Select Page
Ir-Russja tikkunsidra li taċċetta l-bitcoin għall-ħlas taż-żejt u l-gass

Ir-Russja tikkunsidra li taċċetta l-bitcoin għall-ħlas taż-żejt u l-gass

Ir-Russja qed tikkunsidra li taċċetta l-bitcoin bħala ħlas għall-esportazzjoni taż-żejt u l-gass tagħha, skont leġiżlatur ta’ grad għoli.

Pavel Zavalny qal li pajjiżi li huma meqjusa mir-Russja bħala ħbieb jistgħu jitħallew iħallsu bil-kripto jew bil-munita lokali tagħhom.

Aktar kmieni din il-ġimgħa, il-President Russu Vladimir Putin qal li ried li pajjiżi li huma meqjusa bħala għedewwa mir-Russja jixtru l-gass bir-rubli.

Huwa mifhum li din il-mossa hija mmirata biex tagħti spinta lill-kumitat Russa, li tilfet aktar minn 20 fil-mija fil-valur din is-sena.

Is-sanzjonijiet imposti mir-Renju Unit, l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea, wara l-invażjoni fl-Ukrajna, poġġew piż fuq ir-rublu tar-Russja u għollew l-għoli tal-ħajja.

Madanakollu, ir-Russja għadha l-akbar esportatur fid-dinja tal-gass naturali u t-tieni l-akbar fornitur taż-żejt.

“Il-partner tiegħi jgħir ħafna, x’nista’ nagħmel?”

“Il-partner tiegħi jgħir ħafna, x’nista’ nagħmel?”

Hemm diversi raġunijiet għaliex il-partner jista’ jkun qed jgħir. Jista’ jkun li hemm xi ħadd barra mir-relazzjoni li jhedded lill-partner tiegħek. Huwa possibbli li l-partner tiegħek qed jgħir għar-relazzjoni li għandek ma’ ħabib jew ħabiba tiegħek . Fl-artiklu li għadda tkellimna dwar x’għandu jagħmel wieħed meta jħoss mumenti t’għira fir-relazzjoni tiegħu.

F’dan l-artiklu se nkunu qed nittrattaw x’tista’ tagħmel inti, il-persuna li qiegħed fir-relazzjoni ma’ xi ħadd għajjur.

L-ewwel sitwazzjoni li se nittrattaw hija kif tinduna li l-partner tiegħek qed jgħir:

Aċċetta l-emozzjonijiet tiegħu. Wieħed mir-rwoli tiegħek fir-relazzjoni huwa li taċċetta l-emozzjonijiet tal-partner tiegħek, anke jekk ma jogħġbukx. Importanti li tieħu ħsieb billi tiddiskutu l-emozzjonijiet tagħkom flimkien bħala koppja.

Ifhem għaliex il-partner tiegħek qed jgħir għalik. Minkejja li l-għira mhijiex emozzjoni sabiħa, dan ikun ġej minn biża’ li l-partner se jitilfek. L-għira qed tirriżulta f’ħafna rabja u uġigħ. Dan huwa r-riżultat ta’ esperjenzi negattivi li ltaqa’ magħhom fil-passat. Xorta waħda, inti tista’ tkun hemm għall-partner tiegħek.

B’dan il-mod, qed turi lill-partner empatija. Meta tkun hemm għall-partner tiegħek, qed turih li minkejja li ma taqbilx mal-għira tiegħu, inti xorta qiegħed hemm għalih biex tisimgħu u tagħtih sapport.

Ifhem li mhuwiex faċli għall-partner tiegħek speċjalment jekk persuna tkun għaddiet minn infedeltà ġo relazzjoni passata. Il-partner tiegħek mhux qed jgħir għalxejn, hemm raġuni valida għaliha. Ikkomunika sew mal-partner tiegħek biex tifhem x’inhu dak li jikkawżalu dwejjaq, x’inhu dak li weġġgħu u x’inhu dak li qed jagħmlu jgħir?

Aħseb fuq x’tista’ tagħmel inti biex il-partner tiegħek ma jħossux hekk. Jekk inti tibgħat messaġġi lil xi maħbub li kellek fil-passat, jew għandek ħabib li għandu ħafna kunfidenzi żejda mieghek, ara x’tista’ tagħmel biex toħloq sens ta’ sigurtà lill-partner tiegħek.

Mhijiex sitwazzjoni faċli meta l-partner tiegħek jgħir, għax l-għira ġġiegħel lill-partner tiegħek jipprova jikkontrollak. Ir-relazzjonijiet jirrikjedu sagrifiċċju miż-żewġ naħat. B’dan il-mod il-partner tiegħek ukoll għandu jkun flessibli għall-bżonnijiet tiegħek.

Il-komunikazzjoni hija importanti u essenzjali biex ir-relazzjoni taħdem b’mod effiċjenti . Għandek raġun li tħoss dwejjaq tara lill-partner tiegħek jgħir, speċjalment jekk inti ma tkunx tajt raġuni għall-emozzjonijiet tiegħu.

Huwa importanti li xorta waħda turi sapport u sens ta’ sigurtà fir-relazzjoni tiegħek għaliex il-partner tiegħek mhux iħossu sikur minħabba l-għira tiegħu. Ara li intom it-tnejn qiegħdin tadattaw għal xulxin, u li mhijiex relazzjoni li ġejja minn partner wieħed. Tiddejjaqx titkellem dwar l-emozzjonijiet tiegħek mal-partner tiegħek.

Jekk tixtieq taqra iktar dwar dan is-suġġett tista’ taqra iktar dwaru fl-artiklu: “Infittex fil-mowbajl tal-partner waqt li tkun rieqda” – Kif l-għira taffettwa r-relazzjoni?

Hitler, Satanista u Qattiela: Qassis lill-kandidata tal-PN

Hitler, Satanista u Qattiela: Qassis lill-kandidata tal-PN

Wara konferenza tal-aħbarijiet fuq is-saħħa sesswali li saret mill-kandidata tal-PN Emma Portelli Bonnici flimkien mal-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri, li fiha Spiteri, u mhux hi, appella għal dibattitu parlamentari immedjat dwar l-abort, Portelli Bonnici sfat fil-mira ta’ attakki fuq il-midja soċjali.

Portelli Bonnici, li għandha fehmiet relatati mal-pro-choice, qalet li filwaqt li tifhem li xi nies ma jaqblux mal-fehmiet tagħha, ma tistax taċċetta kliem abbużiv, malafamanti u anki libelluż.

Fost bosta kummenti ta’ attakki personali li rċeviet kien hemm dak ta’ qassis, li sejjaħ lill-kandidata “Hitler, satanista, kriminali u qattiela”, kif ukoll qabbilha ma’ “Erodi tat-trabi mhux imwielda”.

Fuq il-paġna ta’ Facebook tagħha, Portelli Bonnici staqsiet lill-qassis jekk dawn humiex il-valuri nsara li jgħallem waqt il-priedki tal-Ħadd.

Il-qassis ħassar il-kumment u numru ta’ kummenti oħra li iteb wara li hu mifhum li intervjeniet il-Kurja, kif ukoll ħassar il-profil ta’ Facebook tiegħu.

Kif tista’ tgħin lilek innifsek wara li tintemm relazzjoni? – Karen Decelis

Kif tista’ tgħin lilek innifsek wara li tintemm relazzjoni? – Karen Decelis

Tmiem ta’ relazzjoni tista’ tkun waħda mill-iktar esperjenzi diffiċli li persuna tesperjenza f’ħajjitha. Huwa siewi li persuni jkunu jafu x’jistgħu jagħmlu biex jgħinu lilhom infushom f’dan il-mument iebes.

Meta tieqaf minn relazzjoni, jaf joħorġu ħafna weġgħat u emozzjonijiet negattivi. Apparti li tkun qed tibki t-telfa tar-relazzjoni tiegħek, jista’ jkun li tkun qed tħossok konfuża, waħdek u mbeżża’ fuq il-futur. Tmiem ta’ relazzjoni jaf tfisser tibdil komplet f’ħajtek. Jaf trid tbiddel darek, relazzjonijiet mal-familja u ħbieb tal -ex partner, bidla fir-rutina u responsabilitajiet. Tmiem ta’ relazzjoni tfisser ukoll li trid tibki mhux biss ir-relazzjoni imma t-tamiet u l-ħolm li kellek ma’ dik il-persuna.

X’tista’ tagħmel biex tħossok aħjar?

  • Importanti ħafna li tesprimi kif tkun qed tħossok. Għid lilek innifsek “bħalissa qed nħossni mdejjqa” jew “bħalissa vera qed inħossni rrabjata”. Meta tieqaf relazzjoni jaf tħoss emozzjonijiet diversi. Hemm min iħoss relief qawwi, ikun hemm min iħossu xxukkjat, jew ma jkunx jista’ jemmen x’għadu kif ġara. Hemm min iħossu miċħud, muġugħ, tradut, imbeżża’, imbarazzat u mdejjaq. Importanti ħafna li tara x’qed tħoss. Dan jgħinek biex tifhem lilek innifsek. Importanti ħafna li taċċetta kif qed tħossok. Hawn min iħassar u wara ġimgħa jħossu tajjeb, hawn min jgħaddu xhur, jekk mhux snin biex jiġu f’tagħhom. Agħti ċans lilek innifsek. Aċċetta kif tkun qed tħossok. Emozzjonijiet ta’ dwejjaq, rabja, ansjetà, għajja, frustrazzjoni u konfużjoni huma esperjenzati minn ħafna nies. Aċċetta dawn l-emozzjonijiet u agħti lilek innifsek ċans u permess li ma tkunx kuntenta għal xi żmien.
  • Importanti ħafna li tiffoka fuqek innifsek. Meta nkunu f’relazzjoni, speċjalment waħda li tkun twila, hu faċli li ninsew lilna nfusna. Dan hu żmien li int tiffoka fuqek innifsek: terġa’ ssib l-affarijiet li huma importanti għalik, tesplora affarijiet ġodda li jafu jogħġbuk, tibda passatemp ġdid, tmur lura għal xi ħaġa li kont tagħmel qabel ma dħalt fir-relazzjoni. Forsi ma tkunx l-iktar ħaġa ideali li tidħol f’relazzjoni ġdida mill-ewwel. Agħti ċans lilek innifsek tibki r-relazzjoni li għaddiet u proċessa l-emozzjonijiet tiegħek sew qabel tidħol f’relazzjoni ġdida.
  • Tgħaddix minn dan iż-żmien waħdek. Aqsam ħsibijietek ma’ nies li tafda. Ibqa’ attiva soċjalment. Ħafna drabi, id-dwejjaq li jaqbdek wara li tkun ħassart, tant ikun kbir li tispiċċa tingħalaq fik innifsek u toqgħod ġewwa. Importanti li tfittex is-sapport ta’ ħbieb, familja. Prova toqgħodx ħafna waħdek f’dan iż-żmien.
  • Mur għand counsellor jew professjonist ieħor biex tipproċessa minn xiex għaddejt. Int ma tliftx biss il-partner, tlift ukoll persuna ma’ min taqsam l-esperjenzi, forsi tlift sapport finanzjarju. Tlift xewqat u pjanijiet tal-futur. Agħti lilek innifsek ċans biex tipproċessa dan kollu. Persuna professjonali taf tgħinek ukoll forsi tara x’tista’ titgħallem minn din l-esperjenza. Forsi għandek bżonn titkellem fuq x’ġara u jaf tieħu xi ħaġa mit-telf tar-relazzjoni. Jew forsi tista’ tara jekk hemmx xebh bejn din ir-relazzjoni u relazzjonijiet ta’ qabel. Forsi tista’ ssib pattern li għamilt f’kull relazzjoni u tkun tista’ taħdem fuqek innifsek.
  • Importanti ħafna li f’dan iż-żmien tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Agħmel attivitajiet li jikkalmawk: qatta’ ħin ma’ nies li tħobb, isma’ l-mużika, aqra ktieb, mur xi lezzjonijiet ta’ xi ħaġa li togħġbok pereżempju; yoga, gardening, kant etc. Daħħal lilek innifsek f’rutina strutturata biex tagħti lilek innifsek sens ta struttura u normalità. Prova ddurx għal vizzji bħal alkoħol, ikel eċċessiv eċċ. Sib affarijiet ġodda li jafu jagħtuk pjaċir. Hawn min isiefer waħda tajba, jew jibda passatemp ġdid. U l-iktar importanti – kul sew, agħmel eżerċizzju fiżiku, u orqod sew.

It-tmiem ta’ relazzjoni jaf ikun żmien diffiċli ħafna. Ara li dejjem ikollok is-sapport li għandek bżonn u qatt tistħi titlob l-għajnuna!

Jekk għandek xi suġġett partikolari li tixtieq li nitkellmu dwaru, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Issir taf dawk li vera jħobbuk – Jean Pierre Cassar

Issir taf dawk li vera jħobbuk – Jean Pierre Cassar

Fl-aħħar kontribuzzjoni tiegħi għalaqt billi semmejt li minkejja li għamilt kuraġġ u għidt lil sħabi kollha dwar is-sesswalità tiegħi, ħadd minnhom ma waqaf ikellimni jew bidel l-attitudni tiegħu minħabba li sar jaf il-verità dwari.

Din id-darba xtaqt nitkellem fuq dawk in-nies li jkunu f’ħajjitna u għal xi raġuni jew oħra jagħżlu li jitilqu. M’iniex psikologu, u m’iniex gradwat fl-attitudni tal-imħuħ tan-nies imma l-esperjenza għallmitni li minkejja li kelli ħafna biżgħat u ħsibjiet fuq xi nies li kienu se jieqfu jkellmuni minħabba li ngħidilhom il-verità, fortunatament kont żbaljat.

Bħal daż-żmien, għaxar snin ilu, kont l-ewwel sena l-Università. Kont qed nieħu sehem fl-ewwel produzzjoni televiżiva tiegħi u kont nipprova nlaħħaq mal-istudji, mal-filming u mal-part-time job u mal-ħajja soċjali tiegħi. Moħħi kien diġà mgħobbi b’biżżejjed impenji u b’hekk kont bejn ħalltejn jekk iniex kapaċi naffaċċja sfida bħal din u ngħid il-verità kollha dwari. Sħabi kienu jinnutawni naħbi l-mobile jekk jibgħatli xi ħadd (għax kont inkun qed nibgħat lil xi ġuvni), u kienu jafu li m’iniex it-tip li naħbi allura bdejt inħoss li qed nagħmel xi ħaġa li mhijiex sew. Ma nistax ngħid eżatt x’ħassejt f’dik il-ġurnata fejn għidt l-ewwel ħabiba tiegħi, imma ġietni forza ġewwinija u kont lest li nammetti l-verità kollha.

Nammetti li bdejt b’persuna li kont naf li għandha nies oħra gay f’ħajjitha u allura għaliha forsi ma kinitx se tkun xi ħaġa ġdida. La darba bdejt b’ħabiba waħda, bqajt għaddej u ftit ftit saru jafu l-ħbieb kollha. Waqt li lil sħabi għidtilhom bil-kliem, quddiemhom stess, lil familti ħassejtha iktar diffiċli. Fil-familja m’għandna lil ħadd li ġej mill-komunità LGBTIQ u allura ħassejtni li kont se nkun xi diżunur għall-familja. Bdejt billi ħallejt ittra fuq l-imħadda ta’ oħti u dħalt norqod… niftakar li sakemm smajtha dieħla fil-kamra u tiftaħ l-ittra m’għalaqtx għajn m’għajn… Wara ftit mumenti li qrat l-ittra, irċivejt messaġġ mingħandha u nista’ ngħid li dak kien biżżejjed biex serraħli rasi u rqadt fil-paċi.

Il-familja saret taf bil-mod il-mod ukoll u ma nistax ngħid li ma kienx hemm xi tip ta’ xokk. Maż-żmien kollox ġie diskuss, il-ġenituri għamluli ħafna mistoqsijiet u kont lest li ngħid il-verità kollha u ħassejtni aħjar. Illum il-ġurnata, anke nannti ta’ ‘l fuq minn 90 sena taf, u tħobb lil Julian, il-boyfriend tiegħi, daqs li kieku hu n-neputi tagħha wkoll. Immorru għandha u nqattgħu sigħat twal inparlaw magħha.

Ma nistax ngħid li kien perjodu faċli iżda llum inħares lura bħala wieħed mill-isbaħ perjodi ta’ ħajti. Fażi fejn il-veru jien ġie illiberat u ħassejt sens ta’ libertà ġdida. Stajt inkun jien, stajt ngħaddi kummenti mingħajr ma nibża’ li niġi ġġudikat. Stajt niċċajta dwar il-passat u stajt inkompli f’relazzjonijiet mingħajr ma noqgħod ninħeba.

Fl-aħħar mill-aħħar jien dejjem nimxi bil-mantra ta’ ‘Those Who Matter Won’t Mind, Those Who Mind Won’t Matter’ jiġifieri dawk li vera jħobbuk mhux ħa jagħtu kas, u dawk li se tagħmlilhom differenza, m’għandekx bżonnhom u tagħtix kashom.

Qatt tgħaġġel fil-proċess tiegħek imma tħallix wisq żmien jgħaddi li jwaqqfek milli tgħix il-ħajja tiegħek b’mod liberu. Il-ħajja sabiħa wisq meta taċċetta lilek innifsek kif int, int x’int, u timxi ‘l quddiem. U dawk li jħobbuk jibqgħu hemm, dawk li le, jitilqu, imma tibżax, xorta kienu se jsibu raġuni oħra għaliex jitilqu xi darba jew oħra.

Jekk tixtieq taqsam l-istorja tiegħek magħna, anki b’mod anonimu, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Enable Notifications OK No thanks