dinja fl-2019, qalet li kienet aktar ferħana milli qatt kienet.

L-aktar persuna li qatt għexet tibqa’ l-Franċiża Jeanne Louise Calment, li mietet fl-età ta’ 122 sena u 164 jum fl-1997.

Il-Ġappun għandu l-aktar popolazzjoni anzjana fid-dinja. Aktar minn kwart tas-soċjetà għandhom 65 sena jew aktar, bid-dieta, il-kura tas-saħħa, u l-fatt li ħafna anzjani jkomplu jaħdmu fl-aħħar snin tagħhom identifikati bħala raġunijiet wara l-ħajja twila li jgħixu.

Tispikka l-lingwa tas-sinjali fl-interpretazzjoni ta’ Claudia waqt Mużika Mużika

Tispikka l-lingwa tas-sinjali fl-interpretazzjoni ta’ Claudia waqt Mużika Mużika

Fost it-talent mużikali Malti li smajna u segwejna f’dawn l-aħħar jiem, ċertament spikkat l-interpretazzjoni ta’ Claudia Faniello tal-kanzunetta tagħha, Ġmielek.

Minbarra l-vuċi unika u impekkabbli ta’ Claudia Faniello fl-interpretazzjoni stupenda tal-kanzunetta Ġmielek, b’kitba ta’ Joe Julian Farrugia u kompożizzjoni ta’ Philip Vella, spikkat il-lingwa tas-sinjali.

Permezz tal-lingwa tas-sinjali, li hi xi ħaġa li m’aħniex imdorrijin naraw fejn tidħol mużika, Claudia wasslet messaġġ importanti ħafna ta’ inklużjoni.

Il-komunikazzjoni hija parti kruċjali mill-inklużjoni, u proprju f’dawk il-mumenti, permezz tal-kanzunetta tagħha, Claudia tesprimi l-valur ta’ kull individwu u tikkomunika ma’ dawk li jużaw il-lingwa tas-sinjali

Dan jirrifletti wkoll fil-messaġġ li twassal il-kanzunetta Ġmielek, li tittratta dwar kif għandna nagħrfu l-ġmiel ta’ xulxin, mhux biss dak ta’ barra, imma ħafna aktar ta’ ġewwa.

Li ma niġġudikawx u nwarrbu lil dawk li f’għajnejna jidhru differenti iżda li nagħrfu l-ġmiel ta’ xulxin. Ġmielek tagħti tama partikolarment lil dawk li qed ibatu fis-silenzju, tbatija kkawżata mill-uġigħ li f’diversi ċirkostanzi tal-ħajja u mis-solitudni, għaliex twassal il-messaġġ li jekk inħarsu lejn xulxin bla preġudizzji, nagħrfu l-valur ta’ xulxin u nistgħu nkunu l-leħen għal min m’għandux.

Claudia kellha kontribut biex tinkiteb din il-kanzunetta, dan minħabba li kif saħqet diversi drabi, kien hemm żminijiet fejn hi stess iffaċċjat sfidi personali fil-passat u kien hemm drabi fejn hi wkoll kienet tħossha waħedha.

Kont taf li Claudia kellha kliem miktub fuq il-libsa?

Jikkumplimenta l-messaġġ tal-kanzunetta Ġmielek, kien il-kliem li Claudia kellha miktub fuq il-mant tal-libsa; “Għalik li tħossok waħdek, kun af li m’intix

Ġmielek ġiet ikklassifikata fit-tielet post bi 88 punt.

Ir-rispons dwar din il-kanzunetta fuq il-midja soċjali kien wieħed qawwi, u żgur li se tkun waħda li se tibqa’ tissemma’ u inkluża fil-ħidma għal soċjetà ħafna aktar inklużiva.

Enable Notifications OK No thanks