Select Page
Meghan Markle – Tiżvela li riedet tikkommetti suwiċidju u ma ngħatatx għajnuna

Meghan Markle – Tiżvela li riedet tikkommetti suwiċidju u ma ngħatatx għajnuna

Fl-intervista ma’ Oprah Winfrey, Meghan żvelat dwar iż-żmien li kienu jiġuha ħsibijiet biex tweġġa’ lilha nnifisha u tikkommetti suwiċidju.

Hija qalet li sabitha diffiċli ħafna biex titkellem dwarha, anki ma’ Harry, peress li għadda minn ħafna u tilef ħafna f’ħajtu iżda stqarret li kieku ma qalet xejn, kienet tasal biex twettaq dak li xtaqet li tagħmel dak iż-żmien, fl-istess żmien li kienet tqila bit-tifel tagħhom Archie.

Meghan qalet li l-akbar dispjaċir tagħha hu li emmnet il-wegħda li kienet saret fil-bidu, dik li l-familja Rjali kienet se tipproteġiha, għaliex meta sabet il-kuraġġ biex titkellem dwar dak li kienet qed tħoss ma ngħatatx għajnuna. Qalet ukoll li membri tal-familja Rjali qalulha li ma setgħetx tfittex l-għajnuna psikjatrika għaliex ma kienx se jagħmel tajjeb għall-istituzzjoni.

L-unika sapport li sabet kien mingħand Harry, fejn hu stqarr li kien żmien ikrah u mudlam ħafna għalih ukoll u ried jagħmel minn kollox biex l-esperjenza li għaddiet minnha ommu l-Prinċipessa Diana, ma terġax tirrepeti ruħha.

Meghan stqarret li kellha tkompli tattendi f’attivitajiet pubbliċi għaliex fl-istat li kienet fih kienet tibża’ x’setgħet tagħmel jekk titħalla waħedha.

Professjonisti psikoloġiċi barranin li tkellmu dwar l-istqarrija ta’ Meghan, qalu li kull persuna, hi m’inhi, li li tkun għaddejja minn sfidi bħal dawn għandha tingħata l-għajnuna b’mod immedjat. Fil-konfront tas-sitwazzjoni ta’ Meghan qalu li mhux biss mhix ħaġa sew li ma ngħatatx l-għajnuna iżda hija wkoll krudeltà.

X’ġie żvelat waqt l-intervista li Oprah Winfrey għamlet lil Harry u Meghan?

X’ġie żvelat waqt l-intervista li Oprah Winfrey għamlet lil Harry u Meghan?

Fl-intervista tant mistennija li Oprah Winfrey għamlet lil Harry u Meghan, li damet għaddejja madwar sagħtejn, ġew żvelati xi dettalji u kurżitajiet li wħud minnhom jagħtu stampa xejn sabiħa ta’ dak li kien għaddej bejn il-familja Rjali.

Apparentament Meghan u Harry kienu diġà żżewġu qabel it-tieġ tagħhom! Meghan żvelat kif huma xtaqu li jagħmlu ċ-ċerimonja taż-żwieġ tagħhom bejniethom it-tnejn biss u jħallu l-ispettaklu tat-tieġ tagħhom għall-kumplament tad-dinja, fil-fatt hekk għamlu, tlett ijiem qabel it-tieġ tagħhom, iżżewġu privatament.

Meghan allegat ukoll li kien hemm xi diżgwid bejnha u Kate Middleton dwar l-ilbies tal-flower girls, u meta Oprah staqsietha jekk Kate kinitx bkiet b’rabta ma’ din il-kwistjoni, hija wieġbet li l-istorja ġrat bil-kontra u li fil-fatt kienet hi li bkiet minħabba xi kliem li kienet qaltilha Kate. Madanakollu, hija qalet li Kate skużat ruħha u anki ħaditilha l-fjuri u nota b’turija ta’ apoloġija. Żiedet tgħid li ma tħossx li għandha tidħol f’aktar dettalji tal-kwistjoni ladarba Kate skużat ruħha.

Markel żvelat ukoll li xi membri mill-familja rjali, ma kienu komdi xejn dwar il-fatt li Archie seta’ jitwieled b’ġilda skura iżda jidher li r-Reġina u l-Prinċep Philip ma kinux involuti f’din il-kwistjoni. Kemm Meghan kif ukoll Harry għażlu li ma jindikawx min mill-membri tal-familja Rjali kienu parti minn dak li qed jallegaw.

Meghan spjegat l-uġigħ tagħha kemm għal dan il-fatt kif ukoll għaliex il-familja Rjali ma ridux lil Archie jkun prinċep u lanqas li jirċievi s-sigurtà li normalment jingħataw. Fil-fatt it-titlu baqa’ ma ngħatax.

Hija fetħet qalbha wkoll dwar iż-żmien fejn kienu jiġuha ħsibijiet li tikkommetti suwiċidju u li minkejja li sabet il-kuraġġ li titkellem, ma ngħatatx għajnuna.

Allegat ukoll li xi uffiċjali tal-palazz għażlu li saħansitra jigdbu biex jipproteġu xi membri oħra tal-familja Rjali, minflok għażlu li jgħidu l-verità u jipproteġu lilha u lil Harry.

Minkejja dan kollu, wara li saru jafu li l-Prinċep Philip iddaħħal l-isptar, Meghan qalet li ċemplet lir-Reġina biex tara kif qiegħdin l-affarijiet.

Min-naħa l-oħra Harry żvela kif missieru, il-Prinċep Charles, waqaf ikellmu minn meta telqu mill-palazz u marru joqgħodu Vancouver. Huwa qal li jħossu ddiżappuntat bl-imġieba ta’ missieru għax skont hu, għadda minn xi ħaġa simili u jaf xi jfisser uġigħ bħal dan, u li Archie huwa n-neputi tiegħu. Madanakollu żied jgħid li xorta waħda jibqa’ jħobbu u għalkemm weġġa’ ħafna, waħda mill-prijoritajiet tiegħu tibqa’ li jibqa’ jipprova jirranġa r-relazzjoni ta’ bejniethom.

Dwar ħuh, il-Prinċep William, Harry qal li jħobbu ħafna u li għaddew minn ħafna flimkien iżda r-relazzjoni tagħhom bħalissa mhijiex waħda tajba u jittama li ż-żmien itaffi ftit mill-weġgħat u l-affarijiet imorru għall-aħjar.

Fl-intervista żvelaw ukoll il-ġeneru tat-tarbija li qed jistennew. Archie jidher li se jkollu oħtu. Il-koppja qalu wkoll li mhumiex ippjanati li jkollhom aktar tfal.

“Is-suwiċidju fost l-aktar kwistjonijiet serji li ħadd mhu jitkellem dwarhom” – Prof. Andrew Azzopardi

“Is-suwiċidju fost l-aktar kwistjonijiet serji li ħadd mhu jitkellem dwarhom” – Prof. Andrew Azzopardi

Nitkellmu mal-Prof. Andrew Azzopardi

Bi pjaċir niżvelaw li l-Prof. Andrew Azzopardi se jkun ukoll qed jikkontribwixxi fuq skoperta.net.

X’ġiegħlek tagħżel din il-professjoni?

Jien dejjem ridt nuri li tista’ tgħallem anke kunċetti tqal imma fl-istess ħin l-istudenti jieħdu gost. Jien kont niddejjaq ħafna fil-klassi għax il-lezzjonijiet kienu boring għalhekk ridt insir lettur biex ma nkunx boring għax l-istudenti jiddejqu jekk aħna ma nkunux ippreparati u mhux għax tort tagħhom.

X’inhu l-akbar sodisfazzjon tiegħek?

Kull darba li naqla’ kontroversja biex minnha joħroġ it-tajjeb.

Liema kwistjonijiet tħoss li l-aktar għad hawn stigma dwarhom u li hemm bżonn li nitkellmu aktar dwarhom?

Is-suwiċidju fost l-aktar – kwistjoni serja ħafna li ħadd mhu jitkellem dwarha. Wieħed mit-tort huwa tal-mudell ekonomiku li qed nużaw qed iġib lin-nies fix-xifer u m’aħniex nagħtu kas ta’ xejn u mhux inwieżnu biżżejjed lil xulxin.

L-edukazzjoni u d-djalogu huma biżżejjed għal tibdil fil-mentalità?

Le, trid il-flus għal riċerka empirika, ħalli permezz tad-data inkun nistgħu nagħmlu policy decisions tajbin.

Fuq liema kriterji għandha tkun ibbażata riċerka dwar kwistjonijiet li jaffettwaw il-ħajja tan-nies?

Fuq il-vuċi tan-nies. Irridu nibdew mingħandhom stess.

Storja li sirt taf permezz tal-professjoni tiegħek u li ħalliet impatt fuqek personali.

Kull darba li nara xi lil ħadd li jħossu ferħan tkun l-akbar ferħa tiegħi. Meta xi ħadd javvanza fil-karriera, isib lil min iħobb, jirnexxilu f’xi life achievement – dik tkun rebħa.

Lil hinn mill-professjoni, min hu Andrew Azzopardi?

Inħobb ħafna l-kelb tiegħi Dante u l-qattusa Phoebe (qishom it-tfal tiegħi), għandi żewġt itfal Karl – 24 u Caire 22 u miżżewweġ lil Sue għal 25 sena. Jien xandar fuq 103 Malta’s Heart fejn kull nhar ta’ Sibt ikolli programm ta’ ġrajjiet kurrenti u nikteb opinion fuq il-Malta Indpt kull ġimgħa. Noqgħodu Ħaż-Żebbuġ u l-ors tiegħi nara lit-tim favorit tiegħi Southampton FC – il-bqija ngħaddi l-ħin naħdem, li hi l-passjoni u l-passatemp tiegħi.

Kemm hu importanti l-irwol ta’ ġurnalist?

Ħafna importanti l-vox popoli.

Jaffettwak il-fatt li dak li tgħid jista’ jiġi interpretat ħażin?

La titkellem fuq il-public domain trid toqgħod għaliha mbagħad.

X’tixtieq li twassal permezz tal-kontribuzzjoni tiegħek fuq skoperta.net?

Xejn. La rrid ngħallem. La rrid lill-udjenza bilfors taqbel. Irrid naqsam ħsieb imbagħad kulħadd, jekk irid, jagħġnu fil-forma li jridu hu jew hi.

Enable Notifications    OK No thanks