Select Page
Cristiano Ronaldo jaqsam ritratt tiegħu ma’ bintu li twieldet ftit jiem ilu – Rajtu?

Cristiano Ronaldo jaqsam ritratt tiegħu ma’ bintu li twieldet ftit jiem ilu – Rajtu?

Cristiano Ronaldo qasam ritratt tiegħu jżomm lil bintu tat-twelid, inqas minn ġimgħatejn wara li miet ħuha t-tewmi.

L-attakkant ta’ Manchester United u s-sieħba tiegħu Georgina Rodriguez, ta’ 28 sena, ħabbru li binhom kien miet mat-twelid fit-18 ta’ April, iżda oħtu t-tewmija baqgħet ħajja.

Ronaldo, ta’ 37 sena, li diġà għandu tifla ta’ 4 snin ma’ Rodriguez, kif ukoll tlett itfal oħra, tella’ ritratt iswed u abjad fuq Instagram tiegħu mingħajr flokk waqt li jgeddes miegħu lit-tarbija.

Ir-ritratt kien akkumpanjat bit-titlu “Forever Love” u kellha wkoll emoji ta’ qalb.

It-tarbija dehret liebsa skufja, li wassal biex ħafna mis-segwaċi ta’ Ronaldo wieġbu bi qlub ħomor.

Il-koppja għadha ma żvelatx l-isem li għażlu għat-tifla ċkejkna tagħhom.

Rakkont minn Sharon Calleja – Oħti Helen (Ir-raba’ u l-aħħar parti)

Rakkont minn Sharon Calleja – Oħti Helen (Ir-raba’ u l-aħħar parti)

Min kienet din biex setgħet tieħu post l-għażiża tewmija tiegħi?
“Meta jingħalaq bieb, jinfetħu mija,” kont smajthom jgħidu l-iskola.
“Qed tara, xorta għandek oħtok…..” kienu jgħiduli n-nies u t-tfal l-oħra.
Anke r-ritratti, l-affarijiet kollha li kellha l-għażiża oħti Helen, kienu ġabruhom kollha f’kexxun imsakkar ħalli ma jiftakrux fiha.
Dan kien iweġġagħni. Ħadd ma kien jifhimni!
“Tgħidilhiex lil Helen b’dak li ġara……” kienu qaluli. Ma riedux li oħti tkun taf bit-traġedja kbira li kienet ġratilna.
U jien ma ridtx naċċettaha. Din ma kinitx Helen.
Ir-rabja li kelli fija ma riditx titlaq.
Sakemm…….
Sa dakinhar.
Dakinhar li oħti ż-żgħira ħarġet magħna għal għand tal-merċa għall-ewwel darba.
Konna mexjin minn quddiem it-triq li tagħti lejn il-ħanut ta’ Duminka. Jiena, ommi u oħti. Oħti bilkemm kienet għadha timxi sew, allura minħabba fiha, konna qiegħdin nimxu bilmod. Ħarist lejn ommi u ħassejtni nirrabja. Ommi kienet qiegħda tħares lejn oħti u titbissem. Mhux sew. Mhux sew. Mhux suppost li kien hemm hi. Suppost kien hemm oħti Helen. Żgur ma kontx se nħobbha daqs oħti l-oħra.
Eżatt xħin wasalna quddiem il-ħanut, billi kienet l-ewwel darba li kienet qiegħda timxi fit-tul, rajt lil oħti togħtor minn sieq waħda, tinfixel tħares lejn il-ħanut ta’ Duminka u taqa’ mal-art.
Għajnejha mtlew bid-dmugħ u rajtha qed iżżomm ġo fiha biex ma tibkix.
Komplejna nimxu lejn it-triq. Imn’alla ommi ma għamlitx plejtu u qagħdet tfissidha! Hekk kien jonqos!
Dak il-ħin, qalbi għamlet tikk.
F’dak il-preċiż post. Ġurnata fost l-oħrajn. Ġurnata sabiħa bħal illum.
Dakinhar.
Memorji.
Bdejt niftakar.
Il-ħsejjes tal-karozzi għaddejjin daħlu f’qalbi.
Tifla…….karozza……..ambulanza………demm.
Għafast idejn ommi. Ħarist lejn Helen.
Helen waqfet bilwieqfa. Lanqas biss riedet tiċċaqlaq. Rajtha tħares lejja. Rajtha tħares lejn ommi. Ommi kienet qiegħda tistenna li jgħaddu l-karozzi.
“Mama……żommli idejja,” qaltilha Helen. Pawża. Pawża twila.
Bqajna t-tnejn inħarsu lejha. It-tnejn li aħna siekta.
“Mama’ żommli jdejja……..għax jiġrili bħad-darba l-oħra,” qaltilha.
Ħassejt lil ommi tiksaħ, tiċċassa. Rajt xufftejha jirtogħdu. Riedet titkellem iżda ma feltħitx.
Iva, hekk hu.
Għax din kienet oħti Helen.

Rakkont minn Sharon Calleja – Oħti Helen (L-ewwel parti minn erbgħa)

Rakkont minn Sharon Calleja – Oħti Helen (L-ewwel parti minn erbgħa)

Dak il-lejl ma stajtx nagħlaq għajn m’għajn.

Għadni niftakru qisu lbieraħ. U nibqa’.

Oħti Helen. 

Dakinhar kont tlift lil oħti. 

Għalkemm kull min jitlef lil xi ħadd għażiż għalih, speċjalment meta jkunu parti minn familtu, kulħadd jiddispjaċih u jħoss it-telfa, jien tlift iżjed minn hekk. Jien dakinhar kont tlift parti minni.

Helen. 

Helen kienet oħti t-tewmija. 

Kienet eżatt ix-xbieha tiegħi. U iva, forsi xagħarha kien xi ftit aktar ċar minn tiegħi, imma mill-bqija, meta nħarsu lejn xulxin, konna qisna qegħdin inħarsu lejn mera.

Ommi kienet tlibbisna l-istess. Ilbiesi rrakkmati sbieħ, kalzetti pariġġ, żraben jaqblu ma’ ta’ xulxin……..saħansitra x-xagħar; kienet tagħmilulna l-istess stil. Kienet tħobb tarana qisna żewġ pupi l-istess eżatt. U kull fejn immorru kienu jiggustawna…….

Iżda dak il-lejl ma stajtx norqod. 

Ommi kienet qiegħda isfel f’kamritha flimkien ma missieri. Kont rajtha aġitata. Lanqas biss kienet kellmitni. Ġurnata sħiħa tibki. Rajt lil missieri jagħtiha żewġ pirmli bojod, minn dawk tal-pakkett aħmar, daħlet f’kamritha tirtogħod u żżomm mal-ħajt u ma smajthiex tagħmel aktar ħsejjes.

Kienet raqdet. 

Aħjar kien tani mqar waħda minn dawk il-pirmli wkoll għaliex jiena dak il-lejl kont għaddejtu nħares lejn is-sodda ta’ Helen.

Sodda vojta. 

Fid-dlam tal-kamra stajt nara d-dell ta’ sodditha jirrifletti fuq il-ħajt, hekk kif id-dawl nemniemi tal-qamar kien qed jiffiltra ruħu minn ġol-purtiera tal-ħarir li kellna mdendla mat-tieqa.

Għaddejt lejl sħiħ bilqegħda f’soddti, mgħannqa mal-imħadda. 

Issa ma min kont se nilgħab? Ħarist lejn il-ballun fil-kantuniera tal-kamra u lejn il-pupi mqiegħda fil-kaxxa tal-plastik ikkulurita. Issa ma kelli lil ħadd.

Għannaqt l-imħadda aktar bis-saħħa u għaddejt il-lejl sħiħ nisma’ l-ħsejjes tar-riħ ivenven barra kamarti, it-tabelli ta’ xi ħwienet iżaqżqu mar-riħ f’sinfonija monotona u l-inbiħ tal-klieb fil-bogħod.

Bdejt inħossni waħdi. 

Kelli dwejjaq kbar. 

Dak il-mument kont se nibqa’ niftakru għal għomri.

Dakinhar filgħodu, il-mama’ kienet ħarġet bina t-tnejn ħalli mmorru nagħmlu x-xirja tas-soltu mingħand tal-merċa.

Helen kienet fuq tagħha. Anke jien ta……..imma Helen kienet aktar fuq ruħha minni. Lanqas biex timxi ma kellha paċenzja għax il-passi kienet taqbiżhom.

Dakinhar, jiena u oħti konna lebsin żewġ ilbiesi roża bil-bizzilla mal-għenuq. Max-xagħar, il-mama’ kienet ħadet ħsieb iddawwrilna żewġt iċfuf pariġġ il-libsa.

Malli għaddiet bina t-tnejn mit-triq, ħarġet Duminka tal-ħanut tal-laħam tħares lejna.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla……

Enable Notifications OK No thanks