Suldat Russu jeħel għomru l-ħabs talli qatel raġel Ukren

Suldat Russu jeħel għomru l-ħabs talli qatel raġel Ukren

Il-Qorti fi Kyiv ikkundannat suldat Russu għal għomru l-ħabs talli qatel raġel Ukren li ma kienx armat fl-ewwel jiem tal-invażjoni tal-Ukrajna. Il-verdett jimmarka l-ewwel kundanna ta’ suldat għal reati tal-gwerra minn mindu beda l-kunflitt fl-aħħar ta’ Frar.

Vadim Shishimarin, li għandu 21 sena, wieġeb li hu ħati li qatel raġel ta’ 62 sena f’raħal fir-reġjun tal-grigal ta’ Sumy, erbat ijiem wara li bdiet il-gwerra. Huwa xehed li kien spara lir-raġel minn tieqa miftuħa tal-karozza fuq ordni ta’ żewġ uffiċjali għolja.

Shishimarin qal ukoll lill-Qorti li wieħed mis-superjuri tiegħu kien insista li jisparaw lir-raġel Ukren għax dak il-ħin kien qed jitkellem fuq il-mowbajl, u seta’ ta l-post fejn jinsabu lill-armata Ukrena.

Matul il-ġuri, Shishimarin talab lill-armla tal-vittma biex taħfirlu.

Il-Prosekutur Ġenerali tal-Ukrajna Iryna Venediktova qalet li l-uffiċċju tagħha qed jaħdem biex jipproċedi fuq każijiet ta’ reati tal-gwerra kontra 41 suldat Russu għal reati li kienu jinkludu bumbardament ta’ infrastruttura ċivili, qtil ta’ ċivili, stupru u serq. L-investigaturi qed jiġbru wkoll evidenza ta’ reati tal-gwerra possibbli biex jitressqu quddiem il-Qorti Kriminali Internazzjonali f’The Hague.

Putin jitfa’ l-ħtija fuq il-pajjiżi tal-Punent u n-NATO għall-gwerra fl-Ukrajna

Putin jitfa’ l-ħtija fuq il-pajjiżi tal-Punent u n-NATO għall-gwerra fl-Ukrajna

Il-President Russu Vladimir Putin iddefenda l-invażjoni tar-Russja fl-Ukrajna fid-diskors annwali tiegħu ta’ dan il-jum ferm sinifikanti għall-pajjiż, u ħeġġeġ lill-forzi tiegħu għar-rebħa filwaqt li fakkar ir-rebħa tar-Russja fuq il-Ġermanja Nażista fit-Tieni Gwerra Dinjija.

Putin sostna li l-invażjoni tar-Russja tal-Ukrajna kienet meħtieġa minħabba li skont hu, il-Punent kien qed jipprepara għal invażjoni f’arthom, inkluża l-Krimea,” skont kummenti tradotti minn Reuters.

Mhux ċar jekk Putin kienx qed jirreferi għar-Russja, jew territorju li Moska tqis bħala Russu. Dan jinkludi l-Krimea, li annesset mill-Ukrajna fl-2014, u r-reġjun ta’ Donbas tal-Lvant, fejn jinsabu Donetsk u Luhansk, żewġ “repubbliki” awtoproklamati favur ir-Russja

Putin ma pprovda l-ebda evidenza għall-allegazzjonijiet tiegħu, iżda uża d-diskors biex jitfa’ l-ħtija fuq l-alleati tan-NATO u tal-Ukrajna, u jiġġustifika dak li r-Russja ssostni li hija “operazzjoni militari speċjali” fl-Ukrajna.

Qabel l-invażjoni, ir-Russja kienet ġabret kważi 200,000 suldat tul il-fruntiera tagħha mal-Ukrajna, saħqet il-ħin kollu li ma kellha l-ebda intenzjoni li tinvadi. Ftit kien hemm evidenza taʼ aggressjoni militari mill-Ukrajna lejn ir-Russja, iżda t-talbiet ta’ Moska għall-kuntrarju kienu meqjusa minn ħafna bħala skuża biex jiġġustifikaw l-attakk tagħha.

Ir-rimarki saru hekk kif ir-Russja tfakkar wieħed mill-aktar avvenimenti importanti fil-kalendarju nazzjonali tagħha, il-jum li ​​jimmarka r-rebħa tal-Unjoni Sovjetika fuq il-Ġermanja Nażista fit-Tieni Gwerra Dinjija.

Fid-diskors tiegħu nhar it-Tnejn, Putin ħeġġeġ lill-armata Russa lejn ir-rebħa fl-Ukrajna, u qal li kien hemm dmir li wieħed jiftakar lil dawk li għelbu n-Nażiżmu.

“Li niddefendu l-Patrija meta d-destin tagħha jkun qed jiġi deċiż dejjem kienet sagra,” qal. “Illum qed tiġġieldu għan-nies tagħna f’Donbas, għas-sigurtà tar-Russja, art twelidna.”

Kien mistenni ħafna li Putin seta’ juża d-diskors biex iħabbar rebħa fl-Ukrajna jew gwerra sħiħa fuq il-pajjiż. Possibbiltà oħra kienet saħansitra l-mobilizzazzjoni tal-massa tal-armata Russa u popolazzjoni usa’, li tpoġġihom fuq bażi ta’ żmien il-gwerra. Putin ma użax id-diskors biex iħabbar xi eskalazzjoni, madankollu, ir-retorika tiegħu kontra l-Punent kienet soda daqs qatt qabel.

Putin irrefera għad-Donbas bosta drabi matul id-diskors, u deher jinsisti fuq l-istrateġija l-ġdida tar-Russja li tiffoka fuq il-“liberazzjoni” ta’ Donetsk u Luhansk.

Ir-reġjun sofra mill-aktar ġlied intens minn meta r-Russja invadiet l-Ukrajna fl-24 ta’ Frar.

Ir-Russja tibda bl-attakki fuq l-Ukrajna – L-aktar żmien diffiċli għall-Ewropa mit-Tieni Gwerra Dinjija

Ir-Russja tibda bl-attakki fuq l-Ukrajna – L-aktar żmien diffiċli għall-Ewropa mit-Tieni Gwerra Dinjija

Splużjonijiet kbar jinstemgħu fi Kyiv u Khariv, u ċentri ta’ kmand militari ġew milquta, ġie rrappurtat mill-midja Ukrajna.

Dan beda hekk kif il-President Russu Vladimir Putin ordna invażjoni filwaqt li wissa lil pajjiżi oħra b’konsegwenzi li qatt ma raw jekk jintervjenu.

It-tmexxija tal-Ukrajna qalet li s’issa nqatlu mill-inqas 40 persuna f’dik li sejħet bħala gwerra fuq skala kbira li timmira lejn il-pajjiż mil-lvant, it-tramuntana u n-nofsinhar.

Il-militar tal-Ukrajna qal li qered erba’ tankijiet Russi fi triq qrib Kharkiv. Qalu wkoll li qatlu 50 suldat qrib belt fir-reġjun ta’ Luhansk u waqqa’ s-sitt ajruplan Russu, ukoll fil-Lvant tal-pajjiż.

Min-naħa l-oħra, ir-Russja ċaħdet rapporti li l-ajruplani jew vetturi tagħha ġew meqruda.

Ittra li Suldat tat-Tieni Gwerra Dinjija kiteb lil ommu waslet 76 sena wara li ntbagħtet

Ittra li Suldat tat-Tieni Gwerra Dinjija kiteb lil ommu waslet 76 sena wara li ntbagħtet

Ittra mibgħuta minn suldat Amerikan lil ommu f’Massachusetts waslet 76 sena wara li ntbagħtet!

Is-suldat John Gonsalves, li dak iż-żmien kellu 22 sena, kiteb ittra lil ommu f’Woburn waqt li kien stazzjonat fil-Ġermanja fis-6 ta’ Diċembru tal-1945, wara t-tmiem uffiċjali tat-Tieni Gwerra Dinjija.

L-ittra b’mod intilfet u baqgħet ma waslet qatt għand ommu. Fil-fatt baqgħet magħluqa għal tliet kwarti ta’ seklu sakemm ġiet skoperta f’faċilità ta’ distribuzzjoni tas-Servizz Postali tal-Istati Uniti f’Pittsburgh.

“Għażiża ommi, illum irċevejt ittra oħra mingħandek u ninsab kuntent li kollox sew,” tgħid l-ittra. “Min-naħa tiegħi, jien ninsab tajjeb u sejjer tajjeb. Imma l-biċċa l-kbira, l-ikel huwa pjuttost ħażin.”

Huwa ffirma l-ittra: “Imħabba u bews, ibnek Johnny. Narak dalwaqt, nittama.”

Omm Gonsalves ilha ħafna mejta, iżda kien irnexxielu jerġa’ jaraha. Wara l-gwerra, mar lura d-dar mal-familja u l-ħbieb tiegħu f’Woburn, u fl-1949 iltaqa’ ma’ Angelina. Iżżewġu fl-1953, kellhom ħames ulied, u baqgħu flimkien sal-2015, meta Gonsalves miet fl-età ta’ 92 sena.

Il-faċilità ta’ distribuzzjoni tas-Servizz Postali tal-Istati Uniti rnexxielhom isibu l-indirizz ta’ Angelina u wasslulha l-ittra.

Hija qalet li ma setgħetx temmen u li wara 6 snin mingħajr ir-raġel tagħha, din hija xi ħaġa sabiħa ħafna għaliha, li qed taqra l-kitba tiegħu. Żiedet tgħid li ħassitha daqs li kieku reġa’ ġie lura.

Għaliex ir-Reġina tiċċelebra għeluq sninha darbtejn?

Għaliex ir-Reġina tiċċelebra għeluq sninha darbtejn?

Nhar l-Erbgħa 21 t’April ir-Reġina għalqet 95 sena, iżda kont taf li r-Reġina tiċċelebra għeluq sninha darbtejn?

Minbarra d-data li twieldet fiha, hemm data oħra fejn issir ċelebrazzjoni uffiċjali ta’ għeluq sninha, li ġeneralment tkun fit-tieni Sibt ta’ Ġunju.

Għaliex tiċċelebra għeluq sninha darbtejn, u kif tiċċelebrahom?

Fil-passat, ċelebrazzjonijiet uffiċjali li jimmarkaw għeluq snin ta’ Re jew Reġina fir-Renju Unit ma kinux isiru fil-ġurnata attwali ta’ għeluq sninhom.

Il-bużnannu tar-Reġina, Edward VII, li kien Re mill-1901 sal-1910 twieled f’Novembru, xahar li fir-Renju Unit, it-temp ma jkunx daqshekk tajjeb.

Madankollu huwa ried li jkun hemm ċelebrazzjoni pubblika kbira, allura, peress li f’Novembru ma kienx żmien tajjeb għal dan u għall-parata, huwa ddeċieda li jgħaqqad iċ-ċelebrazzjoni uffiċjali ta’ għeluq sninu ma’ parata militari annwali li ssir fis-sajf, meta t-temp ikun aktar sabiħ.

Kif tiċċelebra għeluq sninha r-Reġina?

Ġeneralment hija tqatta’ għeluq sninha mal-familja tagħha. Fil-21 t’April ikun hemm salut ta’ 41 pistoli f’Hyde Park, salut ta’ 21 pistoli f’Windsor Great Park u salut ta’ 62 pistoli fit-Torri ta’ Londra. Dawn ġew ikkanċellati kemm is-sena l-oħra kif ukoll din is-sena minħabba l-pandemija tal-Covid-19 u din is-sena anki minħabba l-mewt tal-Prinċep Philip.

Il-parata Trooping the Colour timmarka għeluq sninha uffiċjalment u ġeneralment issir f’Ġunju, iżda din ġiet ikkanċellata wkoll din is-sena. Hija biss it-tielet darba fir-renju tagħha li l-parata ma saritx.

X’tikkonsisti l-parata Trooping the Colour?

Il-parata Trooping the Colour immarkat l-għeluq snin uffiċjali tal-monarka għal aktar minn 260 sena.

Aktar minn 1400 suldat, 200 żiemel u 400 mużiċist normalment jieħdu sehem fl-avveniment, allura jkun spettaklu kbir mhux ħażin.

Ħafna membri tal-pubbliku jxejru l-bandar u libsin Union Jacks normalment jimlew il-mall barra l-palazz Buckingham biex jarawha.

Fil-ġurnata, normalment tibda parata kbira fir-residenza uffiċjali tar-Reġina, il-palazz Buckingham, u tibqa’ sejra tul il-Mall għall-parata tal-Horse Guards f’Whitehall, viċin Downing Street, u mbagħad terġa’ lura.

Hija tradizzjoni għall-familja Rjali li tkun preżenti l-Mall bħala parti miċ-ċerimonja, u tinġabar fil-gallarija tal-palazz Buckingham biex issellem lill-pubbliku u jsegwu l-wirja mill-ajruplani RAF għall-okkażjoni.

Enable Notifications OK No thanks