Select Page
Evidenza (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Evidenza (It-tielet parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Iżda saqajja kont qed inħosshom wisq tqal u ġismi kien qed jiġbidni lura.
Ħassejt idejn il-gwardjan fuq spallti.
Ħarist lejh u rajtu jagħmilli mossa ta’ kuraġġ.
Forsi kulħadd bħali kien jagħmel.
Forsi kulħadd kien jibża’ xi ftit wara dawk is-snin kollha hemm ġew.
Ħadt nifs profond, poġġejt idi fuq sidri, sellimt lill-gwardjan u bdejt miexi b’mod aktar prattikabbli lejn il-bieb prinċipali.
Smajt il-ħoss tal-bieb jinfetaħ b’mod aktar qawwi milli kien suppost.
Daħal raġġ ta’ dawl minn bejn il-bexqa tal-bieb kbir magħmul minn injam mastizz u oħxon.
Bexxaqt għajnejja għax tant kemm kienu draw id-dawl fittizju ta’ hawn ġew, li kienu diġà bdew jaħarquni.
U ħassejtni liberu.
Iva, liberu.
Dak il-ħin.
Dak il-propju mument qabel ħriġt bilmod ‘il barra.
U għamilt l-arja. Ersaqt lejn il-bieb u ħriġt hemm barra fix-xemx, inħoss iż-żiffa fietla tas-sajf, tmellisli wiċċi u twennisni.
U rajt persuna bilwieqfa tħares lejja eżatt minn quddiem il-kanċell tan-naħa ta’ barra.
“Jonas?” ħarġitli b’mod sorpriż, hekk kif indunajt li ħija kien ġie għalija!
Ħarist lura lejn il-gwardjan li kien għadu jiffolowjani eżatt mal-kanċell, fetaħuli u reġa’ għalqu warajja biż-żaqżiq.
Mort inħaffef ngħannaq lil ħija, li dawn l-aħħar sentejn kien reġa’ beda jiġi jżurni.
Kont għamilt żmien twil, lanqas biss nisma’ b’aħbaru.
Imma donnu dan l-aħħar kien ħafirli ta’ dak li kont wettaqt.
“Int ħammiġtilna unurna!” kien akkużani Jonas, meta kien ġie jarani l-ewwel darba.
Jonas kien it-tewmi tiegħi.
Ħija.
L-unika familja li kelli.
“Aħfirli Jonas, inti kont miegħi dakinhar. Taf li konna xrobna!” kont krabtlu, qabel kont ġejt eskortat mill-pulizija.
U issa kont qed nistħi minnu.
Ħija t-tewmi.
X’differenza kien hemm bejnietna!
Jien kelli xagħri nofsu mwaqqa’ bl-inkwiet kollu li kien għadda mingħalija, wiċċi mimli tikmix u linji ta’ maturità esaġerata. Kont liebes biċċa flokk iffejdjat u xi ftit mikul. Qalziet li kien kiber miegħi, leħja mteftfa u kont ġejt niexef għuda.

Il-ġimgħa d-dieħla…ir-raba’ u l-aħħar parti ta’ dan ir-rakkont…

Il-maskri huma essenzjali għas-sigurtà tiegħek u ta’ ħaddieħor, iżda daqstant ieħor li tieħu ħsieb il-ġilda ta’ wiċċek…

Il-maskri huma essenzjali għas-sigurtà tiegħek u ta’ ħaddieħor, iżda daqstant ieħor li tieħu ħsieb il-ġilda ta’ wiċċek…

Spjegazzjoni ta’ Maskne

Bħal kull ċittadin tajjeb xtrajt maskra biex tgħatti wiċċek u tilbisha f’postijiet pubbliċi. Prosit! Int tikkontribwixxi b’mod effettiv għas-sigurtà ta’ kulħadd. Biss issa, għal dawn l-aħħar ġimgħat, kont qed tara aktar u aktar akne (ponot) jiżviluppaw fuq il-ġilda tiegħek… kumbinazzjoni? L-anqas xejn! Huwa msejjaħ ‘maskne’ il-kelma ‘maskra’ u ‘akne’ magħqudin flimkien. Kif tevita dan kollu?

Spjegazzjoni:

  1. Frizzjoni tal-ġilda

Il-kawża ewlenija ta’ dan il-fenominu ‘maskne’ hija pjuttost sempliċi; il-frizzjoni mekkanika kostanti tal-maskra fuq il-ġilda tiritha l-epiderme u ssodd il-pori.

Barra minn hekk, il-film idrolipidiku (hydrolipidic film) li jipproteġi l-ġilda – magħmul mill-ilma u s-sebum jitħassar minħabba din il-frizzjoni kostanti.

Dan il-fenomenu mhux ġdid; ħafna drabi jinstab fl-isportivi u n-nisa li jilbsu tagħmir protettiv jew elmi għal ħafna sigħat, jew fuq il-geddum tal-vjolinisti.

Iż-żoni koperti minn maskra, bħall-imnieħer, il-geddum, il-ħaddejn u l-kontorn tax-xufftejn, huma art fertili għall-batterji responsabbli għal irritazzjoni, ħmura jew flair-ups tal-akne.

2. Minbarra li jkollok tilbes maskra, l-istaġun ma jgħinx. Is-sħana tas-sajf mhux faċli iżda xorta mhux skuża biex il-maskra ma tintlibisx. Sfortunatament bis-sħana l-ġilda irritata tmur għal agħar peress li ngħerqu aktar mis-soltu. L-umdità tibqa’ maqbuda taħt il-maskra iżda l-ġilda tiegħek tifga u ssir aktar ħsara.

3. Stress

Nistgħu ngħidu li dan m’huwa żmien rilassanti xejn f’ħajjitna. Bejn l-impjiegi stressanti tagħna, il-qgħad, l-inabbiltà li nivvjaġġaw, il-biża’ tal-Covid… diffiċli li nkunu moħħna mistrieħ.

Kif nafu, meta nkunu stressjati, il-ġisem jipproduċi ormoni li jikkawżaw bidu ta’ akne jew dehra ta’ tikmix. Iċ-ċirkolazzjoni tad-demm tkun inqas tajba, allura l-ġilda tirċievi inqas nutrijenti essenzjali għar-radjanza tagħha.

Enable Notifications OK No thanks