Select Page
Id-Diżgrazzja ta’ Henna (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Id-Diżgrazzja ta’ Henna (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Sharon Calleja

Demetria qamet bilwieqfa u ħarset lejn fejn kien qed juriha b’subgħajh. Wara l-għelieqi enormi illi kienu jikkumplimentaw din id-dar kbira, kien jidher kurċifiss tal-ġebel, f’ras lapida.
“Jiddispjaċini,” qaltlu.
Dak il-ħin, eżatt malli reġgħet poġġiet bilqiegħda fuq is-sufan, Tumas ra li kienet liebsa ġiżirana li bdiet tleqq xi ftit għaliex bdiet tirrifletti mad-dawl ta’ barra.
Damu jitkellmu ħafna. Kienet ħadet gost tirraġuna ma’ dan ix-xwejjaħ Tumas u malli waqfet ix-xita, kien kważi ddispjaċiha li kienet se titlaq.
“Nerġa niġi!” qaltlu, hekk kif xejrilha u telqet bil-mixi.
Bdiet tmur tarah kuljum. Ħaditha drawwa illi wara li tkun lestiet mix-xogħol, kienet tmur toqgħod titkellem miegħu.
“Jien noqgħod ma’ ommi…..” kienet qaltlu.
“Minn liema naħat hija ommok?” kien staqsiha. “Forsi naf il-familja tagħkom.”
“Ommi qatt ma tgħid xejn fuq il-passat tagħha.”
Għal Demetria, Tumas kien sar qisu parti mill-familja. Kienet tieħu gost tiftaħ qalbha miegħu u tgħidlu fuq dak kollu li kien jgħaddi mingħaliha.
“Tumas, issa se jkolli nibda narak nhar ta’ Ħadd biss,” kienet qaltlu darba fost l-oħrajn. “Għaliex se jibda jdaħħalni xogħol kuljum.”
“Mhux xorta, jien kont drajt waħdi,” kien qalilha, iħoss li n-nuqqas tagħha kien se jfisser ħafna għalih.
Bdiet tmur tarah nhar ta’ Ħadd biss. Xorta kienu jaqsmu l-emozzjonijiet tagħhom flimkien.
Sakemm iltaqgħet ma’ Winston.
“Ma rridekx tmur aktar f’dak ir-razzett!” qalilha, kważi offiż.
“Imma…..” kienet se tinfaqa’ tibki.
“Jekk trid tkun l-għarusa tiegħi……mela dak xogħol? Tmur kull nhar ta’ Ħadd u tħallini waħdi? Ġieli tgħaddi ġurnata sħiħa hemm!”
“Nibda mmur u noqgħod ftit ħin biss!” qaltlu bid-dmugħ f’għajnejha.
“Ma rridx….”
Dak il-Ħadd ma kinitx bid-daħka fuq fommha bħas-soltu. Kienet taf li la Winston u lanqas il-familja tagħha ma kienu japprovaw li toqgħod tqatta’ ġranet sħaħ fil-kumpanija ta’ dak ix-xwejjaħ żmagat li kienet dejjem issemmi.

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Il-Lejl Li Kienet Għamlet ix-Xita (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Il-Lejl Li Kienet Għamlet ix-Xita (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Wara l-bieb dehret mara kemmxejn irqiqa żżejjed, b’karnaġġjon ċar u b’għajnejn żgħar skuri, tħares lejh.
Axel sogħol ftit ħalli jkun jista’ jitkellem ċar.
“Ġejt………..ġejt biex inkellem lil Nadia.”
Il-mara ma ċċaqalqitx. Induna li bdiet tagħfas subgħajha mal-bieb għax bjadu.
“Skużi……….ġejt biex……….” reġa’ qalilha bil-mod.
“Int trid tiċċajta jaqaw?” staqsietu.
“Sinjura……..jaqaw ma toqgħodx hawn Nadia?” infixel.
“It-tifla ilha mejta diġà sentejn,” qaltlu bla ma qagħdet togħmodha.
Kesaħ.
Immuta.
Beda jżomm mal-ħajt għax saqajh ħasshom jinqatgħu minn ġewwa.
“Naħseb għandek żball……” qalilha. “Ilbieraħ iltqajt magħha, qaltli li toqgħod hawn u jien tajtha l-ġakketta tiegħi. U qaltli biex niġi neħodha lura llum!”
“Ma jistax ikun,” qaltlu, wiċċha abjad karti. “Ejja miegħi.”
Daħlet fid-dar b’Axel warajha. Imxiet tul kuritur twil u waslet quddiem bieb. Għalkemm id-dar kienet tidher klassika u armata b’għamara sabiħa, malli fetħet dan il-bieb, li beda jżaqżaq, kull ma ra kienet kamra vojta b’ kaxxa kbira tal-injam fin-nofs, b’riħa ta’ moffa taqsam ma’ kullimkien, trab u ħmieġ.
“Din kienet il-kamra tagħha. Dak kollu li kellha, qiegħed f’dik il-kaxxa,” qaltlu. “Ma niflaħx nara………..memorji………” Daħlet fil-kamra mdallma. Axel mar warajha.
Il-kaxxa kienet magħluqa.
“L-aħħar li dħalt hawn, dakinhar tal-funeral……….” qaltlu mbikkma.
Fetħet l-għatu tal-kaxxa u Axel resaq ‘il quddiem. Ħarġet album tar-ritratti u tatulu. Għal mument ħass għoqla fi griżmejh u xtaq li r-ritratti kien fihom persuna oħra. Persuna oħra li ma kienx iltaqa’ magħha l-lejl ta’ qabel.
B’idu tirtogħod beda jiftaħ l-album.
Nadia.
Kienet hemm.
Titbissem fir-ritratti, isbaħ milli kien qatt immaġina! Ta’ etajiet differenti, f’sitwazzjonijiet differenti. Ma’ nies differenti.
“Biex mietet?” Kellu jistaqsiha. Ried ikun jaf.
“Inċident tat-traffiku. Tajritha karozza waqt maltempata bħal tal-bieraħ………” bdiet tgħidlu ommha.
U dak il-ħin raha.
Resaq ‘il quddiem u ħass nifsu jinqata’.
Il-ġakketta tiegħu.
Il-ġakketta tiegħu kienet mitwija pulita fil-wiċċ tal-kaxxa, fost oġġetti oħra. U malli qabadha b’idejh tirtogħod induna li kienet għadha niedja.
“Isma……….għada ejja għaliha, ejja u ħudha lura,” sema’ leħinha jidwi f’widnejh.
Tgħid x’kien ġara eżatt? X’kien ġara, f’dak il-lejl li kienet għamlet ix-xita?
“Nadia,” lissen minn taħt u waqgħet demgħa minn ma’ wiċċu għal fuq ir-ritratt tagħha.

Enable Notifications    OK No thanks