Dak Li Nsejt (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Dak Li Nsejt (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

U eżatt malli kont se nkompli nimxi, qalbi għamlet tikk.
André.
Kien qiegħed hemm, miexi fuq il-bankina tan-naħa l-oħra tat-triq, għaddej labranzetta ma’ oħra, jidħaq kemm jiflaħ. U anke hi…………anke hi kienet qiegħda ċċarrat xufftejha.
Għal mument, kont se naqsam it-triq u nagħtih ħasla!
Mhux sew telaqni hekk mingħajr ma tani raġuni għalfejn, kif u x’fatta! Dan x’ħasibni lili? Xi pupazz li tista’ tużah imbagħad tarmih hekk, mingħajr valur? Mingħajr qalb? Mingħajr emozzjonijiet?
U hekk malli daru t-tnejn lura jħarsu lejja, indunajt li ma’ kienx hu. Ma kienx André.
Kont qiegħda nimmaġina.
Kont qiegħda nimmaġinah kullimkien.
U żammejt ruħi komposta ħalli ma ninfaqax nibki quddiem dawn iż-żewġ stranġieri li kienu nnotawni niskanta nħares lejhom minn wara.
Baxxejt rasi u tlaqt lejn id-dar.
Ma ridtx nerġa’ naħseb fuqu.
Iżda kont qiegħda nħossni skomda. Mhux minħabba André biss. Imma kelli preżentiment qawwi li kont insejt xi ħaġa warajja l-uffiċju.
Tgħid indur lura?
Tgħid immur niċċekkja ħallejtx xi ħaġa warajja hemm?
Imma xi stajt insejt?
Kollox donnu kont poġġejt fil-basket.
Forsi xi proġett? Kont ħallejt xi proġett nofs leħja?
Imma kif jista’ jkun! Jien is-soltu niċċekkja kollox darba, darbtejn, tlieta.
Imma hekk malli wasalt fi triqti, daħħalt iċ-ċavetta fil-bieb tal-komun, tlajt it-taraġ u ersaqt lejn il-bieb tal-appartament, dan is-sens li kont insejt xi ħaġa warajja donnu aktar beda jikber.
Ħadt nifs twil u dħalt ġewwa.
Mort nixgħel id-dawl. Iżda donnu l-iswiċċ ma kienx qed jaħdem sew.
Ajma ħej! Issa x’kien ġara?
Poġġejt bilqiegħda fuq is-sufan u ħarist lejn ir-ritratti li kelli mdendla mal-ħajt.
Wieħed kien tal-gradwazzjoni, ieħor mal-ħbieb, ieħor ma’ tal-familja………….
Kemm kont ilni ma nkellimhom. Jew niltaqa’ magħhom. Minħabba André lil kulħadd kont qtajt. Kont sirt ngħix għalih biss.
U f’dak il-mument, bdejt naħseb li l-ħajja kienet sabiħa. Il-ħajja kienet wisq sabiħa biex taħliha toqgħod imdejqa fuq persuna waħda.
Kelli aptit noħroġ. Immur niltaqa’ ma’ tal-familja, mal-ħbieb………

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Filmat: Skoperti bankers taż-żejt f’Manoel Island li ntużaw waqt it-Tieni Gwerra Dinjija

Filmat: Skoperti bankers taż-żejt f’Manoel Island li ntużaw waqt it-Tieni Gwerra Dinjija

L-esploratur Conrad Neil Gatt qasam magħna filmat esklussiv tal-aħħar avventura tiegħu.

Conrad irnexxielu jiskopri bankers taż-żejt moħbija taħt l-art f’Manoel Island, li kienu jissupplixxu ż-żejt lis-sottomarini waqt it-Tieni Gwerra Dinjija.

Taraġ wassal lil Conrad għal mina li minnha bdiet l-avventura pjuttost riskjuża taħt l-art.

Minbarra r-riħa qawwija ta’ żejt li jsemmi Conrad fil-filmat, wieħed jista’ jinnota l-fdalijiet ta’ magni.

Mhuwiex rakkomandat li wieħed iżur post bħal dan minħabba li l-istat li jinsab fih huwa meqjus bħala wieħed ta’ periklu.

Segwi l-avventura kollha permezz tal-filmat t’hawn taħt, li possibbilment huwa l-ewwel filmat esklussiv fuq YouTube dwar dan il-post.

Filmat: Avventura li teħodna lejn il-Blata tal-Melħ – Ġieli żortha?

Filmat: Avventura li teħodna lejn il-Blata tal-Melħ – Ġieli żortha?

L-esploratur Pierre Farrugia qasam magħna avventura li se teħodna sabiex naraw is-sbuħija li toffri l-Blata tal-Melħ u ta’ madwarha.

Il-Blata tal-Melħ tinsab fil-kosta tal-Baħrija viċin l-Imtaħleb u l-isem tagħha ġej proprju mis-salini, li wieħed isib f’dan il-post.

Sabiex wieħed jasal f’dan il-post irid jimxi madwar 45 minuta fuq art imħarbta u fl-aħħar hemm niżla wieqfa ħafna.

Hawn min jgħid li kien negozjant Taljan li għamel dawn is-salini tal-melħ u li kien hu li ta l-isem lil dan il-post.

Issib ukoll żewġ turġien, wieħed biex tinżel ħdejn is-salini u l-ieħor biex tinżel sal-baħar.

B’dan it-taraġ il-ħaddiema kienu jġorru l-melħ għal fuq id-dgħajjes. Meta jkun maltemp wieħed irid joqgħod attent ħafna għax il-baħar ikun perikoluż ħafna.

Hawn wieħed jista’ anke jsib lapida ta’ Carmelo Micallef li kien tilef ħajtu wara li mewġa kaxkritu l-baħar waqt li kien qed jistad hawn.

Minkejja li xi partijiet mill-avventura huma xi ftit diffiċli, iżda xħin tasal fil-post żgur li ma jiddispjaċikx li rnexxielek tagħmilha!

Segwi l-avventura permezz ta’ dan il-filmat:

Ġieli tesperjenza ansjetà relatata mas-saħħa? X’tista’ tagħmel? – Danica Ann Cassar

Ġieli tesperjenza ansjetà relatata mas-saħħa? X’tista’ tagħmel? – Danica Ann Cassar

L-ansjetà hija kelma li sirna nisimgħu ta’ spiss. Min-naħa huwa tajjeb illi sirna nitkellmu daqshekk fil-miftuħ dwar problemi tas-saħħa bħall-ansjetà. Però jaf li matul iż-żmien affarijiet li jkunu ftit challenging jew tal-biżà nqabbluhom dejjem mal-ansjetà u nispiċċaw nagħmlu d-dijanjosi tal-ansjetà waħedna lilna nfusna.

Tajjeb ukoll li nsemmi li fid-dinja li qed ngħixu llum, wara li ilna sena u nofs ngħixu f’pandemija qed inkunu forsi xi ftit aktar anzjużi u inkwetati mis-soltu dwar affarijiet li qabel ma konniex naħsbuha darbtejn. Hemm tipi differenti ta’ ansjetà fosthom il-famużi li nsemmu bħal attakk ta’ paniku jew phobia fost l-oħrajn. Però hemm tip ta’ ansjetà li rari nitkellmu dwarha għax forsi mhix kbira daqs dawn li semmejt imma hija vera importanti. Qed nirreferi għall-ansjetà relatata mas-saħħa.

Allura x’inhi din l-ansjetà relatata mas-saħħa?

Dan huwa meta wieħed ikun anzjuż jew inkwetat b’mod frekwenti li se taqbdu xi kundizzjoni partikolari. Din tista’ tkun relatata wkoll meta wieħed joqgħod għassa b’mod estrem tal-imġiba ta’ ġismu jew jiffissa fuq uġigħ partikolari li s-soltu jkun hemm dejjem u ma nagħtux kasu. Dawn il-beżgħat iwasslu lill-individwu jiċċekkja u jfittex u jaqra ħafna informazzjoni eżempju minn kotba jew l-internet u joqgħod iqabbel is-sintomi ma’ kundizzjonijiet differenti. Dan jista’ jwassal għal aktar ħsibijiet ta’ ansjetà u ta’ inkwiet li twassal biex is-sintomi tal-ġisem jiggravaw.

Din tista’ tiġi kkawżata minn diversi fatturi bħal wieħed jara ħafna kundizzjonijiet tas-saħħa fin-nies ta’ madwaru u dawk li jħobb allura bla ma trid kull sintomu żgħir jidher ħafna kbir f’għajnejn dak li jkun.

Qatt osservajt lil xi ħadd b’din l-imġiba? Jew forsi inti ġieli għamiltha?

Kif tista’ tgħin lilek innifsek jew persuni oħra li qed jagħmlu dan?

L-ewwel parir hu li jekk hemm xi sintomi, tkellem mat-tabib tiegħek biex tiċċekkja u sserraħ moħħok li ma hemm xejn gravi jew ta’ inkwiet. Sakemm tkun qed tistenna r-riżultat jew l-appuntament, evita kemm jista’ jkun li toqgħod timla rasek billi tfittex l-informazzjoni. Hemm barra teżisti ħafna misinformazzjoni u aktar tispiċċa toqgħod tinkwieta milli sserraħ rasek.

It-tieni parir hu li jekk qed tinnota xi sintomi mhux tas-soltu, ħu nota tagħhom għax jaf ikunu utli għall- konsulenza mat-tabib imma tmurx fl-estrem u tieħu nota ta’ kollox, nifs b’nifs.

It-tielet parir hu biex tinnota l-kuntest, xi jkun qed jiġri mal-madwar u ħajtek eżempju jekk dan l-aħħar qed tħossok taqta’ n-nifs. Ieqaf u aħseb ftit, bħal pereżempju ara li ma tkunx għadek kif tlajt taraġ tiġri jew ġrejt xi ġirja, għax f’mumenti bħal dawn huwa normali li jkollok qtugħ ta’ nifs.

U l-aħħar parir hu biex tibda taħseb dwar xi ħaġa oħra li mhijiex relatata mas-saħħa bħal valuri oħra tal-familja jew kuntentezza, ix-xogħol jew ix-xogħol tad-dar. Dan għaliex aktar ma tiffoka fuq is-saħħa aktar se żżid il-ħsibijiet u aktar se tħossok anzjuż.

Jekk tħoss li l-ansjetà ma tistax tikkontrollaha jew timmaniġġjaha aktar nistiednek tagħmel appuntament ma’ professjonisti tas-saħħa mentali bħal counsellors jew psikologi ħalli jkunu jistgħu jgħinuk tagħraf aktar għaliex qed ikollok dawn il-ħsibijiet u x’tista’ tagħmel biex ittejjeb is-sitwazzjoni.

Weraq Niexef (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Weraq Niexef (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Is-subien kollha li kien hemm fil-ġnien ġew jiġru lejn dik in-naħa ħalli jaraw eżatt dak il-ħoss x’kien. Raw lil Christopher iżomm mat-tarf tax-xorok b’idejh, b’ġismu mdendel għal isfel.
“Ajjut!” beda jgħajjat, jibki kemm jiflaħ.
“Ma nistgħux niġu ħdejk!” qallu Andrew.
Xi tnejn minn sħabu ppuntaw imorru jiġru lejn it-taraġ iżda Andrew waqqafhom.
“Ħalluh! Inkella nweġġgħu aħna!”
“Għinuni!” beda jwerżaq. Ix-xorok niżlu biċċa oħra.
“Tlaqna ‘l hemm!” ordnalhom Andrew.
Christopher ra lil sħabu jitilqu kollha.
U ħallewh hemm.
Kien qed jolfoq u jibki.
Passi. U dak il-ħin sema’ ħoss ta’ xi ħadd.
U rah.
Jean kien qed iħares lejh mit-taraġ.
“Inzertajt hawn! Ejja ħa ngħinek!” qallu.
B’attenzjoni kbira għadda minn fejn kien l-aktar sod, u mingħajr telf ta’ ħin, qabdu minn idejh u ġibdu ‘l fuq.
Ftit ħin wara, kienu t-tnejn li huma bilwieqfa quddiem xulxin fis-sular t’isfel, eżatt mal-entrata tal-bini. Christopher kien għadu qed iħoss saqajh jirtogħdu.
“Grazzi……” ried jgħidlu, iżda Jean kien diġa’ telaq jiġri.
U l-għada, xħin mar l-iskola ried jevita lil sħabu.
“Aħna għidna li ma jiġrilek xejn!” kixef snienu Andrew.
Iżda Christopher lanqas biss wieġbu, moħħu kien f’Jean u kien qed jgħid bejnu u bejn ruħu li mnalla kien hu li salvah għaliex sħabu kienu abbandunawh fil-mument tal-bżonn.
Iżda l-bank ta’ Jean baqa’ vojt illum ukoll.
“Miss….?” mar Christopher lejn l-għalliema, hekk kif kienet daqqet il-qanpiena biex jitilqu lejn id-dar.
“X’għandek bżonn?” staqsietu l-għalliema.
“Nixtieqek tgħidli fejn joqgħod għax irrid nagħtih rigal. Billi ilu ma jiġi…………”
L-għalliema waqfet qisha statwa, donnha riedet tgħidlu xi ħaġa.
“Jekk jogħġbok…….”
“Ma tistax tagħtihulu. Ġimgħa ilu kellu aċċident.”
“Imma lbieraħ………….ilbieraħ rajtu.”
“Ma jistax ikun,” qaltlu. “Ġimgħa ilu. Eżatt. Kien għadu kemm ħareġ jiġri minn dak il-ġnien tas-siġar twal u tal-weraq niexef. Tajritu karozza. Miet fil-post. ”

Enable Notifications OK No thanks