Afganistan: Eks ġeneral tal-armata Afgana jiddikjara gwerra ġdida kontra t-Talibani

Afganistan: Eks ġeneral tal-armata Afgana jiddikjara gwerra ġdida kontra t-Talibani

Eks ġeneral fl-armata Afgana jgħid li hu u ħafna eks suldati u politiċi oħra qed iħejju biex jibdew gwerra ġdida kontra t-Taliban.

Lt Ġen Sami Sadat qal li tmien xhur taħt it-tmexxija tat-Talibani kkonvinċew lil ħafna Afgani li azzjoni militari hija l-unika triq ‘il quddiem.

Huwa qal li l-operazzjonijiet jistgħu jibdew ix-xahar id-dieħel wara l-festival Iżlamiku tal-Eid, meta qed jippjana li jirritorna l-Afganistan.

It-Talibani ħadu l-kontroll tal-pajjiż f’Awwissu li għadda.

Waqt li tkellem għall-ewwel darba dwar il-pjanijiet, Sadat qal lill-BBC li hu u oħrajn se jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jiżguraw li l-Afganistan jinħeles mit-Talibani u s-sistema demokratika terġa’ tiġi stabbilita.

Il-ġeneral enfasizza kif it-Talibani kienu qed jerġgħu jintroduċu regoli dejjem aktar ħorox inklużi restrizzjonijiet severi fuq id-drittijiet tan-nisa u l-bniet, u skont hu wasal iż-żmien li jwaqqfu l-ordni awtoritarju tagħhom u jibdew kapitlu ġdid.

Huwa qal li fi tmien xhur taħt it-tmexxija tat-Talibani ma kien hemm xejn ħlief aktar restrizzjonijiet reliġjużi, kwotazzjoni ħażina, interpretazzjoni ħażina u użu ħażin tal-iskripts mill-Koran Imqaddes għal skopijiet politiċi.

Inizjalment, huwa qal li ppjana li jagħti lit-Taliban 12-il xahar biex jara jekk kinux se jinbidlu iżda sfortunatament komplew bit-torturi, qtil, għajbien, nuqqas ta’ ikel, malnutrizzjoni tat-tfal.

Qal li kuljum irċieva mijiet ta’ messaġġi mingħand Afgani jistaqsuh x’kien se jagħmel dwar dan.

Mistoqsi jekk kienx hemm xi alternattiva għal gwerra oħra, Sadat qal li jittama li t-Talibani moderati, magħrufa li huma skomdi b’sensiela dejjem tikber ta’ restrizzjonijiet li jfakkru fil-ħakma drakonjana tat-Talibani fl-1990, jistgħu jkunu parti minn gvern ġdid.

“Aħna m’aħniex kontra t-Taliban,” qal, biss kontra l-istil ta’ tmexxija attwali tagħhom. Żied jgħid l-Afganistan għandu jkun pajjiż fejn kulħadd jista’ jgħix b’mod liberu fih u mhux pajjiż għat-Talibani biss.

Kif nistgħu nindirizzaw “mate crimes” lejn persuni b’diżabilità? – Dr Claire Azzopardi Lane

Kif nistgħu nindirizzaw “mate crimes” lejn persuni b’diżabilità? – Dr Claire Azzopardi Lane

Li jkollok ħbieb iżżid is-sens ta’ appartenenza u tgħin biex tevita s-solitudni għal kull individwu. Madankollu, fil-kuntest tal-vittimizzazzjoni tal-kriminalità, il-ħbiberija spiss intużat bħala għodda biex jiġu sfruttati jew manipulati persuni b’diżabilità.

It-terminu “mate crime” jirreferi għal azzjoni faħxija mwettqa lejn persuna b’diżabilità minn xi ħadd li l-vittma tqis bħala “ħabib” jew “konoxxenza mill-qrib”. Fis-snin riċenti kien hemm korp dejjem jikber ta’ letteratura li tesplora l-vittimizzazzjoni ta’ dan it-tip ta’ kriminalità kontra persuni b’diżabilità.

Madankollu, il-maġġoranza tal-każijiet relatati ma’ “mate crime” mhumiex irrappurtati biżżejjed peress li dan jiġri fi spazju privat (dar aktar milli sfera pubblika), hija mwettqa minn xi ħadd li l-vittma tqis bħala “persuna ta’ fiduċja” u l-vittmi spiss jiltaqgħu ma’ diffikultajiet biex jesprimu l-esperjenza abbużiva tagħhom.

Fatturi ta’ riskju bħan-nuqqas ta’ ħiliet awto-protettivi, defiċit ta’ kompetenza soċjali, u nuqqas ta’ sapport meħtieġ jistgħu jwasslu għal akkumpanjament ta’ vittimizzazzjoni ta’ reat kontra persuni b’diżabilità.

Għalhekk, għandhom jintużaw bosta approċċi biex jinfurzaw ir-rappurtar u l-investigazzjoni ta’ “mate crimes” li joffendu lil persuni b’diżabilità. Hemm ukoll bżonn urġenti li ngħallmu ħiliet ta’ awtoprotezzjoni lil persuni b’diżabilità, speċjalment dwar kif tirrikonoxxi r-reati minn dawk qrib tagħhom u fejn jistgħu jsibu l-għajnuna meta jkunu qed jiġu abbużati minn xi ħadd li jqisu bħala ħabib jew konoxxenza mill-qrib.

It-titjib tal-aċċess għall-informazzjoni jista’ jinkoraġġixxi aktar lill-persuni b’diżabilità biex iressqu ilment jekk jesperjenzaw abbuż. Barra minn hekk, biex titnaqqas ir-rata ta’ vittimizzazzjonijiet ta’ “mate crimes”, huwa meħtieġ approċċ kollaborattiv bejn il-komunità b’diżabilità, is-sistema tal-ġustizzja kriminali, u l-fornituri ta’ servizzi tad-diżabilità biex tiġi stabbilita prattika tajba standardizzata u biex tiġi żgurata tolleranza żero lejn “mate crimes” fuq persuni b’diżabilità.

Il-Pjanta tal-Boston Ivy – Kif tista’ tieħu ħsiebha? – Roxanne Gauci Taliana

Il-Pjanta tal-Boston Ivy – Kif tista’ tieħu ħsiebha? – Roxanne Gauci Taliana

Jekk qed tfittex pjanta li xxebblek u li tikber malajr, il-pjanta tal-Boston Ivy hija ideali għalik!

Il-Boston Ivy hija pjanta li xxebblek, jew inkella, tista’ wkoll tħalliha mifruxa orizzontalment biex tibqa’ nieżla sal-art. Jekk ma tridx li l-ivy tikber mal-ħitan, ħawwilha mill-inqas 5 metri ‘l bogħod minn kwalunkwe struttura. Tista’ tkabbarhom fuq kannizzati.

Id-dwieli iservu wkoll ta’ ħitan, kif ukoll biex jagħtu dell lill-ħajt. Jekk tixtieq tħalli l-Boston Ivy xxebblek mal-ħitan ta’ xi bini, kun żgur l-ewwel li tagħmlilha bażi sod. Ladarba d-dielja tieħu postha u tibda tikber, huwa diffiċli li tneħħiha minn mal-ħitan. Tista’ tagħmel ħsara lil ħajt meta tiġi biex tipprova tneħħiha.

Fil-klimi Maltin tas-Sajf tagħna, l-aħjar huwa li tpoġġi l-pjanta tal-Boston Ivy fuq ħitan li jħarsu lejn il-lvant jew it-tramuntana.

Il-Boston Ivy tmur l-aħjar f’ħamrija msaffija sew iżda tittollera ħafna kundizzjonijiet differenti tal-ħamrija.

Il-bżonnijiet tal-ilma tagħhom huma medji. Matul l-ewwel staġun tat-tkabbir, kun żgur li ssaqqiha ħafna sabiex l-għeruq jiżviluppaw tajjeb. Wara dan, saqqi l-pjanta bejn wieħed u ieħor kull ġimgħa, u aktar spiss meta tkun is-sħana. Hija pjuttost tolleranti għan-nixfa ladarba tkun stabbilita.

Din il-pjanta hija tossika għall-annimali domestiċi tagħna.

Filwaqt li l-fertilizzazzjoni ħafna drabi mhix meħtieġa, xi wħud japplikaw fertilizzant b’ħafna fosfru meta jħawwluha biex jinkoraġġixxu l-iżvilupp tal-għeruq. Fertilizzant normali jkun tajjeb għal kull fertilizzazzjoni li tħoss li għandek bżonn tagħmel wara dak.

Filmat: Segwi l-film ‘L-Aħħar Nifs’ – Minn Mixta Drama u Bryan Muscat

Filmat: Segwi l-film ‘L-Aħħar Nifs’ – Minn Mixta Drama u Bryan Muscat

Ftit tal-jiem ilu, fuq il-paġna ta’ Facebook tal-iskola tar-reċtar, Mixta Drama, ħareġ il-film L-Aħħar Nifs, miktub minn Bryan Muscat u dirett minn Clayton Pace u Bryan Muscat.

skoperta.net għamel kuntatt ma’ Bryan biex jiskopri aktar dwar dan il-film u kif wara kollox ġiet l-idea għall-produzzjoni bħal din..

Dan hu dak li qalilna Bryan…

“L-idea ta’ dan il-film qasir L-Aħħar Nifs ġiet għax Clayton Pace staqsini jekk inkunx interessat nikteb u nidderiġi film qasir, fejn inkunu nistgħu nużaw studenti ta’ Mixta Drama bħala cast. Aċċettajt mill-ewwel, għaliex ilni ma’ nikteb storja qasira, u fl-istess ħin l-avventura u l-esperjenza li naħdem ma’ atturi ġodda ukoll. Clayton kien qalli li jrid ikun hemm taħlita ta’ atturi, ftit stabbiliti u ftit mill-istudenti.

L-idea tal-istorja ġiet minn ħsieb. Xtaqt nikteb xi ħaġa sempliċi, imma li jkollha messaġġ ħafif u li jkollha ftit emozzjonijiet, fejn l-udjenza tista’ tidentifika mas-sitwazzjoni. Xtaqt nuri l-importanza tal-ħajja, kemm nieħdu l-affarijiet for granted, u li meta nkunu viċin iċ-ċiklu tagħna, ikollna ċ-ċans li nħarsu lejn dawk il-memorji li jitfgħu tbissima fuq wiċċna.

Xtaqt ukoll nuri kif jista’ jħossu persuna meta jkun vera wasal fl-aħħar, fejn jista’ jkun qed jaqta’ qalbu, imma fl-istess ħin jipprova jidher sod quddiem it-tfal. Xtaqt nesplora dik ix-xeħta ta’ indifferenza li jista’ jkollhom it-tfal li draw is-sitwazzjoni, li però tinbidel f’isteriżmu meta l-ħaġa finalment tiġri.

Dik kienet l-idea kollha, fejn ħloqt din is-sitwazzjoni fejn il-missier ta’ familja, jgħix l-aħħar ftit ħinijiet ta’ ħajtu. Meta ġejna biex nagħżlu l-cast, xtaqt naħdem ma’ waħda mill-ewwel studenti li kelli tad-drama, Rachel Micallef, li ovvjament illum hija attriċi stabbilita… u brava ħafna… imma ilha brava snin twal!

Kienet esperjenza sabiħa ħafna naħdem mal-atturi żgħażagħ u tfal… talenti ġodda u b’potenzjal kbir.”

Tista’ ssegwi l-film sħiħ permezz tal-filmat t’hawn taħt:

Enable Notifications OK No thanks