Select Page
Il-priġunieri se jkunu jistgħu jiltaqgħu ma’ wliedhom ‘il bogħod mill-ħabs

Il-priġunieri se jkunu jistgħu jiltaqgħu ma’ wliedhom ‘il bogħod mill-ħabs

Fi żmien ftit ġimgħat oħra, se jibda jkun possibbli li priġunieri li qed jiskontaw sentenza fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin ikunu jistgħu jibdew jiltaqgħu u jqattgħu ftit ħin ma’ wliedhom f’binja apposta fil-Marsa, ‘il bogħod mill-ħitan tal-istess faċilità taħt il-ħarsien ta’ professjonisti soċjali.

Din il-binja hija waħda adattata biex tilqa’ tfal f’ambjent ferm aktar rilassat iżda fejn xorta waħda se jkun assigurat l-aqwa u l-ogħla livell ta’ sigurtà. Din l-inizjattiva se tkun qed titwettaq mill-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza b’kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi u l-Fondazzjoni mid-Dlam għad-Dawl.

F’sessjoni ta’ informazzjoni mal-mezzi tax-xandir, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri stqarr kif għal ħafna snin kien kien hemm l-idea li jkun hemm post aħjar fejn il-ġenituri li qed jiskontaw sentenza jiltaqgħu mat-tfal tagħhom għaliex wieħed jifhem li l-esperjenza ta’ ħabs mhux il-post ideali għat-tfal.

“Nifhmu li ħafna drabi jkun xokk għat-tfal li jaraw lil xi ħadd mill-ġenituri tagħhom fil-ħabs u huwa għalhekk qed nimplimentaw din l-idea flimkien mal-Fondazzjoni mid-Dlam għad-Dawl”, saħaq il-Ministru. Il-Ministru Camilleri spjega kif ħabsijiet oħra madwar l-Ewropa għażlu li tkun parti mill-istess faċilità, iżda hawnhekk ittieħdet id-deċiżjoni li jkun post lil hinn mill-faċilità.

Min-naħa tiegħu ċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Mid-Dlam għad-Dawl George Busuttil qal li wara l-esperjenza ta’ proġett ieħor li għaddej, dak tal-Locked Out, li huwa proċess ta’ terapija u għajnuna lill-qraba u tfal ta’ priġunieri, il-fondazzjoni riedet tagħmel il-pass li jmiss. “Se nkunu qed nużaw ftit logħob, ambjent iktar kwiet u aktar ta’ dar, biex permezz ta’ interazzjoni diretta u attenzjoni minn professjonisti li se jkunu hawn waqt is-sessjonijiet, se naraw li jsiru laqgħat tajbin bejn it-tfal u l-ġenituri,” spjega Busuttil.

Iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni sostna li permezz ta’ dan il-proġett se jaraw li t-tfal iżommu kuntatt dirett u adegwat mal-ġenituri u bl-istess mod anke l-ġenituri jżommu kuntatt tajjeb mat-tfal. Dan se jwassal sabiex meta tasal dik il-ġurnata li ż-żewġ partijiet jingħaqdu flimkien fil-ħajja ta’ kuljum ikun hemm diġà ħidma fuq ir-relazzjoni tagħhom.

F’intervent ukoll waqt l-istess attività, il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi Robert Brincau sostna li l-Aġenzija qed turi tabilħaqq kemm temmen fi proċess tajjeb ta’ rijabilitazzjoni. Huwa spjega kif l-għan ewlieni huwa li fi ftit ġimgħat oħra jibdew l-ewwel viżti wara li jkun tlesta x-xogħol kollu li fadal mil-lat ta’ sigurtà u sorveljanza.

“Se naraw li nibdew bi ftit priġuniera, li sintendi jkunu eleġġibli, wara li jsir l-assesjar neċessarju b’mod intern u b’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni mid-Dlam għad-Dawl u l-professjonisti”, qal Robert Brincau filwaqt li spjega kif se tiżdied aktar is-sorveljanza fil-Faċilità biex jitnaqqsu l-abbużi filwaqt li qabel kull sessjoni se jiġi assigurat li jsir l-iċċekjar u l-verifika kollu meħtieġ mhux biss fil-binja iżda anke fil-madwar.

Ix-xiri żejjed mhuwiex terapija u lanqas soluzzjoni għall-problemi – Tanja Cilia

Ix-xiri żejjed mhuwiex terapija u lanqas soluzzjoni għall-problemi – Tanja Cilia

Dan l-aħħar, sar moda il-“minimaliżmu”; nies bhal Marie Kondo saru sinjuruni bil-pariri tagħhom dwar kif għandna ngħixu ħajja bla xkiel żejjed.

Il-helwa hi li għad hawn min jaħseb li iżjed ma jkollok affarijiet, iżjed se tkun kuntent; ngħidu aħna, li jekk tant għandek flokkijiet roża li ma tafx liema wieħed se tilbes, mela allura m’għandekx għalfejn tkun frustrata, imma ferħana.

Nibqgħu fuq l-eżempju tal-flokkijiet roża; xi ħadd, xi darba, qallek kemm jixraqlek ir-roża; u dan il-kumment ħoloq kalamita fik, li tiġbdek lejn kull flokk roża li tara. Imma… għid is-sewwa, minn għoxrin flokk roża, mhux dejjem l-istess tlieta, erbgħa, tilbes?

Issib ruħek toħroġ wieħed minn dawk l-oħrajn, tħares lejh, u tgħid, u le, l-iskullatura ma tantx togħġobni… jew, dan it-ton ta’ roża ma jmurx mad-dublett li kont biħsiebni nilbes illum… jew dan il-flokk għandu riħa ta’ gwardarobba daqskemm ilni ma nilbsu… jew dan qasir wisq biex nilbsu fuq qalziet… jew sħana wisq biex nilbes qmis taħtu, u jekk nilbsu waħdu, ixewwek…

L-eżempju tal-flokkijiet roża nistgħu nwessgħuh għal dak kollu li għandna. Meta nimtlew bl-affarijiet, tant li l-kxaxen bilkemm jingħalqu, u kollox sotto-sopra, forsi nindunaw li jkun wasal iż-żmien li nnaqqsu ftit.

Imma, ikun aħjar li ma tibdiex, biex ma tasalx f’din l-estremità.

 • Apprezza l-affarijiet żgħar għax dawn iżjed siewja mill-kbar.
 • Eħles mill-kotba tal-iskola, għax żgur mhux se terġa’ tistudja minn fuqhom.
 • Ftakar li iżjed ma takkumula affarijiet, iżjed għandek xi tnaddaf.
 • Ftakar li kull ma takkwista “xomm u erfa’” jista’ ma jibqax tajjeb meta tiġi biex tużah.
 • Ftakar li ma nixtrux affarijiet bil-flus biss, iżda b’kemm sigħat ħdimna biex qlajnihom.
 • Għandek fuqhiex tara l-floppy discs u VHS tapes kollha li għandek? U jekk iva, għandek ħin għalihom?
 • Ixtri inqas, u agħti l-ħin u l-flus tiegħek lil mi n għandu bżonnhom iżjed minnek.
 • Ix-xiri la hu terapija, la hu passatemp, u lanqas hu soluzzjoni għall-problemi.
 • Iżjed faċli li qatt ma tibda drawwiet ħżiena, milli twaqqafhom.
 • Iżjed ma tixtri, iżjed tkun tixtieq affarijiet ġodda, u aħjar milli għandek.
 • Kemm tilbes żraben differenti f’xahar wieħed? Il-bqija kollha żejda.
 • Kollha se taqrahom dawk il-gazzetti u l-pubblikazzjonijiet l-oħrajn li tixtri kull nhar ta’ Ħadd?
 • Li għandek tagħti, agħtih f’ħajtek, biex tferrah lil dak li jkun, issa.
 • Mhux kemm rekkint li jgħodd, iżda dak li tagħmel b’dak li għandek.
 • Probabbli iżjed tuża labra tal-ħajta minn labra tas-suf.
 • Tħossokx obbligata li żżomm ir-rigali li taqla’, jekk ma jgħoddux għalik.
 • Tħossx li għandek timla’ kull armarju u kull kexxun li għandek fid-dar.
 • Tinsiex li r-reklami qegħdin hemm biex iħajruna nixtru ħwejjeġ li m’għandniex bżonnhom.
 • Tixrtrix affarijiet bil-ġenn, jew għax irħas, jew għax tistħi tgħid le “daqskemm ħadu paċenzja bik”; dak xogħolhom.

X’jiswa li tqatta’ nofs ħajtek takkwista l-affarijiet, u n-nofs l-ieħor teħles minnhom?

L-importanza li tieħu ħsieb is-saħħa mentali tiegħek waqt pandemija – Danica Ann Cassar

L-importanza li tieħu ħsieb is-saħħa mentali tiegħek waqt pandemija – Danica Ann Cassar

Fil-klinika qed niltaqa’ ma’ ħafna problemi tas-saħħa mentali relatati ma’ ansjetà u telf ta’ direzzjoni bħala riżultat mill-pandemija.

Ilna kważi sentejn għaddejjin mill-pandemija u bħala umani qed insibuha diffiċli kultant inkomplu nissieltu mal-ħajja minħabba l-inċertezzi li qed ngħixu fihom. Hemm min jgħid imnalla ġiet dil-pandemija ghax ħadt pawża u hemm min il-pandemija ħaditlu lil xi ħadd li jgħożż jew qalbitlu ħajtu ta’ taħt fuq. Kollha qed nesperjenzaw il-pandemija b’mod uniku u differenti u għalhekk huwa tajjeb li nitkellmu dwar dak li ghaddejjin minnu.

Bil-vaċċin primarjament qed nieħdu ħsieb is-saħħa fiżika tagħna li hija importantissima. Però għad m’għandniex xi ħaġa bħal vaċċin li tipproteġina għas-saħħa mentali tagħna. Minħabba ċerti esperjenzi ta’ iżolazzjoni, biża’ u inċertezza li għaddejna minnhom wassal li tmajna is-saħħa mentali tagħna. Hemm min għandu trawma u għadu għaddej minnha tort tal-pandemija. Hemm min qed isibha diffiċli jqum filgħodu u jmur ix-xogħol. Hemm min qed iħoss l-ansjetà u ma jafx minn fejn hi ġejja. Dawn jistgħu jkunu sintomi għaliex wieħed ikun għaddej minn bidla. L-ebda bidla mhi faċli.

Ħaġa importantissima li rridu nagħmlu biex nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna hi li nirrealizzaw minn xiex għaddejjin u nitolbu għas-sapport. Dan jista’ jkun billi nitkellmu ma’ xi ħadd li jifhimna u jagħtina xi parir, xi ħadd tal-familja, kollegi jew ħbieb. Meta nitkellmu ma’ xi ħadd, speċjalment jekk huwa xi ħadd professjonali jista’ jservi ta’ gwida ta’ kif nistgħu nieħdu ħsieb tagħna nfusna u nirregolarizzaw l-emozzjonijiet tagħna.

Kultant tkun xi ftit diffiċli li nafdaw lil ħaddiehor bil-problemi u l-ħsibijiet tagħna għax forsi nibżgħu li ma jifhmuniex. Propju minħabba l-importanza tas-sapport soċjali u professjonali qed jinħolqu gruppi żgħar ta’ terapija onlajn fejn inti tista tikseb is-sapport mill-kumdità ta’ darek. L-għan ta’ dawn il-gruppi hu li jkun hemm spazju fejn tista’ titkellem u tiftaħ qalbek ma’ counsellor u tiltaqa’ ma’ nies li għaddejjin minn sitwazzjoni simili. Kultant li nkunu nafu li m’aħniex waħedna tgħin ħafna wkoll.

Issieħeb ma’ dawn il-gruppi billi tikkuntattja lil Willingness fuq 79291817 jew fuq info@willingness.com.mt biex tieħu ħsieb is-saħħa mentali tiegħek aħjar.

Il-kurżità – Imma x’ġara eżatt? – Tanja Cilia

Il-kurżità – Imma x’ġara eżatt? – Tanja Cilia

L-Ingliżi jgħidu li l-qtates għandhom disa’ ħajjiet, imma aħna l-Maltin ngħidu li għandhom biss sebgħa.

Kien x’kien, waħda mill-affarijet li żżomm il-qtates b’saħħithom hija dik il-mjaw karatteristika tagħhom, li l-ħoss tagħha għandu l-unità tal-frekwenza ta’ minn 22 sa 45 hertz, li jintuża ħafna waqt it-terapija. Jingħad li dawn il-vibrazzjonijiet huma fenomenu, għax jistgħu jtaffu d-dipressjoni, ifejqu xi mard, u jirrestawraw u jirriġeneraw xi tessuti tal-ġisem.

Jista’ jkun ukoll li jibqgħu b’saħħithom minħabba li t-temperatura tal-ġisem tagħhom hija ta’ minn 2-3 gradi ogħla mit-temperatura tagħna.

Leġġenda antika tgħidilna li l-qtates idumu ħajjin għax huma l-ħolqa bejn din id-dinja u l-eternità, u għaldaqstant l-allat huma grati lejhom, u jħalluhom jgħixu f’din id-dinja iżjed minn annimali oħrajn. Dan isir billi wara li jmutu, jiġu rinkarnati, sakemm wara d-disa’ darba, jibqgħu mal-allat għal dejjem ta’ dejjem.

Kien hemm żmien, iżda, li billi l-għajnejn tal-qtates ileqqu fid-dlam, kienu meqjusin bħala annimali malinni, jew saħanistra, sħaħar li kienu jsiru qtates kif jaqa’ d-dlam.

Imma… u din hija l-imma… il-proverbju jgħidilna li l-qattus miet għax kien kurjuż.

Issa jekk il-kurżità hija ħażina għal annimal daqshekk fabbli u gustuż… u li għandu iżjed minn ħajja waħda… kif inhu l-qattus, mela kemm hi ħażina iżjed għalina l-bnedmin, il-kurżità?

Issib min hu sindikajr – dejjem moħħu f’ħaddieħor, u dejjem jistaqsi dwar ħwejjeġ li mhumiex affari tiegħu.

Aħna nafu li jekk trid iżżomm sigriet, m’għandek tgħidu lil ħadd, lanqas lil xi ħadd li tgħidlu biex ma jgħid lil ħadd. Imma dawn in-nies għandhom il-ħabta jindagaw bil-fin, u jiskopru dak li suppost jinżamm mistur, b’tali mod li int lanqas biss tkun taf li ftaħt qalbek magħhom, u, iżjed u iżjed, li tajthom xi dettalji fuq ħaddieħor, li int ma kellek l-ebda dritt tikxifhom.

Li jkollok kurżità xjentifika jew filosofika li toħloq riċerka, ma fiha xejn ħażin. Iżda meta jkollok vizzju li qisek qed tinterroga lil xi ħadd, meta tistaqsi waħda f’waħda, bl-iskuża li “jekk ma tkunx taf kollox ma tkunx tista’ tgħin”, hawn naraw in-nuqqas tas-sinċerità.

Billi titkixxef sal-inqas dettal trivjali, għax issib lil xi ħadd debboli u vulnerabbli, ma tkunx qed tgħin, iżda tfixkel, għax ara kemm se jinkwieta dak li jkun, iżjed tard, meta jiftakar li kixef kollox – jafdak kemm jafdak. U int? Eh, tiftaħar li inti fdata… “…għax taf x’qaltli Joanna, u qaltli biex ma ngħid lil ħadd, imma lilek se ngħidlek għax naf li fommok mitbuq…” u hawn, tirrakonta minn xiex għaddiet dik il-mara li fdatek bis-sigrieti tagħha.

Il-kurżità mhux biss lill-qattus toqtol iżda anki l-ħbiberiji li jkunu ilhom snin.

X’tinvolvi t-Terapija Sesswali?

X’tinvolvi t-Terapija Sesswali?

It-terapija sesswali hija t-trattament terapewtiku ta’ diffikultajiet sesswali li individwu jew koppja jista’ jkollhom. Dan ifisser li individwu jew koppja joqogħdu bilqiegħda ma’ terapista u jitkellmu dwar il-problema sesswali, u t-terapista tgħin fid-determinazzjoni tas-sors tal-kwistjoni u kif l-aħjar tittrattaha. Dan isir permezz ta’ xogħol fis-sessjonijiet ta’ terapija sesswali, billi nitkellmu dwar u nifhmu l-kwistjoni, kif ukoll kompiti mogħtija biex individwu jew koppja jagħmlu d-dar.

X’inhuma xi diffikultajiet sesswali li wieħed jista’ jkollu?

 • Erectile Dysfunction | Tesperjenza diffikultà biex tikseb jew iżżomm erezzjoni
 • Premature Ejaculation| Eġakulazzjoni malajr wisq
 • Delayed Ejaculation | Tieħu wisq ħin biex teġakula
 • Orgasmic Disorder | Inabbilità li tikseb orga
 • Hypoactive Sexual Desire | Nuqqas ta’ interess fis-sess
 • Hypersexuality | Bżonnijiet sesswali eċċessivi
 • Vaginismus | L-issikkar tal-muskoli vaġinali, li tagħmel il-penetrazzjoni diffiċli jew impossibbli u tikkawża uġigħ
 • Dyspareunia | Sess bl-uġigħ għan-nisa
 • Performance Anxiety | Ansjetà kkawżata mill-biża’ li m’intix tajjeb fis-sess
 • Fear of Anal Sex | Trid ikollok u tgawdi sess anali imma tesperjenza biża’
 • Non Consummation | L-att sesswali f’relazzjoni intima kommessa ma sseħħx u tikkawża dwejjaq lil persuna waħda jew lit-tnejn

Ir-riċerka turi li disfunzjoni sesswali taffettwa madwar 45.7% tan-nisa u 33.4% tal-irġiel. Kwistjonijiet bħal dawn, u oħrajn, għandhom prevalenza differenti, li jfisser li xi wħud huma aktar komuni minn oħrajn, madankollu kollha kienu realtajiet ta’ diversi nies differenti.

Jekk qed ikollok problema sesswali, m’intix waħdek fil-kwistjoni, u hemm appoġġ kemm psikoloġiku kif ukoll mediku disponibbli biex jgħinek. Jekk tixtieq tindirizza kwistjoni sesswali, kemm jekk waħdek kif ukoll ma’ sieħeb jew sieħba, m’għandekx tibża’ tfittex l- għajnuna ta’ terapista sesswali. Kemm jekk int single jew f’relazzjoni, kemm jekk għandek 20 jew 70 sena, m’hemm l-ebda mistħija li trid li jkollok ħajja sesswali aħjar u aktar pjaċevoli.

Tista’ ssib vidjows dwar dan is-suġġett u suġġetti oħra relatati ma’ problemi sesswali hawn.

Enable Notifications OK No thanks