Select Page
Xi jfissru l-kuluri tal-bandiera tal-Pride?

Xi jfissru l-kuluri tal-bandiera tal-Pride?

F’dawn l-aħħar ftit snin, il-bandiera tal-komunità LGBTQIA+ inbidlet għal waħda kemxejn differenti minn dik ta’ qabel, li kienet qawsalla sempliċi bil-kuluri mill-aħmar sal-vjola.

Il-bandiera l-ġdida tissejjaħ Progress Pride Flag, ġiet maħluqa mid-disinjatur diġitali Daniel Quasar fl-2018.

Xi jfissru l-kuluri tal-bandiera tal-Pride? Għaliex id-disinn il-ġdid għandu wħud mill-kuluri mqiegħda f’forma differenti milli f’linja bħal qabel?

Il-bandiera tal-Pride preċedenti, li kienet is-simbolu distintiv tal-Pride LGBTQIA+ mill-aħħar tas-sebgħinijiet sal-bidu tas-snin 2000, u li għadha popolari, kienet magħmula minn sitt linji kkuluriti orizzontali: aħmar, oranġjo, isfar, aħdar, blu u vjola.

Din Il-bandiera kienet pedament għal bosta għexieren ta’ snin qabel id-disinn il-ġdid. Madanakollu, inħolqu varjazzjonijiet differenti matul iż-żmien.

Kull kulur tal-bandiera tal-Pride għandu tifsira differenti, u kull kulur jirrappreżenta valur importanti tal-komunità LGBTQIA+.

L-aħmar:

L-aħmar fil-bandiera jirrappreżenta l-ħajja. Dan jagħmel sens jekk taħseb dwar kif id-demm huwa aħmar u kemm-il darba d-demm huwa meqjus bħala forza vitali tal-ħajja tal-ġisem. L-aħmar jirrappreżenta wkoll il-passjoni fost ħafna kulturi.

L-oranġjo:

L-oranġjo jirrappreżenta l-fejqan. Bħala kulur, l-oranġjo huwa maħsub li huwa kulur divertenti u ċelebrattiv. Il-gost u ċ-ċelebrazzjoni huma t-tnejn attivitajiet ta’ fejqan.

L-isfar:

Jekk qtajt li l-isfar jirrappreżenta d-dawl tax-xemx, tkun korrett. Il-kulur isfar jiffunzjona bħala ċ-ċentru radjanti u qawwi tal-bandiera. Jingħad ukoll li l-kulur isfar jistimula ideat u ħsibijiet ġodda.

L-aħdar:

Hemm ħafna aħdar fin-natura, li huwa dak li l-kulur fuq il-bandiera oriġinali tal-Pride huwa maħsub li jwassal. In-natura hija post ta’ fejqan, u l-kulur aħdar huwa assoċjat mal-prosperità u t-tkabbir.

Il-blu:

Il-blu fil-bandiera oriġinali tal-Pride kien għas-serenità. Ftit huwa aktar importanti milli tħossok kalm u trankwill. Il-blu huwa magħruf bħala kulur rilassanti. Spiss jintuża wkoll għal prodotti li jintużaw filgħaxija biex jirrappreżenta l-irqad u l-kalma.

Il-vjola:

L-aħħar kulur, il-vjola, jirrappreżenta l-ispirtu. Il-vjola spiss jitqies bħala kulur regali u rjali li, minnu nnifsu jindika l-kunċett tal-Pride. Bħall-blu, il-vjola huwa meqjus bħala kulur paċifiku, iżda aktar milli hu assoċjat biss mal-kalma, jingħad li l-kulur vjola jgħaqqadna mal-qasam spiritwali.

Xi jfissru l-kuluri ġodda miżjuda fil-bandiera l-ġdida?

Il-bandiera tal-Progress Pride inħolqot bl-ispirazzjoni ta’ bnadar tal-Pride oħra. Speċifikament, il-bandiera tal-Philadelphia Pride mill-2017 u l-bandiera tat-trans.

Il-bandiera tal-Philadelphia Pride kellha strixxi vertikali suwed u kannella miżjuda. Il-bandiera tat-trans, maħluqa fl-1999, hija roża, blu ċar (baby blue), u bajda. Dawn iż-żewġ bnadar ispiraw id-disinn tal-bandiera l-ġdida tal-pride.

L-iswed u l-kannella jirrappreżentaw lin-nies ta’ karnaġġjon skur.

Il-bandiera tal-Philadelphia Pride ġiet iddisinjata mill-Uffiċju tal-Affarijiet LGBT ta’ Philadelphia u saret bi sħubija mal-aġenzija tar-reklamar Tierney. Ġiet introdotta f’ċerimonja tas-City Hall f’Ġunju tal-2017. Il-bandiera wriet is-sitt kuluri tradizzjonali tal-qawsalla fi strixxi orizzontali, bi strixxa sewda u kannella fuqhom.

Il-kuluri iswed u kannella ġew miżjuda mal-bandiera tal-Progress Pride biex jirrappreżentaw lin-nies ta’ karnaġġjon skur. Din kienet żieda importanti għaliex in-nies ta’ karnaġġjon spiss tħallew barra min-narrattiva tal-queer minkejja li huma l-forza li tmexxi l-moviment.

Kien biss fis-snin riċenti li s-soċjetà rrikonoxxiet li l-moviment tal-pride oriġina bis-saħħa ta’ attivisti transġeneri ta’ karnaġġjon skur bħal Marsha P. Johnson, li b’mod notorju ġġieldu kontra l-pulizija f’Stonewall Inn f’Ġunju tal-1969. Il-maġġoranza tal-membri tal-irvellijiet ta’ Stonewall kienu ta’ karnaġġjon skur, u ħafna minnhom kienu transġeneri.

Permezz tal-moviment Black Lives Matter, il-kultura b’mod ġenerali bdiet tinbidel b’mod tant meħtieġ lejn ir-rikonoxximent tar-rwolo vitali li n-nies ta’ karnaġġjon skur kellhom fis-soċjetà.

Barra minn hekk, l-istrixxi suwed u kannella huma maħsuba biex jirrappreżentaw ukoll lin-nies li jgħixu bl-HIV/AIDS, dawk li mietu biha, u l-istima dwar dan il-virus li għadha preżenti fis-soċjetà.

Ir-roża, il-baby blue u l-abjad jirrappreżentaw lin-nies transġeneri.

Monica Helms, li hija persuna trans, ħolqot il-bandiera tal-pride tat-transġeneri, li ġiet introdotta għall-ewwel darba f’parats tal-pride f’Fenix, Arizona lura fl-2000. Monica Helms hija attivista transġeneru, awtriċi, u veterana tan-Navy tal-Istati Uniti.

Tradizzjonalment, il-kuluri roża u blu kienu jintużaw biex jirrappreżentaw jekk tarbija hix tifel jew tifla. Hawnhekk, il-kuluri juru dawk is-sessi. Il-kulur abjad jirrapreżenta lin-nies li qed jagħmlu transizzjoni, intersesswali, jew jidentifikaw barra mill-binarju tal-ġeneru.

Il-kelma “progress” fil-bandiera l-ġdida mhix biss dwar ż-żieda fil-kuluri l-ġodda magħha. Huwa wkoll minħabba l-forma, li hija differenti mid-disinn oriġinali ta’ strixxi orizzontali biss. Il-bandiera tal-Progress Pride turi l-istrixxi bojod, roża, blu, suwed u kannella f’forma ta’ trijangolu, bil-qawsalla tradizzjonali ta’ sitt kuluri mqiegħda ħdejhom.

Dan sar intenzjonalment biex tispikka u titwassal l-importanza tal-kwistjonijiet rappreżentati fuq ix-xellug.

It-tqegħid tal-kuluri l-ġodda f’forma ta’ vleġġa huwa maħsub biex iwassal il-progress dwar id-drittijiet li għadu meħtieġ.

Għalkemm s’issa din il-bandiera għadha mhix tidher kullimkien, iżda qed tkompli tevolvi, b’bandiera differenti li ġiet introdotta din is-sena, li hija spin-off tal-bandiera Progress. Tinkludi trijangolu isfar b’ċirku vjola ġewwa fih għal persuni intersesswali u kien iddisinjat minn Valentino Vecchietti.

Insiru nafu aktar mill-qrib lil Patrick Vella u ibnu Liam f’Jum il-Missier

Insiru nafu aktar mill-qrib lil Patrick Vella u ibnu Liam f’Jum il-Missier

Nitkellmu ma’ Patrick u Liam Vella, żewġ uċuħ li żgur huma familjari magħkom is-segwaċi tagħna, iżda llum, fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missier se nsiru nafuhom aktar mill-qrib, partikolarment bħala missier u iben.

Patrick, x’tiftakar mill-mument li sirt taf li se tkun missier?

Kien żmien li kemm jien u kemm ommu Sarah, konna għaddejjin minn ħafna xogħol u proġetti artistiċi, u ngħidu l-verità żammejna din l-aħbar mistura sakemm ikun il-waqt opportun. Li jien fiċ-ċert huwa li kien ta’ biża’ għalija minħabba li ma kontx naf kif għandek tkun missier, Kont għaddej ukoll “gas down” fis-sensiela Simpatiċi, biss Liam ġab ħafna ferħ miegħu.

X’differenza għamel fil-ħajja tiegħek Liam? Kif tħoss li bidlek l-irwol ta’ missier?

Liam għamel ħafna differenza, tant hu hekk illi kien hu li ispirani biex nagħmel teatru għat-tfal dak iż-żmien, u Curtain Raiser saret kumpanija teatrali li bdiet tesperimenta bi produzzjonijiet għat-tfal bħala udjenza. Bħala rwol ta’ missier, ridt biss l-aħjar għalih, u xtaqt ħafna illi b’xi mod jibda japprezza minn età żgħira l-arti performattiva kif ukoll il-kultura siegħa lokali kif ukoll dik ‘il bogħod minn xtutna, nemmen ħafna li b’formazzjoni hekk, b’hekk it-tifel seta’ jkollu iktar imħabba lejn dawk ta’ madwaru kif ukoll lejh innifsu.

Liem mill-memorji ta’ meta Liam kien ħafna iżgħar, l-aktar li tgħożż? U għaliex?

Konna mmorru l-baħar, u fil-bidu Liam kellu ftit biża’ minnu, biss wasalna biex jegħleb dik il-biża’ u jgħum b’mod trankwill. Kont nieħu pjaċir narah jgħum u jieħu pjaċir. Meta kien żgħir kien iħobb jilgħab ħafna Wrestling u ovvjament jien kelli nkun l-opponent tiegħu… ma nafx għala imma ma kontx inħallih jirbaħ! Konna nidħku fl-aħħar mill-aħħar, imma kien jinħaraq!!!! Hemm ħafna memorji, biss diffiċli ssemihom kollha.

Liam, liema mill-memorji tat-tfulija li għandek mal-papà żgur li ma tinsa qatt? U għaliex?

L-iktar żmien li jibqa’ f’moħħi huwa meta kelli xi 8 snin u kien itella’ ħafna plays tat-tfal St James Cavalier, il-Belt, bħal shows ta’ Disney, u kont narahom kollha bir-rehearsals b’kollox. Il-play kienet tiġi performed kuljum matul il-ġimgħa u kont inkun hemm kuljum, tant li kont inkun naf il-kliem kollha bl-amment. Ta’ dik l-età kien żmien maġiku għalija li nara dawn il karattri kollha ħajjin…però kont nibża mil-lupu!

Kif tiddeskrivu r-relazzjoni ta’ bejnietkom illum?

Patrick: Nibqa’ dejjem missieru, però ma Liam għandi (u dejjem hekk kienet), relazzjoni ta’ żewġt iħbieb li jekk hemm bżonn naqsmu l-ħsibijiet tagħna flimkien. Però nemmen li qatt ma nvadejt il-privatezza tiegħu, għax nemmen li huwa żagħżugħ li tista’ tafda ( għalkemm mhux l-ewwel darba li għamel xi tgħaffiġa!!! ) Nitkellmu (straight) u hu jaf, li jien kritiku ħafna fejn tidħol id-dixxiplina artistika, biss dejjem tkun kostruttiva.

Liam, kif tiddeskrivi l-karattru tal-papà?

Il-papà huwa estrovert ħafna, vera bubbly u jħobb jiċċajta ma’ kulħadd. Jaf jagħmel ħbieb ma’ nies li qatt ma ltaqa’ magħhom qabel b’mod naturali. Ma jibżax jaqsam l-opinjoni tiegħu jew jgħid kif qed iħossu dwar xi sitwazzjoni. Huwa persuna avventuruż u kuraġġuż u jħobb jesplora affarijiet ġodda f’ħajtu.

Bħala missier, strett?

Illum il-ġurnata li għandi 21 sena ovvjament li mhuwiex l-istess bħal meta kont għadni ħafna iżgħar. Qatt ma kien missier strett però bil-patt u l-kundizzjoni li kont nuri mġiba tajba u rispett. Mhux se jħallini nagħmel li rrid bażikament, imma mhuwiex se jissikkani lanqas; kif jien ukoll nemmen li għandu jkun. Minn dejjem kellna dik ir-relazzjoni ta’ ħbiberija wkoll li ma ġġiegħlekx tħossok qisek qed tkellem għall-argument lil xi għalliem, però xorta ġenitur fl-aħħar mill-aħħar li jigwidani u jurini direzzjoni.

Meta kont iżgħar, kien hemm xi darba fejn għamilt xi praspura u ddejjaqt tgħidlu, imbagħad sar jaf biha wara?

Iva, l-iktar ħaġa riċenti li niftakar kien xi 5 snin ilu meta konna fuq cruise mediterran biex niffilmjaw episodju tal-Vjaġġatur, programm fuq it-TVM li kien jagħmel il-papà fejn idur jesplora d-dinja u jieħu lill-udjenza miegħu. Bażikament dak iż-żmien jien kont qiegħed l-ewwel sena tal-Junior College u sfortunatament kont għażilt xi suġġetti li ma kinux għoġbuni u lanqas ma kont inħossni kunfidenti fihom. Minħabba dan jien kont iddeċidejt li s-sena ta’ wara nbiddel is-suġġetti. Dan kien ifisser li s-sena ta’ wara kien ikolli nirrepeti s-sena b’suġġetti differenti, iżda jien iddeċidejt li minflok nagħmel sentejn, nagħmel sena u nagħti l-eżamijiet xorta bħala private candidate, biex qisni ma naħlix sena. Dan il-pjan kollu ma kellux idea bih il-papà u sar jaf fl-aħħar ġurnata tal-cruise fejn kien hemm daqsxejn ta’ “awkward silence”!

Patrick, kif tiddeskrivi l-karattru ta’ Liam?

Nibda billi ngħid li l-karattru ta’ Liam, huwa wieħed taz-zokkor, (charming), l-argumenti tiegħu fuq diversi suġġetti huma interessanti u għalkemm bħal kulħadd ma naqblux f’kollox, jirraġuna b’mod interessanti l-argumenti tiegħu. Jaf ikun kwiet, però jaf ukoll jieħu pjaċir ma’ sħabu. Ċajtier, speċjalment man-nanna “Rin”… allaħares nurikom iċ-chats tagħhom, taf kemm jaqbad magħha!!! Biss nerġa’ ngħid, il-karattru ta’ Liam huwa taz-zokkor.

Kif ikun il-ħin ta’ kwalità ideali għalikom?

Patrick: Fi żminijiet aħjar, inħoss in-nuqqas ta’ dawk il-holidays li konna nagħmlu flimkien. Kien vera żmien ta’ kwalità flimkien. Praspuri qatt ma naqsu, u żmien vera sabiħ ta’ “ Dad-Son moments”. Illum insegwi dak li qed jagħmel fl-istudji tiegħu, kif ukoll fil-karriera bikrija tiegħu, biss nerġa’ ngħid illi tal-aħħar nagħtih kemm jista’ jkun kritika kostruttiva.

Liam, fiex l-aktar li jispirak il-papà?

Il-papà ovvjament jispirani ħafna fl-arti, partikolarment fid-drama, però l-iżjed ħaġa li jispirani huwa l-fatt ta’ kemm hu kuraġġuż u estrovert. Jiena persuna introvert u kwiet u ma nħossnix kuraġġuż ħafna meta jiġu affarijiet ġodda, iżda meta nħares lejn il papà li naf li mhux minn dejjem kien dak li hu llum, inħoss ispirazzjoni biex noħroġ mill-‘comfort zone’ u nagħmel xi ħaġa li żgur ma kontx nagħmel kieku mhux għax sfurzajt.

Hemm xi ħaġa li tħoss li tixbaħ lil papà fiha?

Jien jgħiduli ħafna li litteralment nixbaħ lill-papà, minn wiċċu jiġifieri, però bħala persuna, apparti l-imħabba lejn l-arti, naħseb li għandna ideoloġiji simili, fejn inħarsu lejn oġġett jew sitwazzjoni minn lenti simili. Kif għidt qabel għandna karattri pjuttost opposti però dejjem jispirani biex inkun iżjed kuraġġuż u esplorattiv bħalu.

Patrick, x’hemm li ħadt mill-ġenituri tiegħek li tipprova tgħaddiha lil Liam?

L-onestà, li nemmen li t-tifel għandu diġà dik il-kwalità, kif ukoll nemmen li r-rispett lejn kull kultura huwa mhux biss importanti, imma kruċjali biex ngħixu lkoll flimkien mingħajr mibgħeda, għax hawn wisq diskriminazzjonijiet varji.

It-tnejn li intom għandkom passjoni lejn l-arti u r-reċtar, issibu ħin biex taqsmu l-ħsibijiet, u l-ideat relatati ma’ din il-passjoni?

Patrick: Meta jiġi l-argument nitkellmu mhux ftit fuq serje ġodda li qed joħorġu siegħa fuq Netflix, jew pjattaformi diġitali oħra, hemm dak li jogħġob lilu hemm dak li jogħġob lili, biss ninnota li iktar ma jikber, qiegħed ixaqqleb għal dak li jogħġob lili. Biss għalhekk il-baqra tinbiegħ kollha wara kollox. Ħdimna flimkien għalkemm mhux ħafna biss fejn stajt nesponih għal filming bħal xi short films, kif ukoll darba minnhom ġie miegħi biex naħdmu Il-Vjaġġatur u jara b’għajnejh li din mhux xi btala, imma xogħol iebes ta’ kuljum… Liam ħadem ukoll ma’ Curtain Raiser f’diversi okkażjonijiet u nemmen li din l-esperjenza għenitu biex joħroġ minn qoxortu.

Liam: Inħobbu nitkellmu fuq films u serje kemm ġodda u kemm antiki fejn naraw li huma ta’ kwalità tajba ħafna u niddiskutu għalfejn, però niddiskutu wkoll xogħlijiet li nagħmlu aħna. Kif qal ukoll il-papà jien mort miegħu darba biex naħdmu fuq il-Vjaġġatur u nista’ ngħid li hemmhekk tgħallimt ħafna u tkellimna ħafna fuq dan il-qasam.

Liam, tħoss li l-fatt li kemm il-mamà kif ukoll il-papà huma f’dan il-qasam rawwem fik l-imħabba lejn ir-reċtar?

Bla dubju minn età żgħira jien kont espost lejn l-arti tad-drama u reċtar billi nħares lejhom. Għalkemm xorta nemmen li din l-arti kienet togħġobni xorta anke kieku ma kontx espost lejh minn età żgħira, il-passjoni tagħhom, mingħajr caħda, mexxietni f’dik id-direzzjoni fejn sibtu bhala passjoni għalija wkoll.

Patrick, x’parir tagħti lil Liam ladarba jagħżel li jkompli jevolvi f’dan il-qasam?

Ha nkun konċiż – Ibqa’ dejjem saqajk mal-art, “You’re as good as your last performance”

Fuq xiex targumentaw l-aktar?

Patrick: Sinċerament, anzi bl-akbar sinċerità, ma nargumentawx…..(niddiskutu l-iktar)…

Patrick, fuq xiex l-aktar li Liam jagħmlek tant kburi bih?

Dejjem tard!! oops sorry qrajt ħażin… Jien kburi b’Liam, għax HU LIAM… ma jimxix mall-folla, jekk għandu opinjoni tiegħu, iżommha… u ma jdurx bħal pinnnur jekk jemmen li dak li qed jgħid huwa minnu.

Għandkom xi praspura li għamiltu flimkien jew li kontu involuti fiha intom it-tnejn li tistgħu tirrakkontawlna?

Patrick: Mela, iva hemm waħda.. bażikament Liam kellu 17-il sena, u meta konna fuq cruise flimkien mhux suppost daħal miegħi ġewwa d-diskoteka, peress li kien għadu m’għalaqx 18… nimmaġina li l-idea li ma jidħlux taħt it-tmintax kienet minħabba li kien hemm l- alkoħol, biss aħna sgiċċajna u dħalna sa kemm qabduna!! Għamilt naqra xena, biex forsi jħalluna nibqgħu hemm, imma konna se nispiċċaw mqandla mill-bouncers tad-diskoteka!! 😀 Kull ma ridna huwa li niżfnu, u nidħku daħqa flimkien… xejn aktar…

Liam: Iva u niftakar li l-iktar ħaġa li kienet irrabjatu li konna rajna tfal ta’ età żgħira ħafna, ħafna 7 jew 8 u kienu qiegħdin f’dan in-nightclub u ma qalulhom xejn.

Kemm huwa importanti l-fatt li l-ġenituri jibqgħu t-tnejn li huma preżenti fil-ħajja ta’ wliedhom, jiġri x’jiġri u f’kull ċirkostanza?

Mhux sigriet li jien u ommu ma konniex flimkien mindu Liam kien għadu żgħir ħafna, biss Liam, dejjem sabna t-tnejn li aħna “NO MATTER WHAT”. Jien u Sarah, ħbieb, anzi nazzarda ngħid li ħbieb li mhux l-ewwel darba li tkellimna fuq kollox flimkien, kont hemm anke għat-tieġ tagħha… Liam dejjem kien prijorità.

Liam, x’inhuma l-ħsibijiet tiegħek dwar dan mill-perspettiva ta’ iben?

Personalment nemmen li l-ġenituri għandhom ikunu ħbieb ma’ wliedhom imma, speċjalment ta’ eta’ żgħira, ikunu ġenituri u gwardjani l-ewwel. Huwa importanti li tfal żgħar tgħallimhom kif għandhom iġibu ruħhom biex tippreparahom għal meta jikbru u jkunu responsabbli għalihom infushom. Iżda dan ma jfissirx li ma tistax tkun ħbieb magħhom ukoll. Naħseb li l-preżenza tat-tnejn li huma hija importanti fil-ħajja tat-tfal u nħossni kuntent li dejjem sibt lit-tnejn li huma meta kelli bzonn.

X’inhu għaddej bħalissa f’ħajjitkom? Hemm xi proġetti ippjanati għall-futur qarib?

Patrick: Fil-każ tiegħi, il-pandemija kissritni fuq ħafna livelli, ħafna mix-xogħlijiet waqfu, ikkanċellajt shows siegħa internazzjonali kif ukoll lokali… Kelli nċedi wkoll anke Curtain Raiser, u llum qed nagħmel affarijiet żgħar ħafna sakemm tgħaddi din l-imbierka pandemija. Hemm xi ħsibijiet għal quddiem biss xejn mhu ċert minħabba l-inċertezza kif ukoll restrizzjonijiet fuq avvenimenti. Biss ħadt pjaċir nagħmel proġett ma’ studenti tat-tieni sena ta’ Free Spirit, fejn għamilna Docudrama fuq il-pandemija li nażżarda ngħid li ħareġ tajjeb ħafna u suppost il-quddiem għandu jkun aċċessibbli għall-pubbliku.

Liam: Bħalissa, għalkemm m’iniex qed naħdem fuq xejn ġdid, speċjalment bl-istress tal-aħħar sena tal-Masters tiegħi, għaddej Nostalġija fuq it-TVM kull nhar ta’ Tnejn filgħaxija li qed nieħu sehem fih.

Patrick, x’messaġġ tgħaddi lil Liam?

Fid-dinja, xejn mhu faċli, u kollox ward u żahar teżisti biss fil-ħrejjef. Taqta’ qalbek qatt. Taf minn xiex għaddejt m’ilux, biss ftakar li m’intiex waħdek… aħna qiegħdin hemm għalik!

Liam, x’messaġġ tgħaddi lill-papà għal Jum il-Missier?

Jalla jkollu dak kollu li tixtieq qalbu u nawguralu Jum il-Missier mill-isbaħ u nħobbu b’qalbi kollha. Ħaqqu dak kollu li jixtieq fid-dinja għaliex huwa raġel mill-aħjar!

Enable Notifications    OK No thanks