Select Page
Il-Jum Dinji tal-Paraliżi Ċerebrali – Kundizzjoni u mhux marda!

Il-Jum Dinji tal-Paraliżi Ċerebrali – Kundizzjoni u mhux marda!

Il-Paraliżi Ċerebrali hija kundizzjoni li taffettwa l-moviment tal-ġisem u l-koordinazzjoni tal-muskoli. Din il-kundizzjoni mhix ereditarja u hija waħda li trid tibqa’ tgħix biha. Hija waħda mill-aktar kundizzjoni ta’ diżabilità fiżika komuni fit-tfal.

Is-6 t’Ottubru ta’ kull sena jimmarka l-Jum Dinji tal-Paraliżi Ċerebrali. L-għan ta’ dan il-jum huwa li jqajjem kuxjenza dwar din il-kundizzjoni.

L-aktar ħaġa importanti li wieħed għandu jkun jaf hija l-Paraliżi Ċerebrali mhijiex marda. Fil-fatt, hija meqjusa bħala diżordni. L-effetti tagħha jinbidlu minn persuna għal oħra. Uħud mill-effetti jinkludu dgħufija f’idejn waħda jew fiż-żewġ idejn, epilessija, diżabilità intellettwali u diffikultà biex tikkontrolla ċerti movimenti bħall-mixi.

Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Jum Dinji tal-Paraliżi Ċerebrali huwa li jippromwovi soċjetajiet aktar inklussivi għal persuni li jgħixu b’din il-kundizzjoni. Mod wieħed biex dan iseħħ huwa li teduka lid-dinja dwar l-idea li l-Paraliżi Ċerebrali mhix xi marda jew diżordni stramba. F’ħafna soċjetajiet, in-nies li jgħixu b’din il-kundizzjoni jiġu trattati bħala “msieken” jew jiġu protetti żżejjed. Il-Jum Dinji tal-Paraliżi Ċerebrali huwa opportunità biex tipproduċi azzjonijiet li jwasslu għal imħuħ u soċjetajiet aktar miftuħa.

Il-Paraliżi Ċerebrali hija diżordni dinjija li taffettwa miljuni ta’ nies, primarjament tfal. Organizzazzjonijiet globali qed jikkollaboraw biex jaħdmu fuq il-kwistjonijiet ewlenin li jiffaċċjaw dawk li jgħixu bil-kundizzjoni. Skont l-organizzaturi tal-Jum Dinji tal-Paraliżi Ċerebrali, hemm grupp attiv ta’ familji u organizzazzjonijiet f’madwar 65 pajjiż li jaħdmu fuq dijanjosi u trattament tal-Paraliżi Ċerebrali imtejjeb, kwalità ta’ ħajja aħjar, opportunitajiet edukattivi, u kontribuzzjonijiet ta’ fondi biex jiffinanzjaw riċerka kontinwa.

X’inhu l-għan tal-kampanja Saving Our Blue?

X’inhu l-għan tal-kampanja Saving Our Blue?

L-għan tal-kampanja Saving Our Blue hu li tkompli teduka u tqanqal għarfien fuq l-impatt qerriedi tal-plastika u l-iskart fuq il-ħut li nieklu, l-ambjent marittimu u l-ekosistemi tal-baħar u ż-żoni naturali fejn il-baħar.

F’attività ta’ ġbir ta’ skart li saret f’Settembru li għadda nġabar aktar minn 4,250kg skart mix-xtut u l-bajjiet.

Skart li nstab fil-bajja f’temp ta’ ftit minuti

Keith Demicoli li huwa ambaxxatur ta’ din il-kampanja spjega kif minkejja li din is-sena innutaw progress speċjalment fir-rimi inqas ta’ plastik, madanakollu għadhom qed jaraw lil min ipejjep jarmi l-loqom tas-sigaretti bl-addoċċ fil-bajjiet u l-kampanja b’detriment kbir għal saħħitna minħabba li l-kimiċi li fihom (fosthom valenu tal-ġrieden) jikkomtaminaw il-baħar u l-ħut. Huwa jemmen li kampanji bħal dawn qed jagħmlu differenza biex aħna lkoll nirrealizzaw l-impatt kbir li l-azzjonijiet żgħar tagħna jħallu fuq l-ambjent u saħħitna.

Min-naħa ta’ Skoperta inħeġġu li mhux biss nirrikonoxxu l-ħidma ta’ kampanji bħal Saving Our Blue imma wkoll aħna bħala individwi naraw li nkunu parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema.

Enable Notifications OK No thanks