“Jeħtieġ li s-sigurtà taċ-ċittadini fit-toroq tittieħed bis-serjetà” – Alex Mangion

“Jeħtieġ li s-sigurtà taċ-ċittadini fit-toroq tittieħed bis-serjetà” – Alex Mangion

Il-Viċi Sindku ta’ Ħ’Attard Alex Mangion appella lil Transport Malta u l-awtoritajiet ikkonċernati sabiex jieħdu bis-serjetà s-sigurtà taċ-ċittadini fit-toroq.

F’kummenti li ta lil Skoperta, Alex Mangion qal li l-kunsill ilu mill-aħħar tal-2021 jagħmel pressjoni biex isiru l-ispeed cameras.

Qal li r-risposta li ħadu kull meta kellmuhom kienet li qed issir evalwazzjoni.

Huwa spjega li minħabba li m’hemmx speed cameras, qed ikun hemm sewqan b’veloċità eċċessiva fis-central link.

“Għalkemm l-ispeed cameras ma jsolvux kompletament il-problemi li r-residenti qed jiffaċċjaw, iżda huwa pass meħtieġ u importanti fid-direzzjoni t-tajba,” saħaq Alex Mangion.

Żied jgħid ukoll li biex wieħed jaqsam minn hemm, ikun qed jissogra ħajtu għaliex m’hemmx zebra crossing.

“Xbajna niġru wara Transport Malta biex jagħmlu l-ispeed cameras. Imisshom jistħu” – Victor Galea

“Xbajna niġru wara Transport Malta biex jagħmlu l-ispeed cameras. Imisshom jistħu” – Victor Galea

F’filmat imtella’ minn NET News, viżibilmet emozzjonat, il-Kunsillier Laburista ta’ Ħ’Attard Victor Galea esprima n-niket u l-frustrazzjoni tiegħu wara l-inċident tat-traffiku li seħħ fis-sigħat ta’ bikrin ta’ dalgħodu.

Huwa rrefera għat-triq fejn seħħ l-inċident bħala “black spot” u qal li ilhom “jiġru wara Transport Malta biex isiru speed cameras.

“Xbajna niġru wara Transport Malta biex jagħmlu l-ispeed cameras. Ara x’ġara llum. Tal-mistħija. Imisshom jistħu.”

Il-Kunsillier Laburista ta’ Ħ’Attard Victor Galea

Il-Kunsillier Laburista Victor Galea qal li l-Ħadd filgħodu din it-triq issir trakka tal-muturi u meta jkun hemm id-discos, l-ispeed jitla’ 150 u 180 matul il-lejl.

Żied jgħid li bħala Kunsill kellhom laqgħa l-kunsilliera miż-żewġ partiti mal-Ministeru u għamlu pressjoni fuq Transport Malta biex isiru l-ispeed cameras iżda għadhom ma sarux.

“Għadhom qed jagħmlu l-istudju. Dan il-lejl sar l-istudju. Tal-mistħija. Tifla bħal dik. Mhux sewwa.”

Il-Kunsillier Laburista ta’ Ħ’Attard Victor Galea

Fis-sigħat bikrin ta’ dalgħodu, Kacey Sciberras, ta’ 17-il sena, tilfet ħajjitha f’inċident tat-traffiku f’Ħ’Attard.

“Bqajna ħajjin u ma weġġajniex b’miraklu” – Clint Flores

“Bqajna ħajjin u ma weġġajniex b’miraklu” – Clint Flores

Dalgħodu, l-ekonomista Clint Flores qasam l-esperjenza tiegħu u tal-preżentatur Ray Azzopardi, wara li kellhom inċident bil-karozza l-Ġimgħa li għadda.

Clint stqarr li qed jaqsam dan l-episodju biex “forsi nilħaq lil xi ħadd u jaħsibha darbtejn qabel jagħfas il-gass u jmut xi ħaddieħor.”

Huwa tenna li kemm hu kif ukoll Ray baqgħu ħajjin u ma weġġgħux b’miraklu! Permezz tar-ritratti li huwa tella’, jirrakkonta kif spiċċat il-karozza, wara daqqa enormi minn wara, f’niżla , li tefgħethom madwar mitt metru ‘l bogħod.

Huwa jagħlaq billi jappella “moħħkom hemm u suqu bil-mod. Ibżgħu għal saħħitkom u ta’ ħaddieħor. Hemm bżonn ta’ speed cameras f’ċerti żoni.”

Enable Notifications OK No thanks