Select Page
“Grazzi għażiż Mons. Victor Grech tal-ispirazzjoni li kont f’ħajti”

“Grazzi għażiż Mons. Victor Grech tal-ispirazzjoni li kont f’ħajti”

Illum, il-Monsinjur tant maħbub, Victor Grech jagħlaq 93 sena.

L-Eċċellenza Tagħha Marie-Louise Coleiro Preca qasmet kelmtejn dwar il-Monsinjur f’jum għeluq sninu.

Hija rringrazzjat lill-Minsinjur Victor Grech talli kien ta’ ispirazzjoni f’ħajjitha, u tal-ġid kbir li għamel u għadu jagħmel ma’ min għandu bżonn.

Grazzi Mulej li ħabbejtna tant li tajtna lil Dun Victor. Ad Multos Annos.

Dun Victor Grech huwa magħruf b’mod speċjali għall-ħidma bla heda tiegħu ma’ persuni li jkunu qed jikkumbattu mal-problemi tad-droga.

F’isem it-tim ta’ Skoperta, nawguraw lill-Monsinjur Victor Grech l-isbaħ xewqat f’dan il-jum speċjali u nirringrazzjawh tax-xogħol kollu li jagħmel ma’ ħafna nies.

Enable Notifications OK No thanks