Select Page
Evelyn Saliba La Rosa tirrispondi d-domandi tagħkom

Evelyn Saliba La Rosa tirrispondi d-domandi tagħkom

Kif forsi ħafna minnkom drajtu issa, Staqsini u Skoprini hija r-rokna li qed tagħti ċans lilkom is-segwaċi tagħna li tistaqsu dak kollu li tridu lill-personalità favorita tagħkom! Wara, jintgħażlu l-aqwa 10 mistoqsijiet u jiġu mwieġba mill-personalità.

Tistgħu anki tgħidulna liem personalità tixtiequ li tkun parti minn din ir-rokna.

Evelyn Saliba La Rosa hija t-tielet personalità ta’ Staqsini u Skoprini u dawn huma r-risposti għad-domandi tagħkom:

Kif bdiet il-karriera tiegħek? – Maria Sammut

Il-karriera tiegħi bdiet meta jiena, Carlos Debattista, Rachel Cachia u Abigail Mallia kellna ħolma u din il-ħolma kien jisimha Gizelle. Fil-bidu din id-drama konna se nsemmuha Evelyn imma peress li kont se nieħu sehem jien ukoll, ħsibna li n-nies kienu se jitħawwdu ftit allura semmejniha Gizelle.

Konna bdejna niktbu, u għamilna pilot, imbagħad konna daħħalna din il-pilot il-PBS biex naraw jaċċettawx lil Gizelle u qatt ma aċċettawha din id-drama. Morna ONE TV u sibna lil Dr Michael Vella Haber hemm, ra xi żewġ minuti tal-pilot, dar fuqna u qalilna biex nitilgħu fuq fl-uffiċju tiegħu, u jien dak il-ħin għidt x’ġara. Tlajna fuq, u qalilna meta ħa tibdew?

Minn hemm imbagħad ma ħarasnix lura għax imbagħad jiena, Michael Vella Haber, Adrian Saliba u Mary Rose Vella Haber għamilna kumpanija u semejniha Rewind Productions.

Bħalissa Rewind Productions għaddejha minn ħafna tibdiliet u allura ddeċidejna li nagħmlu ftit re-branding u Rewind Productions se ssir Rikordja.

Liema kien l-aktar karattru ta’ sfida li interpretajt s’issa, u għaliex? – Michelle Agius

Michelle, din hija mistoqsija interessanti ħafna għaliex kull karattru li jiena interpretajt dejjem ħassejtu bħala sfida, dejjem, anke karattru sempliċi għalija kienet sfida għaliex jien dejjem nagħmel l-almu tiegħi biex nagħti l-100%. Qatt ma naħseb li jien tajba biżżejjed biex nagħmel kwalunkwe karattru allura dak il-feeling li jkolli jgħini nagħmel mill-aħjar li nista’, imma l-aktar karattru li ħassejt li kien diffiċli għalija kien il-karattru ta’ La Vedova f’La Farfalla, għaliex jien kelli ninterpreta karattru ta’ mara ta’ sebgħin sena. L-ewwelnett il-linji tiegħi kienu kollha bit-Taljan u kull darba li kelli filming, kelli nagħmel xi sitt sigħat make up qabel nibdew.

Mid-drammi kollha li ħdimt fuqhom s’issa, liema kien li tak l-akbar sodisfazzjon, u għaliex? – Bradley Zerafa

Ma nistax nagħżel għaliex kollha tawni l-istess sodisfazzjon, għax kolha kellhom sfidi differenti. Sorelle mod, Ħbieb u Għedewwa mod, dawk sfidi fihom infushom għaliex jixxandru kuljum, fihom 180 episodji. Imma l-aktar drama li qed inħoss li qed jagħtini sodisfazzjon huwa dak li qed nippreparaw bħalissa, Noli.

Noli hija drama ta’ barra minn hawn, meta jien u Michael konna qed niktbu Noli, u diġà ktibna 15-il episodju, lil Michael għidtlu naħseb aħna qed niġġennu niktbu drama ta’ dan it-tip.

Fil-fatt bħalissa għaddejja produzzjoni qawwija ħafna. Fuq produzzjoni għandna tim ftit nies imma li verament qed jagħmlu l-almu tagħhom biex jirnexxilhom iġibu dak kollu li ktibna fuq l-iskrin tat-televiżjoni tat-telespettaturi tagħna. Bħalissa hemm Adrian Saliba, Mary Rose Vella Haber, Amy Vella Haber, Jessica Vella, Darren Michael Navarro u Nakita Grima. Il-ħin kollu għaddejjin gas down u għandna ħafna nies oħra li qiegħdin jgħinuna imma Noli hija drama li naħseb ħa tintgħoġob għax hemm ħafna xogħol involut u kast kbir ħafna.

Liema xeni minn Gizelle jibqgħu l-aktar għal qalbek? – Rita Vella

Kienet dik ix-xena fejn Gizelle tidħol ġo Vivienne. Niftakar li dik ix-xena kienet diffiċli ħafna għaliex Vivienne tgħaddi minn ħafna tibdiliet f’xena waħda u ovvjament kelli ninstabat ma’ dak il-bieb u naħseb dik il-biċċa għamilniha xi erba’ jew ħames darbiet allura jien ħadt daqqa fuq moħħi xi erba’ darbiet għax ovvjament kellha tkun reali allura għidtilhom li se nagħmilha u nagħmilha ta veru. Allura niftakar bdejt niġri għal ġol-bieb, ninstabat u ninxteħet lura mal-art u ġiet vera tajba, imma jien ovvjament weġġajt ftit, imma l-aqwa li ħarġet tajba.

Kollha segwejthom id-drammi tiegħek. Issa li spiċċa Sorelle, hemm xi ieħor sabiħ bħalu għas-sena d-dieħla, għal wara nofsinhar? Prosit u grazzi ħafna – Censina Camilleri

Sorelle ħa jkompli bit-tielet staġun! Jiġifieri ħa jkollkom x’taraw wara nofsinhar, u ħa jkollna drama prime time bl-isem ta’ Noli. Sorelle ħa jibqa mexxej ħafna għalkemm isir kuljum xorta baqa’ mexxej u hemm ħafna intriċċi li aħna ħallejna, bħal min kien dak il-ġuvni li mar jiltaqa’ ma’ Bella, ġuvni li ovvjament huwa wiċċ Leo meta kien żgħir. Le Sorelle għandhom problema għax ovvjament indunaw li d-droga ta’ Leo Mamo qiegħda titmexxa fil-kumpanija tagħhom stess, ta’ Sorelle. Hemm ħafna intriċċi li ovvjament aħna qisna erġajna bdejna r-rota mill-bidu.

Liema xena minn F’Ġieħ l-Imħabba kienet l-aktar diffiċli għalik bħala attriċi, iżda li tant tatek sodisfazzjon? – Joanne Camilleri

Dik ix-xena li jien kelli ma’ Patrick Tanti fejn il-karattru ta’ Giuseppe jispiċċa jistupra lil Francesca. Dak iż-żmien aħna konna qiegħdin bir-restrizzjonijiet tal-Covid-19 u niftakar li jien kont ċempilt lil Patrick Tanti u għidtlu biex nagħmlu swab test u hekk għamilna. Wara li sirna nafu li t-tnejn li aħna negative, għamilna r-rehersal full out għaliha, bid-daqqa ta’ ħarta, bil-bewsa b’kollox. Dakinhar stess iddeċidejna li ma noħorġux u ma niltaqgħux ma’ nies, l-għada ltqajna u għamilniha full out. Kienet diffiċli mhux għalhekk biss imma kienet diffiċli għax ovvjament ix-xena kienet twila ħafna u movimenta ħafna, imma vera naħseb li ħarġet tajba, u jien minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil Patrick Tanti li ħa daqshekk paċenzja bija, u tajtu daqqa ta’ ħarta liema bħala, li għadu jsemmihieli sal-lum!

Liema kien l-aktar mument imbarazzanti li qatt kellek s’issa? – Sarah Bartolo

Ma naħsibx li kelli xeni imbarazzanti ta, ma naħsibx li kelli mumenti imbarazzanti on set, ħa ngħidlek għaliex, għax meta int issir attriċi, issir il-karattru, meta int attriċi professjonali tagħmel minn kollox biex tagħmel ħiltek biex tagħti l-aħjar mill-karattru li l-kittieba jagħtuk. Li niftakar darba kelli xena ma’ Hermann Bonnaci, mhux għax kienet imbarazzanti ta imma kont għadni żgħira u fil-bidu tiegħi. Issa Hermann Bonaci jiġi l-kuġin tal-mummy, u kelli nidħol fis-sodda miegħu, m’għamilna xejn ta imma xorta ħassejtni hekk, ftit imbarazzanti u Hermann vera għeni f’dik ix-xena għax tant kemm beda jiċċajta u tant kemm bdejna nidħku li għaddiet u ħadt pjaċir nagħmilha. Ovvjament konna qed nirreċtaw, m’għamilna xejn, ma kinitx xena fejn kien hemm xi bews jew xi ħaġa hekk imma xorta ma stajtx inneħħi minn moħħi li dan b’xi mod jew ieħor kien jiġi minhi. Il-bqija ma naħsibx li kelli mumenti imbarazzanti.

Ikun hemm karattri u xeni partikolari li jkunu ispirati minn esperjenzi li tkun għaddejt minnhom int stess jew persuni viċin tiegħek? – Mariah Gatt

Il-karattri tagħna huma kollha fittizji u dik hija importanti kemm għalija kif ukoll għal Dr Michael Vella Haber, jiġifieri l-karattri tagħna kważi qatt ma jkunu bbażati fuq karattri reali. Ġieli iva l-karattri li nagħżlu aħna jgħaddu minn ċerti esperjenzi li forsi nkun għaddejt minhom jien jew xi ħaddieħor qrib tiegħi. Ġieli tiġrili iva dik, u tiġri lil Michael ukoll. Ġieli ċerti esperjenzi jew emozzjonijiet li jgħaddu minnhom il-karattri tagħna nkunu jew għaddejjin minnhom aħna jew persuni qrib tagħna.

X’tippreferi, tikteb jew tirreċta? – Abigail Spiteri

Ma nistax nagħżel, it-tnejn jagħtuni ħafna u ħafna sodisfazzjon. Il-kitba tagħtina sodisfazzjon mod u r-reċtar mod ieħor, avolja kull darba li jkolli bżonn ninterpreta xi karattru, għalija jkun naqra break għax il-kitba xi kultant jien u Michael nerrew moħħna, xi kultant anke nkunu frustrati għax aħna wara kull episodju dejjem nispiċċaw b’xi cliff hanger jew b’xi twist u dik mhijiex xi ħaġa faċli allura l-kitba xi kultant tista’ tkun stressanti ħafna imma meta nirreċta dejjem jirnexxili nieħu pjaċir u nirrilassa, imma t-tnejn jagħtuni sodisfazzjon iva.

X’tista’ tgħidilna dwar il-proġetti li qed taħdmu fuqhom bħalissa? – Julie Bezzina

Kif diġà għidt, qiegħdin naħdmu fuq it-tielet staġun ta’ Sorelle u fuq dan il-proġett Noli.

Noli huwa noli għaliex huwa polizzjesk di natura. Hide and seek, min joqtol imur jistaħba u l-puluzija jibdew ifittxu għalhekk noli, hide-and-seek. L-isem Noli għalina jfisser żewġ affarijiet oħra imma dawk ma nistax ngħidhom għax inkella niżvela ħafna mil-istorja imma n-nies issa dalwaqt jibdew jindunaw għalfejn Noli. Li nista’ ngħid hu li huwa bbażat fuq ix-xogħol tal-pulizija.

Nixtieq nerġa’ nieħu l-opportunità biex ngħid grazzi mill-qalb lil kull min qed jagħti sehmu biex dan il-proġett isir realtà u jitwassal lit-telespettaturi bl-aħjar mod possibbli.

Kif għidt Sorelle ħa jkompli, l-aħwa ħa jkunu flimkien, sfortunatament din is-sena ħa jkollna nbiddlu żewġ karattri għaliex Corinne Coleiro li tagħmilha ta’ Lorraine ma tistax tkompli din is-sena. Għandha ħafna impenji personali u qaltli li ma tistax tkun committed kif kienet is-sena l-oħra, allura ddeċidejna li nbiddluha però għadna ma sibniex attriċi oħra. Rachel Genovese wkoll, li tinterpreta l-parti ta’ Louisa, qabel kienet Janice imma issa sirna nafu li hija Louisa, għandha ħafna impenji personali allura kellna nbiddluha u sibniha l-attriċi. L-attriċi se tkun Stephanie Camilleri, hija attriċi bravissima u diġà bdiet bil-filming. Hija attriċi pożittiva ħafna u kuntenti li għandna lil Stephanie issa avolja lil Rachel Genovese ħa nimmisjawha għax Rachel hija faithful ħafna għal linji, tiġi on set dejjem ippreparata, committed, ħelwa, simpatika jiġifieri verament ħa nimmisjawha u anke lil Corinne ħa nimmosjaw.

Minn hawnhekk aħna t-tim ta’ Rikordja ngħidulhom grazzi talli għamlu sentejn magħna, tal-paċenzja kollha li ħadu magħna u ovvjament nawgurawlhom għal dak kollu li qed jippreparaw għalih bħalissa.

Dalwaqt inħabbru min se tkun il-personalità li jmiss li twieġeb il-mistoqsijiet tagħkom…

“Kull ġurnata li nqum u tkun ħdejja hija l-isbaħ ġurnata ta’ ħajti” – Kevin Borg

“Kull ġurnata li nqum u tkun ħdejja hija l-isbaħ ġurnata ta’ ħajti” – Kevin Borg

Nitkellmu ma’ Kevin Borg

Kevin, kif tiddeskrivi ħajtek bħalissa, mill-aspett ta’ karriera?

L-ewwel nett grazzi mill-qalb ta’ din l-intervista. Bħal kulħadd f’dan is-suq tal-ispettaklu, bħalissa mhux xi żmien pjaċevoli peress li x-xogħol waqaf ħesrem. Jiena xorta bniedem li dejjem nipprova nara l-pożittiv minn kull sitwazzjoni u bħalissa qiegħed niffoka fuq proġett li qiegħed naħdem fuqu mid-dar għal meta jerġa’ jiġi ż-żmien li niġu lura għan-normalità.

Hemm xi proġetti partikolari li qed taħdem fuqhom bħalissa?

Bħalissa qiegħed naħdem fuq materjal ġdid kemm għalija u kemm għal artisti oħrajn ġewwa l-Asia. Kif semmejt qabel qegħdin ukoll naħdmu qatigħ fuq proġett ieħor fuq skala ikbar. Ma tantx nista’ niżvela però jista jkun li għandu x’jaqsam mat-televiżjoni.

Iċ-ċirkostanzi tal-pandemija affettwaw lil kulħadd b’xi mod jew ieħor. Kif affettwaw lilek personali?

Affetwawni kemm b’mod tajjeb u kemm negattiv. In-negttiv huwa li ħafna events ġew posposti u meta tisma’ koppji jgħidulek li jridu jġeddu d-data tat-tieġ għall-tliet darbiet, tħoss għalihom. Il-pożittiv huwa li peress li qed inqatta’ ħafna ħin id-dar inkun ħafna iktar mat-tfajla tiegħi u l-qtates tagħna li bħalissa għandhom bżonn ta’ ħafna ħin u mħabba. Biex tgħaxxaqha, waħda minnhom għadu kif ħarġilha d-dijabete u tkissirna meta sirna nafu li Misty se jkollha tieħu t-tilqima darbtejn kuljum tul ħajjitha. Minn hawn nixtieq nirrangrazzja lil Nigel u Andrew Borg Cardona talli għarrfuni minnufih li Borg Cardona pet supplies u pharmacy kienu sejrin jidħlu biex jgħinu u jkunu parti mir-recovery ta’ Misty u l-pets tagħna. Meta tfajtha facebook, indunajt kemm il-poplu u s-segwaċi tiegħi verament iħobbu l-annimali tant li issa ta’ kuljum qed nitfa’ stories sabiex dak li jkun ikun jista’ jsegwi l-progress li jkunu qegħdin jagħmlu, fosthom Misty.

Min kienu l-aktar persuni li kienu ta’ influwenza fil-karriera tiegħek?

Kienu ħafna dawk li b’xi mod influwenzawni fil-karriera tiegħi. Nibda l-ewwel minn missieri li qatt ma ċaħħadni minn dak li ridt nagħmel, tant li anke meta għidtlu li sejjer l-Iżvezja, għalkemm kontra qalbu qalli “mur ibni”.

Mill-aspett mużikali kien hemm ħafna. Nibda mill-ewwel opportunitajiet li kelli fuq it-TV minn Alfred Zammit meta kelli biss madwar 17-il sena u mbagħad ma nistax ma nsemmix lil Jason Cassar illi tista’ tgħid li rawwimni fix-xena tal-ispettaklu lokali.

Ċertament li l-kanzunetti kollha tiegħek huma għal qalbek, iżda hemm minnhom li għandhom post speċjali f’qalbek aktar minn oħrajn?

Kull kanzunetta għandha l-istorja tagħha, però waħda li dejjem tibqa’ għal qalbi hija NEEDING YOU. Din il-kanzunetta n-nies għamluha tagħhom u dak huwa l-għan prinċipali ta’ din il-kanzunetta.

Il-kanzunetta Tlaqt Ħabib, xi tfisser għalik?

Tlaqt Habib tfisser mument ta’ dieqa għaliex hija iddedikata lill-ħabib tiegħi Clint Mizzi li ħalliena ftit tax-xhur ilu. Hija kanzunetta miktuba minn Marcon Cassar fuq mużika ta’ Jason Cassar. Kanzunetta b’messaġġ sabiħ ħafna li kulħadd jista’ jirrelata magħha għaliex xi darba jew oħra kollha tlifna lil xi ħadd għal qalbna.

Liema tqis li kienu l-akbar kisbiet tiegħek s’issa?

S’issa kien hemm kisbiet mhux ħażin u dejjem nibqa’ grat għal kull min għeni nasal s’hawnhekk. Li rbaħt Swedish Pop Idol kienet kisba sabiħa ħafna għaliex jien kont l-ewwel kantant li qatt rebaħ dan ix-show li ma kienx ġej minn dak il-pajjiż speċifiku. Minn hemm għamilt iktar minn 400 kunċert madwar id-dinja. Kantajt ukoll darbtejn fil-palazz tar-Re u r-Reġina Svediżi taħt appuntament dirett tagħhom. Imbagħad hemm kisbiet bħala produttur u songwriter. S’issa rnexxieli wkoll nikteb u nipproduċi kanzunetti illi telgħu l-ewwel fil-Ġappun għal 18-il darba. Wieħed minn dawn l-albums kien l-iktar album mibjugħ fl-2019 u daħal ukoll fil-guiness book of records. Tlieta mill-kanzunetti li ktibt telgħu wkoll l-ewwel fil-listi tad-dinja kollha bi gruppi bħal Arashi, TVXQ u oħrajn. Irnexxieli wkoll nagħmel żewġ musicals bl-Isvediż u ħadt ukoll sehem bħala attur ġo film taċ-ċinema Svediż.

L-isbaħ u l-agħar mumenti ta’ ħajtek s’issa..

Ikun hemm ħafna mumenti kemm sbieħ u kif ukoll ta’ dieqa fil-ħajja. L-agħar mument ta’ ħajti kien meta tlift lil ommi meta kelli 16-il sena. U l-isbaħ mument f’ħajti kien meta ltqajt mat-tfajla tiegħi Maria Francesca. Hija persuna li bħali għaddiet mhux ħażin u ta’ 5 snin biss hi ukoll tilfet lil ommha jiġifieri verament nirrelataw. Għandha qalb tant hi kbira illi impossibbli nitfa’ kollox f’sentenza. Kull ġurnata li nqum u tkun ħdejja hija l-isbaħ ġurnata ta’ ħajti.

Wieħed mill-aktar mumenti imbarazzanti li qatt kellek..

Kien hemm ukoll mhux ħażin. Darba żlaqt żelqa fuq il-palk ġewwa l-Iżvezja quddiem xi erba’ t’elef ruħ. Biex tgħaxxaqha mort nilgħabha tal-hero nipprova nqum b’qabża u nerġa’ nieħu oħra għal rasi! Ovvjament kulħadd spiċċa jidħak!

Kif tiddeskrivi t-tfulija tiegħek? Semmilna xi memorji li huma l-aktar għal qalbek..

Nista’ ngħidlek li kelli tfulija sabiħa ħafna. Kont inqatta’ ħafna ħin man-nanna Barbara u apparti Maria Francesca u ommi dik kienet ukoll imħabba ta’ ħajti. Kont inħobbha wisq. Kemm kienet tiġri bina l-bandli tal-Furjana u l-Belt. Peress li aħna mill-Furjana konna nqattgħu ħafna ħin il-bandli li dak iż-żmien kellu bandli tal-Ingliżi u l-Furjana kollha kienet tinżel hemmhekk tqatta’ ż-żmien. Tfal jilgħabu, bandli ma jispiċċaw qatt, waħda isbaħ mill-oħra. Kien hemm ukoll tennis court li aħna konna ġibnih qisu ground tal-football u minn hemmhekk ħarġu ħafna players li baqgħu sejrin tajjeb fil-karriera tagħhom. Konna nqattgħu ħafna ħin mal-familja wkoll u filgħaxijiet konna wkoll nitilgħu fuq il-Fosos, fejn kull familja kellka l-fossa tagħha ta’ fejn dejjem joqgħodu. Affarijiet li llum diffiċli tarahom. Il-ħajja kienet ħafna inqas stressanti dak iż-żmien, speċjalment għat-tfal.

X’inhi d-definizzjoni ta’ suċċess għalik?

Suċċess mhuwiex biss rebħ ta’ kompetizzjonijiet. Għalija anke li jirnexxilek tgħin lil xi ħadd u tagħmillu differenza f’ħajtu huwa suċċess.

Kemm hi importanti l-umiltà?

L-umiltà m’hawnx isbaħ minnha. Li qatt ma tinsa minn fejn bdejt u li tibqa’ dejjem ġenwin mingħajr ma tikbirlek rasek hija imprtanti ħafna. Il-ħajja hija sellun li tul is-snin titilgħu u tiltaqa’ ma’ ħafna nies jgħinuk, iżda mbagħad jasal ukoll iż-żmien li dak is-sellun trid terġa’ tinżlu u hemm terġa’ tiltaqa’ ma’ dawk in-nies li għenuk u l-fatt li tibqa’ umli tfisser li tkun tista’ tgħix bit-tbissima, u taf li ma trid deni lil ħadd.

Xi jferħek u x’jirrabjak l-aktar?

Nieħu pjaċir nara lil dawk ta’ madwari kuntenti, iferraħni l-ħin mal-familja u ovvjament iferraħni xi proġett li jirnexxi meta nkun ilni xi sena naħdem fuqu. Jirrabjani ħafna l-fatt li nara tant nies imutu b’dan il-virus li attakkana, filwaqt li oħrajn jixxalaw qisu xejn mhu xejn speċjalment għaż-żminijiet tal-Millied u l-Ewwel tas-sena li għaddew.

Kieku kellek tikteb kanzunetta bħalissa, fuq xiex tkun?

Fuq kemm qed tistaqsini domandi bis-sens u kemm qed nieħu gost nirrispondihom għalkemm għadhom is-seba’ ta’ filgħodu u għadni lanqas kafè ma ħadt.

Artisti li jispirawk..

Ħafna u diffiċli nsemmihom kollha. L-artisti kollha li għamlu suċċess u verament bdew mix-xejn huma artisti li jispirawni.

Fl-opinjoni tiegħek, x’inhu l-isbaħ ġest li qatt tista’ tagħmel u tirċievi?

Wieħed mill-isbaħ ġesti illi tista’ tagħmel huwa li tisma’! Tisma’ jekk xi ħadd ikun irid jitkellem u jiftaħ qalbu. Ieħor huwa dak li titbissem, anki jekk bħalissa l-maskri qed jgħattulna t-tbissima. Li ġenwinament tkun hemm għal xi ħadd li jistaqsik għall-għajnuna. Jien ma nistenna li nirċievi xejn, però meta tkun imdawwar b’nies bħat-tajla tiegħi, l-isbaħ ġest li turini kuljum huwa dak tal-imħabba.

Liema kwistjonijiet int l-aktar sensittiv dwarhom? U għaliex?

Sensittiv ħafna fuq il-bullying! Meta kont żgħir, jien ukoll kont vittma ta’ bullying ġewwa l-iskola fejn kont nattendi u għalkemm irnexxieli negħlibha xorta tibqa’ mnaqqxa fik u ġġibek ovvjament iktar b’saħħtek. Jiġifieri lil dawk kollha li għaddejjin minnha bħalissa, ngħidilhom biex ifittxu l-għajnuna.

Sensittiv ħafna wkoll fuq moħrqrija tal-annimali. L-annimali inħobbhom ħafna. Fil-fatt aħna għandna ħamest iqtates u min jaħqar l-annimali għalija lanqas il-ħabs mhu tajjeb għalih, imma eżiljat taħt il-baħar.

Xi tfisser l-imħabba għalik?

L-imħabba hija verament sabiħa meta ssib lil xi ħadd li ġenwinament iħobbok lura b’dik l-istess imħabba. Jien nikkunsidra lili nnifsi iffurtunat li f’mument fejn kont se naqta’ qalbi mill-imħabba, iltqajt ma’ Maria Francesca.

X’differenza tagħmel fil-ħajja tiegħek Maria Francesca?

Maria hija persuna li ma tistax ma tħobbhiex. Il-kelma mħabba qiegħda fil-ħarsa t’għajnejha. Meta ltqajna, kont qisni qtajt qalbi li xi darba nissetilja. Dakinhar li ltqajna qisu waqaf il-ħin għall-mument u qalbi reġgħet bdiet tħabbat mill-ġdid.

X’fissret għalik li kellek irwol daqstant importanti fil-musical Il-Kbir Għadu Ġej, u li kont parti minn produzzjoni bħal din?

Li ġejt afdat b’dak l-irwol ta’ importanza kbira kien ovvjament unur ieħor fil-karriera tiegħi. Grat ħafna li mill-bidu l-maestro Dominic Galea ċempilli u qalli, “Kevin, int trid tagħmilha din il-parti” Minn hemm iltqajna, qrajt l-iskript flimkien mad-direttur ukoll u għoġobni ħafna. Ksibna wkoll record fejn jidħlu sales ta’ musical lokali li qatt ma kienet ġrat qabel. Sfortunatament kellha terġa’ ssir is-sena li għaddiet iżda dan il-Covid kissrilna l-pjanijiet kollha.

Minn hawnhekk nixtieq nesprimi l-kondoljanzi tiegħi lill-Maestro Dominic Galea u lill-familja kollha tiegħu għaliex b’dieqa kbira ftit ġranet ilu ħalliena missieru, il-Maestro Sammy Galea. Sammy kien wieħed minn dawk li emmnu fija mill-bidu, tant illi meta ma kont litteralment xejn, kien fdani b’kanzunetta li kiteb hu.

Waqt li kontu għaddejjin bix-shows, kellek tagħmel intervent mediku ta’ malajr. Għidilna aktar dwar dan, u x’għadda minn moħħok? Bżajt li ma jirnexxilekx tkompli?

Dakinhar kienet waħda mill-iktar mumenti kruċjali fil-karriera tiegħi. Nistakar wara performance minnhom mort id-dar u waqt li bdejt ninħasel ħassejt qisha boċċa man-naħa ta’ ġewwa ta’ koxxti. Ma kinitx normali u iddeċidejt li nitla’ l-clinic fis-siegħa ta’ filgħodu. Qaluli li kull ma kien musmar minn ġewwa. U ħallejtha għaddejja b’rasi mistrieħa li mhi xejn. L-ghada qomt bil-groin minfuħ qisu larinġa. L-uġigħ li bdejt inħoss kien wieħed kbir u niftakar ċempilt lid-direttur Sean Buhagiar biex ngħidlu. Dawk ovvjament kienu se jiġġennu peress li jien kelli l-parti prinċipali u f’dak il-waqt beda jagħmel telefonati biex immur għand fiżjoterapista, u nara tobba differenti eċċ. Dakinhar ma laħħaqtx nara tobba u għamilt ix-show bl-uġigħ li ma nirrakomdahha lil ħadd.

Meta rajt tabib l-għada, qalli “Mur l-emerġenza issa!”. Issa jien dakinhar stess kien se jkolli wieħed mix-shows. Wasalt l-emerġenza u spiċċajt il-kuritur nistenna u muġugħ filwaqt li n-nies għaddejjin minn ħdejja u jgħiduli “Prosit tax-show Kevin”. Daħħluni ġo cubicle żgħira u ġie l-ewwel tabib li qalli li se jżommuni hemmhekk. Jien bdejt ngħidlu li ma nistax għax għandi show u hu baqa’ jinsisti li nibqa’ hemm.

Erġajt ċempilt lid-direttur u kulħadd f’battibekk wieħed. F’daqqa waħda niżel il-kbir tal-operazzjonijiet għax kien għadu kif spiċċa u staqsieni x’inqala. Spjegajtlu li jien kelli commitment għal kull min xtara biljett u li xtaqt li jarani dak il-ħin u li jekk hu possibbli l-operazzjoni jagħmilieli dakinhar stess. Qalli dawn il-preċiżi kelmiet, “OK LET’S DO IT!”. Għalaq il-purtieri u għamilhieli. Erba’ siegħat wara kont fuq il-palk u beda x-show. Dakinhar naħseb l-adrenalina tiegħi kienet massima għax għamilt affarijiet li normalment noqgħod lura milli nagħmel, però tant ħassejtni ferħan mingħajr uġigħ li ridt intir. Minn hawn nixtieq nirringrazzja lit-tobba kollha ta’ Mater Dei speċjalment fl-emergenza u lit-tim kollu tal-Kbir Għadu Ġej li ħadu ħsiebi ħafna.

Għandek xi pjanijiet għall-futur?

Kif sejrin f’din is-sitwazzjoni sfortunatament ħafna events li kienu mxewli għal din is-sena, issa reġgħu mxew ghall-2022 u għaddejin minn żmien diffiċli fejn jidħol dan il-qasam. Nixtieq ovvjament li ‘l quddiem ikollna l-familja tagħna ukoll u nixtieq ukoll li forsi nidħol nippreżenta xi programm fix-xena lokali tat-televiżjoni.

X’messaġġ tixtieq tgħaddi lis-segwaċi u l-qarrejja ta’ skoperta.net?

Nixtieq nibda billi ngħidlek grazzi ħafna talli għamiltli dawn id-domandi. Verament ħadt pjaċir nirrispondihom. Lis-segwaċi ta’ skoperta.net nixtieq ngħidilhom ukoll grazzi tas-sapport li dejjem urewni matul il-karriera. Il-messaġġ li nixtieq hu li għandna verament nieħdu ħsieb lil xulxin u lill-familji tagħna matul dan iż-żmien diffiċli.

Il-maskri huma essenzjali għas-sigurtà tiegħek u ta’ ħaddieħor, iżda daqstant ieħor li tieħu ħsieb il-ġilda ta’ wiċċek…

Il-maskri huma essenzjali għas-sigurtà tiegħek u ta’ ħaddieħor, iżda daqstant ieħor li tieħu ħsieb il-ġilda ta’ wiċċek…

Spjegazzjoni ta’ Maskne

Bħal kull ċittadin tajjeb xtrajt maskra biex tgħatti wiċċek u tilbisha f’postijiet pubbliċi. Prosit! Int tikkontribwixxi b’mod effettiv għas-sigurtà ta’ kulħadd. Biss issa, għal dawn l-aħħar ġimgħat, kont qed tara aktar u aktar akne (ponot) jiżviluppaw fuq il-ġilda tiegħek… kumbinazzjoni? L-anqas xejn! Huwa msejjaħ ‘maskne’ il-kelma ‘maskra’ u ‘akne’ magħqudin flimkien. Kif tevita dan kollu?

Spjegazzjoni:

  1. Frizzjoni tal-ġilda

Il-kawża ewlenija ta’ dan il-fenominu ‘maskne’ hija pjuttost sempliċi; il-frizzjoni mekkanika kostanti tal-maskra fuq il-ġilda tiritha l-epiderme u ssodd il-pori.

Barra minn hekk, il-film idrolipidiku (hydrolipidic film) li jipproteġi l-ġilda – magħmul mill-ilma u s-sebum jitħassar minħabba din il-frizzjoni kostanti.

Dan il-fenomenu mhux ġdid; ħafna drabi jinstab fl-isportivi u n-nisa li jilbsu tagħmir protettiv jew elmi għal ħafna sigħat, jew fuq il-geddum tal-vjolinisti.

Iż-żoni koperti minn maskra, bħall-imnieħer, il-geddum, il-ħaddejn u l-kontorn tax-xufftejn, huma art fertili għall-batterji responsabbli għal irritazzjoni, ħmura jew flair-ups tal-akne.

2. Minbarra li jkollok tilbes maskra, l-istaġun ma jgħinx. Is-sħana tas-sajf mhux faċli iżda xorta mhux skuża biex il-maskra ma tintlibisx. Sfortunatament bis-sħana l-ġilda irritata tmur għal agħar peress li ngħerqu aktar mis-soltu. L-umdità tibqa’ maqbuda taħt il-maskra iżda l-ġilda tiegħek tifga u ssir aktar ħsara.

3. Stress

Nistgħu ngħidu li dan m’huwa żmien rilassanti xejn f’ħajjitna. Bejn l-impjiegi stressanti tagħna, il-qgħad, l-inabbiltà li nivvjaġġaw, il-biża’ tal-Covid… diffiċli li nkunu moħħna mistrieħ.

Kif nafu, meta nkunu stressjati, il-ġisem jipproduċi ormoni li jikkawżaw bidu ta’ akne jew dehra ta’ tikmix. Iċ-ċirkolazzjoni tad-demm tkun inqas tajba, allura l-ġilda tirċievi inqas nutrijenti essenzjali għar-radjanza tagħha.

Enable Notifications OK No thanks