Select Page
Riċetta: Stir-Fry tat-Tiġieġ u l-Ħaxix

Riċetta: Stir-Fry tat-Tiġieġ u l-Ħaxix

Ingredjenti (għal 6 porzjonijiet):

455g sider tat-tiġieġ, imqatta’

455g fjoretti tal-brokkoli

225g faqqiegħ, imqatta’

3 imgħaref żejt, għall-qali

Ftit melħ u bżar, għat-togħma

Għaz-zalza:

3 sinniet tewm imfarrak

Mgħarfa ġinġer imfarrak

2 kuċċarini żejt tal-ġunġlien (sesame oil)

80ml soy sauce

Mgħarfa zokkor ismar

240ml stokk brodu tat-tiġieġ

30g dqiq

Metodu:

 • F’taġen kbir fuq nar medju-għoli, żid mgħarfa żejt. Ladarba ż-żejt ikun jaħraq, żid it-tiġieġ, roxx ftit melħ u bżar, u aqli sakemm isir u jismar. Neħħi tiġieġ imsajjar mit-taġen u warrab.
 • Fl-istess taġen, saħħan mgħarfa żejt u żid il-faqqiegħ. Meta l-faqqiegħ jibda jirtab, żid il-fjorituri tal-brokkoli u ħawwad sakemm il-brokkoli jkun sar sew. Neħħi l-faqqiegħ imsajjar u l-brokkoli mit-taġen u warrab.
 • Żid mgħarfa żejt fit-taġen u qalli t-tewm u l-ġinġer. Żid l-ingredjenti taz-zalza li fadal u ħawwad sakemm tkun lixxa.
 • Poġġi t-tiġieġ u l-ħaxix fit-taġen taz-zalza, ħawwad sakemm jisħon kollox f’daqqa.
 • Servi ma’ ross sħun jew noodles.

L-ikla t-tajba!

Riċetta: Faqqiegħ Mimli bit-Tewm u l-Ġobon Parmiġġan

Riċetta: Faqqiegħ Mimli bit-Tewm u l-Ġobon Parmiġġan

Ingredjenti (għal 15-il faqqiegħa):

15-il faqqiegħa
Mgħarfa żejt tal-kanola
Żewġ imgħaref tewm, imqatta’
Nofs imgħarfa melħ kosher
Nofs Imgħarfa bżar iswed, midħun frisk
225g ġobon kremuż, imrattab
30g frak tal-ħobż
50g ġobon parmiġġan maħkuk, maqsum
Żewġ imgħaref tursin frisk, imqatta’
Kuċċarina melħ
Kuċċarina bżar iswed, midħun frisk
Tursin frisk, imqatta’, biex iżżejjen

Metodu:

 • Saħħan il-forn għal 180 ° C.
 • Aqta’ z-zkuk minn faqqiegħa u aqtagħhom fin, filwaqt li twarrab il-kumplament tal-faqqiegħ għal aktar tard.
 • Saħħan iż-żejt ġo taġen fuq nar għoli. Sajjar iz-zkuk imqattgħin mat-tewm, il-melħ u l-bżar għal madwar 6 sa 8 minuti, ħawwad kontinwament. Oqgħod attent li ma taħraqx it-tewm. U itfih.
 • Fi skutella mdaqqsa, ħallat iz-zkuk imsajjar, il-ġobon il-krema, il-frak tal-ħobż, nofs il-parmiġġan, it-tursin, il-melħ u l-bżar, ħawwad sakemm kollox jitħallat sew flimkien. It-taħlita għandha tkun magħquda ħafna.
 • Poġġi l-faqqiegħ b’mod ugwali fuq folja tal-ħami, rasu ‘l isfel. Imla sew il-faqqiegħ bit-taħlita.
 • Roxx fuq kull faqqiegħ il-ġobon parmiġġan maħkuk. Aħmi għal 20 minuta.
 • Żejjen bit-tursin, imbagħad servi!

L-ikla t-tajba!

Riċetta: Tiġieġ bil-Kari u Ħalib tal-Coconut stil Tajlandiż

Riċetta: Tiġieġ bil-Kari u Ħalib tal-Coconut stil Tajlandiż

Ingredjenti (għal żewġ porzjonijiet):

Żewġ imgħaref coconut oil (jew żejt taż-żebbuġa)

Basla kbira, imqatta’ rqiqa

500g sider tat-tiġieġ bla għadam u bla ġilda, u mqatta’ f’biċċiet bitesized

Tliet sinniet tewm, imqatta’ rqiq ħafna

Żewġ kuċċarini ġinġer midħun

Żewġ kuċċarini kosbor midħun

Bott ħalib tal-coconut

Żewġ karrotti maħkuka

Tliet imgħaref pejst tal-kari aħmar Tajlandiż, (jew trab tal-kari)

Kuċċarina melħ

Nofs kuċċarina bżar

Daqs tliet kikkri weraq tal-ispinaċi friski

Mgħarfa meraq tal-lumi

Żewġ imgħaref zokkor ismar

Żewġ imgħaref kosbor frisk, imqatta’ għat-tiżjin

Metodu:

 • F’taġen kbir, żid iż-żejt, il-basla, u sajjar fuq nar medju sakemm il-basla tibda tirtab, madwar 5 minuti, ħawwad spiss.
 • Żid it-tiġieġ u sajjar għal madwar 5 minuti, jew sakemm it-tiġieġ ikun sar sew; aqleb u ħawwad spiss biex tiżgura li jsir sew.
 • Żid it-tewm, il-ġinġer, il-kosbor, u sajjar għal madwar żewġ minuti, jew sakemm jibda jfuħ. Ħawwad spiss.
 • Żid il-ħalib tal-coconut, il-karrotti, il-pejst tal-kari Tajlandiż, il-melħ, il-bżar, u ħawwad biex tgħaqqad.
 • Naqqas in-nar għal baxx, u ħalli t-taħlita ttektek bil-mod għal madwar 5 minuti, jew sakemm il-volum tal-likwidu jkun naqas kemm mixtieq u jagħqad ftit.
 • Żid l-ispinaċi, il-meraq tal-lumi, u ħawwad biex tgħaqqad. Sajjar sakemm l-ispinaċi jkun idbiel u jkun sar artab, madwar żewġ minuti.
 • Żid iz-zokkor ismar u ħawwad sew.
 • Roxx il-kosbor frisk fil-wiċċ u servi immedjatament fuq ross jew ma’ ħobż naan.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibagħtilna fuq info@skoperta.net

Riċetta: Koxox tat-Tiġieġ immarinati l-Forn u Zalza tal-Buffalo

Riċetta: Koxox tat-Tiġieġ immarinati l-Forn u Zalza tal-Buffalo

Ingredjenti (għal 4 porzjonijiet):

4 koxox tat-tiġieġ bl-għadam

4 patatiet kbar maqtugħin f’dadi

Għall-immarinar:

Tliet imgħaref żejt taż-żebbuġa

Tliet sinniet tewm, mirħus

Żewġ imgħaref meraq tal-lumi frisk

Żewġ kuċċarini mustarda

Nofs kuċċarina melħ

Kwart ta’ kuċċarina bżar iswed midħun

Kuċċarina waħda klin għall-wiċċ

Metodu:

 • Saħħan il-forn għal 200 grad.
 • Iksi dixx ċatt tal-forn bil-karta tal-ħami.
 • Poġġi l-patata u l-koxox tat-tiġieġ ġod-dixx.
 • Ħallat l-ingredjenti kollha tal-immarinar fi skutella żgħira.
 • Ferra’ l-immarinar fuq it-tiġieġ u l-patata, u ħawwad sew biex jinkesa kollox bil-likwidu tal-immarinar.
 • Irranġa l-patata madwar it-tiġieġ, sabiex it-tiġieġ ikun qiegħed direttament fuq id-dixx u mhux fuq il-patata.
 • Aħmi mikxuf għal 45 minuta sakemm it-tiġieġ ikun imsajjar sew u l-patata tkun saret tqarmeċ.
 • Dawwar il-patata darba matul il-ħin tat-tisjir biex titqarmeċ minn kull naħa.
 • Servi biz-zalza tal-buffalo, u ħaxix tal-għażla tiegħek.

Għaz-zalza tal-Buffalo:

Ingredjenti:

75ml sauce aħmar jaħraq (Tabasco)

100g butir ħelu

Żewġ imgħaref ħall abjad

Nofs kuċċarina Worcestershire sauce

Nofs kuċċarina bżar cayenne

Kwart kuċċarina trab tat-tewm

Kwart kuċċarina paprika

Melħ għat-togħma

Metodu:

 • F’kazzola fuq nar medju, żid it-Tabasco, il-butir, il-ħall, il-Worcestershire, il-bżar cayenne, il-melħ, it-trab tat-tewm u l-paprika.
 • Ħawwad kontinwament b’whisk sakemm il-butir idub. Imbagħad ħalli t-taħlita fuq in-nar sakemm tibda ttektek.
 • Ladarba z-zalza tibda ttektek, neħħi t-taġen minn fuq in-nar.
 • Ħalli z-zalza tibred ftit.
 • Iz-zalza se tagħqad ftit hekk kif tibda tibred. Ħawwad iz-zalza qabel ma sservi.
 • Qassam it-tiġieg u il-patata fuq platti, u ferra z-zalza tal-Buffalo fil-wiċċ.

L-ikla t-tajba!

Din ir-riċetta ġiet imwassla lilkom minni u minn Vince Busuttil.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibagħtilna fuq info@skoperta.net

Riċetta: Rigatoni bir-Rump, Krema u Bżar Sħiħ

Riċetta: Rigatoni bir-Rump, Krema u Bżar Sħiħ

Ingredjenti (għal 4 porzjonijiet):

Żewġ imgħaref żejt taż-żebbuġa

340g rump steak

Basla kbira, imqatta’

340g għaġin rigatoni

Mgħarfa butir

125ml inbid abjad

125ml stokk taċ-ċanga

Nofs mgħarfa bżar iswed sħiħ

Żewġ sinniet tewm, mgħaffeġ

200g faqqiegħ imqatta’ slajsis

Kuċċarina mustarda

200ml krema friska

Żewġ imgħaref tursin imqatta’

Metodu:

 • Poġġi taġen fond fuq nar għoli u ħallih jisħon.
 • Roxx il-melħ fuq il-laħam u għorku b’imgħarfa taż-żejt taż-żebbuġa.
 • Poġġi l-laħam sħiħ fit-taġen u aqlih għal 3 minuti fuq kull naħa.
 • Neħħi l-laħam mit-taġen u warrbu mgħotti bil-fojl.
 • Saħħan iż-żejt li fadal fit-taġen, imbagħad żid il-basla. Ħalliha ssir fuq nar baxx waqt li tipprepara l-għaġin.
 • Għalli borma bil-misħun, kif jagħli itfa’ mgħarfa melħ u żid l-għaġin. Sajjar sakemm isir al-dente, jiġifieri jibqa’ ftit iebes.
 • Waqt li l-għaġin ikun qed isir, kompli lesti z-zalza.
 • Żid in-nar taħt it-taġen li qed taqli l-basla fih għal medju. Żid il-butir u l-faqqiegħ imqatta’. Sajjar sakemm il-faqqiegħ jieħu kulur dehbi.
 • Żid l-inbid abjad, ħawwad sew u ħallih itektek għal ftit minuti.
 • Ladarba l-inbid ikun naqas bin-nofs, żid l-istokk taċ-ċanga, il-bżar iswed, it-tewm, il-mustarda u l-krema friska. Ħallih itektek imbagħad naqqas in-nar għal baxx.
 • Sadanittant l-għaġin ikun sar. Irriżerva tazza ilma minn tat-tisjir tal-għaġin u mbagħad saffi l-għaġin.
 • Neħħi t-taġen taz-zalza minn fuq in-nar sakemm issaffi l-għaġin.
 • Żid l-għaġin maz-zalza flimkien ma’ kwart ta’ tazza ilma tat-tisjir.
 • Poġġih lura fuq nar baxx u ħawwad biex tgħaqqad.
 • Qatta’ l-laħam fi strixxi rqaq u mbagħad żidha mat-taġen flimkien ma’ kwalunkwe meraq tal-laħam li jkun inġabar fuq il-platt.
 • Jekk hemm bżonn żid ftit aktar ilma tat-tisjir tal-għaġin biex iz-zalza ma tiġix magħquda wisq.
 • Ħawwad sew u servi bi ftit tursin u ġobon fil-wiċċ.

L-ikla t-tajba!

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din ir-riċetta u oħrajn, ibagħtilna fuq info@skoperta.net

Enable Notifications OK No thanks