Missio Malta bl-ewwel grupp ta’ voluntiera fil-Filippini wara waqfa ta’ 3 snin

Missio Malta bl-ewwel grupp ta’ voluntiera fil-Filippini wara waqfa ta’ 3 snin

Missio Malta għadha kif bagħtet l-ewwel grupp ta’ voluntiera Maltin wara waqfa ta’ 3 snin minħabba l-pandemija, sabiex iwettqu ħidma missjunarja.

Fil-fatt, grupp ta’ 12-il persuna, telqu minn Malta il-ġimgħa li għaddiet, u issa jinsabu fil-Filippini fejn qed
iwettqu xogħol b’risq proġett ta’ Eko-agrikoltura kif ukoll it-tiswija ta’ Mission Station li ġġarrfet kawża tal-eruzzjoni ta’ vulkan fl-2021.

“Huwa ta’ sodisfazzjon għalina li erġajna qbadna r-ritmu tal-ħidma tagħna wara 3 snin ta’ interruzzjoni minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Għal Missio Malta, is-saħħa u s-sigurtà tal-voluntiera tagħna huma
prijorità assoluta, u għalhekk nagħmlu l-almu tagħna sabiex innaqsu kull riskju possibbli,” qal il-Kap tal-Komunikazzjoni u Ġbir ta’ Fondi ta’ Missio Malta, is-Sur Robert Farrugia.

Il-grupp, li huwa mmexxi minn Fr Victor Agius se jdum fil-Filippini madwar għoxrin ġurnata, madanakollu il-preparamenti għal dan il-vjaġġ ilhom għaddejjin diversi xhur.

Il-grupp tal-voluntiera organizzaw bosta attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi sabiex ikunu jistgħu jsiru l-proġetti.

Il-proġetti fil-Filippini huma kkordinati minn Fr. Andrew Camilleri.

Kull għajnuna u donazzjonijiet għal dawn il-proġetti huma ferm apprezzati.

Tista’ tagħti d-donazzjonj tiegħek minn hawn.

Sejħa għal voluntiera għas-servizz Sharing Lives minn Aġenzija Sapport

Sejħa għal voluntiera għas-servizz Sharing Lives minn Aġenzija Sapport

“Matul l-esperjenza tiegħi bħala studenta tal-Youth & Community Studies, kelli l-opportunità li nkun attiva fi programm ta’ tliet xhur ma’ żgħażagħ b’diżabilità. Din kienet waħda mill-aktar esperjenzi li għallmuni matul il-kors. Meta tikkomunika ma’ żgħażagħ, wieħed jiżviluppa programmi skont l-interessi u l-ideat tagħhom stess.

Bħala voluntiera ħassejtni mgħejuna ħafna, speċjalment permezz ta’ laqgħat ta’ superviżjoni kull xahar, fejn stajt niddiskuti bżonnijiet jew ħsibijiet li seta’ kelli waqt li niċċelebraw is-suċċessi li kellna. Apparti li din kienet esperjenza li għamilt bħala parti mill-istudji tiegħi, kienet ukoll esperjenza li tatni ħafna lura fuq livell personali għax persuni b’diżabilità għandhom ħafna x’jagħtu lura.”

Din hi l-esperjenza li qasmet magħna Claire Custò, studenta tal-Università wara li għamlet esperjenza mas-servizz Sharing Lives bħala parti mill-istudji tagħha. Bħal din l-esperjenza, għandna diversi oħrajn, kemm minn studenti bħal Claire kif ukoll minn persuni u entitajiet li taw sehemhom b’mod volontarju għas-servizz Sharing Lives.

Sharing Lives hu servizz immexxi minn Aġenzija Sapport li l-għan tiegħu hu li jlaqqa’ flimkien persuni b’dżiabilità u volontiera b’għan li jiżviluppaw ħbiberiji u tiżdied l-inklużjoni tal-persuni b’diżabilità fil-komunità.

Għalhekk, il-voluntiera huma strumentali sabiex iwasslu attivitajiet varji jew kuntatt soċjali fuq bażi individwali lil dawn il-persuni b’diżabilità li forsi jkunu qed iħossuhom esklużi minn attivitajiet soċjali, kulturali, sportivi u oħrajn.

Bħalissa Aġenzija Sapport qed tilqa’ applikazzjonijiet minn persuni li għandhom ‘il fuq minn 16-il sena u li jixtiequ joffru ftit mill-ħin tagħhom. Dan jista’ jkun ukoll parti mill-istudji tagħhom fil-livell post-sekondarju jew terzjarju iżda mhux biss. Dawk li jagħmlu 30 siegħa jew aktar, jingħataw ukoll ċertifikat. Il-voluntiera kollha jingħataw superviżjoni u sapport minn professjonisti matul l-esperjenza tagħhom.

Meta persuna tapplika biex tkun voluntiera ssir laqgħa fejn professjonisti mit-tim ta’ Sharing Lives jiltaqgħu mal-persuna sabiex jiddiskutu u jiġi ddeterminat l-aħjar mod kif jingħata l-kontribut tagħha. Wieħed m’għandux għalfejn ikollu esperjenza sabiex jingħaqad mat-tim ta’ voluntiera ta’ Sharing Lives. Flimkien naraw x’inhuma l-abilitajiet u l-interessi kemm tal-voluntiera kif ukoll tal-klijenti, u minn hemm jibdew jiġu diskussi u organizzati inizjattivi b’superviżjoni minn professjonisti.

Min hu interessat li jingħaqad mat-tim ta’ voluntiera ta’ Sharing Lives jista’ jżur is-sit tal-Aġenzija Sapport: www.sapport.gov.mt u japplika onlajn jew iniżżel kopja tal-applikazzjoni, iċempel fuq il-Helpline tal-Aġenzija (Freephone 153 u għafas 5) jew inkella l-uffiċini fuq 2256 8000 (Malta) u 2156 9909 (Għawdex).

Wieħed jista’ wkoll imur fuq il-paġna ta’ Facebook jew Instagram fejn wieħed jista’ jibqa’ aġġornat fuq il-ħidma tal-Aġenzija u l-attivitajiet li qed isiru f’Sharing Lives.

Aġenzija Sapport hi l-aġenzija nazzjonali għal persuni b’diżabilità li toffri numru ta’ skemi u servizzi lil persuni b’diżabilità u familjari tagħhom.

Il-Prinċep Charles jgħid li t-teoriji ta’ konspirazzjoni dwar il-vaċċin tal-Covid ma jagħmlux sens

Il-Prinċep Charles jgħid li t-teoriji ta’ konspirazzjoni dwar il-vaċċin tal-Covid ma jagħmlux sens

Waqt żjara fi klinika tat-tilqim f’Kennington, fin-nofsinhar ta’ Londra, il-Prinċep Charles ikkritika dawk li skont hu huma teoriji ta’ konspirazzjoni dwar il-vaċċin tal-Covid-19.

Hekk kif ta’ ġieħ lit-tim mediku u l-voluntiera tal-klikka li qed jaħdmu biex jagħtu madwar 3,000 tilqima tal-booster kuljum, huwa qal li t-teoriji ta’ konspirazzjoni huma frustranti u ma jagħmlux sens.

Huwa ltaqa’ u tkellem ukoll ma’ xi wħud li kienu qed jistennew biex jieħdu l-booster tagħhom.

Iż-żjara tal-Prinċep Charles fiċ-ċentru tat-tilqim saret ġimgħa wara li hu u Camilla żvelaw li ħadu l-booster tagħhom u ħeġġew lin-nies biex jagħmlu l-istess.

Il-Prinċep Charles mhuwiex l-ewwel membru tal-familja rjali li tkellem fil-miftuħ dwar informazzjoni ħażina dwar il-vaċċin.

Meghan u l-Prinċep Harry fil-fatt ilhom jikkampanjaw favur il-vaċċin tal-Covid-19 minn nofs din is-sena.

Id-Duka u d-Dukessa ta’ Sussex tkellmu wkoll f’diversi okkażjonijiet dwar l-importanza li tiġi eliminata kull informazzjoni ħażina u falza dwar il-vaċċin biex in-nies madwar id-dinja jkunu aktar kunfidenti biex jipproteġu ruħhom kontra l-Covid-19.

Filmati: Bjorn għandu bżonn l-għajnuna tiegħek biex jiftaħ it-tieni dar

Filmati: Bjorn għandu bżonn l-għajnuna tiegħek biex jiftaħ it-tieni dar

Messaġġ minn Bjorn għas-segwaċi ta’ skoperta.net

Wasalna għat-tieni dar iddedikata għall-persuni b’ALS u mard newroloġiku ieħor f’6 snin. Tul dawn is-snin Bjorn, Maria u tim ta’ voluntiera dejjem raw kif jistgħu biex jorganizzaw attivitajiet biex jinġabru l-flus. Il-proġett ta’ DAR Bjorn il-ġdida li tinsab f’Ħaż-Żebbuġ miexi ġmielu u jonqos l-aħħar ftit sforz biex jinġabru l-fondi ħalli nkunu nistgħu nimlew id-dar b’għamara, tgħammir elettroniku u kull tip ta’ furnishings li għandna bżonn.

Id-dar se tkun mgħammra bl-aqwa teknoloġija sabiex pazjent b’ALS ikun jista’ jgħix b’mod indipendenti kemm jista’. Din id-dar se jkollha faċilitajiet ta’ indoor pool sabiex jintuża bhala terapija kif ukoll se jkun hemm kappella biex ikun hemm funzjonijiet reliġjużi u gym biex iservi ta’ eżerċizzju għar-residenti. Din id-dar se tiffaċilita l-ħajja ta’ ħafna pazjenti b’ALS.

L-aħħar maratona ta’ ġbir ta’ fondi għal din id-dar se tkun nhar il-Ħadd, 26 ta’ Settembru bl-isem ‘926 to finish’. Fejn 9 jirrapreżenta x-xahar tal-avveniment, u 26 hija d-data. L-isem jirrapreżenta s-somma ta’ kemm fadal jinġabru flus sabiex DAR Bjorn il-ġdida tkun possibbli.

Il-lista ta’ persuni li qed jistennew b’ħerqa kbira li din id-dar se tinfetaħ ma tispiċċa qatt. Il-pazjenti kollha li qed jitolbu l-għajnuna minn ALS Malta qedgħin jiġu provduti tgħammir elettroniku u servizzi ta’ kura u terapiji b’xejn. Bħalissa ALS Malta qed tgħin ‘il fuq minn 200 pazjent madwar Malta u Għawdex.

Il-proġett ta’ DAR Bjorn se jkun qed jiswa €5.5 miljuni li minnhom 85% diġa ġew miġbura, grazzi għall-maratoni li għamilna tul is-snin, attivitajiet żgħar u bejgħ ta’ prodotti minn www.maltaoutlet.com

Kull qatra tgħodd biex tinfetaħ din il-binja li se tkun id-dar ta’ pazjenti li ħaqqhom jgħixu ħajja aħjar.

Tista’ minn issa tgħin lil ALS Malta tkompli tgħin lil aktar pazjenti billi;

Iċċempel fuq
5170 2016 – Euro 15
5100 2017 – Euro 20
5180 2018 – Euro 25

Tibgħat SMS
5061 9271 – Euro 11.65
5061 8936 – Euro 6.99

Jew tibgħat donazzjoni bil-BOV Mobile pay fuq in-numru 79096249

Enable Notifications OK No thanks