Kif tista’ tissapportja bl-aħjar mod lil xi ħadd li qed jikkumbatti mal-kanċer?

Kif tista’ tissapportja bl-aħjar mod lil xi ħadd li qed jikkumbatti mal-kanċer?

Meta xi ħadd qrib tagħna ikun qed jikkumbatti mal-kanċer, ir-reazzjoni immedjata tagħna tkun dik li naraw x’nistgħu nagħmlu biex ngħinuhom u nagħtu s-sapport tagħna.

Dawn huma modi differenti kif tista’ tagħti s-sapport tiegħek.

X’għandi ngħid?

Ħafna drabi, speċjalment fil-bidu, tista’ tkun konfuż dwar x’għandek tgħid jew tagħmel, iżda żomm f’moħħok li tkun miftuħ u sensittiv għal kif qed iħossu huwa dak li ħafna nies ikollhom bżonn. Li jkunu jafu li qiegħed hemm għalihom se jgħin ħafna.

Kull persuna li tkun qed tikkumbatti mal-kanċer ikollha esperjenza differenti u għalhekk ipprova tassumix kif il-persuna tista’ tħossha. Tista’ tkun qed tħossha ferħana f’ġurnata u mdejqa fl-oħra. Ipprova kun konxju tal-burdata tagħha.

Ftakar li l-persuna forsi ma tridx titkellem jew taħseb dwar il-kanċer il-ħin kollu. Li jkollok konverżazzjoni normali fuq affarijiet ta’ kuljum u li taqsam ċajta kultant tista’ tgħin ħafna.

Ipprova teħodhiex personalment jekk il-persuna ma tridx titkellem dwar il-kanċer u rrispetta l-ħtieġa tagħha għall-privatezza jew li jkollha ftit ħin għall-kwiet.

L-emozzjonijiet li jistgħu jħossu

Ħafna drabi tibda tinduna li l-burdata tal-persuna tinbidel minn mument għall-ieħor. Dan huwa normali għal min jiġi dijanjostikat b’kanċer.

Hemm firxa sħiħa ta’ emozzjonijiet li jistgħu jesperjenzaw inklużi:

 • Rabja
 • Dwejjaq
 • Inċertezza
 • Biża’
 • Ħtija
 • Frustrazzjoni
 • Solitudni
 • Iżolament
 • Riċentament
 • Niket

Li wieħed jifhem dawn l-emozzjonijiet jista’ jgħin biex tissapportja lill-persuna aħjar.

Sapport emozzjonali

Ir-riċerka turi li s-sapport emozzjonali mill-familja u l-ħbieb jista’ jagħmel differenza kbira għall-kwalità tal-ħajja ta’ xi ħadd bil-kanċer.

Ħafna drabi wieħed jibża’ li se jgħid xi ħaġa ħażina lil xi ħadd b’kanċer. Jekk turi li ġenwinament jimpurtak minn dak li għaddejja minnu l-persuna allura tista’ tkun ta’ sapport kbir.

Dawn huma xi suġġerimenti li jistgħu jgħinuk:

Li tista’ tagħmel:

 • Esprimi ruħek jekk qed tħossok skomdu, importanti li tirrikonoxxi s-sitwazzjoni minflok tippretendi li mhix qed isseħħ.
 • Xi tagħfisa fl-idejn jew tgħanniqa tagħmel differenza.
 • Ċempel lill-persuna, ibagħtilha xi kartolina jew messaġġ biex turiha li qed taħseb fiha.
 • Fakkarha li jekk tkun trid titkellem se ssibek dejjem hemm biex tisma’. Min-naħa tiegħek kun żgur li tkun disponibbli.
 • Irrispetta l-ħtieġa għall-privatezza tagħha, anke jekk tkun qed tgħix mal-persuna.
 • Issapportja lill-persuna matul id-dijanjosi kollha, fil-bidu, waqt u wara t-trattament.
 • Aqsam xi ċajta u idħak magħha. Id-daħk huwa wkoll mediċina.
 • Żomm ir-relazzjoni tiegħek mal-persuna normali u bilanċjata kemm jista’ jkun.

X’għandek tevita li tgħid u tagħmel:

 • Evita li tgħid li taf kif qed tħossha. Qatt ma tista’ tkun taf eżattament kif iħossu xi ħadd li jkun qed jgħix b’kanċer jekk ma tkunx għaddejt minnha, u anke jekk tkun għaddejt, kulħadd huwa differenti.
 • Evita li tgħidilha biex tkun b’saħħitha jew pożittiva, għaliex b’hekk tkun qed tagħmel pressjoni fuq il-persuna biex iġġib ruħha b’ċertu mod.
 • Tiħux l-affarijiet personalment jekk il-persuna tidher irrabjata jew imdejqa jew ma tridx titkellem.
 • Toffrix pariri li ma ġewx mitluba.
 • Tqabbilx is-sitwazzjoni tal-persuna ma’ ta’ xi ħaddieħor li taf, l-esperjenza ta’ kull persuna li tgħix b’kanċer hija unika.

Li tisma’

Li tisma’ u tipprova tkun konxju tal-ħsibijiet u s-sentimenti ta’ xi ħadd huwa importanti.

M’hemmx bżonn li jkollok it-tweġibiet kollha. Sempliċiment li tisma’ t-tħassib jew l-inkwiet tal-persuna jista’ jkun ta’ għajnuna kbira.

Li tisma’ lill-persuna fil-mument li jkollha bżonn huwa parti importanti mis-sapport emozzjonali.

Hawn xi suġġerimenti li jistgħu jgħinuk tagħmel dan:

 • Ara li kemm jista’ jkun tkunu f’post privat, rilassat u bi ftit distrazzjonijiet.
 • Ħares f’għajnejn il-persuna imma tiċċassax lejha.
 • Ħalli l-persuna tmexxi l-konverżazzjoni u pprova tinterrompix.
 • Agħti l-attenzjoni kollha tiegħek għal dak li qed tgħid.
 • Jekk qed issib dak li qed tgħid il-persuna diffiċli jew ta’ dwejjaq, tbiddilx is-suġġett. Tkellem dwar kif qed tħossok, dan jista’ jipprevjeni kwalunkwe skumdità.
 • Jekk il-persuna tibki, tippruvax twaqqafha jew tipprova tferraħha. Aċċertaha li huwa ok li tkun imdejqa u li hija reazzjoni normali għal dak li qed tgħaddi minnu.
 • Li taqbdilha idejha tista’ tgħin imma jekk tinġibed lura, agħtiha l-ispazju li għandha bżonn.
 • Ipprova tagħtix pariri sakemm il-persuna ma tkunx talbitek xi parir hi stess.
 • Iddaħħalx umoriżmu f’dak il-mument sakemm ma tkunx qed tiċċajta hi stess.
 • Is-silenzju mhuwiex ħażin, anzi, li jkun hemm mumenti fejn tisma’ biss mingħajr ma tlissen kelma, jistgħu jgħinu lill-persuna wkoll.

Sapport prattiku

Minbarra li tissapportja lil xi ħadd emozzjonalment, tista’ wkoll tgħin billi toffri sapport prattiku.

Tkellem mal-persuna u staqsiha jekk hemmx xi ħaġa speċifika li għandha bżonn l-għajnuna fiha.

Hawn persuni li ma jkunux iridu għajnuna jew jistgħu jsibuha diffiċli biex jaċċettawha. Forsi għax ikunu jridu jibqgħu kemm jista’ jkun indipendenti. Ipprova teħodhiex personali. Irrispettat d-deċiżjoni tal-persuna imma kun żgur li taf li jekk tibdel fehmtha, int se tkun hemm.

Li toffri li tgħin hija ħaġa sabiħa ħafna, iżda kun żgur li int kapaċi timpenja ruħek għal kwalunkwe għajnuna li tkun meħtieġa.

Dawn huma xi ideat prattiċi:

 • Ipprepara xi ikliet bnini li jistgħu jiġu ffriżati.
 • Twassal lill-persuna l-isptar għal testijiet tad-demm u appuntamenti.
 • Tgħin fit-tindif u l-ħasil tal-ħwejjeġ.
 • Tieħu mixja lill-kelb jew annimali domestiċi oħra għand il-vet.
 • Toffri li tagħmel ix-xiri.
 • Twassal u tmur għat-tfal l-iskola.
 • Tagħmel xi qadjiet li jista’ jkollha bżonn tagħmel.
 • Jekk ma tgħix mal-persuna, staqsi qabel iżżurha, f’każ li tkun qed tħossha ma tiflaħx ħafna.

Il-preżenza, ir-rispett u l-imħabba huma importanti ħafna u dejjem jagħmlu differenza kbira fil-ħajja tal-individwu.

Madanakollu, inħeġġu dejjem sabiex wieħed ifittex għajnuna professjonali jekk u meta jħoss il-bżonn.

Kif nista’ nqajjem il-ħajja sesswali tiegħi meta għandi t-tfal id-dar?

Kif nista’ nqajjem il-ħajja sesswali tiegħi meta għandi t-tfal id-dar?

Xi drabi, speċjalment fi żmien il-Covid-19, mhuwiex dejjem possibbli biex nagħmlu dak li nkunu nixtiequ, partikolarment meta t-tfal kienu dejjem qed ikunu d-dar minħabba l-għeluq tal-iskejjel. Forsi għandek il-partner t/jaħdem u inti qiegħed/qiegħda d-dar, jew forsi t-tnejn li intom taħdmu u ssibuha diffiċli biex tqattgħu ħin flimkien, dan mhux bilfors sess imma forsi ma ssibux il-ħin u ċ-ċans biex titkellmu jew tqattgħu ħin ta’ kwalità flimkien. Il-ħajja sesswali tiegħek forsi mhijiex il-mod kif tixtieqha inti. L-iskop ta’ dan l-artiklu huwa biex int li qed taqrah issibu bħala mezz biex ittejjeb ir-relazzjoni mal-maħbub/a tiegħek.

Diversi studji jgħidu li relazzjonijiet sesswali huma tajbin għas-saħħa fiżika u anke għas-saħħa mentali. Is-sess jgħin ukoll sabiex wieħed iħossu aħjar emozzjonalment.

L-ewwel u qabel kollox, importanti li tkunu intimi ma’ xulxin. Forsi għal ċerti nies hija ovvja imma mhuwiex dejjem il-każ għal kulħadd. Billi tkun intimu ma jfissirx biss fis-sess, iżda jfisser li tkunu intimi emozzjonalment ukoll. Dan iseħħ meta ssibu ħin biex titkellmu ma’ xulxin anke fuq affarijiet li huma ‘żgħar’ (jew affarijiet ta’ kuljum), bħal fuq kif kienet il-ġurnata tiegħek jew kif mort ix-xogħol.

Is-sesswologu, Matthew Bartolo jgħid, “Li tgħix mat-tfal mhi faċli xejn tqatta’ ħin intimu, jekk b’ħin intimu tistenna l-istess mumenti li kellkom qabel ma kellkom it-tfal. Il-verità hi li jekk ma tisraqx mumenti flimkien għal xi bewsa jew tagħfisa, jew tippjana mumenti fejn it-tfal se jkunu ma’ adult ieħor, se tispiċċaw mingħajr ħajja sesswali.”

“Għandna bżonn nimxu lil hinn mill-idea ta’ ‘kollox jew xejn’ (all or nothing) għax ma tgħinx il-ħajja sesswali. Biex iżżomm il-ħajja sesswali għaddejja billi kultant tibgħat messaġġ, ritratt, tagħfas lis-sieħba tiegħek waqt li għaddejin minn ħdejn xulxin, sess orali, eċċ. Ħafna koppji jinsistu li s-sess mingħajr penetrazzjoni mhux sess komplut. Din l-idea ġejja minn kultura fejn l-għan tas-sess hu biss dak tal-orgażmu, meta f’relazzjoni l-konnessjoni għandha tilgħab parti wkoll.”

Avolja t-tfal huma parti importanti tal-ħajja tagħkom, m’hemmx għalfejn li titkellem dwar uliedek il-ħin kollu, qabel ma kellkom it-tfal – fuq xiex kontu titkellmu? Tajjeb li ssibu xi ħaġa li għandkom komuni u titkellmu dwarha. Imbagħad hemm ukoll intimità fiżika fejn pereżempju jekk tgħannqu lil xulxin tħossukom aktar intimi f’dan l-aspett. Affarijiet żgħar li jfissru ħafna. Ir-riċerka turi li koppji li jbusu u jkollhom kuntatt fiżiku ma’ xulxin, huwa relatat ma’ relazzjonijiet pożittivi. Dan għaliex l-oxytocin (li huwa hormone assoċjat mal-kuntentezza) huwa mreddes filwaqt li l-livelli tal-cortistol jinżlu (cortistol huwa l hormone assoċjat mad-dwejjaq u stress) meta hemm kuntatt fiżikali bejn il-maħbubin.

Idea tajba oħra hija li ssibu lil xi ħadd li jkun jiista’ jieħu ħsieb lit-tfal ħalli jkollkom aktar ħin għalikom fejn tistgħu tesploraw lil xulxin bħala koppja. Mhux dejjem se jkun hemm in-nanniet li jkunu jistgħu jgħinu, f’dak il-każ, aħna qiegħdin hawnhekk għalik, it-tim tal-Willingness għandu s-servizz taċ-‘Childminders’. ‘Willingness Childminders’ huwa tim professjonali u b’esperjenza biex jieħdu ħsieb lil uliedkom, jagħmlu attivitajiet bħat-tpenġija u logħob edukattiv. Tista’ tagħżel liema persuna tixtieq li jieħu ħsieb uliedek minn fuq is-siti elettroniċi tagħna: Childminding – Willingness jew ChildMinders (childmindersmalta.com)

Dr. Mintz (2009) hija sessoloġista li temmen li hija idea tajba li l-koppji jippjanaw rutina għas-sess. Dan huwa essenzjali meta l-koppja tħossha għajjiena u stressjata. Dr. Mintz tispjega wkoll kif il-kobor tad-dar tinfluwenza r-relazzjoni sesswali bejn il-koppji, minħabba s-sempliċi raġuni li f’dar żgħira huwa aktar faċli li tagħmlu ħin flimkien bħala familja. Avolja dan huwa sabiħ fil-modi tiegħu biex tiksbu ħin għalikom, tridu taħsbu f’ideat innovattivi. Ħin ta’ kwalità tajjeb għalik u l-partner tiegħek. Dan il-ħin jista’ jkun waqt li t-tfal ikunu qed jagħmlu x-xogħol tad-dar jew ikunu qed jaraw xi programm televiżiv, b’hekk huma għandhom distrazzjoni fejn intom ikollkom siegħa jew sagħtejn għalikom. Il-faċendi huma essenzjali fil-ħajja ta’ kuljum, imma jekk taqbiżhom għal lejl wieħed biex jkollok naqra ħin mal-partner m’inti tagħmel xejn ħażin!

Enable Notifications OK No thanks