Select Page
Filmat: “Jekk se tixrob, issuqx” – The Travellers iwasslu dan il-messaġġ b’kanzunetta ġdida

Filmat: “Jekk se tixrob, issuqx” – The Travellers iwasslu dan il-messaġġ b’kanzunetta ġdida

Wara t-tnedija tal-album il-ġdid tagħhom, The Travellers għadhom kemm nedew kanzunetta ġdida oħra, Siġġu Vojt, b’vidjow mużikali.


Kemm-il darba smajna bl-aħbar fuq l-aħbarijiet? Sewwieq xurban tilef il-kontroll tal-vettura tiegħu. Sewwieq taħt l-influwenza tal-alkoħol kien involut f’inċident tat-traffiku, li kkaġuna mewt.

Sfortunatament, aħbar bħal din nisimgħuha l-aktar fi żmien il-festi, meta l-ħtieġa li nieħdu ħsieb lil xulxin tkun akbar minħabba li jkollna aktar avvenimenti mis-soltu, li jinkludu l-alkoħol.


B’din il-kanzunetta, Siġġu Vojt, The Travellers qed jikkollaboraw ma’ Transport Malta biex iwasslu messaġġ importanti lill-pubbliku t’hemm barra: Jekk se tixrob, issuqx.

Dak kien! (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Dak kien! (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Emmnuni, dak li rajt dak il-ħin quddiem għajnejja dak il-ħin kexkixni għal ħajti kollha.
L-għażiża marti.
L-għażiża marti Fior.
Kienet hemm. Mixħuta mal-art f’għadira demm.
Għajnejha magħluqin.
Idejha miftuħin u mitluqin kif ġie ġie.
Inżilt lejha, qbadtha miegħi u tellajtha ‘l fuq lejja. Għamilt widnejja ma’ sidirha u ndunajt li qalbha kienet għadha qiegħda taħdem.
“Fior!” bdejt nibki, hekk kif bdejt inxengilha ftit forsi nara kif nagħmel ħalli tiġi f’tagħha.
Iżda Fior lanqas biss kellmitni.
Erfajtha.
Tlaqt niġri biha ‘l barra.
“X’għamlulek għażiża tiegħi?” bdejt inhewden, hekk kif soqt kif stajt lejn l-isptar.
Xħin konna f’nofs triq, jien insuq ippanikjat fi triq mimlija traffiku ġġamjat, rajtha tiftaħ għajnejha bilmod u tħares lejja.
“Louis…………..” qaltli b’dak il-leħen melodjuż tagħha.
“Ħanini, daqt naslu l-isptar…………..”
“Nispera li ma tliftx it-tarbija!” bdiet tgħidli.
“X’ġara eżatt?” bdejt nistaqsiha.
Indunajt bil-mod ta’ kif kienet qiegħda tkellimni, li ma kinitx qiegħda ħażin ħafna. Irrakkuntatli dak kollu li kienet għaddiet minnu bejn theżżiż ta’ snien, bl-uġigħ li kienet qiegħda tħoss.
“Noqtlu………..jekk inkun naf min…………….noqtlu!” għidtilha.
U kont nasal.
Iva, kont nasal. In-nervi li kelli għal dik il-persuna li kienet attakkat lil marti kien indeskrivabbli.
Xħin kont għaddej insuq, mitluf f’marti u fit-triq, rajtha żżebbeġ għajnejha lejn raġel liebes kollox iswed, li kien qiegħed bilwieqfa maġenb karozza qadima, donnu jħares fil-vojt lejn it-triq.
“Dak hu! Dak kien!” bdiet twerżaq marti, hekk kif bdiet tipponta subgħajha lejn it-triq.
Qalbi għamlet tikk.
“X’inti……….?”
“Iva dak hu! Dak kien! Ir-raġel! Li daħal fuqi!” bdiet tgħajjat u taġita ruħha.
Bla ma ħsibtha darbtejn, waqqaft il-karozza, ħriġt għalih bil-ħadida li kont ħadt miegħi, ġrejt tul ta’ triq warajh, tajtu daqqtejn tajba u rajt li ma kienx għadu jieħu nifs. Biex inkun onest, qabel ħassejt għadmu jċaqċaq taħt idejja ma waqaftx nagħtih bil-ħadida!
Kont lest.
Kont lest li mmur għand il-pulizija u ngħidilhom b’kollox.
Iva. Kont lest li nagħmel hekk. Imbasta kulħadd jieħu dak li ħaqqu.
Ħadt nifs twil.
Sibt lil marti tistennieni fil-karozza b’għajnejha miftuħin beraħ.
“Pattejthielu,” għidtilha. “Qatt mhu se jerġa’ jiġi tibżax!”
Bejn imbeżża’ u sodisfatt, komplejt inħaffef biha lejn l-isptar.
Eżatt malli ħaduha minn ħdejja, qabditli idi, għafsithieli, fetħet għajnejha mberrqin lejn it-tabib u minn taħt qaltli;
“Lou……………dak kien!”
“Fior?” staqsejtha jien, imbellah għall-aħħar.
“It-tabib?”
Imbagħad ħarset lejn raġel ieħor li kien għaddej b’kumbinazzjoni fil-kuritur.
“Le, Lou…………………dak kien!”
Kien propju dak il-ħin, li ħassejt il-kuritur tal-isptar idur bija.
Kellhom jirrikoveraw lili wkoll.

Kemm wieħed igerger, kif jaffettwalu ħajtu? – Matthaeus Grasso

Kemm wieħed igerger, kif jaffettwalu ħajtu? – Matthaeus Grasso

😸🦄 Din il-ġimgħa għandna sfida għalik li mhux biss tagħmel differenza fil-burdata tiegħek, iżda wkoll f’ta’ dawk ta’ madwarek!

👉 Din se tkun il-ġimgħa li ma tilmentax u ma tgergirx! Forsi mhix daqshekk faċli minħabba s-sħana, ir-restrizzjonijiet u dak kollu li għaddej bħalissa..

🤫 Imma…. Hekk hu, ġimgħa sħiħa fejn ma nilmentawx minħabba dawn l-intoppi.

☠😬 L-istudji juru li meta nilmentaw u ngergru jagħmel ħażin għalina. Jgħin biex isaħħaħ il-burdati ħżiena tagħna u jbiddel il-burdata ta’ nies li nilmentaw magħhom għal waħda negattiva.

NOTA: Li tilmenta huwa differenti milli turi tħassib reali dwar xi ħaġa jew li tiġġieled għalik innifsek. Qed nitkellem dwar li tilmenta dwar affarijiet bħat-temp, it-traffiku, jew dwar xi ħaġa li ma tagħmillek l-ebda differenza jew li mhijiex fil-kontroll tiegħek.

🛑 Dawn huma ftit raġunijiet għaliex li tilmenta mhuwiex daqshekk tajjeb għalik:

😖 Issaħħaħ ħsibijiet negattivi.

🧠 Moħħok mhux dejjem jista’ jagħmel differenza bejn dak li hu “reali” u dak li hu biss ħsieb, u għalhekk jista’ jirrispondi għal dik it-taħdita negattiva bħallikieku qiegħed taħt theddida vera.

🌪 Il-burdati negattivi jistgħu jiġu trasmessa lil dawk ta’ madwarek … u wara ftit, jistgħu jġegħluhom jevitawk.

✨🐼 Int se tingħaqad magħna? Għidilna fil-kummenti hawn taħt! ⤵️⤵️

Enable Notifications    OK No thanks