Select Page
Harry u Meghan iħabbru t-twelid ta’ binthom Lilibet “Lili” Diana

Harry u Meghan iħabbru t-twelid ta’ binthom Lilibet “Lili” Diana

Id-Duka u d-Dukessa ta’ Sussex laqgħu t-tieni wild tagħhom, tifla, li jisimha Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor.

Harry u Meghan ħabbru li t-tarbija twieldet il-Ġimgħa f’Kalifornja.

Lili hija msemmija għall-bużnanna tagħha r-Reġina, li kienet imlaqqma Lilibet mill-familja tagħha, u għan-nanna tagħha, il-mibkija l-Prinċipessa Diana.

Lili hija l-ewwel waħda min-neputijiet tar-Reġina li twieldet barra r-Renju Unit.

Dan huwa t-tieni wild għall-koppja, li għandhom ukoll tifel ta’ sentejn jismu Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Meta ma tħossokx li tista’ tiċċelebra Jum l-Omm – Roberta Magri

Meta ma tħossokx li tista’ tiċċelebra Jum l-Omm – Roberta Magri

Qabel xejn nixtieq nibda billi niċċara li jien m’għandi l-ebda kwalifiki fil-psikoloġija, iżda huwa suġġett li minn dejjem kien jinteressani u minbarra li nagħmel riċerka dwaru regolarment biex dejjem nitgħallem aktar, ħafna minn dak li naf, tgħallimtu mill-“università tal-ħajja” nħobb ngħid jien, għaliex minkejja li l-edukazzjoni akkademika hija importanti ħafna u neċessarja, mhemm xejn li jista’ jgħallmek aħjar mill-esperjenzi u s-sitwazzjonijiet tal-ħajja.

Għaldaqstant inħoss li għandi naqsam dak li naf, u r-riflessjonijiet tiegħi magħkom is-segwaċi ta’ skoperta.net.

Bħal kull ġurnata li tirrapreżenta sinjifikat partikolari, iġġib magħha emozzjonijiet differenti għal kulħadd u mhux kulħadd jista’, jew iħossu li jista’ jiċċelebra l-ġurnata.

Għal ħafna din hija ġurnata bħall-oħrajn, hija biss ġurnata minn dawk fejn il-materjaliżmu jirrenja, għaliex jemmnu li wieħed għandu juri l-imħabba u r-rispett matul is-sena kollha. Fil-fatt hekk hu, imma mbagħad hemm ħafna oħrajn li minkejja li wkoll jemmnu dan tal-aħħar, xorta jfittxu li jiċċelebraw din il-ġurnata u dak kollu relatat magħha.

Hemm ukoll ħafna oħrajn li din il-ġurnata tqanqlilhom emozzjonijiet negattivi, jistgħu wkoll iħossu li ma jafux kif se jirnexxilhom ikampaw f’din il-ġurnata.

L-ewwel u qabel kollox, minkejja li l-aspett bioloġiku għandu s-sinjifikat importanti tiegħu, madanakollu huma l-imħabba u l-imġiba li jiffurmaw u jirrapreżentaw verament l-irwol tal-persuna.

Għaldaqstant dik il-persuna li f’qalbha għandha mħabba ġenwina u bla kundizzjoni lejn kwalunkwe persuna oħra, lejn it-tfal tal-partner tagħha, lejn it-tfal adottivi tagħha, lejn it-tfal li għal xi raġuni jew oħra qed tieħu ħsieb, u iva, lejn l-annimali tagħha. Hemm ukoll dak il-missier li minbarra li għandu l-irwol ta’ missier, jieħu wkoll l-irwol tal-omm.

Dawk kollha li b’xi mod jew ieħor jgħixu l-irwol ta’ omm, jixraqilhom li jiġu ċċelebrati mhux biss f’ġurnata partikolari imma kuljum.

Lil hinn minn hekk, insibu dawk il-persuni li ħafna drabi fis-skiet, din il-ġurnata hija sfida diffiċli ħafna għalihom..

Dawk il-persuni li tilfu lil ommhom, riċentament jew snin ilu.. Għaliex le, iż-żmien ma jtaffix l-uġigħ, biż-żmien tissaħħaħ u titgħallem tgħix bl-uġigħ.

Dawk il-persuni li tilfu wild, riċentament jew snin ilu.

Dawk il-persuni li qed jiffaċċjaw problemi u sfidi ta’ infertilità.

Dawk il-persuni li jixtiequ jsiru ommijiet bioloġiċi u għal xi raġunijiet ma jistgħux.

Dawk il-persuni li għal xi raġunijiet m’għandhomx kuntatt m’ommhom jew mat-tfal tagħhom, jew inkella jinsabu xi mkien fejn ma jistgħux iqattgħu l-ħin magħhom.

Dawk il-persuni li għadhom kemm irċevew aħbar li ommhom jew it-tfal tagħhom għandhom marda terminali.

Dawk il-persuni li ommhom m’għadhiex tagħrafhom.

Dawk il-persuni li ġew abbandunati jew abbużati minn ommhom jew mit-tfal tagħhom.

U ħafna oħrajn.

Bħal ma dejjem ngħid, f’ċirkostanzi bħal dawn l-ebda kelma ma tista’ tbiddel is-sitwazzjoni għall-aħjar għal dawn il-persuni, però…

Jekk int wieħed jew waħda minn dawn il-persuni, jekk tfittex sew ġewwa fik, issib is-saħħa biex jirnexxilek tkampa, mhux f’din il-ġurnata biss imma matul il-kumplament tal-ġranet kollha.

Jekk din il-ġurnata qed taraha bħala waħda minn dawk li tkun tixtieq tagħlaq għajnejk u tgħaddi, emmen li se tgħaddi wkoll.

Fittex li tqatta’ l-ġurnata billi..

Forsi tieħu ħsieb lilek innifsek aktar mis-soltu.

Tagħmel dak kollu li taħseb li se jgħin biex din il-ġurnata tkun, anki jekk ftit, inqas diffiċli.

Tipprova tiftakar f’memorji sbieħ.

Tipprova tiftakar fl-imħabba li tirċievi u li tagħti int stess.

Ħalli lilek innifsek tħoss dak kollu li qed tħoss mingħajr ma tipprova żżomm lura.

Li tibki xi bikja tajba, hija ħafna drabi bżonnjuża wkoll.

Tesprimi l-ħsibijiet u dak li qed tħoss permezz tal-kitba jew b’xi mod ieħor li tħoss li tista’ tesprimi ruħek.

Tmur mixja waħdek, jew ma’ xi kumpanija, fil-kampanja jew inkella ħdejn il-baħar.

Jekk hija sitwazzjoni li hemm possibilitajiet ta’ soluzzjonijiet għall-aħjar, aħseb fuqhom u x’tista’ tagħmel biex twettaqhom.

Fittex kumpanija ta’ persuni li tkun komda magħhom, li jitrasmettu enerġija pożittiva u ta’ mħabba, u li forsi anki tista’ titkellem magħhom dwar dak li qed tħoss għax taf li se jifhmuk.

Min-naħa l-oħra, jekk int għandek persuna f’ħajtek li taf li għaliha din hija ġurnata diffiċli aktar minn oħrajn, kun ċert li, bħal m’għandek tagħmel matul is-sena kollha, imma forsi xi ftit aktar minħabba l-fatt li tkun aktar diffiċli, tfakkar lill-persuna li int tinsab dejjem hemm għaliha. Li tfakkar lill-persuna kemm tfisser għalik, li lest li tisma’ dak li għandha xi tgħid, li mhijiex waħedha, kemm tħobbha u li tista’ taqsam dak li qed tħoss miegħek.

Ħafna kliem xi drabi jkun kollu żejjed, imma messaġġ anki b’kelma waħda, telefonata, jew ġest żgħir imma mill-qalb jistgħu jagħmlu differenza kbira.

Niddejjaq nispeċifika, għaliex fl-emozzjonijiet m’għandux ikun hemm speċifikazzjoni jekk intix raġel jew mara, iżda sfortunatament hemm tendenza li ħafna jaħsbu li l-irġiel ma jħossux bħal ma tħoss mara, jew saħansitra l-irġiel stess jaħsbu li ma jistgħux jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom minħabba ċerta mentalità li teżisti fost is-soċjetà, u fl-opinjoni tiegħi din hija teorija żbaljata…

Allura, qed infakkrek, li jekk int raġel, u din il-ġurnata hija diffiċli għalik, dan kollu li għidt jgħodd għalik ukoll.

Importanti li dejjem inżommu f’moħħna li l-fatt li jkollna mumenti u sfidi diffiċli, il-fatt li jkollna ġranet u perjodu fejn inħossuna dgħajfa u vulnerabbli, mhux għax verament inkunu dgħajfa, iżda għax aħna umani.

Xi mkien ġewwa fik se ssib dejjem dik is-saħħa biex tikkumbatti jekk tfittex sew, u jekk xi drabi tħoss li għandek bżonn l-għajnuna, fittixha, għaliex dik hija parti mis-saħħa ġewwiena tiegħek.

X’inhi l-Fibromyalgia? X’jista’ jikkawża din il-kundizzjoni?

X’inhi l-Fibromyalgia? X’jista’ jikkawża din il-kundizzjoni?

Introduzzjoni qasira dwari: Jien naħdem bħala Health Psychology Practitioner ma’ Willingness Team, fejn naħdem ħafna ma’ individwi li għaddejjin mill-fibromyalgia fost kundizzjonijiet kroniċi oħrajn, għaldaqstant illum ħa nitkellem ftit dwar din il-kundizzjoni, kif wieħed jista’ jadatta aħjar biex jgħix biha kif ukoll dawk ta’ madwar l-individwu.

Ġismi kollu juġagħni! Għaliex ġismi juġagħni l-ħin kollu? Forsi smajt lil xi ħadd jgħid li għandu ġismu dejjem juġgħu jew li dejjem għajjien. U dan iwasslek biex taħseb jew tiddubita li din il-persuna dejjem tgerger jew tużaha bħala skuża biex tevita x-xogħol u ċertu responsabiltajiet. Però dan jaf mhux il-każ. Teżisti kundizzjoni tas-saħħa li jisima fibromyalgia.

X’inhi l-fibromyalgia?

Fibromyalgia hija kundizzjoni kronika li tippreżenta ruħha f’uġigħ mal-ġisem kollu speċjalment fir-ras, muskoli u ġogi, għejja, problemi fl-irqad u konfużjoni fil-moħħ. Kundizzjoni kronika jiġifieri mhux bħal riħ, tagħmel il-kors tagħha u jgħaddilek, imma tibqa biha tul ħajtek. Sfortunatament, għadna ma nafux biżżejjed dwarha din il-kundizzjoni allavolja hawn madwar 4% ta’ persuni li jbatu minnha fid-dinja.

Ġeneralment din il-kundizzjoni tippreżenta ruħha aktar fin-nisa milli fl-irġiel u hemm diversi raġunijiet għaliex. Tista’ tkun minħabba l-istress jew trawmi li l-persuna tkun ġarbet. Fost it-trawmi jinkludu abbuż fiżiku jew sesswali, wild, xi operazzjoni kbira, jew telf ta’ persuna. Riċerka qed turi li l-ġenetika jaf taffetwa wkoll. Ħaġa interessanti dwar il-fibromyalgia hi li dan l-uġigħ li tħoss il-persuna huwa reali u jaf jillimita l-persuna. Però, meta jsiru testijiet tad-demm u scans fost l-oħrajn jirriżulta li ma hemm xejn ħażin fil-ġisem tal-persuna u din hija waħda mir-raġunijiet għaliex din il-kundizzjoni hija misteru u m’hawnx biżżejjed tagħrif fuqha.

Minkejja dan kollu, ma jfissirx li persuni li jbatu mill-fibromyalgia jkunu qed jesaġeraw jew jitgħażnu. Anzi, sfortunatament persuna li tbati mill-fibromyalgia f’ħajjitha taf tesperjenza ħafna diffikultajiet li ġġib magħha l-kundizzjoni u anke minħabba kif inħarsu lejha fis-soċjetà. Il-fibromyalgia fiha ħafna inċertezza għax jeżistu “flare ups” fejn il-persuna jaf tqum ġurnata u jkollha uġigħ estrem aktar mis-soltu. Il-fibromyalgia taffetwa l-kwalità tal-ħajja tal-bniedem.

Jekk qed tħoss uġigħ konsistenti ma’ ġismek kollu nissuġġerilek titkellem mat-tabib tiegħek. Ma jfissirx li għandek il-fibromyalgia għax ħafna kundizzjonijiet jqanqlu uġigħ imma tajjeb tiċċekja għax id-dijanjosi tal-fibromyalgia ma ssirx mil-lum għal għada imma hija proċess. Jekk tbati mill-fibromyalgia, teżisti ħafna għajnuna. Għajnuna ta’ fiżjoterapisti li jistgħu jgħinuk tagħraf x’eżerċizzji tista’ tagħmel biex inti itaffi l-uġigħ kemm jista’ jkun. Teżisti għajnuna psikoloġika li tgħinek tagħraf xi trawma qed taffetwa u tħalli dan l-impatt fuq ġismek.

Il-fibromyalgia jaf twassal għal ċerti emozzjonijiet bħal ansjetà, dwejjaq u biża’ u fit-terapija ma’ professjonisti psikologi li jispeċjalizzaw f’dan il-qasam tkun tista’ taħdem fuq l-emozzjonijiet u l-ħsibijiet kif qed jaffettwaw lil xulxin. Ma’ dawn il-professjonisti tista’ wkoll titgħallem aktar dwar il-kundizzjoni biex tagħraf x’l-aħjar tagħmel biex tnaqqas l-uġigħ kemm jista’ jkun. Nissuġġerilek iżżomm djarju ta’ xi tkun qed tħoss, pereżempju; Illum kelli rasi tuġagħni filgħodu, ħadt il-mediċina u matul il-ġurnata għaddietli. Ħassejtni għajjiena malli wasalt ix-xogħol u xtaqt li kont aktar produttiva, però ma kontx imdejqa. Dan it-tip ta’ djarju jista’ jgħinek tagħraf hemmx xi differenzi jew xebħ bejn il-ġranet ħalli tibda tagħraf x’tista’ tagħmel ħalli tikkontrolla l-uġigħ kemm jista’ jkun.

Parir li nixtieq inħallik bih hu li jekk inti tbati mill-fibromyalgia nistiednek tibni rutina fuq il-ġurnata tiegħek u tipprova żżomm magħha kemm jista’ jkun. Ir-rutina trid tkun realistika jiġifieri tagħti kas kemm għandek bżonn irqad, fi x’ħin l-aħjar tiekol, x’tista’ tagħmel biex tmantni x-xogħol u ma tħallix il-fibromyalgia iżżommok lura milli tikseb dak li tixtieq. Jekk inti taf lil xi ħadd li jbati mill-fibromyalgia nistiednek tissaportjahom billi tara għandhomx bżonn xi għajnuna prattika jew anke biex jitkellmu ma xi ħadd li jista jismagħhom u jifimhom.

Meta l-qawsalla ma kinitx biss kuluri – Storja umana minn Stephanie Chircop

Meta l-qawsalla ma kinitx biss kuluri – Storja umana minn Stephanie Chircop

Dan l-aħħar iltqajt ma’ persuna li ili nafha mhux ħażin. Mara veru sempliċi, dejjem bi tbissima fuq fommha, iżda qarrieqa. Qarrieqa għaliex il-karattru tagħha ma jixhedx minn xiex għaddiet. Kapaċi titbissem u tferraħ lil ħaddieħor iżda minn ġewwa tkun l-iktar mara mnikkta u jirnexxilha tibki dmugħ inviżibbli.

Ma xtaqitx turi l-identità tagħha biex tissalvagwardja l-familja tagħha, avolja ma ssib l-ebda oġġezzjoni taqsam magħkom il-qarrejja l-ġrajjiet tagħha. Madanakollu bagħtitli xi ftit ritratti ta’ tfulita għaliex bil-qajla tingħaraf u apparti hekk il-ġrajja li rrakkontatli ġrat f’dak iż-żmien.

Ħajtek ma kinitx faċli u naf li kienu diversi l-battalji li għaddejt minnhom. Fejn se teħodna?

Se neħodkom miegħi fi tfuliti li ma kellix…mhux se tkun faċli għax meta naħseb fiha nitnikket. Donni għad għandi ferita li mhix magħluqa. Għadni nsofri r-riperkussjonijiet ta’ sitwazzjoni li ġejt fiha ntortament.

Lesta li taqsamha magħna?

Naf biċ-ċert li se nagħmel il-ġid għal min forsi għaddej mill-istess sitwazzjoni, allura iva. Aħfirli jekk kultant nieqaf innewwaħ ftit, iżda ma jkollix kontroll.

Kelli 6 snin. L-età tenera fejn jibda jinbena s-sub-konxju ta’ persuna u għaldaqstant suppost li ma tkunx esposta għal ebda disturbanza. Il-kbira minn tlett aħwa u l-ewwel wild mill-familja tan-naħa t’ommi.. Tista’ timmaġina x’bokka kellhom bija. Ommi kienet bin-negozju u missieri kien telaq mix-xogħol biex jieħu ħsiebna. Ma kien jonqosna xejn. Finanzjarjament konna miżmumin tajjeb ħafna. Konna niffrekwentaw skejjel privati, insiefru safra twila darba fis-sena, jekk mhux tnejn u tista’ tgħid li konna l-għira ta’ kull min kien jafna.

Kont fil-kamra tas-sodda nistenna lil ommi ġejja mix-xogħol. Missieri bħas-soltu kien laħaq temana u daħħalna fis-sodda biex norqdu. Din kienet l-unika ħaġa li kienet iġġiegħel lil ommi tgerger. Kienet tilmenta ta’ sikwit ma’ missieri għax kif tiġi mix-xogħol kienet issibna diġà reqdin u għaldaqstant ma tantx kienet tgawdina. Kienet tħoss li qed titlef it-trobbija tagħna u kienet veru taqa’ ħażin. Lil ħuti kienet tmur għajnhom bihom iżda jien, ta’ makakka li kont, dejjem kien jaqbadni l-bżonn li mmur it-toilet!

Dakinhar, missieri kien liebes pulit u ħsibthom se joħorġu. Ma kinitx se tkun l-ewwel darba li tiġi l-kuġina tiegħi toqgħod magħna. Ommi u missieri kienu jagħmlu ħilithom biex ikollhom ftit ħin ta’ kwalità bejniethom. Però dakinhar ma ġie ħadd…Kif inżilt mis-sodda u tajt is-salt biex noħroġ għal ġol-kcina smajt tisbita kbira. Inħsadt u waqaft quddiem il-kuritur. Ħuti qamu u hija ż-żgħir li kellu biss sentejn beda jibki. Instabat il-bieb ta’ barra…sabtuh. Sabtitu ommi hekk kif bdiet taqbad lil missieri mill-kaxxa ta’ sidru u tgħajjat u tolfoq u titolbu bil-ħniena biex ma jitlaqx. Dik ix-xena ma ninsiha qatt…

Għaliex ried jitlaq missierek?

Domt ma sirt naf. Kelli 10 snin fil-fatt meta sirt naf. Missieri kien ċempilli u qalli li se jgħaddi għalija għax għandu bżonn ikellimni. Ommi u missieri kienu ilhom diġà 4 snin mifrudin però fil-weekend baqgħu joħorġuna flimkien.

Kienu xi l-ħamsa ta’ filgħaxija u missieri għadda għalija, tlajt fil-karozza u lanqas kelli idea ta’ fejn konna sejrin. Qalli li xtaq ikellimni għaliex jien kont il-kbira u kien wasal iż-żmien li nsir naf il-verità fuq ir-raġuni għalfejn kellu jitlaq mid-dar. Xtaq li din il-verità toħroġ minn fommu. Qalli “Jien gay”. Niftakar li bqajt ċassa nħares lejh għax lanqas kont naf x’jiġifieri. U bil-paċenzja kollha qagħad jispjegali li l-ġibdiet sesswali tiegħu kienu lejn l-irġiel u mhux lejn in-nisa u li lil ommi kien iħobbha bħala l-ikbar ħabiba tiegħu. Għalkemm kont għadni żgħira kont inkwiżittiva immens iżda missieri ma xtaqx jirrakkontali għaliex iħossu hekk u minn meta beda jħossu hekk. Eventwalment dawn huma kollha risposti li sirt nafhom mingħand ommi maż-żmien, u missieri ma jinnegahomx.

F’dawk l-4 snin kienu għadhom joħorġuna flimkien, biex ma jagħmlulniex iktar ħsara, kien mingħalihom. Wara sirt naf li ommi baqgħet tħobbu u m’aċċettat qatt is-sitwazzjoni. Fil-fatt konna nitolbu lil Alla kuljum biex ‘id-daddy jerġa’ jiġi lura d-dar’…. Ommi tgħid li missieri qatt ma kien wera sinjali omosesswali u għalhekk kienet ħaditha bi kbira ħafna. Ma rathiex ġejja…

Inti tiftakar lil ommok u l-missierek jiġġieldu. Kif saret taf ommok?

Ommi mara sewwa ħafna u intelliġenti immens iżda lil missieri kienet tafdah b’għajnejha magħluqa. Darba fost l-oħrajn irċeviet telefonata anonima mingħand raġel. Qalilha sentenza u qata’ l-linja: “ċerta li żewġek qed imur jara lil ommu?” Ma kienet qaltlu xejn lil missieri, iżda bdiet tagħmillu l-għassa. LE, ma kienx imur jara lil ommu……Kien imur għand ħabib tiegħu, u kien ilu ġimgħat sħaħ, sakemm fl-aħħar waslet il-ġurnata li ġiet mix-xogħol u kif daħlet rat lil missieri liebes pulit lest biex joħroġ. Ma felħitx iktar u qaltlu.

Kienet skopriet li l-persuna li kien ittanta lil missieri kien ħabib tal-familja u li kienu għenuh kemm-il darba finanzjarjament għaliex kellu negozju u falla. Ħassitha ttraduta u felħitx wisq għaliha. Ftit jiem wara pruvat tikkommetti suwiċidju….belgħet il-pilloli kollha li kellha fil-‘medicine chest’. Però Alla ried itiha missjoni akbar f’ħajjitha. It-tobba salvawlha ħajjitha u għexet. Però kienet għadha m’għarfitx x’irid minnha l-Mulej. Kienet mara mdejqa u tagħli għax jisbaħ. L-imħabba li kellha għal missieri baqgħet b’saħħitha u m’għalqet qatt il-kapitlu tar-relazzjoni tagħhom. Batiet ħafna u mardet ukoll. Missieri kien jibki jipprova jfiehma li m’għandux kontroll fuq l-emozzjonijiet tiegħu u li qatt ma ried iweġġagħha.

Ommok kienet bin-negozju meta missierek telaq mid-dar. Ma min kontu toqgħodu?

Din kienet xokk fuq il-familja kollha, kemm tan-naħa t’ommi u kif ukoll tan-naħa ta’ missieri. Iz-zijiet, ħut missieri, ħaduha ħafna bi kbira u ma baqgħux ikelmu lil missieri. Missieri kien jiġi ghalina xi drabi iżda kien iħossu wisq ħażin biex jidher quddiem il-bieb t’ommi. Kellna nuqqas kbir tiegħu fil-fatt. Ħuti u jien lanqas qatt ma konna nfridna però waslet dik il-ġurnata fejn kellna ninfirdu minn ma’ xulxin. Ommi kienet tatni ċ-ċavetta tad-dar meta kelli 9 snin. Fost il-ġimgħa kont nasal mill-iskola d-dar, waħdi, nagħmel il-HW u nistudja għall-Junior Lyceum u kif inlesti nibda naħsel l-art ħalli meta tiġi ommi ssib kullimkien nadif. Kienet tasal xi l-għaxra ta’ bil-lejl għajjiena mejta. Kienet tpoġġi fuq is-sufan u tnixxi żewġt demgħat. Qatt ma rajtha titbissem iktar.

Darba marret tkellem lis-sorijiet tal-istitut. Xtaqet li jżommuna kuljum sakemm tasal lura mix-xogħol ħalli ma ninfirdux. Kif rawha ħasbuha mara msawta. Kienet għolbot ħafna u ddgħajfet immens. Ma ridux iżommuna. Iżda mbagħad iz-zijiet ftiehmu bejniethom u kienu għamlu roster. Nhar ta’ Tnejn ommi ma kinitx taħdem. Għalija kienet l-isbaħ ġurnata fost il-ġimgħa. Naslu mill-iskola u nsibu lil ommi d-dar. Konna nkunu qisna rbaħna l-lotterija, ferħanin….

Mingħajr ma niżvela kemm għandek żmien, qabel, li tkun ‘gay’ kienet taboo. Missierek kien ħareġ fl-apert jew le?

Ma kienx ħareġ fl-apert però n-nies kollox ikunu jafu, u emminni meta ngħidlek li n-nies kapaċi jkunu kattivi. Kont niġi bullied ħafna l-iskola wkoll u kont nibki. Il-preċiż diskors kien ‘missierek pufta’ u kienu jafu qabel ma kont naf jien!! Kemm kont inweġġa’ nara l-ġenituri ta’ sħabi flimkien u tiegħi le… X’qatt kont għamilt jien biex jistħoqqli hekk?

Taħseb li għadha taboo illum il-ġurnata jew le?

Hawn min huwa homophobic iva iżda s-sitwazzjoni nbidlet ħafna llum. Hawn iktar edukazzjoni u anki drittijiet li jipproteġu lill-persuni LGBTIQ. Illum inħares lejn dawk li kienu jgħajruni u kważi kollha għandhom lil xi ħadd LGBTIQ fil-familja. Allaħares nibqgħu b’dik il-mentalità fuq l-orjentazzjoni sesswali tal-individwi. Imma ovvjament hemm lok għall-progress.

Fil-bidu semmejt li għadek issofri riperkussjonijiet. X’tip ta’ riperkussjonijiet issofri?

Ħafna wkoll. Meta kbirt u ġejt biex nagħżel l-imħabba ta’ ħajti, ma kontx sana biżżejjed fid-deċiżjoni. Għażilt persuna li kienet ‘father figure’ iktar milli raġel li jħobbni. Dak kien in-nuqqas li kelli f’ħajti. U dak il-vojt għadu hemm. Missieri għadu jagħmel parti kbira minn ħajti u nħobbu ħafna, iżda dik it-toqba li ħalla fi tfuliti għadha vojta u ma jimliha ħadd u xejn.

X’messaġġ tixtieq tgħaddi lil min għaddej mill-istess sitwazzjoni?

Nifimhom u nibki magħhom. Ma tantx nista’ nkun ta’ sulliev għalihom għaliex is-sabar biss irid ikollhom. Dan bħal meta jmutlek xi ħadd. Mhux se ġġibu lura. Trid taċċetta li jkun qed jiġri, taħfer u tibqa’ tħobb, u jekk ikun hemm it-tfal involuti, jaħdmu flimkien biex it-tfal ibatu mill-inqas. Wieħed irid iżomm f’moħħu wkoll li min ikun omosesswali jkun qed ibati wkoll għaliex ma jkunux iridu jweġġgħu lil min iħobbu. Diffiċli tifimha jekk ma tkunx għaddejt minnha.

Irringrazzjajt minn qalbi lil din il-mara ta’ dan ir-rakkont u wegħditni li xi darba tirrakkontali xi ġralha f’żogħżitha.

Jekk għandek xi storja li tixtieq taqsam magħna, anki b’mod anonimu, ibgħatilna fuq info@skoperta.net

Enable Notifications OK No thanks